JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  148 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานทั่วไปของสาขา ได้แก่ งานการตลาด งานพิจารณารับประกันภัย งานสินไหมทดแทน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริการสำนักงาน และงานบัญชีการเงินสาขา ขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ รวม...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jul 17
2 . Account Executive สาขาเชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jul 17
3 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ - เป็นลักษณะงาน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
15 อัตรา
Salary N/A+โอที+อื่นๆ
26 Jul 17
4 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ระดับ Staff ประจำศูนย์เชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - ตรวจสอบข้อมูล เอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหรือขอสินเชื่อกับทางบริษัท - ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการทำงาน หรือที่อยู่ของ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary N/A
26 Jul 17
5 . หัวหน้าส่วน R&D (ประจำที่เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ทำตัวอย่างสินค้าที่โรงงานเชียงใหม่ - รับการถ่ายทอดสูตรและกระบวนการจาก RD ส่วนกลาง - ควบคุมการผลิตในเบื้องต้นร่วกับ QA และฝ่ายผลิต - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jul 17
6 . U1ด่วน*วัตสันเปิดใหม่ พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ สมัครได้ที่ แอร์พอร์ตชั้นGและชั้น1รับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้าและให้บริการลูกค้าภายในสาขา - รับชำระค่าสินค้า ( แคชเชียร์ ) - ตรวจนับสต๊อกสินค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
20 Position
Salary 10,600 +++ บาท/เดือน
26 Jul 17
7 . Software Engineer (Web Developer) "สาขาเชียงใหม่"
THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียนโค๊ดเป็นชีวิตจิตใจ รักการเรียนรู้และช...

THiNKNET Co., Ltd.
3 Position
Salary เริ่มต้น 23,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
26 Jul 17
8 . Software Engineer (Web Developer)
THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียนโค๊ดเป็นชีวิตจิตใจ รักการเรียนรู้และช...

THiNKNET CO., LTD. (Chiang Mai)
5 Position
Salary เริ่มต้น 23,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
26 Jul 17
9 . ผู้จัดการสาขา (เชียงใหม่)
- ช่วยเหลือผู้จัดการสาขาในการวางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขา - ช่วยเหลือผู้จัดการสาขาบริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยม - ควบคุมและรายงานผลการดำเนินการของสาข...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
26 Jul 17
10 . Sales Supervisor (ภาคเหนือตอนบน)
• Supervise sales team • Products responsible: lighting equipment, lamps, electrical products • Main customers: retail shops, contractors, factories • To supervise sales team and coach sales repre...

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ฐานเงินเดือน 25k + allowance (ประมาณ 15k) + incentive
26 Jul 17
11 . แม่บ้านสำนักงานใหญ่
• รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดภายใน และภายนอกอาคาร • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jul 17
12 . สถาปนิก
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jul 17
13 . พนักงานรักษาความปลอดภัย
• รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย • ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ • เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย • รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคั...

Karnkanok Property Co., Ltd.
3 Position
Salary วันละ 470 บาท
26 Jul 17
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• ติดต่อประสานงานกับร้านค้าต่างๆ • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างของบริษัท • เช็คสต๊อกภายในสโตร์โครงการที่ได้รับมอบหมาย • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jul 17
15 . โฟร์แมน
• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื...

Karnkanok Property Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jul 17
16 . วิศวกรโยธา
- รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภาย...

Karnkanok Property Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jul 17
17 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ - นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ - จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ประ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jul 17
18 . โฟร์แมนงานสวน/ภูมิทัศน์
• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์ • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jul 17
19 . IQC Engineer
1. Create IQC quality control, Inspection instruction for execution. 2. Work with purchasing and related departments to solve the components quality issue. 3. Handle and IQC System. 4. ...

Bluechips Microhouse Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary NA
26 Jul 17
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารต่างๆประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ออกปฏิบัติงานภาคสนามประจำฝ่ายบริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
26 Jul 17
  148 Positions      
Sort By 
Disability Jobs