JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  6 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
รับผิดชอบดูแลการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาล ตรวจสอบการติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลสำหรับการตกแต่งพื้นที่ของผู้เช่า บำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของงานระบบส...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
28 Oct 16
2 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
ปริญญาโท 1 อัตรา
Salary ตามตกลง
28 Oct 16
3 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม
- ทำหน้าที่สำรวจและตรวจวัดงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศเสียจากปล่อง และในบรรยากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม - รวมทั้งตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ

บริษัท ซีคอท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Oct 16
4 . นักวิทยาศาสตร์ / ช่างเทคนิค (ภาคสนาม)Urgently Required !
ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่าง น้ำ อากาศ (งานภาคสนาม)

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
26 Oct 16
5 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1.ติดตามและทวนสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดี การจัดการพลังานในโรงงาน 2.ควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย 3.จัดทำแผนงานติดตามการตรวจสอบ การวิเคราะห์ระบบการป้องกันและแก้ไขผลกระท...

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (กิจการเบเกอรรี่)
1 Position
25 Oct 16
6 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านคุณภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ฝึกอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อม - งานวิจัยและจัดทำรายงานการวิจัยส่ิงแวดล้อม พลังงาน ชีววิทยา แคมี ฟิสิกส์ - จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม - เขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้

บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Oct 16
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs