JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  53 Positions      
Sort By 
1 . Branch Store Officer ประจำ Shop ที่ระยอง
- จัดชุดสินค้า จัดเรียงสินค้า เช็คสต็อคสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

1577 Home Shopping
1 อัตรา ด่วน
Salary 10,000 - 15,000
25 Feb 17
2 . Material Handler
• ทำการรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บชิ้นส่วนเข้าคลังสินค้า • ตรวจสอบชิ้นส่วนตาม Procedure และ Q-Point • บรรจุชิ้นส่วนเพื่อเตรียมจัดส่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อจัดส่งและการรับชิ...

MSX International Limited.
Hemaraj Rayong Industrial Land Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 Feb 17
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
งานคลังสินค้า 1. รับ-จ่ายสินค้า 2. บันทึกข้อมูลการรับ-จ่าย 3. ดูแลตรวจสอบ min-max 4. บำรุงรักษาและจัดเก็บคลังสินค้า 5. อื่นๆ งานจัดซื้อ 1. จัดซื้อสินค้าให้ทันกับความต้องการ 2. สรรหาคู่ค้ารายให...

S.V.S AIR ENGINEERING CO., Ltd.
1 Position
25 Feb 17
4 . หัวหน้าแผนกสโตร์ / คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงานสโตร์/คลังสินค้า - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไลน์ผลิต 15 คน - ตรวจสอบ/ตรวจรับวัตถุดิบ จากการสั่งซื้อ - ควบคุมการตรวจรับสินค้า การโหลดตู้สินค้า จัดเก็บเข้าคลังสินค้า - ตรวจร...

บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Feb 17
5 . สโตร์ และ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี้่ยวข้อง สามรถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับ-ส่งสินค้า การควบคุมวัสดุเข้า-ออก 3.มีความรู้เกี่ยวกับงานสโตร์และคลังสินค้า 4.รับสินค้าและตรวจสอบสิ...

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
Amata City Industrial Rayong
2 Position
25 Feb 17
6 . Import - Export Officer (สัญญาจ้าง 6 เดือน)Urgently Required !
1.ตรวจสอบวันนำเข้าที่แน่นอนเพื่อกำหนดขั้นตอนการรับสินค้าหน้าท่าหรือที่โรงงาน 2.รับสินค้าจากท่าเรือมาโรงงาน 3.ตรวจสอบหีบห่อและสินค้าให้อยู่ในสภาพปกติและรายงานความผิดปกติของสินค้า 4.ประสานงานกับบริษั...

Delong (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Feb 17
7 . หัวหน้างานคลังสินค้า Warehouse Supervisor (ประจำอมตะซิตี้)
- coordinating the opertation of all ware house training - Quality control and assisting warehouse leads and workers - Generating and reviewing operational reports

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
1 Position
Salary รายได้รวม 30,000 - 35,000
24 Feb 17
8 . Manager or Assistant Manager (Amata city IE, Rayong province)
The successful candidate will responsible to handle as below; - To manage the business in the effective method. - To be responsible for management of the business area. - To be responsible for the...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
Salary Negotiable
24 Feb 17
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ประจำอีสเทิร์นซีบอร์ดรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้าและฝ่ายจัดส่ง - ดูแลและจัดเก็บข้อมูลการทำงานเข้าในระบบ - จัดเตรียมเอกสารการสั่งสินค้าและจัดแจงให้ส่วนงานแพ็คสินค้าและจัดส่งสินค้า - ควบคุม ดูแล การ...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Feb 17
10 . พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ / ผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ Overhead Crane(ประจำอมตะซิตี้
- จัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งและความต้องการของลูกค้า - แพ็คสินค้าสำร็จรูปเพื่อเตรียมจัดส่ง - ส่งมอบสินค้าสเร็จรูปให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Feb 17
11 . 1.STORE LEADER 2.Engineer ICT/FCT รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงาน : ICT/FCT หน้าที่ Control Test process ICT/ FCT Machine. Debug soffware ICT. Analysis and repair PCBA defect in process. Repair machine. maintenance. PM.

บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Feb 17
12 . Transport Controller / Transport plan
- Control Transportation job

Trancy Logistics (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
2 อัตรา
Salary Company structure
24 Feb 17
13 . Supervisor Logisticsรับสมัครด่วน !
1.ช่วยควบคุมดูแล ดูแลผู้ใต้บังบับบัญชา 2.ช่วยสนับสนุนการเข้าร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงงานตามที่บริษัทกำหนด 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.ช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานให้...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Feb 17
14 . Warehouse Manager (ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า)
1. ควบคุมดูแลการตรวจรับ,จัดเก็บ และเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิต 2. ควบคุมการตรวจนับสต๊อกประจำเดือนร่วมกับแผนกบัญชี 3. ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ เพื่อจัดหาวัสดุการผลิต 4. ควบคุมการตรวจรับวัตถุดิบ,ตรวจเช็...

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Feb 17
15 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ตรวจรับสินค้า - จัดสินค้า เพื่อการจัดส่งต่อไป

บริษัท ไพพ์พิ่ง เทคนิค จำกัด
1 Position
Salary 11,000 ขึ้นไป
24 Feb 17
16 . Assistant Manager ( Warehouse )Urgently Required !
- Manage inbound-storage-outbound activities including storage utlization maximization - Fix interrelated processes problem - Manage day-to-day workforce balance - Represent WH Operation Section...

TTK Logistics(Thailand) Co., Ltd.
RIL Industrial Park Rayong
1 Position
Salary N/A
24 Feb 17
17 . Staff Warehouse (Label)
- Document and stand control - Control the accuracy of inventory - Control raw material and FG stock - Evaluate and control operation performance - Warehouse statistic record and analysis - Make ...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Postion
Salary N/A
24 Feb 17
18 . เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำสำนักงานระยอง)
- บริหารงานในแผนกคลังสินค้า - วางแผนกการ Stock อะไหล่ - หาแนวทางควบคุมและจัดระะบบการเบิก/จ่ายในคลังสินค้า - ควบคุมการคืนซาก - ควบคุมการเช็ค Stock ณ สิ้นเดือน - ปฏิบัติงานตามหน้าที่และปฏิบัติตามระ...

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
24 Feb 17
19 . F/G Warehouse Supervisor
Management for Finish Goods Warehouse in Manufacturing.

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
24 Feb 17
20 . F/G Warehouse Staff
Support for finish goods warehouse in Manafaturing.

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
24 Feb 17
  53 Positions      
Sort By 
Disability Jobs