JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  162 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้าอาวุโส (ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช)
-ดูแลการตรวจรับและจัดเก็บสินค้า -ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าและเตรียมจัดส่ง -ดูและสถานที่จัดเก็บและสินค้า

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตงลง
15 Dec 17
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาและการจ่ายสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 2. ตรวจสอบจำนวนยอดสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด 3. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายสินค้า ตามรอบขนส่งในแต่ละวัน ...

บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
14 Dec 17
3 . พนักงานดูแลคลังสินค้า
งานบริหารคลังสินค้า (หมึกพิมพ์ เคมี และอุปกรณ์การพิมพ์) - บันทึกสินค้าเข้า ออกประจำวัน พร้อมทำสรุปประจำสัปดาห์ - วางแผนควบคุมดูแลการสั่งซื้อสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุม กำ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย
หลายอัตรา
14 Dec 17
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า/เจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์กระจายสินค้าพื้นที่กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
-สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในและภายนอก -รักษาคุณภาพของงานบริการ ควบคุมต้นทุน ปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ 1.ควบคุมการจัดส่ง และรับพัสดุให้ถูกต้องและตรงเวลา 2...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Dec 17
5 . พนักงานจัดเรียงสินค้าน้ำอัดลมชื่อดังประจำ แม็คโครจรัญสนิทวงศ์
- จัดเรียงกลุ่มสินค้าให้ถูกต้อง - ติด ป้ายราคา ให้ถูกต้องชัดเจน - หมั่นคอยดูแลเอาใจใส่ให้ มีสินค้าขาย อย่างเพียงพอ ทุกจุดขาย ตลอดวัน และเติมให้เต็มก่อนกลับบ้าน - หมั่นคอยดูแลเอาใจใส่ อุปกรณ์ ของบริ...

DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 12,500-15,500 ต่อเดือน (ฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น)
14 Dec 17
6 . จนท.ธุรการสต็อกคลังสินค้า
1. รับผิดชอบ และดำเนินการตัด Order ประจำวัน 2. รับผิดชอบ และดำเนินการจัดทำ Report Update ยอดคงเหลือ ของสินค้า 3. รับผิดชอบ และติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องมารับสินค้าภายในระยะเวลาที...

บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์ทำงาน
14 Dec 17
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ตรวจสอบสินค้าเพื่อให้ตรงตามระบบคลัง 2.จัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่ 3.จัดสินค้าตามออเดอร์จากทางสาขา 4.ตรวจสอบวันหมดอายุ ของสินค้าภายในคลังสินค้า

บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13,500
14 Dec 17
8 . Carry Boy พนักงานขนย้ายสินค้า รับสมัครด่วน !
- ขนย้ายสินค้าไปส่งตามหน้าร้านสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ (ไม่ต้องขับรถเอง) - เคลียร์เอกสารกับทางหน้าร้านได้ - ช่วยแพ็ค หรือ แยกสินค้า ของแต่ละสาขาได้ *** ในตำแหน่งงานนี้บริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้ เป...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน
14 Dec 17

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,000 - 13,000
14 Dec 17
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.จัดทำบัญชีสต็อกสินค้า 2.ตรวจเอกสารรับส่งสินค้า 3.ดูแลการรับ-จ่ายวัสดุ,อุปกรณ์ ให้ฝ่ายช่าง 3.จัดทำรายงานสรุปสต็อกสิ้นเดือน

บริษัท นำชัย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3 Position
14 Dec 17
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ทำข้อมูลการรับจ่ายสินค้า - ตรวจสอบสภาพสินค้าที่รับโอน - ใช้ Computer ส่ง Mail สื่อสารข้อมูลภายนอกแผนกได้ - จัด/จ่ายอุปกรณ์

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
14 Dec 17
12 . พนักงานคลังสินค้า
- รับผิดชอบงานด้านคลังสินค้า ทั้งด้านรับคืนสินค้าและจัดส่งสินค้า - ตรวจสอบสภาพสินค้า จัดสินค้าส่งตามสาขา Packing และจัดเรียงสินค้าเข้าสต็อก สินค้าเป็นรองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับสตรี

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Dec 17
13 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- ควบคุมการ เบิก-จ่าย ของอุปกรณ์ ยานพาหนะและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดเตรียมอุปกรณ์ตามใบเบิกของฝ่ายปฏิบัติการ - เก็บอุปกรณ์สภาพพร้อมใช้งานเข้าสโตร์/อุปกรณ์ชำรุดส่งซ่อม - บำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปร...

บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Dec 17
14 . พนักงานคลังสินค้า ( Warehouse officer )
ตรวจสอบดูแลสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมและรายงานปัญหาของสินค้า ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมขายและส่งมอบได้ทันเวลา

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Dec 17
15 . พนักงานสต๊อก รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียม/ตรวจนับ การรับ-จ่ายสินค้า - รวบรวมเอกสารส่งให้ผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ/ตรวจนับ สินค้า - แพคของ - อื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000-13,000 บ. + เบี้ยขยัน + โอที
14 Dec 17
16 . เจ้าหน้าที่จัดการสินค้าและช่องทางจำหน่าย (BKK)
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่งสินค้า พร้อมพัฒนาระบบงานจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าในการเบิกและจัดเตรียมสินค้า 3. วางแผนและดำเนินการส่งสินค้าให้กับ...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท (ไม่รวมค่าน้ำมัน)
14 Dec 17
17 . เจ้าหน้าที่อะไหล่ (สาขากาญจนาภิเษก)
1.ทำการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ทางฝ่ายบริการ 2.เช็คสต็อกและสั่งซื้อะไหล่ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Dec 17
18 . พนักงานคลังสินค้า/สโตร์
จัดสินค้าตามออเดอร์ จัดเรียงสินค้าในสต๊อกสินค้า

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary 9,500 บาทขึ้นไป
14 Dec 17
19 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Audit)
- รับผิดชอบงานด้านคลังสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า - ตรวจสอบสาขาหน้าร้านทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary 14,000 บาทขึ้นไป
14 Dec 17
20 . Leader ห้องล้างเครื่องมือแพทย์-ลาดกระบัง
-ควบคุมกระบวนการล้างเครื่องมือแพทย์ -ประสานงานลูกค้า -เช็คสต๊อกสินค้า -จัดทำรายงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานเป็นกะ 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
1 ตำแหน่ง
Salary ตามข้อตกลงบริษัทฯ
14 Dec 17
  162 Positions      
Sort By 
Disability Jobs