JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  59 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าAdmin ประจำ Central Chidlom (CG)
- บริการลูกค้าและประสานงานภายใน-ภายนอกแผนก - รับชอบด้านเอกสาร ประชาสัมพันธ์ - เก็บ รวบรวมเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจาก EVP.

Central Group Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-30,000
25 Jul 16
2 . Administration Manager
1.ดูแลงานในส่วนของ Accountant และ HR 2.ดูแลในส่วนของงานบริหารภายในองค์กร 3.ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกบริษัท

SNSplus (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000-50,000 THB
25 Jul 16

บริษัท โมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jul 16
4 . ผู้จัดการสมาคมฯ (ประจำสมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย ซ.รามคำแหง 39)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารต่างๆ อาทิ เอกสารในระบบคุณภาพ แบบฟอร์ม หนังสือติดต่อราชการ เป็นต้น 2. ประสานงานกับบุคคลภายนอกในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ อาทิ การประชุมสามัญใหญ่ การประชุมตามวาระ ฯ 4. ดำเนินการและดูแลเรื่...

บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 18,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
25 Jul 16
5 . Purchasing & Warehouse Manager (ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและคลังสินค้า) - สนง.สุรวงศ์
Job Descriptions: 1.Purchasing - Manage the Purchase Department to ensure that all goods and services requirements are met effectively - Manage and train purchase staff on purchasing policies and...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jul 16
6 . หัวหน้าจัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ และอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ - จัดหาผู้ขายรายใหม่ ๆ และเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา เครดิตและคุณสมบัติของสินค้าที่เหมาะสม - ติดต่อประสานงานกับฝ...

บริษัท ดับบลิว. เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
25 Jul 16
7 . หัวหน้าแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าที่จัดซื้อ 3. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภ...

Keak Rungrueang Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
25 Jul 16
8 . General Affair Supervisor/ Senior (หัวหน้าส่วนสำนักงาน/ พนักงานอาวุโส)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลตรวจสอบการทำงานในส่วนสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าและแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของอาคาร สำนักงาน วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ดำเ...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000/ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 Jul 16
9 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1.กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.พัฒนาและปรับปรุงสำนักงานและระบบงานภายในแผนก 3.บริหารจัดการควบคุมดูแลทรัพย์สินภายในสำนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร เครื่องใช้สำนักงา...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jul 16
10 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
- วางแผนการจัดซื้อในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนผลิตและการส่งมอบสินค้า - เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อ และเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการจัดซื้อ - กำหนดแนวทาง เป้าหมายและกลยุทธในการดำเนินงานของหน่วยงา...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ +โครงสร้าง
25 Jul 16
11 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ(ประจำที่ ห้วยขวาง) / Retail BusinessUrgently Required !
- กำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการจัดซื้อ จัดหาสินค้า และสรรหา สินค้าใหม่ - เจรจาต่อรองกับ Supplier เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุด เงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม และต่อรองเรื่องการจัดส่งสินค้าไปที่สาขาอย่างมีประ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jul 16
12 . Procurement Manager
-Manage and take responsibility for the Procurement (& Estimating) department at the tactical -Strategic and operational levels and maintain and advise on internal and external contacts with existing...

Tebodin Thailand Co.,Ltd.
1 Position
Salary N/A
25 Jul 16
13 . หัวหน้างานสำนักงานและจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพและราคาสินค้า พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาสินค้า - ควบคุมงานตกแต่งภายใน งานปรับปรุง (รีโนเวท) สำนักงาน รวมทั้งจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง - จัดทำรายการทรัพย์สินของสำนักงานและสาขาต่างๆ - รั...

บริษัท V Groupcars จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jul 16
14 . หัวหน้าธุรการฝ่ายขาย - Sales Admin (พระราม9)
1. บริหารทีมธุรการขาย และประสานงานระหว่างแผนกอื่นในบริษัท เพื่อให้ได้จัดส่งสินค้าตามกำหนดเวลา และ พัฒนาทีมธุรการขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เพื่อตอบสนองตามความต้องการของล...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง+KPI
25 Jul 16
15 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อสินค้า (Buyer)
• Overall responsibility is for purchasing and search new supplier and contact supplier • Collected and analyze data of purchasing and planning process with purchasing – Non food(Personal Care) • C...

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
25 Jul 16
16 . Production Manager ผู้จัดการเเผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- วางแผนและติดตามการสั่งผลิตสินค้าจากโรงงาน ในแต่ละSEASON เเละ COLLECTION - การบริหารและควบคุมต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อทำการผลิตสินค้า - ปรับแผนการผลิตสินค้าเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลา...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
1 Position
25 Jul 16
17 . * Manager (General affair) สาขาทองหล่อ
- Labor Management(Social Security, Time Sheet, Salary Slip Management for Employee) - Making Documents and Management (Ex. Application Form for Government, Tax Invoice for Custom House, etc.) - A...

SANPO NET(Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000-35,000 บาท
25 Jul 16
18 . หัวหน้าธุรการขายรับสมัครด่วน !
1.ดูแล - บริหารจัดการทีมธุรการขายในสังกัด 2.สนับสนุน งานของฝ่ายขายให้เป็นไปตามขั้นตอน รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาต่างๆ 3.ประสานงานกับฝ่ายขายในทีม และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานร่วมกันเ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท(ตามประสบการณ์)
25 Jul 16
19 . Procurement & Inventory Manager (P05) ทำงานแถวปทุมวันรับสมัครด่วน !
• Implement procurement and inventory strategy and policies • Create and implement purchasing and store management KPI’s • Build and develop relationships with key suppliers and customers. • Help ...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง ( English Resume only )
Salary 50 K
25 Jul 16
20 . Assistant Procurement Project Manager
• ศึกษาและทบทวนขั้นตอนการทำงานในกระบวนการจัดซื้อ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน นำเสนอแผนงานและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน • ศึกษาระบบการบริหารงานจัดซื้อและซัพพ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
25 Jul 16
  59 Positions      
Sort By 
Disability Jobs