JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  69 Positions      
Sort By 
1 . Purchasing ManagerUrgently Required !
Overall in purchasing in Manufacturing; indirect such as vendors, supplier, contract etc.

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
2 Position
Salary 50,000 - 100,000
22 Oct 17
2 . จัดซื้อและประสานงาน
-จัดหาสินค้าเพื่อสนับสนุนงานขายของ Sales -เจรจาต่อรองราคาสินค้า -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -งานสั่งซื้อต่างประเทศ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
3 . ผู้จัดการจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ
1.วางแผน บริหารและควบคุมการจัดซื้อจากSupplier ในประเทศและต่างประเทศ 2.วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ 3.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ Supplier ตลอดจนสำรวจหา Supplier ใหม่ๆ 4....

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
22 Oct 17
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนโอนกรรมสิทธิ์
- เอกสารงานก่อสร้างทุกประเภทของอสังหาริมทรัพย์ - งานขออนุญาต EIA,จัดสรร,อาคารชุด,โรงแรม และงานขออนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอื่นๆ ที่เก...

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 Oct 17
5 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
-บริหารการจัดหา Supplier , เจรจาต่อรองราคาสินค้า , ดูแลสัญญาสินค้าและบริการ -อนุมัติใบจัดซื้อ (PO) ในวงเงินที่กำหนด และนำเสนอผู้บริหารลงนามในวงเงินที่กำหนด -ประมวลและวิเคราะห์รายงงานการจัดซื้อสินค้า...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและประสบการณ์
22 Oct 17
6 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม)
1. ดูแลงานเอกสารและงานจัดซื้อต่างประเทศ 2. งานด้าน Shipping 3. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-50,000 บาท/ตามประสบการณ์
22 Oct 17
7 . Branch Head (Asoke/Nana, Telecom Provider) [T0467]
-Overall responsibility for the operations and profitability of the business conducted at the branch : + Achieve targets related to customer registrations, transactions and customer service + Su...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000 THB to 35,000THB (depends on experience)
22 Oct 17
8 . ผู้จัดการแผนกจัดหา
วางแผนปฏิบัติการด้านจัดหา บริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ กำกับดูแลการดำเนินงานจัดหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงานจัดหา รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดหาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
9 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ (Japanese Speaking)
- สื่อสารภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักและภาษาอังกฤษ - Sourcing วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และวางแผนการสั่งซื้อต่างประเทศ - ติดต่อและจัดหา Select Suppliers รายใหม่ สอบถามข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการจัดส่งสินค้า ราคาส...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 40,000-60,000 บาท
21 Oct 17
10 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ประจำสำนักงานบางนา
พิจารณาผู้ขาย จัดหาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด วางแผนการประเมินผู้ส่งมอบ ติดตามผู้ส่งมอบ ณ แหล่งผลิต และผลการประเมินผู้ส่งมอบ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 17
11 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและวางแผนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ - จัดทำแผนและเป้าหมายของหน่วยงาน - ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำเอกมัย 20)รับสมัครด่วน !
- ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สั่งซื้อสินค้าต่างๆ ในบริษัทให้เป็นไปตาม Budget ที่บริษัทกำหนด - เปิด PO สั่งซื้อสินค้า จัดทำแฟ้มเอกสาร และวิเคราะห์ต้นทุนสิน...

กลุ่มบริษัทในเครือ LOTUS BEDDING GROUP
1 อัตรา ด่วนมาก!
Salary ตามตกลง/ตามความสามารถผลงานและประสบการณ์/ต่อรองได้
21 Oct 17
13 . Supervisor Admin merchandise (SAP)
-สร้างฐานข้อมูลหลักในการสั่งซื้อผ่านระบบ SAP ของทุกสาขา เพื่อใช้ในการเปิด PO -สร้างรหัสสินค้าใหม่เมื่อสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง -ปรับราคาและแก้ไขรายละเอียดสินค้าในระบบ -ติดต่อประสานงานกับภายในท...

บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
14 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อและบริหารคลังสินค้า
- รับผิดชอบงานจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ - วางแผนการจัดซื้อ จัดหาสินค้า,ผลิตภัณฑ์,อุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท - กำหนดวิธีและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนั...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Oct 17
15 . ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ดูแลความเรียบร้อยของอาคารชุด จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด บริการลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
16 . หัวหน้า/ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
บริหารการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ประสานงาน Supplier ต่างประเทศ ติดต่อหน่วยงานราชการ,กรมศุลกากรรวมทั้ง Shipping ในการนำเข้า ติดต่อกับธนาคารในการเปิด L/C และจัดคิวการนำเข้าสินค้าในทันเวลา

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
17 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ - สามารถทำเอกสาร Import และ Export ได้ - สั่งซื้อต่อรองราคาหรือประมูลสิ่งต่างๆตามได้รับมอบหมาย จาก Suppliers ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ติดต่อสั่งผลิตสินค้าจาก Suppliers ทั...

บริษัท แอ๊ปโซลุท อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาท
21 Oct 17
18 . ผู้จัดการแผนกธุรการและจัดซื้อ
- ควบคุมและกำกับดูแล งานด้านธุรการ การแจ้งซ่อม สัญญาบริการต่างๆ - วางแผน การสรรหา Supplier และผู้ให้บริการ ให้มีความเพียงพอและทันต่อการใช้งาน - บริหารจัดการและพัฒนา บุคคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ค...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 25,000-35,000 บาท/ตามตกลง
20 Oct 17
19 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
• ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการงานของฝ่ายจัดซื้อ ทั้งด้านเครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และด้านงานจัดซื้ออื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่กำหนด • บริหารกระบวนการทำงานของจัดซื้อให้เป็นไ...

บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 Oct 17
20 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม - ติดต่อประสานงานด้านสินค้าขาเข้ากับเอเย่นต์ต่างประเทศ - จัดทำเอกสารในการนำเข้าสินค้าและติดตามการขาส่งสินค้านำเข้า - สามารถเจรจาต่อรอง...

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
20 Oct 17
  69 Positions      
Sort By 
Disability Jobs