JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,828 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย, วิศวกรขาย
ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีสินค้ามากมายสามารถสร้างยอดขายได้ดี สามารถแวะเข้าไปดูสินค้าใน WEBSITE ของทางบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าเก่า+เปิดลูกค้าใหม่

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (รายละเอียดแจ้งทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
10 Feb 16
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Urgently Required !!
1.สรรหาบุคลากรให้ทันต่อความต้องการของแต่ละแผนก 2.จัดทำทะเบียนพนักงาน รวมถึงการบริหารจัดการงานด้านสวัสดิการพนักงาน 3.จัดทำบันทึกการเข้า-ออก สถิติ ขาดลามาสาย 4.จัดเตรียมข้อมูลและติดต่อกับหน่วยงานต่าง...

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 1x,xxx บาท
10 Feb 16
3 . ผู้จัดการแพล้นปูน,ธุรการแพล้นปูน
ผู้จัดการแพล้นปูน 1.ดูแลส่วนงานขาย,ยอดขาย,ติดต่อลูกค้า,ควบคุมการส่งสินค้า,และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ธุรการแพล้น (เพศชาย) 1.งานด้านเอกสาร,ควบคุมเครื่องโหลดปูน,งานด้านซ่อมบำรุง,และงานอื่นๆที่ได้รับมอบ...

บริษัท พี ดีแลนด์ แกรนด์วิลล์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
10 Feb 16
4 . พนักงานเขียนแบบ(Draftman)
1.สามารถเขียนแบบงานระบบปรับอากาศ,สุขาภิบาล,ไฟฟ้า 2.เขียนแบบเอกสารอื่นๆประกอบโครงการ 3.ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Alfresco (Thailand) Co.,Ltd.
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
10 Feb 16
5 . ช่างเขียนแบบงานสถาปัต ระบบ ไฟฟ้า ด่วน!!
1.สามารถเขียนแบบ Auto CAD 2.Shop Drawing As buill 3.งานระบบสุขาภิบาล 4.ระบบไฟฟ้า 5.งานของอาคารสูง คอนโดมิเนียน

บริษัท สกายไลน์-คอนสทรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
10 Feb 16
6 . ผู้ช่วยประเมินราคา Officer (ด่วน)
1.ประมาณราคาการก่อสร้าง รวมถึงส่วนเพิ่มลด เปลี่ยนแปลง 2.จัดทำเอกสารประมาณราคา และ BOQ 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สกายไลน์-คอนสทรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
10 Feb 16
7 . Product Supervisor
-วางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายบริษัท -จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ -ประชุมและประสานงานกับผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร -ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตาม และพัฒนา Brand ...

Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 - 25,000 บาท
10 Feb 16
8 . Sales Executive (พนักงานขาย)ด่วนมาก!!!
1. นำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า 2. สรรหาลูกค้ารายใหม่ 3. ดูแลยอดขายตามเป้าที่บริษัทวางไว้

Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary รายได้ 18,000-35,000 บาท
10 Feb 16
9 . Product Specialist
-บริหารจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์(สินค้า) จัดทำเอกสารคู่มือให้พร้อมใช้ -จัดทำเอกสาร Marketing Tool เพื่อช่วยสนับสนุนการขายและการตลาด -ดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า รวมถึง Training กับทีมขาย -แก้ปัญหา...

Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000 - 35,000 (ตามประสบการณ์)
10 Feb 16
10 . Marketing Communication
-ดูแลขอบเขตงานด้าน Channel การบริหารจัดการฐานลูกค้าตัวแทนจำหน่าย การขยายและการักษาฐานตัวแทนจำหน่าย สามารถทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์,โปรโมชั่นโปรแกรมกระตุ้นการซื้อขาย,แผนกิจกรรม และควบคุมงบประมาณ -การบริ...

Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 40,000 บาท
10 Feb 16
11 . Web Content ด่วนมาก !!
- สร้าง Content คุณภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า เพื่อใช้ในการนำเสนอบนสื่อ Online Channels ทั้งหมด - ค้นหาข้อมูลและนำมาเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล Artwork ของ Content ใ...

Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์และข้อตกลง)
10 Feb 16
12 . ช่างอิเล็กทรอนิคส์ (ติดตั้งเครื่องสแกน กล้องวงจรปิด) ด่วนที่สุด!!
- ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซ่อมเครื่องนับเงิน

Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท
10 Feb 16
13 . พนักงานขายต่างจังหวัด ด่วนมาก!!
- นำเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น ปืนยิงตะปู , เครื่องมือลม , เครื่องมือไฟฟ้า ,ปั๊มลม และวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง - หาลูกค้าเพิ่มเติมได้ทั้งภาคกลาง , ภาคใต้, ภาคกลาง - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป...

Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.
2 Position
Salary 10,000-12,000 บาท (ประกันรายได้ 20.000-40.000 บาท)
10 Feb 16
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานลาดสวาย จ.ปทุมธานี) ด่วนที่สุด!!
1.ทำการตรวจรับสินค้าและจัดเรียงสินค้าที่ยังไม่นำส่ง 2.โหลดสินค้าขึ้น-ลงจากรถ 3.ตรวจตราดูแลทุกส่วน และพื้นที่ของการจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ...

Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.
3 Position
Salary 333 บาท / วัน + เบี้ยขยัน
10 Feb 16
15 . Collection Specialist (Websales)
-assist Collection Division Manager in relation to Web collection under Finance Shared Services Department -provide support to customers for Web collection process and be first contact point for sol...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 Position
10 Feb 16
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ
1.ออกแบบและดูแลสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 2.ออกแบบ shop และโชว์รูมให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนด 3.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนด 4.ออกแบบผลิตภัณฑ์และดูแลขั้นตอนการผลิตโดยใช้วั...

บริษัท เฮฟต้า จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
10 Feb 16
17 . พนักงานขาย กรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัด
- วางแผนการขายร่วมกับทีม - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - รักษาลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าที่บริษัทมอบหมาย - วิ่งเข้าพบกลุ่มลูกค้...

บริษัท เฮฟต้า จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
10 Feb 16
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.Sourcing oversea vendors and negotiation 2.Coordination with partners in overseas to produce/import 3.Negotiate / contact with partners via email/telephone/face to face meeting 4.Cooperate with i...

บริษัท เฮฟต้า จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
10 Feb 16
19 . พนักงานบัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ 1) ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2) ทำรายรับ-รายจ่าย 3) เปิด-ปิด บิลเช่าสินค้าให้ลูกค้า 4) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ - ค่าคอมมิชชั่น - ปรับเง...

บริษัท นภดล เอส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้รับ 13,000 + ค่าคอมมิชชั่น +ค่าประสบการณ์+ค่าครองชีพ
10 Feb 16
20 . Sales Engineer Urgently Required !!
1.รับผิดชอบ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ในกลุ่มลูกค้า Mega Project (อาทิเช่น โครงการสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ, โรงไฟฟ้า หรือ เขื่อน ฯลฯ) 2.ประสานงานและให้คำปรึกษา ด้านเทคนิค ดำเนินการแก้ไขปัญหาใ...

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ค่าน้ำมัน + ค่าคอมมิชชั่น + แพคเกจโทรศัพท์
10 Feb 16
  1,828 Positions      
Sort By 
Disability Jobs