JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต+ Logistics
1. บริหารกระบวนการผลิตในองค์กร 2. บริหารระบบ Logistics ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. บริหารการวางแผนการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 4. บริหารระบบ ISO ข...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ ประสบการณ์
27 May 17
2 . หัวหน้า QC แพ็คกิ้ง
1.ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบการแพ็ค/การบรรจุ/ติดฉลาก/ติดบาร์โค๊ต 3.คัดแยกชิ้นงานที่ไม่ผ่านการทดสอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 4.งานอื่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 17
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ หัวหน้าคลังสินค้าสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและพัฒนา ระบบคลัง สินค้าสำเร็จรูป / สินค้าระหว่างผลิต / วัสดุและบรรจุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพสามารถรายงานได้ถึงวัสดุและบรรจุภัณฑ์ รวมถึง จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า รวมถึงป...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง + ค่าครองชีพและเบี้ยขยัน
27 May 17
4 . หัวหน้าจัดส่ง
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถและพนักงานติดรถส่งสินค้า 2.จัดรถตามสายงาน และดูแลการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนดเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด 3.ควบคุมระบบ GPS และติดตามขนส่ง 4.วางแผนและกำหน...

บริษัท ย่งกี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 17
5 . หัวหน้าสต๊อก
- วางแผน และ ขั้นตอนการทำสต๊อกได้ทั้งระบบ - ควบคุมการบันทึกรับ-จ่ายสินค้าเข้า-ออกจากคลังสินค้าให้ตรงและถูกต้อง - จัดทำแผนงานแผนกสต็อก - สรุปรายงานความเคลื่อนไหวสต๊อกสินค้า - รับผิดชอบและประเมินผลพ...

บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
26 May 17
6 . Warehouse Manager (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
- Control of In-Out Stock control. - Implement measures and methods to ensure 100% accuracy of all physical inventory of the warehouse versus the system data. - Monitor the loading and unloading of...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
26 May 17
7 . ผู้จัดการแผนกทรัพย์สิน
-ดูแล จัดการทำ Layout ประเภทการจัดเก็บทรัพย์สิน -ดูแล จำนวนสินค้าในระดับ Min-Max เพื่อควบคุมระบบ Stock -กำหนดรูปแบบโครงส้รางของหน่วยงาน วางแผนอัตรากำลังคน -ดูแล เตรียมข้อมูลการนับ Stock ประจำเดือน/...

บริษัท ไฮแอท คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
26 May 17
8 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
•ดูแลจัดการทำLayoutประเภทการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า จัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด •ดูแลจำนวนสินค้าให้อยู่ในระดับ Min-Max ทำรายการขอซื้อสินค้าเพื่อสต๊อก(PR) จัดการควบคุมระบบสต๊อก...

บริษัท ช.พานิช หลานหลวง จำกัด
1 Position
Salary 20,000-27,000
26 May 17
9 . เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกนำเข้าสินค้า และจัดการทรัพย์สิน
ด้านนำเข้าสินค้า - ประสานงานติดต่อ Supplier ต่างประเทศในการนำเข้าสินค้า - ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าต่าง - สรุปสินค้าที่รับมอบจริงเทียบกับเอกสารการซื้อขาย - ติดต่อบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า (...

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary n/a
25 May 17
10 . Inventory Controller
Planning ทำการวางแผนการสั่งซื้อ บริหารจัดการการจัดเก็บ Stock รวบรวม จัดเก็บ ควบคุม ข้อมูลรายละเอียดสินค้าต่างๆ ในระบบ วิเคราะห์ตรวจสอบปัญหาของสินค้าที่ยอดไม่ตรง

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
23 May 17
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs