JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  52 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส : จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ (ประจำสำนักงานบางบอน)
1. วางแผนการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้ตามความต้องการของการผลิต และมีความคุ้มค่าในการสั่งซื้อ 2. จัดหาผู้ขายตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และแจ้งข้อมูลความต้องการ ขอใบเสนอราคา เพื่อนำมาเปรียบเทีย...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
31 May 16

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 May 16
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา iCare (Senior Audit Operation Standard Improvement)
รวบรวมข้อมูลงานต่างๆ บันทึกข้อมูล เขียนรายงาย สรุปงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการทำ Store Checklist ของสาขาเพื่อรายงานผู้บังคังบัญชา - เข้าตรวจสอบการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตามสาขาต่างๆ ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary N/A
31 May 16
4 . ผู้จัดการฝ่าย/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
31 May 16
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส
1. ดูแลงานด้านธุรการเกี่ยวกับเอกสารทั้งภายในและภายนอก 2. ร่างหนังสือโต้ตอบแบบเป็นทางการ (หนังสือราชการ) 3. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบค้นหาได้ง่ายเมื่องต้องการ 4. เสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการ...

บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด (ThaitravelCenter.com)
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
31 May 16
6 . ผู้จัดการจัดซื้อระหว่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานทำใบเสนอราคา - ติดต่อประสานงานเเกี่ยวกับเอกสารการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานการออกใบสั่งซื้อ - ประสานงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินค้า - หา SUPPLIER ใหม่ ต่างประเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรวมยนต์
3 Position
Salary 20,000-35,000
30 May 16
7 . Purchasing Supervisor (Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for Food Raw Material and Non-Food Purchasing for Food Manufacturer - Negotiate Buying Terms and Conditions with Suppliers ******** Food Experiences Required ****************

Food People Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา เท่านั้น
Salary 18,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
30 May 16
8 . หัวหน้าแผนกธุรการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - บริหารงานด้านยานพาหนะของบริษัทฯ เช่น การต่อภาษี/พรบ./ประกันภัย/การบำรุงรักษา - บริหารจัดการการปฏิบัติงานของพ่อบ้าน/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
30 May 16
9 . Contracting & Data Supervisor
- ติดต่อประสานงาน และออกพบโรงแรมและ Supplier - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกเพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ - ป้อนข้อมูลในระบบและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงา...

บริษัท บลูเฮ้าส์ ทราเวล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 May 16
10 . เจ้าหน้าที่จัดหาต่างประเทศอาวุโส
• จัดหาวัตถุดิบ พัสดุบรรจุ และเครื่องจักรจากต่างประเทศให้แก่โรงงานต่างๆ ในกลุ่มไทยเบฟฯ • จัดหาสินค้าประเภทที่ผลิตใช้เฉพาะโรงงานแต่ละที่ • จัดหาสินค้าและทดลองหรือทดสอบเพื่อให้เข้าหรือเหมาะสมกับเครื่อ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
30 May 16
11 . Purchasing Manager (Base in Sathorn Thani)
-Forecasting levels of demand for services and products to meet the business needs and keeping a constant check on stock levels, -Conducting research to ascertain the best value,delivery schedules an...

1577 Home Shopping
1 อัตรา
Salary 50-70K (พิจารณาตามประสบการณ์)
30 May 16
12 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ(ประจำที่ ห้วยขวาง) / Retail BusinessUrgently Required !
- กำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการจัดซื้อ จัดหาสินค้า และสรรหา สินค้าใหม่ - เจรจาต่อรองกับ Supplier เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุด เงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม และต่อรองเรื่องการจัดส่งสินค้าไปที่สาขาอย่างมีประ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 May 16
13 . Purchasing Supervisor
- Plan and implement processes and procedures for company product purchases. - Request to quotation for compare prices. - Compare supplier and compare price with other supplier. - Check quotations ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
30 May 16
14 . Admin Officerรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน/ ถูกต้อง ก่อนส่งให้ทีมพิจารณาสินไหม - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและตัวแทน/broker เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการพิจารณาสินไหม - ประสานงานกับ call center เพื่อให้ข้อมูลเพ...

AXA Assistance Co., Ltd.
หลายอัตรา !!
Salary สามารถต่อรองได้
30 May 16
15 . Admin manager / Office manager
Admin manager / Office manager

FABB COFFEE ROASTERS
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000-30,000 บาท
30 May 16
16 . ผู้จัดการจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ
- รับผิดชอบ ควบคุมดูแลจัดซื้อต่างประเทศ - รับผิดชอบ ควบคุมดูแลจัดซื้อในประเทศ - มีทักษะและประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี - จัดซื้อสินค้าให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary NA
30 May 16
17 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ประจำบางนา-ตราด กม.18 **จันทร์-ศุกร์**
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ - กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมการดูแลการจัดซื้อของพนักงานในฝ่ายและจัดทำรายงานกา...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถประสบการณ์ หรือตามตกลง
30 May 16
18 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อสินค้า (Buyer)
• Overall responsibility is for purchasing and search new supplier and contact supplier • Collected and analyze data of purchasing and planning process with purchasing – Non food(Personal Care) • C...

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
30 May 16
19 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้องานโรงแรม
1.จัดซื้องานโรงแรมและจัดหา Suppliers งานโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.เปรียบเทียบราคา และวิเคราะห์ เลือก Suppliers ที่เหมาะสมที่สุด 3.ต่อรองราคา และควบคุมงาน ให้ได้ตามงบประมาณและข้อตกลง 4.ติดต่อปร...

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
30 May 16
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- วางแผนการบริหารจัดการงานด้านจัดซื้อจัดจ้างในฝ่ายจัดซื้อทั้งระบบ - ตรวจประเมินและติดตามผู้ส่งมอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในระบบ ISO/TS16949 - ติดต่อประสานงานในการดำเนินงานกับส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไป...

บริษัท ไดเคียวอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 May 16
  52 Positions      
Sort By 
Disability Jobs