JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,253 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินรถ (GPS)
เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง • จัดทำ รวบรวม และจัดเก็บเอกสาร ISO • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเบิกจ่ายอ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
9 Feb 16
2 . เจ้าหน้าที่่คีย์ข้อมูล, บันทึกข้อมูล (Data Entry) Full-Time/Part-Time
เปิดรับสมัครวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10.00 น. มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน เริ่มงานวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 นี้ทันที ลักษณะงาน : เป็นการคีย์ข้อมูล,บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ สถานที่ปฏิบัติงาน : ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 อัตรา
Salary 11,000-13,000 บาท
9 Feb 16
3 . ธุรการประสานงาน
คีย์ข้อมูล และประสานงานทั่วไป

บริษัท คีโนช่า สตูดิโอ จำกัด
2 ตำแหน่ง
9 Feb 16
4 . พนักงานธุรการ (Site Administrator)
รับผิดชอบงานด้านเอกสาร อาทิเช่น การรวบรวมและการนำเข้าข้อมูลของงานด้านบริการ การจัดทำรายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การติดต่อประสานงาน และการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายคุณภาพสากล ISO9001:2008 และ ISO/IEC1702...

บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด / Asset Management Systems (Thailand) Co., Ltd.
9 Feb 16
5 . Purchasing (Staff, Administration)
Purchasing Staff Operate the product sourcing by maintain company master plan. Operate and follow up the new model cost planning to achievement company target. Operate and following the method of p...

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.
Amata Nakorn Industrial Chonburi
2 Position
9 Feb 16
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วนมาก!!
• คีย์ข้อมูล • อัพเดตสต๊อกสินค้า • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีในระหว่างการสัมภาษณ์งาน • เวลทำงาน 08:00 - 20:00 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

SKPIERCING COMPANY LIMITED
1 Position
Salary 12,300 - 15,300 THB/ เดือน
9 Feb 16
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบเทียบ 2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก...

บริษัท คาล-ฟาดาวี ( ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 15,000 + ค่าน้ำมัน + OT
9 Feb 16
8 . วิศวกรจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ปั๊มน้ำ สินค้าด้านวิศวกรรม และสินค้า อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. บริหารการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. สรรหา supplier เจ้าใหม่ๆ 4. เจรจาต่อรองกับ supplier 5....

บริษัท ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง + KPI 10%
9 Feb 16
9 . Senior Administration Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส)
1. ประสานงานภายในองค์กร จัดเตรียมการประชุม ทำรายงานการประชุม ติดต่อประสานงานและติดตามการทำงานของทุกๆ ฝ่ายเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ 2. ประสานงานภายนอกองค์กร ออกจดหมาย จัดเตรียมเอกสารส่งงานลูกค้า จัดเก็บข้...

บริษัท อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำกัด
1 Position
Salary 25,000 บาทขึ้นไป
9 Feb 16
10 . Office Coordinator
- รับผิดชอบงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ - ประสานงานดูแลลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆในระหว่างโครงการ - ปร...

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด
1 Position
Salary 10,000 บาท
9 Feb 16
11 . Project Coordinator– Account Executive
• รับผิดชอบการบริหารโครงการทางด้าน Social Business เพื่อให้บรรลุผลทั้งทางด้านธุรกิจและสังคม ไปพร้อมกัน ตามการมอบหมาย และตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย • กำหนดรู้ และประสาน เพื่อผลักดันใน...

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด
1 Position
Salary 15,000 – 20,000
9 Feb 16
12 . ผู้ประสานงานโครงการ
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำเอกสารต่างๆ 3. เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา

บริษัท ทีซิส คอนเซาท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
9 Feb 16
13 . ประสานงานทั่วไป
ติดต่อประสานงานจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท จุ๊ยซ่า ฟรุ๊ต (ไทยแลนด์) จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 1-20,000
9 Feb 16
14 . Admin Office (ประจำบางนา S-ONE )
- จัดทำรายงานสรุปเงินสดเข้า-ออกในแต่ละวัน - ดูแลประสานงานระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ - รับงานจากผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป(General Manager) - จัดเก็บและส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของสาขาให้กับสำนักงานให...

SPORT THAI BAVARIA COMPANY LIMITED.
1 Position
9 Feb 16
15 . Purchasing & Admin. Officer
- ทำการค้นหาและตรวจสอบข้อมูล คุณภาพ ราคาจากผู้จำหน่ายสินค้าต่างๆ เพื่อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน - คัดเลือก ประเมินผู้ขาย ติดตามการส่งมอบจากผู้ขาย - จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับสาขา - จัด...

SPORT THAI BAVARIA COMPANY LIMITED.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 Feb 16
16 . ธุรการส่วนตัวผู้บริหาร ด่วนมาก !!
รับผิดชอบงานธุรการที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัท ดูแลเอกสารและความเรียบร้อยภายในสำนักงานผู้บริหาร ติดตามงานและรายงานผลความคืบหน้า และรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผ...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
Laem Chabang Industrial Chonburi
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Feb 16
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (บริหารนิติบุคคล) ประจำโครงการ Pickadaily อ่อนนุช walk - interview ในวันที่ 9-10 ก.พ. 2559 ณ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71
- ติดต่องาน ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก - รับ-ส่ง อีเมล์ติดต่องาน - ดูแลตารางนัดหมาย - และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย **walk - interview ในวันที่ 9-10 ก.พ. 2559 ณ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71**

Areeya Property Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
9 Feb 16
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (บริหารนิติบุคคล) ประจำโครงการ A Space ID อโศก-รัชดา ด่วน!!
- ติดต่องาน ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก - รับ-ส่ง อีเมล์ติดต่องาน - ดูแลตารางนัดหมาย - และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย **walk -in interview ในวันที่ 9-10 ก.พ. 2559 ณ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71**

Areeya Property Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
9 Feb 16
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ ด่วนมาก !!
- จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ - ประสานงานติดต่อฝ่ายกฎหมาย เรื่องหนังสือมอบอำนาจดำเนินการ และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - นัดหมายสถาบันการเงินด้านสินเชื่อเพื่...

Areeya Property Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Feb 16
20 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. กำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการจัดซื้อ, จัดหาสินค้า, สรรหาสินค้าใหม่ 2. พัฒนาปรับปรุงงานจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเจริญเติบโตขององค์กร 3. เจรจาต่อรองกับ Supplier เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุด 4. ...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
9 Feb 16
  2,253 Positions      
Sort By 
Disability Jobs