JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  180 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าUrgently Required !
- ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพเพื่อรับสินค้าเข้าในคลังสินค้า - คุมการขึ้นสินค้า เพื่อขึ้นรถบรรทุกในแต่ละวัน - รวบรวมใบเบิกสินค้า ใบขอตัวอย่างทุกรายการ - ตรวจนับสินค้าในคลังให้ยอดจริงตรงกับข้อมูลในระบบ - ...

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เกรน จำกัด
5 Position
23 Jun 17
2 . Planning & Stock Control ด่วน!!! Update23มิ.ย.60รับสมัครด่วน !
- วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ - ควบคุมสต็อกสินค้าและวัตถุดิบ - ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่าย Invoice - จัดทำเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับ Supplier และผู้ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
2 Position
Salary 18,000-20,000
23 Jun 17
3 . Replenishment Supervisor
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities): 1. งานบริหารคลังสินค้า 1.1 วางแผนควบคุมดูแลการสั่งซื้อสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 1.2 ควบคุม กำกับ ป้องกันดูแลมิให้สินค้าขาดสต๊อก 1...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
1 Position
Salary 19,000-25,000
23 Jun 17
4 . Logistics Quality Controls Division Manager
• ตรวจสอบบุคลิกภาพของพนักงานในภาพรวม • ตรวจสอบข้อเท็จจริงของงานไม่สำเร็จ ที่ไม่เป็นไปตาม work flow • ตรวจสอบและติดตาม customer complain • จัดคอสอบรม สร้างคอสอบรมที่เข้ากับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน • ...

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 40,000-60,000
23 Jun 17
5 . Safety Officer
Responsibilities : -ให้การสนับสนุนการพัฒนาแผนสุขภาพความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้า และดาเนินงานตามแผนงาน ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท -ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 Jun 17
6 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำร้าน Kerry สาขาสาธุประดิษฐ์
- ต้อนรับ และให้บริการลูกค้าในสาขานางลิ้นจี่ - ให้คำปรึกษา และแนะนำรายละเอียดการบริการ - จัดทำ และสรุปรายงานต่างๆ

บริษัท ศศิภรณ์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 12,000 – 15,000 บาท (หลังผ่านโปร 2 เดือน + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน + ค่าล่วงเวลา)
23 Jun 17
7 . Planning & Performance Manager
Responsibilities : -จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (weekly, monthly financial & KPI report) รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมและแก้ไขให้แก่ General Manager ประจำคล...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 Jun 17
8 . สต๊อก,คลังสินค้า (วุฒิม.6 ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียม/ตรวจนับ การรับ-จ่ายสินค้า - รวบรวมเอกสารส่งให้ผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ/ตรวจนับ สินค้า - อื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000-13,000 บ. + เบี้ยขยัน + โอที
23 Jun 17
9 . Warehouse Operator (พนักงานคลังสินค้า)รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบ และตรวจรับสินค้าตามเอกสารจัดส่ง • จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ๆกำหนดได้อย่างถูกต้อง • ตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง • รายงานผลการปฏิบัติงานหรือปัญหาให้หัวหน้างานทราบ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัว...

บริษัท ทีรกร อินดัสทรี จำกัด
1อัตรา
Salary ตามความสามารถ
23 Jun 17
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาและการจ่ายสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 2. ตรวจสอบจำนวนยอดสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด 3. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายสินค้า ตามรอบขนส่งในแต่ละวัน ...

บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
23 Jun 17
11 . พนักงานจัดเรียงสินค้า ประจำกรุงเทพ รับสมัครด่วน !
1. เติมสินค้า, จัดเรียงสินค้า เช่นตามร้าน B2S, BeTrend ฯลฯ 2. สินค้าของบริษัทเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องเขียนและกลุ่มของขวัญ 3. นับสต็อก 4. ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์ (หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4) 5. เวลาทำงาน 8....

บริษัท เกาะเต่า คาบาน่า จำกัด (ในเครือ บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด)
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Jun 17
12 . พนักงานรับคืนสินค้า
- รับคืนสินค้า ตรวจเช็คและคัดแยกสภาพสินค้าตามเกณฑ์ที่กำหนด - จัดทำ Repack สินค้าคืนเพื่อนำกลับไปจ่ายต่อตามหลักเกณฑ์สภาพสินค้า - ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมสินค้าคืนตามเกณฑ์ส่งกลับโรงงาน - จัดเตรียมสิ...

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 12,000-15,000
23 Jun 17
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ลักษณะงาน - การจัดการสินค้าเข้า-ออกภายในคลังสินค้า - ยกและขนส่งสินค้าภายในคลังสินค้า - ตรวจนับสินค้าคงคลัง - ทำรายงานสินค้าคงคลัง

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงส้รางบริษัท
23 Jun 17
14 . เจ้าหน้าที่สต๊อก ควบคุมสายพาน
1.นำสินค้าลงบนสายพานเพื่อรันนำเบอร์สินค้า 2.จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งขึ้นรถในแต่ละวัน 3.จัดเรียงสินค้าให้สะอาด เรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็ค 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 12,000 - 14,000 บาท
23 Jun 17
15 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (CN)
- ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามเอกสารกำหนด - จัดการดูแลพื้นที่ตรวจรับสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือของแผนกทั้งหมด ให้มีความพร้อมในการทำงาน/ใช้งาน - ดูแลติ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง/โครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
16 . พนักงานคลังสินค้า-ลาดพร้าว 107รับสมัครด่วน !
1. รับ-จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2. รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3. เช็คสินค้าและเคลื่อนย้ายสู่หน่วยงานขนส่ง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 17...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
2 Position
23 Jun 17
17 . เจ้าหน้าที่สโตร์ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ 2. จ่ายสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ 3. จัดเก็บสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ 4. แจ้งความต้องการซื้อหรือหามาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้งาน 5. งานเอกสาร

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000
23 Jun 17
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า The Up พระราม3
- ดูแลคลังสินค้าของบริษัท - ทําเอกสาร เบิก-โอน - ดุแลสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 - 15,000 บาท
23 Jun 17
19 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของโครงการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ดูแลการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในโครงการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
23 Jun 17
20 . พนักงานสโตร์
จัดเรียงสินค้าและบรรจุสินค้า รับและจ่ายสินค้า

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
2 อัตรา
23 Jun 17
  180 Positions      
Sort By 
Disability Jobs