JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,761 Positions      
Sort By 
1 . สโตร์หน่วยงานก่อสร้าง
- ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุในหน่วยงาน

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด
1 - 2 อัตรา
Salary 12,000.- ขึ้นไป
24 May 16
2 . วิศวกรประมาณราคา
- รับผิดชอบการถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ ตามเอกสารประกวดราคา - ตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอราคา ตาม spec - ประสานงานกับส่วนงานจัดซื้อ ในการขอราคาและเปรียบเทียบ spec - รวบรวมราคาและตรวจสอบก่อนส่งให้ผู้บ...

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 16
3 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
- ศึกษาแบบถึงรายละเอียดต่างๆ พร้อมถอดปริมาณงานและประสานงานฝ่ายจัดซื้อในการสั่งซื้อ - ตรวจสอบ พร้อมทำความเข้าใจแบบที่จะนำไปใช้หน้างานและยื่นขออนุมัติกับเจ้าของโครงการ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
24 May 16
4 . โฟร์แมนโยธา (ก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างในหมวดงานโครงสร้าง ให้ตรงตามแบบการก่อสร้าง - ควบคุมผู้รับเหมาหรือพนักงานรายวันของบริษัท ให้ดำเนินงานได้ตามรูปแบบที่กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
24 May 16
5 . วิศวกรโครงการรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานโครงการ และงานก่อสร้างในโครงการ - ตรวจสอบการวางผังการก่อสร้าง, ตำแหน่งอาคาร - ตรวจสอบผลงาน Payment ผู้รับเหมางานระบบ - วางแผนงานย่อยต่างๆ ในแต่ละส่วนของงาน แยกเป็นรายละเอียดต่างๆ (อาจเป็...

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
24 May 16
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
1.ประสานงาน/รับโทรศัพท์/รับออเดอร์ จากลูกค้าและฝ่ายขาย 2.จัดทำใบเสนอราคา/เช็คของ/เบิกของ กับโรงงานและฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายสต๊อกของบริษัท 3.ติดตามการจัดส่ง/ส่งมอบ/ประสานงานให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนด 4...

บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามความเหมาะสม
24 May 16
7 . เจ้าหน้าคลังสินค้า
1.ดูแลภาพรวมของสโตร์ / ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าตามรอบเวลาให้กับฝ่ายจัดส่งสินค้า 2.ตรวจรับ/นับโอน/จัดเรียงสินค้า/ยกสินค้า 3.ตรวจเช็คการเบิกสินค้าตามรายการในใบจัดส่งสินค้า พร้อมประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ...

บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามความเหมาะสม
24 May 16
8 . พนักงานบัญชี ต้นทุน เจ้าหนี้/ลูกหนี้Urgently Required !
-รับวางบิล -จ่ายเช็ค ลูกค้า -ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

บริษัท ชัยวัฒนาวัสดุภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 16
9 . สถาปนิก
- ออกแบบ เขียนแบบ - นำเสนองานให้เจ้าของโครงการและตัวแทน - ถอดปริมาณงาน - ควมคุมงาน

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 25,000 - 40,000 บาท
24 May 16
10 . วิศวกรฝ่ายก่อสร้าง
1. วางแผนงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ติดตามและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 3. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary 30,000 - 50,000 บาท
24 May 16
11 . โฟร์แมน
1. กำหนดแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนงานรายวันและผู้รับเหมารายย่อยอย่างมี ประสิทธิภาพได้อย่างดี 4. ประเมินและติ...

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
7 อัตรา
Salary 20,000 - 40,000 บาท
24 May 16
12 . ช่างเทคนิค
ปฏิบัติงานที่ สนง. ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ให้คำแนะนำการติดตั้งสุขภัณฑ์ ก็อกน้ำ และระบบงานปรับปรุงห้องน้ำ • ซ่อมและให้บริการติดตั้ง ปรับปรุงห้องน้ำและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ COTTO • ควบคุมและติดตามการทำง...

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
จำนวนมาก
Salary 15,450 บาท + ค่าครองชีพ + OT +อื่นๆ
24 May 16
13 . ประสานงานขาย
ประสานงานขาย และให้คำปรึกษากับลูกค้า รับ Orderและให้คำแนะนำตอบข้อซักถามลูกค้า ตรวจสอบใบ PO และใบจัดทำใบเสนอราคาในกรณีที่ลูกค้าต้องการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รับOrder จนถึงลูก...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม บิวเดอร์ ซัพพลาย
2 อัตรา
Salary 12,000 ขึ้นไป
24 May 16
14 . พนักงานคลังสินค้า
1.ตรวจเช็คและเก็บสินค้า ทั้งรับ - ส่ง 2.บันทึกรายการ รับ - จ่ายสินค้า ในระบบ 3.ปรับปรุงรายการสินค้าคงคลัง เป็นต้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม บิวเดอร์ ซัพพลาย
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
24 May 16

บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
24 May 16
16 . วิศวกรสนาม (งานตอกเสาเข็ม)
ทำงานก่อสร้างหรืองานตอกเสาเข็ม

บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
24 May 16
17 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (ประจำโรงงาน จ.นนทบุรี)
- งานดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักร ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา - สร้าง ซ่อม อุปกรณ์ในการผลิต ทำงานจันทร์ – เสาร์ / เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด
24 May 16
18 . Sale Executiveรับสมัครด่วน !
ประจำที่กรุงเทพ

บริษัท เคมิสท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 16
19 . พนักงานขับรถส่งของ
- ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้า - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
3 Position
24 May 16
20 . พนักงานประสานงานขาย
- ติดต่อประสานระหว่างลูกค้า และพนักงานขาย - ทำงานเอกสาร และประสานงานทั้งภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
24 May 16
  1,761 Positions      
Sort By 
Disability Jobs