JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  532 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
1. ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท และประสานงานแจ้งแผนกต่างๆ ภายใน 2. ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และชุมชน 4. ดูแลลูกค้า และประสานงาน...

บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Nov 17
2 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB) QA/QC
1. ดำเนินการ ควบคุม ดูแลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอาหาร 2. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 3. วิเคราะห์ปัญหา และดำเนินการป้องกันที่เกิดจากการปนเปื้อนเชื้อจุลชี...

บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความรู้และประสบการณ์
23 Nov 17
3 . Key Account Manager
ประสานงานกับห้างหรือร้านค้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย บริหารการขาย วางแผนการขายสินค้า

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Nov 17
4 . พนักงานขับรถ รับสมัครด่วน !
-ขับรถส่วนกลาง พาเจ้าหน้าที่ไปติดต่องานภายนอก -รับส่งเจ้าหน้าที่พนักงาน และออกต่างจังหวัด -งานอื่นๆตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-12,000 บาท /OTต่อเดือน 5,000 up
23 Nov 17
5 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
- จัดทำและเตรียมเอกสารขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุุอันตราย - ต่อใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เก...

บริษัทเอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
6 . พนักงานขายและแนะนำสินค้าตามบูธแสดงสินค้า BA
-เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ -นำเสนอการขายและให้บริการแต่งหน้าลูกค้า -ทำยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -ออกบูธแสดงสินค้า ตามงาน อีเว้นต่างๆๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อชิเทค จำกัด
2ตำแหน่ง
Salary 15,000ขึ้นไป
23 Nov 17
7 . ครูสอนขับรถยนต์ (มีใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ)
- จัดอบรม เกี่ยวกับการขับรถอย่างถูกต้อง และปลอดภัยทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ - จัดทดสอบขับรถขั้นพื้นฐาน สังเกตพฤติกรรมการขับรถของผู้ใช้บริการ - สอนขับรถตามตารางเวลาที่กำหนดเป็นรอบในแต่ละวัน

Mars Group
หลายอัตรา
Salary พิจารณาจากประสบการณ์ และความสามารถ
23 Nov 17
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/จักซื้อ/ประสานงาน/สต๊อก
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ - จัดทำรูปแบบ Report ตามแบบของบริษัทฯ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในองค์

บริษัท เอ็นพีเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด
1 Position
Salary 9,000-12,000
23 Nov 17
9 . บัญชี/การเงิน
วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี บัญขี ประสบการณ์ 1 - 2 ปี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถทนรับควา...

บริษัท เอ็นพีเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด
1 Position
Salary 9,000-12,000
23 Nov 17
10 . พนักงานขาย ประจำโลตัสพิษณุโลก
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,300 +โอที+คอมมิชชั่น
23 Nov 17
11 . โปรแกรมเมอร์ (Programmer)รับสมัครด่วน !
1) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมใหม่เพื่อสนับสนุนการทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร 2) จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม และ ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด
จำนวน 1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์)
23 Nov 17
12 . เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปสินค้า
- ถ่ายรูปสินค้าของบริษัทฯ จำนวนกว่า 20,000 SKU - เก็บข้อมูลรูปถ่ายทั้งหมด จัดเรียงเป็นระเบียบ เป็นระบบ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า/ผู้จัดการแผนก

บริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด
จำนวน 1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์
23 Nov 17
13 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (Merchandiser)
- รับผิดชอบในการประสานงานติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ - ดูแลรับคำสั่งซื้อ การจัดส่งตัวอย่าง และอื่นๆ ให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์
23 Nov 17
14 . วิศวกรออกแบบ
ออกแบบเครื่องทำความเย็น รู้จักอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นที่ใช้ในระบบเครื่องทำความเย็นเป็นอย่างดี ดูแบบเครื่องทำความเย็น ออกดูหน้างาน เพื่อสามารถออกแบบ เครื่อง ให้เหมาะสม และติดตั้งได้ กรณีมีปัญหา สา...

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Nov 17
15 . พนักงานแนะนำความงาม ประจำ เซ็นทรัลศาลายารับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ให้บริการทางด้านทรีทเมนต์แก่ลูกค้า *** Open House เปิดรับพนักงานด่วน สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 2560 เวลา 11.30-18.00 น. ณ เซ็นทรัลศาล...

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยชยัน+โบนัส)
23 Nov 17
16 . หัวหน้างานผลิต Production Supervisor รับสมัครด่วน !
1. บริหารงานตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปตามเป่าหมายและมีคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลพนักงานใหปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 3. จัดทำรายงานประจำวันและประจำเดือนให้กับผู้บริหาร 4. สามารถแก้ใขปัญหางานเบื่องต้นไ...

บริษัท เจริญพัฒนารองเท้าไทย จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
17 . พนักงานขายประจำร้าน Potato Corner สาขาเซ็นทรัลศาลายารับสมัครด่วน !
ทอดและขายเฟรนช์ฟรายส์ แบรนด์ Potato Corner ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลก ถ้ามีประสบการณ์ในร้านฟาสต์ฟู้ด หรือด้านบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ! เงินเดือนดี มีโอกาสเติบโตเพราะเรากำลังขยาย สวัสดิการพนักงาน ...

Rocks PC Co., Ltd.
4 Position
Salary 11,000++
23 Nov 17
18 . ผู้จัดการส่วนบัญชี
1.วิเคราะห์ ต้นทุน / สถานะ ลูกหนี้ - เจ้าหนี้ 2.วิเคราะห์สถานะทางการเงิน / วิเคราะห์ Break Even ( ในการลงทุน ) 3.การประเมินรายได้จาก Forecast ของขายรายเดือน / รายจ่ายรายเดือน 4.การประเมินสถานะบริษั...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary 45,000
23 Nov 17
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รับผิดชอบในการสั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักร, เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์ก่อสร้าง

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000.-บาท / ตามตกลง
23 Nov 17
20 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
1. ขับรถส่งสินค้า (รถ 6 ล้อ) 2. ดูแลตรวจสอบการขึ้นและลงสินค้าในรถที่รับผิดชอบ 3. ดูแลตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
  532 Positions      
Sort By 
Disability Jobs