JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Jobs: Marketing
  1,195 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. เสาะหาและพัฒนาโอกาส ช่องทาง หรือแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ 2. ร่วมสรรหาและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมทั้งเสนอข้อตกลงทางธุรกิจ 3. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
2 May 16
2 . Proshop & Marketing Manager ผู้จัดการแผนกการตลาดและโปรช็อป
Responsibility : 1. Manage strategic and tactical aspects of marketing for Golf properties , including support of all golf facility profit centers (i.e. Golf Course, Academy, Range, Pro Shop and M...

รอยัล บางปะอิน กอล์ฟคลับ ( บริษัท บางปะอิน สปอร์ตคลับ จำกัด)
Salary ตามตกลง
2 May 16
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ประจำสาขารับสมัครด่วน !
- นำเสนอ ให้ข้อมูล หลักสูตรอบรม รวมถึง แนะนำ Product ต่างๆ ของธุรกิจในเครือได้ - ดูแล และ กระตุ้นยอดการขาย ตามแผนการตลาดที่กำหนด - ติดต่อ ประสานงานลูกค้า ตามกำหนดเวลา - ดูแลความเรียบร้อย ภายในกิจก...

บริษัท เน็ตดีไซน์กรุ๊ป จำกัด
10 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000 บาท ค่าคอมมิชชั่น 1,000 - 9,000 บาท/เดือน
2 May 16
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. ดูแลการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. วางแผนและดำเนินการกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด กำหนดเครื่องมือ และช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3. เสริมสร้างกิจกรรมทางการตลาด พัฒ...

บริษัท ยูเรก้า เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
2 May 16
5 . เจ้าหน้าที่สื่อสาร IT-การตลาด
1. ประสานงานทางด้านการตลาด 2. ดูแลข้อมูลและนำเสนอรูปแบบใหม่ๆให้ถึงเป้าหมาย 3. คิดวิเคราะห์งานได้ดี

บริษัท ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ มอเตอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 20,000-25,000
2 May 16
6 . การตลาด
- วางแผนจัดทำโปรโมชั่น

บริษัท เพอร์เฟคแอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 อัตรา
2 May 16
7 . Sales and Marketing (Fashion/ Garment Field)
• วางแผนการตลาดตลอดปีเพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น อีเว้น, งานเปิดคอลเลคชั่น, Fashion show, Press Preview และอื่นๆ • วางแผนโปรโมชั่นสินค้า • ทำเสนอราคาสินค้า (ร่วมกับฝ่ายบัญชี) • ติดต่อช่องทางการขายต่างๆ...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
2 May 16
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาสมุทรสาคร
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
2 May 16
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาลาดพร้าว
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
2 May 16
10 . Marketing & Partnership Officer (CG)
• ประสานงานกับ BU ต่างๆ และ Partner เพื่อการจัดทำรายการส่งเสริมการ • ประสานงานกับหน่วยงานภายในของ The 1 Card เพื่อการเตรียมความพร้อมในการขึ้นงานต่างๆ • สรุปผลการจัดรายการส่งเสริมการขาย • จัดทำเอก...

Central Group Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000 ++
2 May 16
11 . หัวหน้าแผนกดูแลพื้นที่เช่า (CG)
- สำรวจพื้นที่ในสาขาว่ามีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใดบ้าง ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ - เลือกประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่สาขามีอยู่ และติดต่อหาผู้สนใจมาดำเนินธุรกิจทั้งชั่วคราว แ...

Central Group Co., Ltd.
1 Position
Salary 17,000-20,000
2 May 16
12 . Social Administrator ( ตอบคำถามสื่อออนไลน์) ประจำสำนักงานใกล้กับประตูน้ำรับสมัครด่วน !
- ดูแลภาพลักษณ์ของบริษัทในรูปแบบสื่อออนไลน์ - ตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆในสื่อออนไลน์ - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆเสนอหัวหน้างานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา...

1577 Home Shopping
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000 (ตามประสบการณ์)
2 May 16
13 . Digital Marketing Coordinator (CG)
- Responsible for administration of website / facebook and other online communication - Search and coordinate with Digital marketing’s supplier/vendor for management consideration - Coordinate and...

Central Group Co., Ltd.
1 Position
2 May 16
14 . Marketing Supervisor / Brand Supervisor ประจำรามคำแหง 60/4
รายละเอียดของงาน -วางแผนการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทฯให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ตาม Brand(เครื่องสำอาง) ที่ได้รับผิดชอบให้เป็นที่รู้จักกลับกลุ่มลูกค้า (เน้นทัวคนจีน )ให้...

1577 Home Shopping
1 อัตรา ด่วน!!!!
Salary 30,000-40,000
2 May 16
15 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด(Marketing communication)รับสมัครด่วน !
- ร่วมกำหนด วางภาพลักษณ์ขององค์กร “Brand” - หาช่องทางสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของ brand - เข้าใจ และรู้จักช่องทางในการทำการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย

1577 Home Shopping
2 อัตรา
Salary 18,000-25,000 (ตามประสบการณ์)
2 May 16
16 . Product Category Leader / Product Marketing Supervisor
*สำรวจ แสวงหา ข้อมูล (ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ *วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เสนอแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพัฒ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
3 อัตรา
2 May 16
17 . หัวหน้าแผนกการจัดการผลิตภัณฑ์ (Product Management Section Supervisor)
วางแผนการตลาด บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะทางการตลาด คู่แข่ง ตลอดจนความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนงานขายให้ประสบผลสำเร็จ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
2 May 16
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาศรีนครินทร์
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
2 May 16
19 . Key Account Officer
- จัดทำตัวเลข สรุปผลการเคลื่อนไหวการขาย และ Forecast - ตรวจสอบออเดอร์ ร่วมพัฒนาสินค้าใหม่ เสนอลูกค้า - คอยช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการติดต่อประสานงานภายใน ในแผนกต่าง ๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและตั...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
2 May 16
20 . Creative Marketing Advisor(TV Channel) (ใกล้ BTS ราชเทวี)
• จัดทำแผนการตลาด 360 องศา สร้างแคมเปญโปรโมชั่น โฆษณาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในตัวสินค้าที่ได้รับมอบหมาย • สร้างสคริปต์โฆษณาที่มีประสิทธิภาพผ่านสื่อต่างๆทั้งทางทีวี นิตยสา...

1577 Home Shopping
5 อัตรา
Salary 18,000-22,000 (ตามประสบการณ์)
2 May 16
  1,195 Positions      
Sort By 
Disability Jobs