JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  108 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกบริหารค่าจ้างเงินเดือน (สำนักงานใหญ่)
• มีประสบการณ์ด้านการประมวลผลเพื่อการจ่ายเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบ แทนพนักงานทั้งบริษัท • มีทักษะด้านการบริหารค่าจ้าง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และกองทุนประกันสังคม • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และผ่...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 May 17
2 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานทั่วไปของสำนักงาน - งานด้านค่าจ้าง (โปรแกรม B-Plus) - บริหารจัดการงานบุคคล - งานด้านสรรหา - สวัสดิการฯ และ กิจกรรม - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - สรุปและวิเคราะห์ปัญหา และ จัดทำรายงานเสน...

บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด/ บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 17
3 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
งานสรรหาว่าจ้าง -วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงาน การสรรหาพนักงาน แบบทดสอบคัดเลือกพนักงาน สัมภาษณ์พนักงาน งานผลประโยชน์ตอบแทน -จัดทำทบทวนโครงสร้างเงินเดือน/ผลตอบแทน/สวัสดิการพนักงาน งานเงินเดือน...

บริษัท อโรม่า กรุ๊ป จํากัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ และตามตกลง
24 May 17
4 . Hr Recruit & Developmentรับสมัครด่วน !
ด้านการสรรหา -ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานรวมถึงการคัดเลือกใบสมัครงานและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการคัดเลือกบุคลากรพร้อมจัดเตรียมเอกสารการจ้างงานและเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตลอดจนต...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000 บาท
24 May 17
5 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ (ประจำสาทร)
1. วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร 2. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ 3. จัดทำ KPI เพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงานและแผนก ดำเนินการ พัฒนา...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 May 17
6 . Senior HR Officer
•Perform HR functions e.g. compensation & benefit, performance management, recruitment, rules and regulations, employee relation, etc. •Performs recruitment process; sourcing, screening, interviewin...

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD
1 Position
Salary Based on experience, negotiable
24 May 17
7 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (Supervisor -Human Resources) สาขาลาดพร้าว
• มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
สาขาละ 1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 May 17
8 . HR Manager/HR Supervisor ประจำสำนักงานอาคารซิตี้ลิงค์ 1 (ใกล้ BTS ชิดลม)
-จัดทำและใช้แผนทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท -ออกแบบและใช้งานโครงการทรัพยากรบุคคลทางยุทธศาสตร์ตามความเหมาะสมและเมื่อจำเป็น -ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง หรือตามประสบการณ์
24 May 17
9 . หัวหน้าส่วนงานบริหารงานบุคคล (Supervisor-HumanResources) สาขาบางพลี
- สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - จัดทำค่าจ้างพนักงาน - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 May 17
10 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager-Human Resources) สาขาสามเสน
-รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 17
11 . Assistant to HRD Manager ประจำรามคำแหง 60/4 ใกล้แยกลำสาลีรับสมัครด่วน !
การฝึกอบรมและการพัฒนา •รับผิดชอบในการควบคุมและการพัฒนาความหลากหลายของกิจกรรมในการมุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน •พัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาโปรแกรมสำหรับพนัก...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์)
24 May 17
12 . Senior Recruitment Officer
1. สรรหาพนักงานตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. หาช่องทางใหม่ๆ ในการสรรหา 3. ประกาศตำแหน่งงานในหน้า Web site 4. ติดต่อสถาบันและสถานที่ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน 5. สัมภาษณ์ตำแหน่งงานระดับ Officer ได...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 May 17
13 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ดูแลงานฝายบุคคลทั้งระบบได้แก่ 1.สรรหาว่าจ้าง 2.เงินเดือน 3.สถิติขาดลามาสาย 4.งานสวัสดิการ 5.ประกันสังคม 6. ประเมินผล เป็นต้น

บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 32,000
24 May 17
14 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานในแผนกทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่สรรหาว่าจ้าง ค่าจ้างและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และงานฝึกอบรม 2. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร 3. ดูแลนโยบายของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงาน 4. ดูแลค่า...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
1 Position
Salary N/A
24 May 17
15 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ กทม.รับสมัครด่วน !
หัวหน้างานฝ่ายบุคคล * บริหารงานบุคคลในองค์กรตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัท * วางแผนกำกับดูแลและประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์กร * พัฒนาและประเมินผลปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิท...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ พิจารณาตามประสบการณ์ และความสามารถ
24 May 17
16 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล / ธุรการ ดูแลงานด้านงานฝึกอบรม / พัฒนาบุคลากร บริหารงานระบบคุณภาพ ISO9001:2008

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
24 May 17
17 . HR. Mgr.
งาน HR. ทั้งระบบ งานธุรการ ทั้งระบบ

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 May 17
18 . ผู้จัดการแผนกสรรหาและฝึกอบรม รับสมัครด่วน !
- สำรวจความต้องการของกำลังคน (ตามใบขออัตรากำลังคนจากตนสังกัด กรณี ทดแทน และขยาย) - ทำการวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังของบุคลากรในหน่วยงาน - วางแผนอัตรากำลังคนสรรหาพนักงานทดแทนให้ทันตามกำหนด - จัด...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 May 17
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- สรรหาบุคลากร - ฝึกอบรม กิจกรรมสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงบริษัท
24 May 17
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
-ทำระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานพนักงาน -จัดทำเงินเดือน ภาษีเงินได้พนัก -งานประกันสังคม -บริหารงานสวัสดิการพนักงาน

A.D.Houses Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 17
  108 Positions      
Sort By 
Disability Jobs