JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  150 Positions      
Sort By 
1 . ช่างแอร์
- ติดตั้ง ล้าง และซ่อมแอร์ปรับอากาศ - ทำงานจันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 น.

บริษัท สบาย แอร์ จำกัด
 3
Salary 10,000++
23 Jul 16
2 . ช่างไฟฟ้า /อิเล็คทรอนิค
ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อม แก้ไข ระบบไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค เครื่องจักร ภายในโรงงาน

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
Bangchan Industrial Bangkok
3 Position
23 Jul 16
3 . ช่างติดตั้ง
1. ติดตั้งอุปกรณ์ Digital Door Lock 2. ทำงานไม้ ตัวโชว์สินค้า

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
Bangchan Industrial Bangkok
3 Position
23 Jul 16
4 . ช่างเทคนิค
1.ดูแลรับผิดชอบ แจ้งซ่อมบำรุง เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน 2.จัดทำรายการเครื่องมือไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและตรวจเช็คให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 3. ตรวจเช็คเครื่องมือช่าง ประจำรถบริการทุกคัน 4. วางแผนงาน ในก...

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 Position
Salary 10,000 -15,000 บาท
23 Jul 16
5 . ช่างเทคนิค / ช่างไฟฟ้า /ช่างทั่วไปรับสมัครด่วน !
(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทฯมีการฝึกสอนงานให้) ออกปฎิบัติหน้าที่ด้านนอก เช่น ติดตั้งเคเบิ้ลทีวีและอินเตอร์เน็ต ซ่อมแซมอุปกรณ์เคเบิ้ลและอินเตอร์เน็ตในพื้นที่การให้บริการอยู่บริเวณกรุงเทพฯ

บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ล ทีวี จำกัด
20 อัตรา
Salary 12,000 – 15,000
23 Jul 16
6 . พนักงานอะไหล่
1.ดูแลและให้บริการเรื่องการจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ตามใบเบิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.การขายชิ้นส่วนอะไหล่ให้กับลูกค้าที่มาซื้อหน้าศูนย์บริการโดยดูแลใบเบิกจ่าย 3.การแจ้งราคาสินค้าให้กับผู้มาใช้บริการ รวม...

บริษัท พระราม 4 ฮอนด้าคาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด
2 คน
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 Jul 16
7 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า , ช่างเครื่องปรับอากาศ (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
ดูแลงาน PM , CM เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่น ของร้านสะดวกซื้อ 7-11 **ลักษณะงานเป็นงาน Service เป็นทีม** ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ **สัมภาษณ์ทราบผลทันที**

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
50 Position
Salary 11,000-20,000
23 Jul 16
8 . Workshop Engineer
1.จัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับฝ่ายศูนย์บริการ 2.ปฎิบัติงาานจ่างๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์ของผู้สมัคร
23 Jul 16
9 . Delivery Serviceman
• ดูแลจัดส่งสินค้าเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตรงเวลามากที่สุด • รับผิดชอบงานช่างทั่วไป เช่น การติดตั้งหน้างาน งานซ่อม งานประกอบ ฯลฯ • ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่การทำงาน เ...

Motif Group
23 Jul 16
10 . พนักงานเดินระบบรับสมัครด่วน !
•ควบคุมดูแลและเฝ้าระวังการเดินระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน •ดูแล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทำงานของปั๊มน้ำ ปั๊มลม และมอเตอร์ชนิดต่างๆ ในโรงบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
2 Position
Salary 13,000 - 16,000 (ไม่รวม OT, เบี้ยขยัน)
23 Jul 16
11 . Technical Sales
สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - ค่าคอมมิสชั่นต่างหาก (8,000-25,000) - ค่าน้ำมัน 10,000 – 16,000 บาทต่อเดือน - ค่าสึกหรอรถ 5,000 บาทต่อเดือน - ค่าทางด่วนต่างหาก - บริษัทมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบา...

บริษัท พรีเมียม ลูบริแคนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด( Premium Lubricant International Co., Ltd.)
3 อัตรา
Salary 15,000-20,000 ขึ้นกับประสบการณ์
23 Jul 16
12 . ช่างเทคนิค (ผู้ช่วยวิศวกรด้านระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ)
ดูแล ตรวจเช็คตรวจซ่อมระบบห้องเย็น เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
1 Position
Salary 9,000-12,000
23 Jul 16
13 . ช่างกลโรงงานรับสมัครด่วน !
- กลึง กัด เจียร ชิ้นงานตามแบบ - ซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องจักรในการผลิต - ซ่อมแซม แม่พิมพ์ - งานทั่วไปในการผลิตแม่พิมพ์เครื่องประดับ

B.V.N.SILVER CHAINS CO., LTD.
2 Position
Salary 12,000-16,000
23 Jul 16
14 . ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า)
บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนทางและอาคาร

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1
5 Position
23 Jul 16
15 . ช่างเทคนิค
-รับ JOB ORDER ศึกษางาน ประกอบ,งานเชื่อม, งานซ่อม -เขียนใบเบิกสินค้า และอะไหล่เพื่อทำการซ่อม, ประกอบและเชื่อม -ดำเนินการงานซ่อม, ประกอบและเชื่อมให้ทันเวลาที่กำหนด -ดำเนินการตรวจสอบ ทดสอบ -บันทึ...

บริษัท ไทยพินนะเคิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
23 Jul 16
16 . ช่างเทคนิค(Technician ) ***งานสอบเทียบปวส รับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค งานสอบเทียบ และคอยช่วยเหลืองานด้านช่าง - support งานต่างๆ ที่ต้นสังกัดมอบหมาย - มีความรู้ด้านช่าง เครื่องไม้ เครื่องมือไฟฟ้า

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
23 Jul 16
17 . ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ พระราม 3,สาธร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร - ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - เตรียมความพร้อมสำหรั...

บริษัท เอฟ เอ็ม แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด
20 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jul 16
18 . ช่างเทคนิค NDT level 2 Chevron/Offshore
- ตรวจสอบ ความหนาของงาน(UTM) - ทำงาน Visual Inspcetion และ MT/PT ในงาน Chevron/Offshore

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
15 Position
Salary ตามประสบการณ์ /ค่าcertificate/ค่าเบี้ยเลี้ยง 350 -1,000 /วัน
23 Jul 16
19 . ช่างเทคนิค 1 อัตรา (โครงการแกรนด์คาแนลดอนเมือง) ไม่มีเข้ากะ
1.งานสระว่ายน้ำ,เติมคลอลีน,ระบบปั๊มน้ำ 2.ดูแลระบบสาธารณูปโภค ภายในโครงการ ตั้งแต่ปากทางเข้าไป เช่น ระบบเเสงสว่าง,Sale Office,บ้านตัวอย่าง,บ้านที่รอการขาย เป็นต้น 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Jul 16
20 . Service Technician(ช่างบริการ,เทคนิค) ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- บริการติดตั้ง,ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้า ของบริษัทฯ หรือที่ได้รับมอบหมาย - ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ติดต่อประสานงานภายในองค์ - ปฏิบัติหน้าที่ตามที...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
23 Jul 16
  150 Positions      
Sort By 
Disability Jobs