JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,035 Positions      
Sort By 
1 . Administrator
1. จัดทำเอกสารต่างๆได้ 2. ประสานงานฝ่ายต่างๆ

ALMOND (THAILAND) CO., LTD.
Bangchan Industrial Bangkok
1 Position
Salary 12,000
30 May 16
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ Snack
-จัดทำเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ และอื่นๆ รวมไปถึงการจัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดทันต่อความต้องการของลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Bangchan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
30 May 16
3 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ควบคุม วางแผน ผู้ขายให้ส่งมอบวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ตรงตามกำหนด - ควบคุมดูแลกระบวนการจัดซื้อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - การเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขาย - ควบคุม ตร...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
30 May 16
4 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
- ประสานงานหน่วยงานต่างๆในการจัดเก็บข้อมูล -คีย์ข้อมุลด้านคลังสินค้า -คีย์ข้อมุลการบำรุงเครื่องจักร -จัดทำรายงานต่างๆ,จัดเก็บเอกสาร -ดูแลระบบเอกสารของระบบคุณภาพ -รวบรวมการเบิกจ่ายของแผนกต่างๆ -อ...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 May 16
5 . คีย์ข้อมูล / โปรโมทเว็บไซด์ / คอลเซ็นเตอร์ / คอนเฟิร์มออเดอร์
- โปรโมทเว็ปไซด์ - คอลเซ็นเตอร์ - คอนเฟิร์มออเดอร์ - กรอกข้อมูลรายชื่อลูกค้า - คีย์รายการสั่งซื้อ - ใช้อินเตอร์เน็ทในการทำงาน - สามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้ - ไม่กระทบงานประจำ ตำแหน่งงานนี...

บริษัท พิบูลรุ่งเรือง จำกัด
10 Position
Salary 9,000 - 15,000
30 May 16
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส
1. ดูแลงานด้านธุรการเกี่ยวกับเอกสารทั้งภายในและภายนอก 2. ร่างหนังสือโต้ตอบแบบเป็นทางการ (หนังสือราชการ) 3. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบค้นหาได้ง่ายเมื่องต้องการ 4. เสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการ...

บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด (ThaitravelCenter.com)
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
30 May 16
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เช่น รับคำสั่งซื้อ , รับเรื่องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดสินค้า หรือรับข้อร้องเรียน เป็นต้น 2.บันทึก จัดเก็บ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขาย 3.ติดต่อประสานงานภายในองค์...

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด
8 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 May 16
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ประจำโรงงาน ถนนกิ่งแก้ว)
1.บันทึกข้อมูลรับ-จ่าย สินค้าสำเร็จรูป 2.ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ คงคลัง สรุปผลการดำเนินงานในฝ่าย 3.จัดเก็บเอกสาร ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย/ฝ่ายผลิต

บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด / บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด (โรงงาน ถ.กิ่งแก้ว)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
30 May 16
9 . Purchasing staff
ทำหน้าที่ในการจัดหา Supplier เปรียบเทียบราคาในการจัดซื้ออุปกรณ์และชิ้นงานต่างๆ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานบางนา กม 19 จันทร์ - ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์

บริษัท มิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เอส พี อินเจคชั่น แอนด์ โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1- 2 อัตรา
Salary ขึ้นกับประสบการณ์
30 May 16
10 . จัดซื้อ และธุรการคลัง (รายได้ 15,000+)
1.บริหารการสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบต่าง ๆ 2.เปรียบเทียบราคาสินค้าจาก Supplier ต่าง ๆ 3.ตรวจเช็คดูแลสินค้าเข้า-ออก 4.จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออก 5.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 6.ควบคุมจัดเรียงสินค้าให้เป็...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 15,000 หรือ ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 May 16
11 . ผู้จัดการฝ่าย/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
30 May 16
12 . ธุรการรับสมัครด่วน !
1. เช็ครายการสินค้าคืน 2. รับสินค้าจาก Supplier 3. ตรวจสอบบิลต่างๆ

บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
1 Position
Salary 9,000.-
30 May 16
13 . พนักงานธุรการบุคคล / พนักงานธุรการขายรับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่ง พนง.ธุรการบุคคล 1. ดูแลทรัพย์สิน ทั้งที่เป็นอุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท 2. ดูแลอาคารสถานที่ 3. ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 4. ควบคุมก...

R.X. Co., Ltd.
2 Position
Salary 12,000 - 15,000 บ.
30 May 16
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
-คีย์ PO ในระบบ CD -รวมรวบเอกสารงานจัดซื้อส่งบัญชี / ฝ่ายอื่นๆ -ส่งเอกสารให้ร้านค้าเสนอราคา -ติดตามให้ร้านค้าเสนอราคา -จัดทำใบเทียบราคา -งานอื่นๆที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
1 Position
Salary 12,000
30 May 16
15 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ (ปัตตานี)
- รับผิดชอบงานจัดซื้อ, จัดจ้างทั่วไปในโรงงาน - จัดหาหรือรู้แหล่งจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ เพื่อการจัดซื้อทั่วๆไป - จัดหาผู้รับเหมาในพื้นที่ เพื่อการจัดจ้างทำของต่างๆ - ดูแลและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บั...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี
1 Position
Salary 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
30 May 16
16 . โอเเปอร์เรเตอร์ (ติดบีทีเอสพญาไท) เริ่มงานทันที!!!รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานภายในองค์กร เเละระหว่างองค์กร - งานคีย์ข้อมูล เเละงานด้านเอกสาร - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฯ

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13 K++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
30 May 16
17 . เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ธุรการ) ธนาคาร ธนชาต สาขาเดอะไนน์ รับสมัครด่วน !
-ช่วยงานเอกสาร ช่วยรับโทรศัพท์ -บันทึกข้อมูลติดต่อประสานงาน -ดูแลลูกค้าที่มาติดต่อสำนักงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
10 Position
Salary 10,000-11,000
30 May 16
18 . Raw Material Schedulur ประจำ Chevron (Thailand)
- จัดหา packaging ให้เป็นไปตามความต้องการในการผลิต ทั้งคุณภาพ จำนวน และการตรงต่อเวลา - ทำตารางขนส่ง raw material รายวัน - เตรียมการจ่ายเงินต่อ Supplier - ออก PO เพื่อซื้อ Packaging - ดูแลบันทึกราย...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
30 May 16
19 . Operator
1.Responsible for the management and monitoring of the engineering equipment at Critical Facilities 2.Ensure that the team successfully completes scheduled activities and provide prompt and robust re...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13 K++
30 May 16
20 . Administrative Staff ปฏิบัติงานที่ บริษัท แอร์โค จำกัด อาคารวานิช 2
1.รับผิดชอบและจัดทำเอกสารธุรการต่างๆ 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องสนับสนุนสำหรับฝ่าย 4.จัดทำเอกสารบริษัทและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000 - 13,000
30 May 16
  2,035 Positions      
Sort By 
Disability Jobs