JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  46 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. กำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการจัดซื้อ, จัดหาสินค้า, สรรหาสินค้าใหม่ 2. พัฒนาปรับปรุงงานจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเจริญเติบโตขององค์กร 3. เจรจาต่อรองกับ Supplier เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุด 4. ...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
9 Feb 16
2 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อสินค้า (Buyer)
• Overall responsibility is for purchasing and search new supplier and contact supplier • Collected and analyze data of purchasing and planning process with purchasing – Non food(Personal Care) • C...

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
9 Feb 16
3 . Division Merchandise (CDG)
• คัดเลือกสินค้าที่เหมาะกับการจำหน่ายในช่วงเทศกาลและฤดูกาลต่างๆ และวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับช่วงเวลาจำหน่ายรวมทั้งการคัดเลือกหรือทำสื่อโปรโมชั่นในช่วงเวลาต่างๆตาม budget ที่กำหนด • ติดตามแ...

Central Group Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
9 Feb 16
4 . Department Merchandising Manager | หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า (CDG)
- สั่งสินค้าผ่านระบบ JDA ทั้งผ่านระบบอัตโนมัติ (ASR PO) และผ่านระบบทำมือ (Manual PO) เพื่อเติมให้สินค้ามีปริมาณเหมาะสมและเกิดยอดขายสูงสุด - ประสานงานกับร้านค้า และแผนกขายในการทำคืนสินค้าขายช้า (Non-M...

Central Group Co., Ltd.
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้าของบริษัท
9 Feb 16
5 . หัวหน้าจัดซิ้อ / ผู้ช่วยจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีนกลาง)-(สำนักงานลาดกระบัง)
1.ติดต่อระหว่างประเทศ(ประเทศจีน) 2.ดำเนินการทางด้านจัดซื้อต่างประเทศ

Diary Group (2007) Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
9 Feb 16
6 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อในประเทศ (กทม.) ด่วนที่สุด !!
- วางแผน ควบคุม และดำเนินการจัดซื้อ ให้ทันเวลาและได้สินค้าที่มีคุณภาพ - เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา - สรรหาและคัดเลือกผู้ส่งมอบ - ติดต่อประสานงาน

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
9 Feb 16
7 . ผู้จัดการพื้นที่งานนิติบุคคล (Area Manager)
• ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานบริหารที่พักอาศัยโดยรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การจัดตั้งนิติบุคคล, การบริหารจัดการ, ค่าใช้จ่าย OPEX & CAPEX, การไกล่เกลี่ยกรณี, การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
9 Feb 16
8 . ผู้จัดการจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ
- รับผิดชอบ ควบคุมดูแลจัดซื้อต่างประเทศ - รับผิดชอบ ควบคุมดูแลจัดซื้อในประเทศ - มีทักษะและประสบการณ์ในการเจรยาต่อรองเป็นอย่างดี - จัดซื้อสินค้าให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary NA
9 Feb 16
9 . Contracting & Data Supervisor
- ติดต่อประสานงาน และออกพบโรงแรมและ Supplier - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกเพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ - ป้อนข้อมูลในระบบและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงา...

บริษัท บลูเฮ้าส์ ทราเวล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
9 Feb 16
10 . ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
- ดูแลงานจัดซื้อ - จัดระบบการทำงานภายใน - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงาน - ดูแลกำกับ และพัฒนาการทำงาน ข้อมูลภายในหน่วยงาน - ดูแลแผนงาน ควบคุมแรงงาน และช่าง

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
9 Feb 16
11 . ผู้จัดการฝึกหัด (Management trainee)
เรียนรู้กระบวนการบริหารระบบงานต่างๆ และสามารถนำทักษะต่างๆ ที่เรียนรู้ มาดูแลและบริหารด้านการจัดการงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้จัดการอย่างเต็มตัว **ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ 8.30น...

Point Work Corporation Co., Ltd.
4 Position
Salary 20,000-25,000
9 Feb 16
12 . หัวหน้าสายงานสนับสนุนส่วนกลาง
1.ควบคุมการดำเนินงานของฝ่าย/แผนก ภายใต้การบังคับบัญชา 2.วางแผน/จัดทำ/กำกับ/ตรวจสอบ/ปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานของฝ่าย/แผนก ภายใต้การบังคับบัญชา เพื่อให้สายงานสนับสนุนการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในการสนับ...

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Feb 16
13 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(ประจำที่ ห้วยขวาง)
Urgent!!

- กำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการจัดซื้อ จัดหาสินค้า และสรรหา สินค้าใหม่ - เจรจาต่อรองกับ Supplier เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุด เงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม และต่อรองเรื่องการจัดส่งสินค้าไปที่สาขาอย่างมีประ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
9 Feb 16
14 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
ด่วน !!

- บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศและในประเทศ - ประสานงานระหว่างภายในองค์กร และบริษัทคู่ค้า - ติดต่อกับลูกค้า - ประสานงานด้านที่พัก ให้...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
9 Feb 16
15 . Admin Assistant
- ติดต่อประสานงานในออฟฟิศ - ดูแลเอกสารในออฟฟิศ - ออกไปทำแบบทดสอบให้ผู้เรียน - เช็คข้อสอบของผู้เรียนทางออนไลส์ Customer services - และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Worldwide Education Services Co. Ltd.
1 Position
Salary กฎหมายกำหนด
9 Feb 16

บริษัท ยูเนี่ยน ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000-30,000บาท
9 Feb 16
17 . ผู้จัดการส่วนธุรการ
ดูแลงานเกี่ยวกับ - งานรักษาความปลอดภัย - งานควบคุมการจราจรภายในโรงงาน - งานซ่อมบำรุง ปรับปรุง( อาคาร/สถานที่ ) - งานบริการห้องพักรับรองและหอพัก - งานการจัดการอุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Feb 16
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส / Senior Admin Officer
- จัดทำงานธุรการทั่วไป จัดซื้อในสำนักงาน สรุปยอดรายรับ รายจ่ายประจำเดือน/ปี ทำเอกสารใบเสนอราคาและติดตามpaymentที่วางบิล - โดยบริษัทฯเป็นวิศวรกรออกแบบและที่ปรึกษา งานระบบ ทำงานประจำออฟฟิต จ-ศ 9.00-18...

บริษัท แอคโค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อย่างละ 1ตำแหน่ง
9 Feb 16
19 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน
1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด แยกประเภททรัพย์สินให้เหมาะสม ระบุสถานที่ตั้งสินทรัพย์และกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงภาระหน้าที่ของผู้รับผิดชอบต่อทรัพย์สิน โดยทรัพย์สิน 2. ส่งรายงานทะเบียนทรัพย์สินและกร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
9 Feb 16

Asiaco Material Handling (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
8 Feb 16
  46 Positions      
Sort By 
Disability Jobs