JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  56 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานทั่วไปบรรจุผลิตภัณ (ปฎิบัติงาน ณ บริษัทไทยลูปเบล็นดิ้ง จำกัด ศรีราชา)รับสมัครด่วน !
บรรจุและผสมและจ่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
Laem Chabang Industrial Chonburi
5 อัตรา
Salary 9,240+ค่าเดินทาง 650 บาท/เดือน
21 Oct 17
2 . Transportation Staff
-Warehouse Management System Control. -Cost Analysis and Logistics Improvement. -Budget/Expenses planning and follow up.

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
21 Oct 17
3 . พนักงานคลังสินค้า
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในฝ่ายคลังสินค้า

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 9,000 บาทขึ้นไป
21 Oct 17
4 . พนักงานจัดส่ง-สโตร์
- เช็ค Stock คงเหลือประจำเดือน - นำใบเบิกมาตัด stock คงเหลือประจำวัน - เตรียมวัตถุดิบที่เบิกไปหน้าไซด์งาน - ควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบประจำวัน - จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงกับบัญชี - รับสินค้าให...

บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 Oct 17
5 . พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาชลบุรีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าในระบบได้อย่างถูกต้อง 3. ดูแลและควบคุมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน Fi-Fo เพ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
21 Oct 17
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า(ประจำศรีราชา ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับ-จ่ายสินค้า ประจำวัน 2.จัดทำใบรับสินค้า คัดแยกสินค้า 3.สรุปข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าประจำเดือน 4.งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

บริษัท ฮีดากา เมทัล เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
21 Oct 17
7 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลการเข้า/ออกของสินค้า - จัดเก็บสินค้าให้ตรงตามหมวดหมู่และสถานที่ - เบิกจ่ายสินค้าให้ตรงกับใบเบิกสินค้า - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - อื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าเบี้ยกันดาร
21 Oct 17
8 . พนักงานคลังสินค้า (หญิง) ประจำอมตะนคร จ.ชลบุรี / อมตะซิตี้ จ.ระยอง
-ตรวจเช็คสินค้าตามเอกสาร,นำสินค้าเข้าจัดเก็บ,การเบิกจ่ายสินค้า,Packingสินค้าก่อนส่งมอบ

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
21 Oct 17
9 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. รับสินค้ากึ่งสำเร็จรูปตามใบนำส่ง 2. จัดสินค้ากึ่งสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบและจ่ายตามวันที่ผลิต 3. จ่ายสินค้ากึ่งสำเร็จรูป เข้าเครื่องตัดเทปฝ่ายผลิต 4. กระดาษเข้าเครื่องตัดกระดาษส่งฝ่ายผลิต 5. จัด...

บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
1 อัตรา
Salary 310 บาท/วัน (ผ่านทดลองงานมีค่าตำแหน่งวันละ 25-35 บาท)
21 Oct 17
10 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
- รับของเข้าและจ่ายของออก - บันทึกข้อมูลเข้าออกลง ระบบ - นับยอดส็อกของในคลังสโตร์

บริษัท ไทยจรัส เพ้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 up ตามประสบการณ์
21 Oct 17
11 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ กับ พนักงานตรวจนับสินค้า (ประจำบริเวณเครือสหพัฒน์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าโดยอ้างอิงเอกสารเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่จัดงานมาวางพื้นที่ตรวจเช็ค - ตรวจสอบสินค้าก่อนปล่อยงานพร้อมกันกับคนขับรถที่มาร...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 17
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า (Assistant Manager) ประจำสาขาสหไทยชลบุรี
1.บริหารงานคลังสินค้า 2.บริหารเรื่องระบบการควบคุมตัวเลขสินค้า 3.ดูแลรับผิดชอบด้านคลังสินค้า และจัดส่ง 4.ดูแลการรับสินค้า และการจัดเก็บสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ 5.ดูแลและควบคุมสต๊อกสินค้าให้มีความถูก...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 17
13 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- เช็คสต็อค - เบิกจ่ายอะไหล่

บริษัท วัชร มารีน จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 Oct 17
14 . พนักงานขับรถยก
ขับรถยกในคลังสินค้า

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
จำนวน 3 อัตรา
Salary 10,000
20 Oct 17
15 . เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง
1. ชั่งรถบรรทุกสินค้าอื่นๆ ควบคุมปริมาณน้ำหนักของสินค้าทุกชนิด ให้อยู่ในพิกัดที่กำหนดก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า 2. ชั่งรถบรรทุกสินค้าตามลำดับคิว เพื่อให้ได้น้ำหนักที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อกำลังการส่งออก 3....

Whale Logistics (Thailand) Co.,Ltd
1 คน
Salary ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ
20 Oct 17
16 . พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ (Forklift)
1.ขับรถฟอร์คลิฟท์ขนส่งสินค้าภายในบริษัท 2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

OTR Wheel (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท โอทีอาร์ วีล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary Company's Structure
20 Oct 17
17 . Operator Part Control/Store
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.รับ – จ่าย สินค้าให้ฝ่ายผลิต และตรวจสอบเอกสาร 3.เช็ควัตถุดิบและสินค้าคงคลังประจำเดือน 4.สามารถขับโฟล์คลิฟได้

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Oct 17
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้ารับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานภายในแผนกสโตร์วัตถุดิบ - ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบและการรับเข้าวัตถุดิบ - ควบคุมความถูกต้องของการเบิก-จ่ายสินค้า - จัดทำงานเอกสารสโตร์วัตถุดิบ

Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Oct 17
19 . พนักงานคลังสินค้า
1.ตรวจสอบและเช็คสินค้า (ไข่ไก่) ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.จัดทำเอกสารการตรวจสอบสต็อคสินค้าประจำวัน

บริษัท โชคธนาสิน ฟาร์ม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Oct 17
20 . พนักงานจัดเรียงสินค้าน้ำอัดลมชื่อดังประจำ แม็คโครชลบุรี
- จัดเรียงกลุ่มสินค้าให้ถูกต้อง - ติด ป้ายราคา ให้ถูกต้องชัดเจน - หมั่นคอยดูแลเอาใจใส่ให้ มีสินค้าขาย อย่างเพียงพอ ทุกจุดขาย ตลอดวัน และเติมให้เต็มก่อนกลับบ้าน - หมั่นคอยดูแลเอาใจใส่ อุปกรณ์ ของบริ...

DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 12,500-15,500 ต่อเดือน (ฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น)
20 Oct 17
  56 Positions      
Sort By 
Disability Jobs