JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  4 Positions      
Sort By 
1 . Document Control
ดูแลเอกสาร ทั้งบริษัทและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟอร์มพลาส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 16
2 . ธุรการคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่สาขามหาราช)
- เบิกจ่าย-สินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเก็บข้อมูลสินค้าให้ Update ทุกวัน - ตรวจสอบยอดสินค้าให้ตรงกับระบบจำนวนคงเหลือตามจริง - จัดทำ-ควบคุมระบบเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่ว...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 16
3 . ธุรการจัดซื้อ(ไฮเทคอยุธยา))
1.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า และเสนอให้ผู้มีอำนาจขออนุมัติและส่งให้ผู้ขาย 2.ติดต่อประสานงานด้านราคา คุณภาพสินค้า ยืนยันวันจัดส่งสินค้ากับผู้ขาย 3.ร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภ...

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา (นิคมไฮเทค อยุธยา)
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
19 Jul 16
4 . เสมียน,พนักงานขาย
ธุรการงานขาย,งานหน้าร้าน,งานเอกสาร

บริษัท นวนคร ยานยนต์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000-15,000
18 Jul 16
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs