JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Jobs: Marketing
  1,340 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาใหม่ "เซ็นทรัล นครราชสีมา"
สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที” สำหรับโรงภาพยนตร์ SF CINEMA สาขาใหม่ เซ็นทรัล นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง จำนวนมาก ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ว...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 Sep 17
2 . Senior Event Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""รับสมัครด่วน !
• ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการวางกลยุทธ์การตลาด • วางแผนโครงการ หรือรูปแบบการทำการตลาดให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา • นำเสนอแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้บังคับบัญชา และ/หรือ ผู้บริหาร • สน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
25 Sep 17
3 . Senior Promotion Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""รับสมัครด่วน !
• คิดและนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับ Movie & Corporate Promotion • ติดต่อและสรรหา Partner เพื่อร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย Movie & Corporate Promotion • ประสานงานทั้งภายในและภายนอก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 Sep 17
4 . Marketing Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""รับสมัครด่วน !
•วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ •วางแผนงาน กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการทำ Promotion และการจัดกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร์ทั้งร...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
25 Sep 17
5 . Market Manager for beauty salon
Advertise and promote Hair,Nail, Spa and Eyelash services in premium beauty salon. - Survey and analyze beauty market and understand USP of our salon and services. - Create marketing strategy and...

Take Care Beauty Salon & Spa group
1 Position
Salary 45,000 - 55,000
25 Sep 17
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด
- การทำงานขึ้นตรงกับ Sales&Marketing Director - ทำความเข้าใจในโยบายการขาย/การตลาด ของทางบริษัท - เก็บ/วิจัยข้อมูลการตลาด ในสินค้าปัจจุบัน/สินค้าใหม่ - วางแผนการตลาดร่วมกับ Sales&Marketing Director ...

บริษัท โกลบิซ เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
Salary 30,000-50,000 บาท
25 Sep 17
7 . Marketing Communicationรับสมัครด่วน !
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก ร...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
25 Sep 17
8 . Business Development Executiveรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินงานการขยายสาขาของบริษัท ตั้งแต่การประเมินศักยภาพของทำเลเบื้องต้น และการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้ 2. ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงร้านสาขาเมื่อถึงกำหนด เพื่อรักษามาตรฐานการ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
25 Sep 17
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดแนะนำการลงทุนรับสมัครด่วน !
เสนอแนะ แนวทางการลงทุนแก่ลูกค้า และ ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ ประสานงานกับแผนกอื่นๆในการวางกลยุทธ์การขายและวางแผนโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย ออกงานประชาสัมพันธ์บริษัท เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้ไ...

บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Sep 17
10 . Section Manager - Retention Activities
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับสมาชิกตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 2.แจ้งข่าวสารของกิจกร...

King Power International Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
25 Sep 17
11 . Sale & Marketing (F.I.T)
-ดูเเล/รับผิดชอบจำนวนลูกค้า F.I.T สัญชาติ Others ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยจัดทำกิจกรรมเเละโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าดังกล่าว -วางเเผนเเละดำเนินกิจกรรมทางการตลาด จัดส่งเสริมการขายเเ...

King Power International Group Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Sep 17
12 . Section Manager- Segment Marketing (Mass)
-ควบคุมเเละดำเนินการจัดกิจกรรม เเละจัดรายการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้ากลุ่ม Mass Segment เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกใช้สินค้าเเละบริการ รวมถึงขยายฐานสมาชิกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ -ดำเนินงานจัดทำเอกส...

King Power International Group Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Sep 17
13 . Stretegy Marketing (branding)
-นำเเผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ไปใปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนการดำเนินงานการสร้างแบรนด์ และการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนด้านกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างแบรนด์ที่มีประสิท...

King Power International Group Co., Ltd.
2 อัตรา
25 Sep 17
14 . Product Development & Marketing
- วิเคราะห์การตลาดและศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับแบรนด์/สินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ประจำปี - วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกว...

King Power International Group Co., Ltd.
2 อัตรา
25 Sep 17
15 . Digital Marketing staff
-พัฒนาสร้างสรรค์ในงาน Social Network และงาน Online Marketing,Branding -จัดทำงาน Graphics Design, Photoshop,โปรแกรมตัดต่อ และชิ้นงาน Artwork -จัดทำข้อมูลสินค้าและบริการบน Website, Application,SEO,SEM...

Planet Communications Asia Public Co., Ltd.
1อัตรา
Salary 15,000-20,000
25 Sep 17
16 . Digital Marketing Asst Manager
• Plan and execute all digital marketing, including Facebook, Website, Marketing database, email, social media and display advertising campaigns • Design, build and maintain the social media presence...

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
25 Sep 17
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาระยอง
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Sep 17
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาลาดพร้าว
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Sep 17
19 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พระราม 2, บางขุนเทียน,บางบอน,ลาดหญ้า,ตลาดพลู, สมุทรสาคร
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้น...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 Position
Salary เงินเดือน+ Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
25 Sep 17
20 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
- เตรียมสื่อโฆษณา เพื่อส่งให้สาขาทั่วประเทศใช้เพื่อกิจกรรมทางการตลาด - เตรียมสื่อโฆษณา เพื่อส่งให้สาขาเปิดใหม่ ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ดูแลและรายงานยอด Stock คงเหลือ POP Material & Premium - อั...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
25 Sep 17
  1,340 Positions      
Sort By 
Disability Jobs