JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Jobs: Marketing
  1,348 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ Marketing
1. ดูแลและติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับงานด้าน New Model 2. จัดทำใบเสนอราคา New Model, Design Change 3. Activity VA/VE cost down จากที่ลูกค้าร้องขอ (Mass production part) 4. จัดทำรายงาน Cost down ประจำเดือ...

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Laem Chabang Industrial Chonburi
1 อัตรา
24 May 17
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์
-จัดทำเอกสารรายงานยอดขาย และเอกสารรายงานอื่น ๆ นำเสนอรายงานด้วยโปรแกรม power point -อัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น facebook ของบริษัทฯ -ประสานงานกับหน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้...

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 May 17
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "พรอมเมนาดา (เชียงใหม่)"รับสมัครด่วน !
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ร่วมวางแผนและประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เพื่อส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 May 17
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด
งานในฝ่ายการตลาด ติดต่อประสานงานกับบริษัทลูกค้า

Thai Stanley Electric Public Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 May 17
5 . Assistant Brand Manager
- Manage marketing activities within timeline and budget for General Trade - Handle all marketing reports related to general trade department - Cooperate both internal team and external unit to exec...

International Beauty Products Co., Ltd.
1 Position
24 May 17
6 . Marketing Communication Officer
1. คิดกิจกรรมและนำเสนอแผนงาน สำหรับประชาสัมพันธ์แบรนด์ ให้เป็นที่รู้จัก 2. ดูแลสื่อออนไลน์ และ Fan Page ของบริษัท สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น กิจกรรม...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 17
7 . เจ้าหน้าพัฒนาธุรกิจ Location Staff
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาพื้นที่เช่า เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด Saha Lawson Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000 บาท
24 May 17
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.การวางแผนกลยุทย์การขายทั้งสั้นและระยะยาว 2.วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการขาย 3.กำหนดทิศทางการขาย 4.วางแผนส่งเสริมการขาย 5.มีความสามารถวิคราะห์และพยากรณ์ยอดขาย

บริษัท เรเกนวาลด์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000 บาท
24 May 17
9 . Marketing & Business Development Executive.
1. Sales Representative for Commercial Products 2. Sales support to channel sales in-out. 3. Support for solution business in Thailand Market. 4. Conducting and strengthening solution business thr...

MING ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary 16,000 B. + commissions
24 May 17
10 . Sales Staff Urgently Required !
1.Follow Current Customer 2.Find New Customer and takecare old customer 3.Control and Follow New Model Job 4.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary N/A
24 May 17
11 . Corporate Affairs, Human Resources Dept.Urgently Required !
ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. ประจำที่สาทร Job Descriptions: - Understand regulation and has a basic knowledge of Public Company. - Provide the company information disclosure ...

JOB PLUZ MANPOWER Co., Ltd. บริษัท จัดหางาน จ๊อบ พลัส จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 50,000 บาท
24 May 17
12 . หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
-รวบรวมข้อมูลจัดสรรสินค้าที่อยู่ในกระแนความต้องการของตลาด เพื่อนำเสนอผู้บริหาร -รวบรวมข้อมูลเอกสารข้อมูลสินค้าข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตสินค้า คิดราคาต้นทุน วิธีการบรรจุเพื่อขึ้นเป็น Packag...

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
24 May 17
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์(เครื่องสำอาง)
1.บริหารช่องทางขายสินค้าในร้านค้าที่รับผิดชอบ ( Friday , 7 Catalog , TV Direct) 2.นำเสนอขายสินค้าในช่องทางใหม่ ๆ ในส่วนที่เป็น ห้างหลัก ๆ ที่ขาย Cosmetic เช่นeveandboy, watsons) ทั้งนี้ขึ้นอยู่...

Diary Group (2007) Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
24 May 17
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ร่วมกันวางแผนพัฒนาสินค้าและนำเสนอสินค้าใหม่ๆ 2. ติดตามสถานการณ์การตลาด 3. ทำคู่มือสินค้า

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 17
15 . ผู้จัดการสาขาพัทยา
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในสาขาให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อย ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2. วิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา 3. ส่งเสริมพัฒนาพนั...

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
24 May 17
16 . เทรดมาร์เกตติ้ง (ประจำภาคกลาง และ ภาคอีสาน อย่างละ 1 ตำแหน่ง)
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Traditional Trade (TT) ตามภาคที่รับผิดชอบ • จัดหาทรัพยากรส่งเสริมการขายให้แก่ทีมขาย TT • จัดทำรายงานและสนับสนุนงานด้านข้อมูลการขาย...

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
2 Position
24 May 17
17 . Assistant Product Manager, Product Marketing
Marketing Strategy • Create and develop marketing strategies for a group of product. • Develop and plan concept of new product include determining product price, promotion plan and marketing activit...

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
2 Position
24 May 17
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- สำรวจข้อมูลสินค้าในตลาดเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ - รวบรวมข้อมูลทางการตลาดโดยรวมที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการออกพบลูกค้า ทำรายงานการดำเนินงาน และสรุปผลงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างกับแผนกอื่นภายในบริษ...

บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000 หรือตามประสบการณ์
24 May 17
19 . Marketing /PR Marketing
•จัดทำ Online Content ลงประกาศทางสื่อทุกวัน •วิเคราะห์ และนำเสนอแผน Marketing Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ •ควบคุมดูแลสื่อ Marketing Online ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ •Upda...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
24 May 17
20 . เจ้าหน้าที่การตลาดท้องถิ่น (สาขาขอนแก่น/ชุมแพ)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมการตลาด ตามห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ตลาดนัด หรือ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการกระตุ้นยอดขาย - นำเสนองบประมาณและกิจกรรมต่าง ๆ...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 May 17
  1,348 Positions      
Sort By 
Disability Jobs