JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  46 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการอาคาร โซนกรุงเทพและปริมณฑลรับสมัครด่วน !
• ดูแลโครงการให้มีความเรียบร้อยและเป็นระบบ • ให้บริการลูกบ้านเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้าน โดยยึดถือจิตบริการ (Service-minded) เป็นสำคัญ • บ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 Feb 17

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
25 Feb 17
3 . หัวหน้าจัดซื้อและธุรการ
- จัดซื้อ,จัดจ้าง งานแมชชีน, อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุสิ้นเปลือง - เปรียบเทียบและต่อรองราคาสินค้า / จัดหา Supplier รายใหม่ - ติดตาม-ประสานงานจนจบขั้นตอนการซื้อ - จัดทำ ดูแลเอกสารงานจัดซื้อ...

บริษัท สยามไฮดรอลิค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
25 Feb 17
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- สรรหา, คัดเลือก และคประเมินผู้ขาย - ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบและอุปกรณ์ - บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ - ติดตามข้อมูลและบทสรุปการเคลมแต่ลครั้ง - ประสานงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
25 Feb 17
5 . Merchandising Manager (Cosmetic & Personal Care)
- Negotiate prices and delivery with suppliers and vendor for TTA (Trade Term Agreement) - Achieved target cost saving. - Select & Source finished product where well responsive to & match...

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 35,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
25 Feb 17
6 . หัวหน้าหน่วยจัดซื้อทั่วไป (Admin)
- ทำงาน จ-ศ 9:00-18:00 น., อา 9:00-12:30 น. - ติดต่อประสานงาน เช่น ติดต่อ Supplier Client - จัดการเอกสาร ( จัดซื้อ วางบิล เก็บเช็ค ออกแบบเอกสาร คำนวนเงินเดือน ยื่นประกันสังคม ทะเบียนประวัติ) - หา...

บริษัท คลิ๊กดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-17,000
25 Feb 17
7 . หัวหน้าจัดซื้อผักและผลไม้ (ประจำสำนักงานบางบอน)รับสมัครด่วน !
- กำหนดแนวทางในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา คัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรอง การส่งมอบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท - วางแผนการจัดซื้อ จัดหาผลไม้สด ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท - ก...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความเหมาะสม
25 Feb 17
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
ร่วมเป็นผู้จัดการบริหารทีมจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดูแลรับผิดชอบสรรหา Supplier ใหม่ให้เพียงพอกับความต้องการ ดูแลเรื่องการต่อรองราคา รายละเอียดเรื่องคุณภาพสินค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
25 Feb 17
9 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ติดตามสถานะการสั่งซื้อ วิเคราะห์ สรุปยอดซื้อ ขายสินค้า ประจำเดือน ควบคุมสินค้าไม่ให้ขาด 2.วางแผนการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน สินค้า Premium 3.รวบรวมและจัดทำ PR PO ที่ได้จากแผนกต่างๆ ...

Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
25 Feb 17
10 . ผู้จัดการ บริหารเสาะแสวงหาสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท กตัญญู โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โครงการธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค พัฒนาการศึกษา ตอบแทนแผ่นดินเกิด (บริจาคกำไร 100% ให้ทุนศึกษานักเรียน/ครู ประถมและมัธยมและให้อุปกรณ์การเรียน โรงเร...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
2 Position
Salary ตามตกลงขึ้นกับประสบการณ์
25 Feb 17
11 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
• วางแผนการจัดซื้อได้ • หาสินค้าที่ดี เปรียบเทียบราคา ประเมินผู้ขาย

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Feb 17

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 Feb 17
13 . Operation Manager ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท ซูชิ เอ็กเพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
- ปฏิบัตงานตามนโยบายในการกำหนดทิศทาง วางแผน กลยุทธ์ - วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของสาขา - วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ การทำงาน คู่แข่งทางธุรกิจ - ความคุมคุณภาพการปฏิบัติงานสาขาให้เป...

บริษัท ซูชิ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Feb 17
14 . ผู้จัดการแผนกธุรการและระบบอาคาร
- วางแผนและกำหนดมาตรฐานการทำงานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างเหมาะสม - บริหารและควบคุมงานด้านธุรการ งานจัดซื้อ งานซ่อมบำรุง และงานสนับสนุนทั...

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
1 อัตรา
24 Feb 17
15 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานจัดซื้อผลิตภัณฑ์/สินค้า/วัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจากต่างประเทศ รวมถึงกระบวนการนำเข้าตามระเบียบกรมศุลกากร - ติดต่อประสานงานเคลมสินค้ากับต่างประเทศ กรณีสินค้าเข้ามาไม่ถูกต...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
24 Feb 17
16 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
งานธุรการ -ดูแลควบคุมการส่งเอกสารให้หน่วยงาน ลูกค้าให้ทันตามกำหนดส่งมอบ -ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้าจากสาขา -ดำเนินการจัดหา สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน -ดูแลงานปรับปรุงสำนักงาน -ดูแลรักษ...

บริษัท เดอะคลินิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 Feb 17
17 . หัวหน้าแผนกอาวุโส ฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ
- ควบคุมดูแลการสรรหาและจัดซื้อ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ - วางแผนการสรรหาและจัดซื้อ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - บริหารทีมงานให้มีการดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแบบแผน - ติดต่อและประสานงานกับ Supplier...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
24 Feb 17
18 . หัวหน้างานธุรการ
•วางแผนและวิเคาราะห์งานด้านธุรการ •จัดทำหนังสือออก-หนังสือภายใน ให้เป็นไปตามระบบ •ควมคุมรายละเอียดของงาน •มอบหมายและกำกับดูและตัวงานภายในฝ่ายงานของตนเอง •บริหารทีมงานไห้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักข...

บริษัท โปรเจค อินทีเรีย วิชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Feb 17
19 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
- เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม - ติดต่อประสานงานด้านสินค้าขาเข้ากับเอเย่นต์ต่างประเทศ - จัดทำเอกสารในการนำเข้าสินค้าและติดตามการขาส่งสินค้านำเข้า - สามารถเจรจาต่อรอง...

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
24 Feb 17
20 . Admin-Space Management (ถนนพัฒนาการ)_305รับสมัครด่วน !
1. Support to create, update planogram for New store, store renovation, store conversion and other project. 2. Prepare, update and maintain as the database in product dimension for import into spacem...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 - 16,000 บาท
24 Feb 17
  46 Positions      
Sort By 
Disability Jobs