JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,273 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกบริการ & เทคนิคฝ่ายบริการ /Service Technician
- ปฏิบัติงานควบคุมงานซ่อมและงานบริการทั้งหมด พร้อมทั้งรับผิดชอบ งานซ่อมต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเคร่งครัด - แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เสนอราคา...

บริษัท เช็งเค่น จำกัด
3 Position
Salary 15,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 Nov 17
2 . เจ้าหน้าคลังสินค้าและการขนส่ง / Store & logistics
- ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้าที่อยู่ในระบบให้ตรงกับความจริง - จัดเก็บและบันทึกใบเบิกสินค้า,ใบรับสินค้า เข้าระบบคลังสินค้า และตรวจสอบความถูกต้อง - ดุ...

บริษัท เช็งเค่น จำกัด
1 Position
Salary 12,000 - 16,000 ++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 Nov 17
3 . IT Support
- ให้คำปรึกษาการใช้งาน Backoffice ระบบ SMS,QR Code ของบริษัทแก่ลูกค้าทางไลน์/โทรศัพท์/อีเมล์ หรือ ที่บริษัทฯ ลูกค้า (เป็นครั้งคราว) - อัพเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัท (โดยใช้ Wordpress + HTML,CSS) ...

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด
1 Position
Salary 17,000 - 25,000 (รวมค่า Incentive)
23 Nov 17
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประสานงานบุคคลภายนอก ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย ++ จัดหาดีลส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์ติวเตอร์ ฟิตเนส สปา โรงแรม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องมีผลสำเร็จไม่น้อยกว่า 50% ++ ติดต่อผู้โชคดีเพื่...

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด
2 Position
Salary 15,000
23 Nov 17
5 . AE [ขายงานโปรเจค]
+ รับผิดชอบงานขายและเข้าไปแนะนำบริการของบริษัท (SMS,USSD,QR Code,Lucky draw campaign) ในกลุ่มองค์กร (มีฐานลูกค้า/ชีเป้าให้) + เข้าไปรับบรีฟและนำบรีฟ มาเขียนโปรเจค ใส่ไอเดียและกลยุทธ์ พร้อมทำพรีเซนต์แ...

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด
5 Position
Salary 15,000 - 45,000 (รวมค่าคอม)
23 Nov 17
6 . โฟร์แมน งานระบบ
1.ควบคุมงานระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมงานระบบประปาและสุขาภิบาล 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
7 . คนขับรถ, คนรับส่งเอกสาร, พนักงานขับรถ
1.ขับรถรับส่งคนงาน เช้า-เย็น 2.ส่งเอกสารตามหน่วยงานต่างๆ

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,000-10,000
23 Nov 17
8 . สถาปนิก (ออกแบบ)
1.รับผิดชอบด้านสถาปัตย์ และตกแต่งภายใน 2.ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 3.ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
9 . วิศวกรประมาณราคา,Estimate Engineer,Cost Engineer
1.ถอดแบบประมาณราคา 2.ถอดปริมาณวัสดุ 3.ติดต่อประสานงานโครงการ

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
10 . Draftsman (Civil),เขียนแบบ
- เขียนแบบ AutoCAD และ 3D - ทำ Shop Drawing งานโครงสร้างและสถาปัตย์

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
11 . วิศวกรไฟฟ้า งานM,E (งานระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์ )
- ประมาณราคา - ถอดปริมาณ - ควบคุมงาน - ติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้า, ประปา, แอร์

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
12 . บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,เลขา
ดูแลเรื่องการเงิน,บัญชี,จัดซื้อวัสดุ ของบริษัท ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
13 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการอาคารขนาดใหญ่

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา และความสามารถ
23 Nov 17
14 . วิศวกรสนาม , senior Site Engineer
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
23 Nov 17
15 . วิศวกรโครงการ งานอาคารขนาดกลาง,ขนาดใหญ่
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงและงานก่อสร้างขนาดใหญ่ 1.ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.คัดเลือกผู้รับเหมาย่อย 3.ควบคุมต้นทุน 4.แจกจ่ายงานให้ โฟร์แมน 5.งานถอดแบบ ปริมาณต่างๆ 6.ทำแผนงาน

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Nov 17
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ธุรการประสานงาน
1.ดูแลเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่รับผิดชอบ 2.ดำเนินการติดตาม ควบคุมความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมถึงควบคุมการส่งของให้เป็นไปตามกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 19,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Nov 17
17 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
1.โทรติดต่อเพื่อเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้กับทางลูกค้าเก่า (มีข้อมูลให้ติดต่อ) 2.โทรหาลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ (มีข้อมูลให้ติดต่อ) 3.รับสายลูกค้าใหม่ที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด หรือ ราค...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นต่างหาก
23 Nov 17
18 . ธุรการ Marketing
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการตลาด และดูแลเรื่องรายงานการประชุม ออกไปพบลูกค้าและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000
23 Nov 17
19 . Call Center
- รับสายลูกค้าที่ต้องการเรียกรถ - ให้ข้อมูลบริการลูกค้าในศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ - รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ และหาลูกค้าใหม่ๆ ที่ต้องการใช้บริการ - ทำงานหมุนเวียนกะละ 1 เดือน (เวลา 6.00-15.00 , 11.0...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จำนวนมาก
Salary 9,000-12,000
23 Nov 17
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดการรายการบัญชี - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง+incentive
23 Nov 17
  1,273 Positions      
Sort By 
Disability Jobs