JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Jobs: Marketing
  1,318 Positions      
Sort By 
1 . Project & Retail Marketing
-ทำการตลาดและวางแผนงานโครงการ (งานตกแต่งภายใน , งานก่อสร้าง) -ทำการตลาดและวางแผนงานขายเฟอร์นิเจอร์ ทั้งในส่วนของโครงการและ Retail

บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
2 Position
Salary 20,000 ขึ้นไป + Incentive ตามตกลง
19 Feb 17
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานขายและการตลาด (sale&marketing)
1.บริหารการขาย(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดให้ 2.ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขปัญหาในการขาย 3.ควบคุมดูแลการเก็บเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 4.รักษาฐานลูกค้าเก่...

บริษัท เฮ้าส์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
10 Position
Salary ตามตกลง
19 Feb 17
3 . Marketing Executive
• คิดริเริ่ม พัฒนา วางแผน และดำเนินแผนการตลาดร่วมกับทีมผู้บริหาร เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ตามแผน • ร่วมกันวางแผนการสื่อสาร ผลิตเนื้อหา และบริหารจัดการ การสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายบนสื่อต่...

BEAUTY AND THE GANG CO., LTD.
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
19 Feb 17
4 . Business Development
-ร่วมมือกับทีมงานในการวางแผนธุรกิจ -ช่วยดูแลการตลาดและการขายของธุรกิจนั้น -ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หรือต่อยอดธุรกิจของบริษัท -วิเคราะห์และวางแผนการทำงาน เพื่อสนับสนุนเป้าปมายทางธุรกิจที่ได้รับมอบห...

บริษัท ไทฆีส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Feb 17
5 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับประกันภัย ปฎิบัติงานประจำประเทศลาวรับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ดำเนินงานด้านการตลาด ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
19 Feb 17
6 . Marketing Communicationรับสมัครด่วน !
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก ร...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
19 Feb 17
7 . Social Media Content Editor Officerรับสมัครด่วน !
1. สร้าง Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์และส่งเสริมการขายสำหรับนำเสนอบนช่องทาง Social Media รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 2. ค้นหาข้อมูลภาษาไทยและต่างประเทศ เพื่อนำมาเรียบเรียงใหม่ ตามหัวข้อที...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Feb 17
8 . พนักงานการตลาดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและจัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด 2. นำเสนอรายการสินค้าและวิธีการส่งเสริมการขายสินค้า 3. เสนอแนะการพัฒนาและสรรหาสินค้าประเภทใหม่ๆที่มีคุณภาพ 4. รับแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีปัญหาไม่สามา...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Feb 17
9 . Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)รับสมัครด่วน !
1. สามารถวางแผนการตลาดและบริหารการตลาดทั้งระบบทุกช่องทางของกลุ่มสินค้าในแบรนด์ที่รับผิดชอบ 2. ประเมินผลและวิเคาระห์แนวโน้มสภาพของตลาดกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ในอนาคต 3. รับผิดชอบ ดูแลบริหารที...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Feb 17
10 . Sales & Marketing Executive (Chinese Speaking)
*ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท *ประสานงานกับโรงงานในการผลิตสินค้าและส่งมอบให้ทันตามกำหนด *ต้อนรับลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน *ประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง *อื่น ๆ ตามท...

Thai Wah Public Company Limited
1 ตำแหน่ง
19 Feb 17
11 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
กิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในห้างสรรพสินค้า รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่,จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย ทั้ง Sale Promotion, Prodoct Event , ออกบูธ Co-Promotion และเพิ่มช่องทางการ...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Feb 17
12 . Marketing Manager
He/she shall be taking full responsibilities in marketing and planning strategy introducing the brand to the market nationwide for company’s lifestyle fashion brand which the company has undertaken ri...

Trinity Group Corporation Co., Ltd.
19 Feb 17
13 . Marketing
รายละเอียดงาน 1..มัทักษะในการนำเสนองาน 2.สามารถทำการวิเคราะห์ได้จากหลายมุมมอง 3.มีบุคลิกภาพดีและความสามารถในการประสานงานกับบุคคลได้ดี 4.มีความคิดสร้างสรรค์ และมีไหวพริบในการเจรจาต่อรองกับล...

บริษัท คอมเพททิชันนี่ โมโต จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Feb 17
14 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์/Online Marketing
1.จัดทำสื่อโฆษณาสินค้าด้านความงาม OnlineและOff line 2.จัดทำและพัฒนาเวปไซด์สินค้าด้านความงามได้เป็นอย่างดี 3.ทำการตลาดโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางต่างๆเช่น Website&Social Network ได้ 4.พัฒนาและวางแผนการตล...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
3 Position
Salary 18,000-25,000
19 Feb 17
15 . Marketing Executive ( โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล จ.แพร่)
1.วางแผนและดำเนินการขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ 2.ติดต่อประสานงานขายและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3.กำหนดแผนการขายและเป้าหมาย 4.เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการขายและการตลาด

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Feb 17
16 . Marketing Officer (CRM)
• ดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ และ กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละโครงการ ให้เกิดความผูกพันธ์และทัศนคติที่ดีกับแบรนด์และแบรนด์ย่อยของ AP ตามแผนที่กำหนด • ติดต่อประสา...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 Position
19 Feb 17
17 . Social Media Monitoring Officer
- ค้นหาข้อความหรือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่เป็นทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบกับทางองค์กร ทั้งในส่วนของภาพลักษณ์ แบรนด์สินค้า และผลิตภัณฑ์ - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานถึงปัญหาที่เ...

1577 Home Shopping
1 อัตรา
Salary 17,000-20,000
19 Feb 17
18 . Data analysis specialist (CRM) (ใกล้ MRT เพชรบุรี)
- Support data-driven marketing activities and campaign management, working with high volume datasets in CRM system and support database management to ensure data quality - Performing standard data s...

1577 Home Shopping
1 อัตรา
Salary 30,000 - 35,000 บาท
19 Feb 17
19 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำพื้นที่โซน
ดูแลวางแผนงานด้าน Marketing จัดทำPromotion, Event ให้กับบริษัท ทั้งกิจกรรมภายนอกและภายในบริษัท (ตามโซนที่ได้รับมอบหมาย) สร้างแบรนด์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลภายนอก ดึงกลุ่มลูกค้าใ...

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ( มหาชน ) Major Cineplex Group
10 Position
Salary 15,000++
19 Feb 17
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อสนับสนุน และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 Feb 17
  1,318 Positions      
Sort By 
Disability Jobs