JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  4 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโยาธา
ถอดแบบประเมินราคา , ควบคุมการก่อสร้าง, งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชัยกร จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jul 16
2 . วิศวกรสำนักงาน
ปฏิบัติงานในสำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามแต่ตกลง
27 Jul 16
3 . วิศวกรสนาม (หน่วยงานเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต)
ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
2 อัตรา
27 Jul 16
4 . วิศวกร
- ทำ Payment จ่ายผลงานให้กับผู้รับเหมา , รายรับของโครงการ งานเพิ่ม,ลด Take Off Shop Drawing และจัดจ้างผู้รับเหมา - ประสานงานระหว่างโครงการกับสำนักงานเรื่องวัสดุและการจัดจ้าง - ประสานงานข้อมูลจากฝ่...

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
25 Jul 16
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs