JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  169 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค
ผู้ช่วยช่างเทคนิค: - ซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ สินค้าชำรุด ตามคำร้องขอ จากหน่วยงานภายใน และลูกค้าภายนอก ให้แล้วเสร็จตามกำหนด - ตรวจสอบ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ สินค้า ด้านเทคนิค ก่อนนำส่งมอบให้แก่ลูกค้า - ปฏิบัติ...

Universal Matrix Technology Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary 9,000-25,000 บาท
27 Sep 16
2 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิค (ติดตั้ง): - ประชุม เพื่อรับแผนการดำเนินงาน และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้ง - ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ สิ้นค้า อุปกรณ์ ระบบการใช้งานตามแผนงานที่กำหนด - ซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ สิ...

Universal Matrix Technology Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary 15,000-25,000 บาท
27 Sep 16
3 . Technical Service
1. ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษาระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบอื่นๆที่ติดตั้ง 2. ติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท โกรว์มัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 Position
Salary 10,000 + ประสบการณ์
27 Sep 16
4 . ช่างแอร์/เครื่องปรับอากาศ
- ดูแลระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ตรวจเช็คความเเรีบยร้อยของเครื่องปรับอากาศ - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตามที่กำหนด - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Sep 16
5 . หัวหน้าช่าง / ช่างเทคนิค (พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร )
- ดูแลรักษาระบบอาคารสำนักงาน - ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ - ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า-ประปาภายในอาคารสำนักงาน - ดูแลรักษาสัญญาณ Fire Alarm - และงานตามที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้างาน

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Sep 16
6 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและปี๊มสุญญากาศ -ให้บริการซ่อมบำรุงปั๊มหน้างาน -ให้บริการ คำปรึกษาให้ลูกค้า

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลแวคคัมพาร์ทเนอร์ส จำกัด
1 Position
Salary 10,000-12,000
27 Sep 16
7 . ช่างเทคนิค / อิเล็คทรอนิกส์
ติดตั้งและดูแลระบบสื่อสารทางวิทยุ (HF / VHF / UHF) และระบบควบคุมสั่งการบนคอมพิวเตอร์

บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
27 Sep 16
8 . วิศวกรบริการ(เครื่องมือแพทย์)รับสมัครด่วน !
ให้การสนับสนุนบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดำเนินการติดตั้ง ซ่อม จัดการกับความพึงพอใจในการแก้ปัญหาของลูกค้า การให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมการให้บริการทำสัญญาขาย

บริษัท ทีเค เฮลธ์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Sep 16
9 . ช่างเทคนิค (ช่างเชื่อม)
• รับผิดชอบงานเชื่อมประกอบชุด condensing unit • เก็บรายละเอียด ทำสี ดูแลความเรียบร้อยของชุด condensing unit

บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
2 Position
27 Sep 16
10 . Product Technician (ช่างเทคนิคทันตกรรม)รับสมัครด่วน !
• ดูแลให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ เกี่ยวกับทันตกรรมและเครื่องช่วยฟัง (CAD Design, Software) • ใช้โปรแกรมในการทำชิ้นงานเพื่อพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ • ประสานงานติดต่อกับ...

บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
1 Position
27 Sep 16

Woraluk Property Public Company Limited
จำนวนหลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
27 Sep 16
12 . ช่างเทคนิค
- ติดตั้งกล่อง GPS ตามที่ได้รับมอบหมาย (ประจำศูนย์จังหวัดระยอง) (ประจำศูนย์กรุงเทพฯ)

บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
27 Sep 16
13 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงสินค้าของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
27 Sep 16
14 . ช่างเทคนิค(Technician ) **งานสอบเทียบปวส(ประจำออฟฟิศ อ่อนนุช 44)รับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค งานสอบเทียบ และคอยช่วยเหลืองานด้านช่าง - support งานต่างๆ ที่ต้นสังกัดมอบหมาย - มีความรู้ด้านช่าง เครื่องไม้ เครื่องมือไฟฟ้า

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
27 Sep 16
15 . พนักงานเดินระบบ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลและเฝ้าระวังการเดินระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน - ดูแลความสะอาด ดูแลระบบน้ำคลอรีน

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 16,000 (ไม่รวม OT, เบี้ยขยัน)
27 Sep 16
16 . ช่างเทคนิค ( บริการ ) รับสมัครด่วน !
-ทำการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามโปรแกรมในแต่ละที่ -กรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถเดินเครื่องได้ ต้องทำการซ่อมแซมและทำให้เดินเครื่องให้เหมือนเดิม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary 11,000 - 12,000 ขึ้นไป
27 Sep 16
17 . Field Technician
- Manage the installation of IVMS equipment and peripherals. - Ensure the functioning of electronic monitoring systems found on vehicles. - Provide and submit Quality Control sheets for each install...

RegionUP
Salary THB 20,000 - 30,000
27 Sep 16
18 . Technician-ช่างเทคนิคอาคารเกษร พลาซ่า/(สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานระบบภายในอาคาร เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ลิฟท์ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างให้มีความเรียบร้อย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด

Gaysorn Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Sep 16

SPICA CO., LTD.
1 Position
27 Sep 16
20 . ช่างเทคนิค (วิศวกรรมบริการ)
1. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล การทำงานทุกระบบของอาคารภายในห้อง Control 2. ดำเนินการเปิด-ปิด งานระบบในการขอทำงานล่วงเวลาของระบบปรับอากาศ และทำการจดบันทึก 3. จัดลำดับความสำคัญของงาน และกรณีเร่งด่วนพร้อ...

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
27 Sep 16
  169 Positions      
Sort By 
Disability Jobs