JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  64 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการหมู่บ้านพฤกษ์ลดา พุทธมณฑลสาย5รับสมัครด่วน !
1.จัดการบริหารและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง 2.จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด/หมู่บ้าน

บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์ทำงาน
26 Aug 16
2 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
1. กำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการจัดซื้อ, จัดหาสินค้า, สรรหาสินค้าใหม่ 2. พัฒนาปรับปรุงงานจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเจริญเติบโตขององค์กร 3. เจรจาต่อรองกับ Supplier เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุด 4. ...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
25 Aug 16
3 . หัวหน้าAdmin ประจำ Central Chidlom (CG)
- ประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร - รับชอบงานด้านเอกสาร เคลียค่าใช้จ่าย วางบิล จัดการงบประมาณ - เก็บรวบรวมเอกสารเป็นระบบ - จัดกิจกรรมต่างๆขององค์กร - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

Central Group Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000
25 Aug 16
4 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
- วางแผนการจัดซื้อในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนผลิตและการส่งมอบสินค้า - เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อ และเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการจัดซื้อ - กำหนดแนวทาง เป้าหมายและกลยุทธในการดำเนินงานของหน่วยงา...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ +โครงสร้าง
25 Aug 16
5 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
1.ดูแลรับผิดชอบสินค้าของบริษัท 2.ติดต่อประสานงาน,เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ 3.ทำแผนการสั่งซื้อ,จัดเก็บประวัติการสั่งซื้อ 4.บริหารการจัดหาสินค้าให้ทันต่อความต้องการของuser 5.สา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary 23,000-30,000 บาท
25 Aug 16
6 . Procurement Supervisor
-Buy food items in preparation for the sale of the stock. -Verify the accuracy of the initial purchase. -Side label / serial number of requests (FDA.) -Brief stock reports day week / month. -Monit...

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
Salary 25,000-30,000 Baht
25 Aug 16
7 . รองผู้จัดการ สาขา
- ทำบัญชี ภงด.1 , 3 , 53 - ภพ.30 - รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย - ประกันสังคม - ผู้ช่วยแพทย์ -มีความรู้และประสบการณ์ ด้านคลินิกความงาม -มีไหวพริบทักษะการดูแลลูกค้า แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพิ่มเติ...

Agaligo Clinic (อะกาลิโก บางแค คลินิกเวชกรรม)
2 Position
Salary 15,000+commission
25 Aug 16

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 Aug 16
9 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่บางนารับสมัครด่วน !
1. วางแผนจัดหาซื้อให้ได้ตามกำหนด 2. พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด และ SPEC 3. วางแผน Audit กับฝ่ายต่างๆ 4. ตรวจสอบ QP, WI ให้ถูกต้องตามระบบ 5. สรุปรายงานประจำเดือน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Aug 16
10 . หัวหน้าแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าที่จัดซื้อ 3. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภ...

Keak Rungrueang Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
25 Aug 16
11 . Senior Administrative
1. Handle documents to related parties as appropriated. 2. Prepare mailroom report. 3. Assist supervisor to do budget. 4. Manage messenger / driver team. 5. Coordinate with branches in equitments,...

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
25 Aug 16
12 . หัวหน้าธุรการฝ่ายขาย (พระราม9)
1. บริหารทีมธุรการขาย และประสานงานระหว่างแผนกอื่นในบริษัท เพื่อให้ได้จัดส่งสินค้าตามกำหนดเวลา และ พัฒนาทีมธุรการขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เพื่อตอบสนองตามความต้องการของล...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง+KPI
25 Aug 16
13 . Admin Supervisor ประจำตึกไทยศรี BTS ธนบุรี
- ดูแลจัดเตรียม,อัพเดทข้อมูลของบริษัท และข้อมูลสินค้าของทางบริษัทอย่างสม่ำเสมอ - ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ในบริษัท เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของลูกค้า - ดูแลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการขายและพนั...

1577 Home Shopping
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 16
14 . หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ/โกดัง
-ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอกองค์กร และผู้บังคับบัญชา -จัดทำ/วางแผนประมาณการใช้วัตถุดิบล่วงหน้า ตาม lead time -ตรวจเช็คและอนุมัติใบขอซื้อวัตถุดิบ -ติดตามสถานะการรับเข้า-เบิกจ่าย วัตถุดิบ -สรุป...

บริษัท มายกี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
25 Aug 16
15 . Contracting & Data Supervisor
- ติดต่อประสานงาน และออกพบโรงแรมและ Supplier - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกเพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ - ป้อนข้อมูลในระบบและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงา...

บริษัท บลูเฮ้าส์ ทราเวล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 16
16 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1.วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องการทำงานของบริษัท 2.กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการจัดซื้อในแผนก 3.ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะแ...

บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
25 Aug 16
17 . ผู้จัดการแผนกธุรการขาย (Sales Administration Manager)
- ดูแลพนักงานธุรการฝ่ายขายทั้งหมด เปิด Sales Order และ Invoice - ทำใบวางบิลทุกร้านค้าทั่วประเทศ ในแต่ละเดือน - ประสานงาน ให้ข้อมูลด้านการขาย และสินค้า กับเจ้าหน้าที่ขายทั่วประเทศ - สรุปยอดขายรายเดื...

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 Aug 16
18 . Senior General Affairs Officer/45-50k/ผช 35ปีUP/good English /ISO 1400/เพลินจิต
1.car and drive management 2.Coordinating communication and correspondence in english and thai for both written and spoken communication e.g. email correspondence ,announcements, and notifications. ...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary 45,000-50,000
25 Aug 16
19 . เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
1. จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่าย เช่น จดหมายติดต่อระหว่างองค์กร, บันทึกภายใน, รายงานการประชุม, เอกสารขออนุญาตใช้ที่ดินกับการนิคม เป็นต้น 2. บันทึกรายละเอียดขอซื้อ (PR) และรายละเอียดสัญญาเช่าลงในโปรแกร...

Ticon Logistics Park Co.,Ltd.
1 Position
25 Aug 16
20 . Senior Purchase (จัดซื้อสายงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
• วางแผนการจัดซื้อได้ ทั้งในและต่างประเทศ • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี • สามารถ หา Supplier รายใหม่ได้ • ทำเอกสาร ติอต่อประสานงานภายในองค์กร ฯ • วิเคราะห์ระบบงานจัดซื้อ หาแนวทางปรับปรุงการทำง...

BCEG THAI INTERNATIONAL CO., LTD
3 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 16
  64 Positions      
Sort By 
Disability Jobs