JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  9 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าสต๊อก/ทั่วไป
1.ทำการตรวจรับสินค้าและตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ SPEC ที่สั่งซื้อ 2.บันทึกการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน จัดทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์ รายงานยอดสต๊อกสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 3.จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจ...

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Feb 17
2 . หัวหน้า QC แพ็คกิ้ง
1.ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบการแพ็ค/การบรรจุ/ติดฉลาก/ติดบาร์โค๊ต 3.คัดแยกชิ้นงานที่ไม่ผ่านการทดสอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 4.งานอื่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Feb 17

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 Position
24 Feb 17
4 . Senior Inventory
ดูแลจัดการ จัดซื้อ รับ จัดเก็บสินค้า ดูแลสินค้าใน stock ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตรวจสอบสินค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 Position
24 Feb 17
5 . ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการขนส่ง (บางบัวทอง จ.นนทบุรี)
1.วางแผน วิเคราะห์ ตรวจสอบและติดตามการปฎิบัติงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูแลด้านการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำ รวบรวม ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้า 4.ตอบสนองความต้องกา...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
24 Feb 17
6 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
- จัดการระบบขนส่งสินค้าทั้งระบบ - ฯลฯ

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Feb 17

บริษัท ปภาวิน จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 Feb 17
8 . หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
1.ควบคุม ติดตาม ดูแลงานตรวจรับ จัดจ่าย และจัดเก็บสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระเบียบ วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ 2.บริหารพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถจัดเก็บสินค้าไว้อย่างเพียง...

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
23 Feb 17
9 . หัวหน้าแผนก สต๊อก
หัวหน้าแผนก สต๊อก

MELOYUN CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Feb 17
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs