JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,219 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค
-ควบคุมและตรวจสอบเครื่องจักร เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ExtraCoat Co.,Ltd
3 Position
Salary 12,000 - 14,000
23 Nov 17

KI-ECOTECH CO., LTD.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
2 Position
Salary 13,000 -ขึ้นไป
23 Nov 17
3 . หัวหน้าแผนก QA & QCรับสมัครด่วน !
- ทบทวนและปรับปรุงการมาตรฐานการทำงาน มาตรฐานสินค้าให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ - ควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
4 . หัวหน้าทีมกลยุทธ์การตลาด (ประจำภาคตะวันออก)
- วางแผนการตลาดในโครงการที่อยู่อาศัยในโซนที่รับผิดชอบและ ปฏิบัติตามแผนการตลาด - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมถึงประเมินผลการการดำเนินการ - วิเค...

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
5 . หัวหน้าทีมที่ปรึกษางานขายโครงการ (ประจำศรีราชา)
ควบคุมดูแลภาพรวมงานขายของโครงการ ( ที่รับผิดชอบ ) ปฎิบัติงานบริการต้อนรับลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ นำเสนอขาย และ ปิดการขาย เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามแผนที่กำหนด และ ลูกค้ามีความพึงพอใจ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
6 . Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนส่งสินค้า)
- Truck and driver control for TOYOTA (ELB) and SIAM TOYOTA, Other in scope of job - Prepare truck and driver, delivery control, analysis and solve in daily job - Make all activity in policy (Hoshin...

บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
Tong Grow Industrial Chonburi
1 Position
23 Nov 17
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. ตรวจสอบความสามารถในการผลิต ความต้องการใช้วัตถุดิบ 2. วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์ เมื่อได้รับใบขอผลิตจากแผนกขาย และแจกจ่ายให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3. ออกเอกสารการสั่งผลิตให้กับฝ่ายผลิต 4. ทำการตรวจ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด SWP INNOPAK
2 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
23 Nov 17
8 . พนักงานฝ่ายผลิต/QC/QA
พนักงานฝ่ายผลิต 1. ทำหน้าที่ประจำเครื่องจักรปั้มโลหะ และทำความสะอาดเครื่องจักร 2. ปั้มงานตามใบสั่งผลิต ที่ได้รับจากหัวหน้างาน 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในระหว่างผลิต และคัดแยกของดี ของเสีย ออกจากกัน...

บริษัท วรรณา แมนูแฟคทอรี่ ไทย จำกัด
10 คน
Salary 308 บาท/วัน หรือ10,000-12,000 บาท/เดือน
23 Nov 17
9 . Staff จัดรถขนส่งพนักงาน
1.จัดสายรถและจ่ายงานให้พนักงานขับรถ 2.เช็คเที่ยวรถเทียบกับการวิ่งงานของพนักงานขับรถ 3.สรุปเที่ยวรถส่งบัญชี 4.ตรวจสอบเวลาการเดินรถ 5.ตรวจสอบสภาพรถและความเรียบร้อยของพนักงานขับรถ 6.จัดทำรายงานทางเด...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
10 . Electrical Technician
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานของแผนก Maintenance 2. ดูแลความพร้อมใช้งานเครื่องจักรในสายการผลิต 3. งานซ่อมสร้างอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 Nov 17
11 . CS Import/Export
1. มีความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก, Freight Forwarding, หรือ พิธีการศุลกากรขาเข้า 2. สามารถโต้ตอบเมล์เป็นภาษาอังกฤษกับลูกค้าได้ 3. ติตต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท วีซีแอล โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 20,000 ตามประสบการณ์
23 Nov 17
12 . ประสานงานขาย และบุคคล
-ดูแลและควบคุมงาน ประสานงานขายทั้งระบบ -ประสานงานขาย แจ้งข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายบริษัทฯ -ดูแลและควบคุมงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ -ควบคุมดูแลพนักงาน การบันทึกเวลาการทำ...

บริษัท สยาม เอ็นทีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 Position
Salary 12,000-18,000
23 Nov 17
13 . IE Enginerring Process
Provide advice for improving quality and reliability of Specified Products by defining the process parameter setting,identifying process problems,analyzing data and coordinating with related parties. ...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary Negotiable
23 Nov 17
14 . Programmer
- Develop program with Java Technology. - Use OOP concepts and UML diagrams based on company standards. - Build and deploy application. - Work mostly indepently within task guidelines established b...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary Negotiable
23 Nov 17
15 . Sale&Marketing Officer
-Cooperate with customer in sales activity,New project activity. -Issue sales plan & sales report. -Contract with customer to get/discuss requirement new RFQ,New Business. -Issue Quatation to get N...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiable
23 Nov 17
16 . ช่างซ่อมบำรุง (TBKT - อมตะนคร เฟส 10)
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจสภาพเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Plan ติดตั้ง และปรับแต่ง เครื่องจักร อุปกรณ์ แผงวงจรควบคุมเครื่องจักร สำหรับไลน์การผลิ...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้าง
23 Nov 17
17 . Production Control Engineer
วางแผน ควบคุม ดูแลการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายผลิตและติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตให้จัดส่งวัตถุดิบให้ตรงเวลาและตรงกับความต้องการ แก้ไขปัญหา ติดต่อประสานงาน และข้อร้องเรียนต่าง...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้าง
23 Nov 17
18 . Financial & Accounting Officer Urgently Required !
- Prepare Cash Flow by daily, monthly and yearly. - Recording accounting documents; receipt, payment, etc. into accounting system. - Prepare Bank Reconcile. - Calculation and adjustment for exchang...

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด
1 Position
23 Nov 17
19 . Sales Officer (Export) Urgently Required !
Welfare: - Transportation allowance (1,900-2,100 baht/month), House allowance (1,700 baht/month), Uniform, - Health insurance, Annual vacation start 8 days, Providence fund start 7%, Overtime, Bon...

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด
1 position
23 Nov 17

บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด
3 อัตรา
Salary เงินเดือน ตามตกลง /สวัสดิการดี/คอมมิชชั่น/ประกันสังคม
23 Nov 17
  2,219 Positions      
Sort By 
Disability Jobs