JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,752 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าโรงงาน
-ควบคุมการผลิตและส่งมอบคอนกรีตผสมเสร็จ -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/คุณภาพคอนกรีต -ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและรถโม่ -ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Apr 16
2 . MECHANICAL ENGINEER
- ออกแบบงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่

บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด
จำนวนมาก
30 Apr 16

บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด
30 Apr 16
4 . CONTROL & INSTRUMENTION ENGINEER
ENGINEERING PROCUREMENT COMMMISSIONING FOR CONTROL AND INSTRUMENT

บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด
30 Apr 16
5 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (+ดูแลคลังสินค้า)
-ขับรถขนส่งสินค้าของบริษัท (งานเหล็ก และ อุปกรณ์ก่อสร้าง) -ตรวจสอบสินค้าและเอกสาร -ดูแลตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สินค้า: แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท แปเหล็ก สกรู แผ่นดีไลท์ ***ถ้าขับร...

บริษัท โฮมดี จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
30 Apr 16
6 . SAFETY OFFICER
- Organize Safety Training/eeting for all site personal , including those of sub-contractors and suppliers. Promote safe work practice and good housekeeping at all work area.

บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด
30 Apr 16
7 . วิศวกรโยธา ควบคุมงานเสาเข็มเจาะ [Civil Engineer]
- เตรียมแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้แผนงานดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง - จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์ จากร้านค้าในพื้นที่เพื่อใช้ที่หน้...

บริษัท ซีเค บอร์ไพล์ จำกัด
1 Position
Salary 30,000+ หรือพิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน
30 Apr 16
8 . พนักงานขาย
-หาลูกค้าใหม่ -นำเสนอสินค้า -สร้างยอดขาย -ปิดการขาย -ให้คำแนะนำเรื่องวัสดุของบริษัทกับลูกค้า

บริษัท ไอดี รูฟ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
30 Apr 16
9 . พนักงานขาย
งานขายสินค้าหลังคาเหล็ก เมทัลชีท ดูแลลูกค้า งานบริการหน้าร้าน เป็นหลัก (ออกนอกสถานที่ ช่วยงานขนส่งบ้างในบางครั้ง) ช่วยบริการให้ข้อมูล ด้านสินค้าและ บริการ ข้อมูลด้านเทคนิค จัดทำใบเสนอราคา ติดตา...

บริษัท โฮมดี จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
30 Apr 16
10 . พนักงานขาย - ต่างจังหวัด
นำเสนอขายสินค้าและให้บริการต่อร้านค้าประจำจังหวัดที่รับผิดชอบ ดูแลลูกค้าเก่า สรรหาลูกค้าใหม่ ตามเขตจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary รายได้ 40,000 - 50,000 ต่อเดือน
30 Apr 16
11 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
- เบิกจ่าย STOCK วัตถุดิบ - ดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบ - จัดทำรายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม ดูแล วัตถุดิบ หรือสินค้า เข้าออกให้ถูกต้อง - ควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน

Pro-Act Marketing Groups Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Apr 16
12 . AUTO CAD DRAFTSMAN (MECHANICAL & ELECTRICAL)
เขียนแบบ Shop Drawing งานระบบประจำหน่วยงานก่อสร้าง

บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด
30 Apr 16
13 . พนักงานขาย, วิศวกรขาย
ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีสินค้ามากมายสามารถสร้างยอดขายได้ดี สามารถแวะเข้าไปดูสินค้าใน WEBSITE ของทางบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าเก่า+เปิดลูกค้าใหม่

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (รายละเอียดแจ้งทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
30 Apr 16
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
-ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับโรงงาน -ตรวจสอบความพร้อมของหน้างานก่อนเทคอนกรีต -เข้าพบลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและแผนเทคอนกรีต

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Apr 16
15 . พนักงานขับรถบรรทุก
ขับรถบรรทุกส่งสินค้า

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
30 Apr 16
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามที่มอบหมาย 2.จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน/อบรม/สวัสดิการ 3.จัดเก็บสถิติพนักงาน(ขาด/ลา/มาสาย) 4.ทำรายงานสรุปตามที่ได้รับมอบหมาย 5.งานด้าน Payroll / ภงด.1 / ภงด.1ก

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Apr 16
17 . บัญชีเจ้าหนี้
1.บันทึกซื้อและค่าใช้จ่ายประจำเดือน 2.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ 3.ทำใบสำคัญจ่ายพร้อมวางบิล 4.มีความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ๊หัก ณ ที่จ่าย 5.ปิดภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Apr 16
18 . ผู้จัดการฝ่ายขายค้าปลีก / GM
1.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.บริหารทีมขายในแผนกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน 3.ประสานงานกับทีมงาน 4.ขยายฐานลูดค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการพัฒนาความสัม...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Apr 16
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย 2.จัดประชุม ทำรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย 3.สำรวจ ปรับปรุง เบิก-จ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4.ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายความปลอดภัย 5.ดำเนินงานตามแผนงานด้านคว...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Apr 16
20 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
1.ดูแลบริหารทีมฝ่ายขาย 2.ควบคุมและบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.จัดประชุมทีมกระตุ้นยอดขาย และเเนะนำเทคนิคการขายให้กับทีมงาน 4.ตรวจตลาดและเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 5.วิเคร...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Apr 16
  1,752 Positions      
Sort By 
Disability Jobs