JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,773 Positions      
Sort By 
1 . โฟร์แมน
- ประสานงานและควบคุมผู้รับเหมา/แรงงาน ให้ทำงานอยู่ในScope ได้ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้ - ควบคุมประสานงาน และดูแลงานตาม Site งานต่างๆ - ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงานก่อสร้...

บริษัท เอสพีเอ็น เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Pinthong Industrial (Project 1) Chonburi
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
24 Jul 16
2 . ช่าง/ผู้ช่วยช่าง ติดตั้งระบบสายสื่อสารและอุปกรณ์
งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบ ระบบสายสื่อสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในและภายนอกอาคาร ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด

บริษัท บอสตันเทค จำกัด
5 Position
Salary 12,000บาท- 18,000บาท(ขึ้นอยู่กับความสามารถในงาน)
24 Jul 16
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและเทคนิค
1.เขียนแบบ-ถอดแบบ สำหรับให้ฝ่ายผลิตไปดำเนินการ รวมถึง ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 16
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ภาษาจีน หรือ อังกฤษ
1.ประสานงานกับโรงงานและสำนักงานใหญ่ที่จีนและไต้หวัน 2.เตรียมและจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนองาน 3.ออกพบลูกค้ากับผู้จัดการ 4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 5.ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.00 น.-17.00น. 必...

SUCOOT THAI SCAFFOLD CO., LTD.
2 Position
Salary 18,000+
23 Jul 16
5 . บัญชี งานประจำ
- ออกใบกำกับภาษี,วางบิลรับเช็ค - จัดทำรายงานภาษีขาย - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานงบการเงินเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ - ยื่นแบบภาษี ประกันสังคมและงานที่เกี่ยวเนื่อง - งานอื่น...

SUCOOT THAI SCAFFOLD CO., LTD.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 16
6 . โฟร์แมน
1. เขียนแบบและประเมินราคา งานแบบหล่อคอนกรีตและนั่งร้าน 2. วิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบการทำให้ลูกค้า 3. เตรียมเอกสารเพื่อนำเสนองาน 4. ช่วยแนะนำการทำงานงานแบบหล่อคอนกรีตและนั่งร้านที่หน้างาน 5. ตรวจดูงา...

SUCOOT THAI SCAFFOLD CO., LTD.
2 Position
Salary 15,000+
23 Jul 16
7 . วิศวกรสำนักงาน
- ดูแลงานคำนวณ ออกแบบโครงสร้าง - ตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารสูง

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
3 Position
23 Jul 16
8 . วิศวกรประมาณราคาหรือช่างประมาณราคา
- คำนวณปริมาณงานฯ ด้านโตรงสร้างและสถาปัตย์ - สืบราคาวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jul 16
9 . เจ้าหน้าที่ QA (โรงงานลพบุรี)
- ตรวจสอบ, ทดสอบ ขั้นตอนการผลิต - ควบคุมและดูแลการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต - กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ ที่ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

Mahaphant Fibre-Cement PCL.
2 Position
Salary Negotiable
23 Jul 16
10 . เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานลพบุรี)
- ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น - ดูแล 5ส. ภายในพื้นที่รับผิดชอบ

Mahaphant Fibre-Cement PCL.
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 16
11 . Process Engineer (Lopburi Plant)
Appointed candidate will receive an attractive salary, including several benefits, such as Bonus-twice a year, Provident Fund, Life and Accident Insurance, Company’s Uniform, Yearly Services Award, An...

Mahaphant Fibre-Cement PCL.
2 Position
Salary Negotiable
23 Jul 16
12 . Project Sales (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
-To execute selling task and activities to achieve sales target -Provide new company information and update new product progress to clients to enrich company and product goodwill -Service, solve and...

Mahaphant Fibre-Cement PCL.
1 Position
23 Jul 16
13 . Accounting Officer - Costing (Lopburi Plant)
• Manage day to day costing and inventory operations. • Preparing report which related to costing process. • Prepare annual budget. • Coordinate of periodic physical inventory and fixed asset count...

Mahaphant Fibre-Cement PCL.
1 Position
Salary Negotiable
23 Jul 16

Mahaphant Fibre-Cement PCL.
1 Position
23 Jul 16
15 . Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mahaphant Fibre-Cement PCL.
2 Position
Salary Negotiable
23 Jul 16
16 . Sales Representative (ภาคกลาง)
- บริหารลูกค้าในเขตพื้นที่ที่กำหนด - ดูแลบริหารยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Mahaphant Fibre-Cement PCL.
1 อัตรา
23 Jul 16
17 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหาร งางแผน ควบคุมวิเคราะห์และดำเนินการด้ายการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
23 Jul 16
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินรถ (GPS)
เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง • จัดทำ รวบรวม และจัดเก็บเอกสาร ISO • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเบิกจ่ายอ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
23 Jul 16
19 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
• ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,000 บาท ขึ้นไป
23 Jul 16
20 . พนักงานขับรถบรรทุก
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
15 ตำแหน่ง
Salary รายได้รวม 25,000 บาท ขึ้นไป
23 Jul 16
  1,773 Positions      
Sort By 
Disability Jobs