JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  463 Positions      
Sort By 
81 . IT Officer
1.ดูแลระบบ Network,Server,Lotus Note,AD,SAP,DNS,Back up system,My SQL Server 2.Support User 3.Maintenance Hardware,Software 4.Reprot problem to Japan 5.Maintenance Equipment IT 6.SAP Help Desk,...

NBC (ASIA) CO., LTD.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary N/A
16 Jan 17
82 . Planning Staff
- จัดทำข้อมูลแผนการผลิตและแผนความต้องการวัตถุดิบ ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และแผนพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน - แก้ไขปรับปรุงแผนการผลิตและแผนความต้องการวัตถุดิบทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดค...

SRN Sound Proof Co., Ltd
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
16 Jan 17
83 . Engineer New Modelรับสมัครด่วน !
1. New Model Product development. 2. Develops formulations for new products. 3. Reviews raw material for new products. 4. Evaluates new product concepts based on process capability and costing. 5...

SRN Sound Proof Co., Ltd
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary 15,000-18,000
16 Jan 17
84 . หัวหน้าไลน์ผลิต
- ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานพนักงงานใไลน์การผลิต - ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของเครื่องจักร - ประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
16 Jan 17
85 . Technician-Production Engineering (ช่างเทคนิค-ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต)
-รับผิดชอบการปฎิบัติงานด้านการประกอบ และติดตั้ง Tooling, Jig/ Fixture, Mold, Die, Machine สำหรับการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย -สนับสนุนวิศวกรในการทดลองประกอบ (Trial) และข้อมูลในการทดลองประกอบ (Trial) -...

Thai Steel Cable Public Company Limited
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary N/A
16 Jan 17

Thai Steel Cable Public Company Limited
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary N/A
16 Jan 17

Thai Steel Cable Public Company Limited
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
16 Jan 17

Thai Steel Cable Public Company Limited
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary Negotiable
16 Jan 17

Thai Steel Cable Public Company Limited
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary Negotiable
16 Jan 17
90 . sales
- ดูแลประสานงานลูกค้าเก่า - ติดต่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้าใหม่ - ออกพบปะลูกค้าในบางครั้ง - สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด - รายงานการดำเนินงานต่อผู้จัดการฝ่าย - ดำเนินงานตามเป้าหมายองค์กรด้านการ...

บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
16 Jan 17
91 . ผู้ช่วยด้านภาษาจีน
- เป็นสื่อกลางระหว่างหัวหน้าชาวไต้หวันและคนไทย - แปลเอกสาร ไทย-จีน จีน-ไทย - ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
หลายอัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
16 Jan 17
92 . เจ้าหน้าที่ IT
- รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการใช้งานของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ - บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ด้าน Hardware และ Software - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
16 Jan 17
93 . Japanese Interpreter and Secretary
Translate between Japanese language and English language. Coordinata in comunication Interpreter and Support in Japanese language for other Department other related jobs as assigned by department.

Meltec Parts & Engineering Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary N/A
16 Jan 17
94 . QC Supervisor
1. Manage quality inspection and quality control 2. Improve and develop QC matters to get faster and increase productivity 3. Control and monitor work performance of all QC operator 4. Customer and...

บริษัท มิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 ตำแหน่ง
Salary Negotiable(ตามประสบการณ์)
16 Jan 17
95 . ช่างเทคนิค แผนก Process Engineer
- ดูแล ซ่อมบำรุง ปรับปรุง Jig Fixture - อื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย

Thai Dai-Ichi Seiko Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
2 ตำแหน่ง
Salary N/A
16 Jan 17
96 . QC Foreman
- ควบคุมดูแลและติดตามงาน - ตัดสันใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการติดตามและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต - Support หน่วยงาน Calibration ในการตรวจสอบ - จัดเตรียมเอกสารและบันทึกตรวจเช็ค

Thai Dai-Ichi Seiko Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
16 Jan 17
97 . Injection Supervisor
- ควบคุมการผลิต ยอดการผลิต แผนก Injection เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ - มีความรู้ความสามารถ ในการใช้และการดูแลเครื่องจักร ระบบ Automation Machine / Molding - เช็ค Sensor และ N/C เมื่อเกิดปัญหา

Thai Dai-Ichi Seiko Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
3 Position
Salary N/A
16 Jan 17
98 . Sales & Marketing รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขาย และติตต่อหาลูกค้าใหม่ 2. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 3. ออกไปพบลูกค้า 4. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

AMC ASIA CO.,LTD.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jan 17
99 . Customer Service Officer
Roles and Responsibilities : 1.Be contact channel with customers. 2.Prompt to support customers and forwarders as soon as possible after received their requirement. 3.Daily monitor volumes and foll...

Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท เอสซิลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 position
16 Jan 17
100 . QC Ass't Manager (Customer Complain)
- Supervise&Control QC Customer Complaints team - Conduct with Customer Requirements - Champion to Lead for Customer Complaint Analysis

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary Negotiable
16 Jan 17
  463 Positions      
Sort By 
Disability Jobs