JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,117 Positions      
Sort By 
1 . Sales
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ขาย-ให้เช่า นั่งร้านก่อสร้าง แบบเหล็ก และอุปกรณ์นั่งร้านต่างๆ ต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถมาร่วมขยายการตลาดไปทั่วภูมิภาคของประเทศ รับทั้งเซลล์ประจำ และเซลล์ฟรีแลนซ์ ขายตา...

บริษัท ฟอร์มเทค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
2 . โฟร์แมน
1. นัดหมายการทำงานและรายละเอียดกับทีมช่าง 2. ควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบและมีประสิทธิภาพ 3. รายงานความคืบหน้าของงาน

บริษัท แบ็คยาร์ด คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-22,000
22 Oct 17
3 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ 2. จัดทำเอกสารรายรับ, รายจ่าย และบันทึกรายละเอียด 3. ตรวจสอบการตัดรับชำระหนี้ ความถูกต้องในการออก Invoice ทะเบียนคุมใบวางบิลและเก็บเช็ค 4. สรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระและติดตา...

บริษัท อ.นำแสงไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง พิจารณาตามความสามารถ
22 Oct 17

บริษัท วินเวิร์ธ จำกัด
22 Oct 17
5 . Foreman คุมงานติดตั้งอลูมิเนียมและเหล็ก
ควบคุมงานติดตั้งอลูมิเนียมและเหล็ก

บริษัท วินเวิร์ธ จำกัด
22 Oct 17
6 . โฟร์แมน งานระบบ
1.ควบคุมงานระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมงานระบบประปาและสุขาภิบาล 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
7 . คนขับรถ, คนรับส่งเอกสาร, พนักงานขับรถ
1.ขับรถรับส่งคนงาน เช้า-เย็น 2.ส่งเอกสารตามหน่วยงานต่างๆ

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,000-10,000
22 Oct 17
8 . สถาปนิก (ออกแบบ)
1.รับผิดชอบด้านสถาปัตย์ และตกแต่งภายใน 2.ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 3.ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
9 . วิศวกรประมาณราคา,Estimate Engineer,Cost Engineer
1.ถอดแบบประมาณราคา 2.ถอดปริมาณวัสดุ 3.ติดต่อประสานงานโครงการ

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
10 . Draftsman (Civil),เขียนแบบ
- เขียนแบบ AutoCAD และ 3D - ทำ Shop Drawing งานโครงสร้างและสถาปัตย์

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
11 . วิศวกรไฟฟ้า งานM,E (งานระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์ )
- ประมาณราคา - ถอดปริมาณ - ควบคุมงาน - ติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้า, ประปา, แอร์

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
12 . บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,เลขา
ดูแลเรื่องการเงิน,บัญชี,จัดซื้อวัสดุ ของบริษัท ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
13 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการอาคารขนาดใหญ่

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา และความสามารถ
22 Oct 17
14 . วิศวกรสนาม , senior Site Engineer
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
22 Oct 17
15 . วิศวกรโครงการ งานอาคารขนาดกลาง,ขนาดใหญ่
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงและงานก่อสร้างขนาดใหญ่ 1.ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.คัดเลือกผู้รับเหมาย่อย 3.ควบคุมต้นทุน 4.แจกจ่ายงานให้ โฟร์แมน 5.งานถอดแบบ ปริมาณต่างๆ 6.ทำแผนงาน

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Oct 17
16 . หัวหน้าแผนกการผลิต
**รายละเอียดของงาน** 1. ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายการผลิต 2. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานจากการผลิต 3. มอบหมายและกำหนดการผลิตให้พนักงานแต่ละบุคคล 4. ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 5. ดูแลและจัดทำ PM เคร...

บริษัท สยามดูร่าสโตน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
22 Oct 17

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
22 Oct 17

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
22 Oct 17
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (กรุงเทพฯ 1 อัตรา/ลพบุรี 1 อัตรา)
-รับผิดชอบจัดทำเอกสารสั่งซื้อ/จ้าง ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับผู้ขาย -จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการนำเสนออนุมัติการสั่งซื้อ/จ้าง -ประสานงานเพื่อติดตามการส่งมอบสินค้าให้ทันต่อความต้องการ หรือตามเงื่อนไขท...

Shera Public Company Limited
2 อัตรา
22 Oct 17
  2,117 Positions      
Sort By 
Disability Jobs