JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  399 Positions      
Sort By 
81 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter)
- สื่อสารการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย, ไทย-ญี่ปุ่น - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เซอิฮัสซึ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 ตำแหน่ง ด่วนมาก!
Salary ตามตกลง
9 Dec 16
82 . เขียน Program cnc ( Lathe )
1.ปรับเปลี่ยน Program ในกรณีมีการ Kaisen 2.เขียน Program และ Set Program ในกรณีมีงาน Model ใหม่เข้ามา หรือ มีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่

บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง (ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
9 Dec 16
83 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer
-ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่...

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
2 Position
9 Dec 16

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
2 Position
9 Dec 16
85 . วิศวกร
วางแผนและควบคุมการผลิต จัดทำมาตรฐานการผลิต วางผังสายการผลิต จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 Dec 16
86 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเคมี
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในไลน์ผลิต, ตรวจเช็คสารเคมีที่ใช้ในห้อง LAB และของฝ่ายผลิต, ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

บริษัท ไทยเมกิ (2012) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
3 Position
Salary ตามตกลง
9 Dec 16
87 . QC Staff
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ส่งมาจาก Suppliers ตามมาตรฐาน -ตรวจสอบชิ้นงานที่เริ่มทำการผลิตใหม่ แลพชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานที่กำหนด และส่งชิ้...

Astac Asia (Thailand) Co.,Ltd
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 Dec 16
88 . Sales Representative
เข้าแนะนำตัว แนะนำบริษัท และสินค้าแก่ลูกค้า วิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่าให้ซื้ออย่างต่อเนื่อง และหาฐานลูกค้าใหม่ วางแผนการขาย รับข้อเสนอและจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ติดต่อปร...

Astac Asia (Thailand) Co.,Ltd
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary N/A
9 Dec 16
89 . Production & Material Planning Supervisor
1.Material order, forecast to supplier 2.Control MOQ F/G ,Iventory and Delivery Plan 3.Capacity Analysis report 4.Productivity and Working time of production report 5.Approved production plan and...

Astac Asia (Thailand) Co.,Ltd
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary N/A
9 Dec 16
90 . HR&Admin Officer ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี
ดูแลรับผิดชอบงานบุคคลและธุรการ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
9 Dec 16
91 . Production Leader ประจำโรงงานอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรกระบวนการบรรจุ,การฆ่าเชื้อและเครื่องเป่าขวดและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพร้อมสามารถรองรับแผนการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและเพิ่มทักษะให้พนักงาน

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
9 Dec 16
92 . Packing Operator (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
ควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรในส่วนPacking ให้สามารถรองรับแผนการผลิตและสอดคล้องกับเป้าหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
9 Dec 16
93 . QA Supervisor (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
- ทวนสอบกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด - รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบและประกันคุณภาพ ตลอดจนประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้าสำเร็จรูปมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ม...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
9 Dec 16

บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
9 Dec 16
95 . Maintenance Electrical EngineerUrgently Required !
- Control Technician (Electrical) - PM machine electrical system - Sofeware engineer for machine automation system - Etc.

AJE THAI CO., LTD.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 positions
Salary Negotiate
9 Dec 16
96 . Safety Officer / Supervisor รับสมัครด่วน !
- Implement and Follow up the safety activities - Analyze the work place and to push the recommendation - Ensure annual safety plan and safety goal are effectively implement in each sites - Complie...

AJE THAI CO., LTD.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 position
Salary รายได้โดยรวมไม่น้อยกว่า 23,000 บาทต่อเดือน
9 Dec 16
97 . Supervisor Injection
- ควบคุมการผลิต ยอดการผลิต แผนก Injection เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ - มีความรู้ความสามารถ ในการใช้และการดูแลเครื่องจักร ระบบ Automation Machine / Molding - เช็ค Sensor และ N/C เมื่อเกิดปัญหา

Thai Dai-Ichi Seiko Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
2 Position
Salary N/A
9 Dec 16
98 . QA Engineer Supervisor
1. Confirm schedule plan for new&transfer model including modification of parts request 2.Confirm test run parts and all measurement datas including measuring method. 3. Support and contact custome...

Thai Dai-Ichi Seiko Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
9 Dec 16
99 . Sr. Manager Injection
Control Production Plan-follow up Daily Report in Morning Meeting Manpower etc..

S.A Precision Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Dec 16
100 . Sr. Manager QA./QC.
Control Production Plan-Follow up Daily Report in Morning Meeting Manpower etc..

S.A Precision Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 Dec 16
  399 Positions      
Sort By 
Disability Jobs