JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  20 Positions      
Sort By 
1 . Product engineer/ Process engineer/QA QC engineer
Product engineer/ Process engineer - วางแผน/ควบคุม/ติดตาม/ทบทวน/แก้ไขปัญหาของขั้นตอนการผลิตที่เกิดขึ้น - รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติในกระบวนการผลิต - กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ QA QC engi...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
RIL Industrial Park Rayong
3 Position
Salary 18,000-24,000
12 Feb 16
2 . Production Engineer
- พัฒนาความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข่น QA,ME เพื่อปรับปรุงกระบวนการ - วางแผนลดต้นทุนการผลิต - Follow up countermeasure ปัญหางานเคลม - กำหนดกิจกรรมลดต้นทุนกา...

บริษัท เอ็น ที เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด NTN Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary Negotiable
12 Feb 16
3 . Engineer
- Able to plan,follow up and monitoring all - Tooling development & Process setting up - Technical report and presentation to all concern section - Production process improvement

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
2 Position
Salary NA
12 Feb 16
4 . QC Engineering
1. Respond quality of product before and after delivery to customer 2. Control quality assurance in process 3. Corrective and continous improvement about acc of complain

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
12 Feb 16
5 . วิศวกร
1.ออกแบบ และเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad , Solidworks 2.ควบคุมและดูแลงาน Project 3.ติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับลูกค้า หรือหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก

บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Feb 16
6 . Project Engineer / Safety Officer / QS&DCC ด่วน!!
**Project Engineer** 1. Experience in dealing and coordinating with various parties (customers, vendors, internal team members). 2. Handling issues arise and follow up until close cases. Handle cus...

Volcano Tec (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industiral Estate Rayong
1/1/1 position
Salary ตามตกลง
12 Feb 16

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
1 Position
12 Feb 16
8 . R&D Engineer , จป.วิชาชีพ
Production Engineer - ติดตาม วิเคราะห์แก้ไขปัญหาการใช้วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการผลิต - ควบคุม ดูแล และพัฒนาทางด้าน Production & Product Development ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน QA&QC Engine...

บริษัท ยัง อิน เทค จำกัด Young in tech Co,.Ltd.
Engineer 1 อัตรา จป.วิชาชีพ 1 อัตรา
Salary ตามตกลง
11 Feb 16
9 . Production Engineer
1. provide layout and standard man power 2. control time and motion studies on the assembly area 3. study work process into plant for improve productivity ,efficiency and maximize machine 4. fec...

MSSL WH System (Thailand) Co., Ltd.
Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Rayong
2 position
Salary N/A
10 Feb 16
10 . Production Engineer
- Prepre all machine system for production. - Identify root causes of problems and implement corrective and preventive actions. - Work with production to identify potential improvement projects, ass...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Rayong
1 Position
Salary Negotiable
10 Feb 16
11 . Staff of Production ( Engineering)
Urgently Required!!!

1. Repair machine and control maintenance. 2. Support Kaizen team. 3. Maintenance control.

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด NISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO.,LTD ( NSA )
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 position
9 Feb 16

Sanko Gosei Technology (Thailand) Ltd.
9 Feb 16
13 . Engineer
- ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Design Drawingที่รับมาจากลูกค้าและวางแผนเพื่อทำการเขียน Shop Drawing,Cutting Plan และ Weld Map - วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานของฝ่ายและลูกค้า - จัดทำรายงาน...

บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
8 Feb 16
14 . Engineering Engineer
- Deep analysis and reduce repent problem. - Control project & design new machine support production. - Repair and improvement machine. - Monitor the condition of maintenance equipment.

Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd.
Siam Eastern Industrial Park Rayong
4 Positions
Salary N/A
8 Feb 16
15 . Engineer/Maintenance/Process engineer
1.ระบบงานไฟฟ้า 2.ควบคุมการติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า 3.งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรทางด้านไฟฟ้าตามมาตรฐานของบริษัท 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวโมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
10 Position
Salary ตามตกลง
8 Feb 16
16 . Mechanical Engineer
• Direct report and work closely to the Maintenance Supervisor and cohesive as good team player with production, process, and key support function team (QA, Purchasing, planning) • Designing maintena...

Kloeckner Pentaplast (Thailand) Limited.
1 Position
8 Feb 16
17 . หัวหน้างานวิศวกรรม
1. ดำเนินการทดลองงานใหม่รวมทั้งออกแบบและแก้ไขปรับปรุง ดำเนินงานตัวอย่างเพื่อส่งลูกค้า 2. ดูแล แก้ไขเครื่องจักร-โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการทดลองและส่งมอบแก่ฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการต่อเมื่อการทดลองเสร็จส...

บริษัท ฮัซเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary N/A
8 Feb 16
18 . Process Engineer
Urgent!!

1. Responsible for the techinical for the techinical production. In line with the plan set. 2. Designed, developed and produced in the factory to improve manufacturing effciency. 3. Analysis. Solve ...

S I W (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด
8 Feb 16
19 . Production Engineer (โรงงานระยอง)
- วางแผนกการผลิต - ควบคุมดูแลการผลิต Boiler และ Pressure Vessel - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 Feb 16
20 . Quality Control Engineer
1. Analyze quality problem by Statistical basic and QC tools and corrective and preventive action 2. Follow up , control and non conformity in the process 3. Performing of the PFD, Control pla...

NIPPON STEEL & SUMIKIN PIPE (THAILAND) CO.,LTD.
1 Position
Salary N/A
6 Feb 16
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs