JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Jobs: Marketing
  1,179 Positions      
Sort By 
1 . ผู้แทนขายโครงการ (กรุงเทพ)
-ดูแลงานด้านการวางสเปคและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับงานโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน -ติดต่อวางสเปคสินค้ากับผู้ออกแบบ สถาปนิก และเจ้าของโครงการ -ประสานงานทีมฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
2 . Online Marketing
1. ดูแลและติตด่อประสานงานกับช่องทางการขายออนไลน์ต่างๆ 2. เสนอแนวทางการเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้มีประสิทธภาพทันต่อสถานการ์ณ ปัจจุบัน 3. อัพเดท/ติดตาม/ตรวจสอบ ช่องทางการโพส 5. ดูเเลสถิติการโพสของเเต่...

บริษัท บิ๊กโอ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-25,000
29 Aug 16
3 . ผู้จัดการส่วนการตลาด/Marketing Division Manager
- วางแผนในการสื่อสารการตลาดให้กับพื้นที่ธฺรกิจของบริษัท - สร้างกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่ ทั้งส่วนร้านค้าและพื้นที่โดยรวม - สร้างภาพลักษณ์ที่ดิใหแก่พื้นที่เพี่อเพิ่ม Value แสะสร้างจฺดเด่นในพี่นที่ธฺ...

บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด
1 Position
29 Aug 16
4 . ผู้จัดการการตลาดรับสมัครด่วน !
- วางแผน และกำหนดนโยบาย - วางแผนการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ส่งเสริมการขาย และอื่นๆ

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 Aug 16
5 . ผู้จัดการแผนกการตลาดบริหารผลิตภัณฑ์
-พัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ -บริหาร วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า -วางแผนกำหนดการออกกลุ่มสินค้าให้ทันกำหนด

S&P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
29 Aug 16
6 . เจ้าหน้าที่การตลาดพัฒนาธุรกิจ
1. เสาะหาและพัฒนาโอกาสช่องทางหรือแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ 2. เก็บข้อมูลทางการตลาด และโอกาสในการหาลูกค้า รวมถึงการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด 3. วิเคราะห์ผลตอบรับของลูกค้า เพื่อหาทางประชาส...

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
7 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
1. วางแผนและนัดเข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามความพึงพอใจ 2. แก้ปัญหาให้กับลูกค้า และประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร 3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและกำหนดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 4. จัดกิจกรรมสนับสนันการตล...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
29 Aug 16
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด (อสังหาริมทรัพย์) รับสมัครด่วน !
1. ทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์ บ้านเดี่ยว 2. สำรวจคู่แข่ง 3. งบประมาณการตลาด 4. กิจกรรมการตลาด

V.M.P.C. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
9 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อสังหาริมทรัพย์รับสมัครด่วน !
ดูแลแผนงานการตลาด ดูแลงบประมาณการตลาด ควบคุมดูแลสือทางการตลาด ป้าย Art work ควบคุมดูแล วิเคราะห์คู่แข่ง วางแผนกลยุทธ์ จัดทำรายงาน

V.M.P.C. Co., Ltd.
1 Position
29 Aug 16
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- วางแผนรูปแบบกิจกรรม นำเสนอแผนการตลาด และดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ - ดูแลงานในส่วนการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ และ Social Media - ติดต่อประสานงานกับห่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดกิจกรรมทางการตลาด - ด...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
11 . Trainee Personal & Marketing AssistantUrgently Required !
- จัดการ ดูแลและบันทึกเอกสาร ทำสรุปแผนงานการตลาด - ร่วมประชุมและทักษะดูแลลูกค้า - จัดการฝ่ายการตลาด ติดต่อบริษัท Contract ต่างๆ - ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (ยืดยุ่นได้) - ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อ...

Extrovert Co., Ltd. (VIVIN)
3 Position
Salary Starting Salary 16,000
29 Aug 16
12 . เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย
1.การวางแผนการตลาด • รวบรวมยอดขายปีที่ผ่านมา พร้อมกับประเมินแนวโน้มของ ยอดขายในปีหน้าและโอกาสการหาลูกค้าใหม่ • ให้ข้อมูลผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ 2.การตั้งราคาขาย • ตรวจสอบต้นทุนสิน...

บริษัท มาวินพลาสติก จำกัด
3 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
29 Aug 16
13 . Call Hunting
1. การโทรหาลูกค้ารายใหม่ในแต่ละวัน 2. การสอบถามข้อมูลธุรกิจของลูกค้า 3. การประชาสัมพันธ์บริการของบริษัทฯ หรือการตอบคำถามลูกค้าด้าน Freight 4. การจัดทำตารางนัดหมายลูกค้าที่ติดต่อได้ให้กับ Salesman

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด
1 Position
Salary Negotiate (salary + commission)
29 Aug 16
14 . Senior Officer - Corporate Marketing
- รับผิดชอบในการดูแลกิจกรรมด้านการตลาด การจัดทำโปรโมชั่น ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

King Power International Group Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
29 Aug 16
15 . Senior Marketing Executive (F&B) Urgently Required !
- วางแผนออกแบบ/ผลิต สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมการขาย - ดูแลด้าน PR ร้านอาหารและโรงละครผ่าน Social Network ต่างๆ - การบริหารจัดการสื่อที่ได้มา ให้เกิดประโยช...

King Power International Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 Aug 16
16 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
- รับผิดชอบด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการขาย - การจัดทำรายงานข้อมูลการตลาด คู่แข่ง เพื่อ Support งานด้านการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ

King Power International Group Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
29 Aug 16
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ออกไปพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า - จัดทำรายงานยอดขายทุกอาทิตย์ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขายและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ภัทร แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง
4อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา
29 Aug 16
18 . SEO Specialist
• ดำเนินการทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะงาน SEO แก่เว็บไซต์ของบริษัท • ร่วมมือกับทีมงานในการให้บริการการตลาดทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะงาน SEO แก่ลูกค้านอก • เรียนรู้ เทคโนโลยี SEO เพิ่มเติม นำมาปร...

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
1 Position
Salary 30,000-60,000
29 Aug 16
19 . นักบริหาร(การตลาด)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานบริหารด้านการตลาด ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
29 Aug 16
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนการตลาด,เพิ่มช่องทางในการสรรหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาด,ดูแลจัดการข้อมูลเนื้อหาบน Social media ของบริษัทฯให้ถูกต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

บริษัท ไรซ์เบอร์รี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
  1,179 Positions      
Sort By 
Disability Jobs