JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  46 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1. พิจารณาขออนุมัติใบขอซื้อ 2. ตรวจสอบ การรับ - จ่าย วัตถุดิต่างๆ ของแผนกคลังสินค้า 3. ตรวจสอบ การรักษาจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ 4. ตรวจสอบ พนักงานทั้งในแผนกสโตร์ และแผนกคลังสินค้า 5. ประชุมแล...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ (ตามตกลง)
30 Jul 16
2 . หัวหน้าคลังสินค้า
- ควบคุมดูแลบริหารคลังสินค้าทั้งขาเข้า - ขาออก - รับเข้า - จ่ายออก ตัด Stock สินค้า - ดูแลการจัดสินค้าเพื่อส่งของ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ตามประสบการณ์
30 Jul 16
3 . Warehouse Staffรับสมัครด่วน !
หน้าที่ 1.ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าครบทั้งจำนวน คุณภาพ และเวลาการส่งมอบ 100 % 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องของการสั่งซื้อ และการแก้ไขการส่งมอบสินค้า 3.สรุปยอดขายประจำเดือน 4.ดำเนินการลงบ...

ITO-THAI Group of Companies
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
30 Jul 16
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าขนส่ง
- ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนไปส่งงานลูกค้า - แจ้งและติดตามงานซ่อมรถ - รายงานสถานะประจำวัน,ประจำสัปดาห์ - วางแผนและจัดเตรียมเอกสารส่งพนักงานขับรถอบรม - ตรวจสอบน้ำมันรถก่อนและหลังวิ่ง - งานอื่นๆ ที่...

บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
29 Jul 16
5 . พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ / ผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ Overhead Crane
- จัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งและความต้องการของลูกค้า - แพ็คสินค้าสำร็จรูปเพื่อเตรียมจัดส่ง - ส่งมอบสินค้าสเร็จรูปให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industiral Estate Rayong
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Jul 16
6 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลงานด้านคลังสินค้า

Electrolux Thailand Co., Ltd. (Rayong)
3 อัตรา (พนักงานประจำ)
29 Jul 16
7 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและอาคารสถานที่
1. บริหารจัดการงานคลังสินค้า จัดซื้อ อาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามระบบและเป้าหมายองค์กร 2. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในแผนก 3. บริหารสินค้าคงคลังและ dead stock 4. ควบคุมการทำงานให้เป...

S.V.S AIR ENGINEERING CO., Ltd.
1 Position
29 Jul 16
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
งานคลังสินค้า 1. รับ-จ่ายสินค้า 2. บันทึกข้อมูลการรับ-จ่าย 3. ดูแลตรวจสอบ min-max 4. บำรุงรักษาและจัดเก็บคลังสินค้า 5. อื่นๆ งานจัดซื้อ 1. จัดซื้อสินค้าให้ทันกับความต้องการ 2. สรรหาคู่ค้ารายให...

S.V.S AIR ENGINEERING CO., Ltd.
2 Position
29 Jul 16
9 . Logistic Assistant Supervisor
• Direct background in Logistics , Supply chain , Tax privilege, BOI • Accountable for supervising the daily operation and document concerns of Logistics Operation • Freight forwarder coordinati...

Delong (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industiral Estate Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Jul 16
10 . หัวหน้างานกะกลางคืน
-ดูแลให้พนักงานขับรถออกไปส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด -เป่าแอลกอฮอร์และตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถ -จัดการปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน เช่น อุบัติเหตุ -ดูGPSให้รถไปถึงที่หมายตามเวลาที่กำ...

บริษัท อินเตอร์ทรานสปอร์ตแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary 10,000++
29 Jul 16
11 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟ(F/L,RT)
ขับรถโฟร์คลิฟตักสินค้าภายในคลังสินค้า

บริษัท เคแอลซีเอช จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Jul 16
12 . Asst. Operation Manager สาขา อิสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง
• Assist the Operations Manager in managing and coordinating the day to day activities of the warehouse operations. • Lead the team to achieve the department's KPI goals. • Prepare, maintain and up...

บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
Salary 35,000-40,000 บาท
29 Jul 16
13 . Warehouse SupervisorUrgently Required !
- Cooperate with the other departments ( Tehnic Department, Production, Quality Department) in order to find solutions for the problems, if there are changing or special requests. - Reports to his ...

DTS Draexlmaier Automotive Systems ( Thailand ) Co., Ltd.
Amata City Industiral Estate Rayong
2 Positions
Salary Negotiable
29 Jul 16
14 . เจ้าหน้าที่ Logistics
1.ควบคุมระบบคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคลังสินค้า 2.รับผิดชอบตรวจรับสินค้า เข้า-ออก ตลอดจนดูความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า 3.เก็บข้อมูลรวบรวมรายงานการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า เช่น ...

Minth Aapico (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industiral Estate Rayong
2 อัตรา
Salary N/A
29 Jul 16
15 . พนักงานคลังสินค้า
- ตรวจสอบการขึ้น - ลงสินค้า - ควบคุมดูแลพนักงานเบิกจ่ายสินค้า - ประสานงาน พขร. และ ดูแลพื้นฐานพนักงานทั่วไป

บริษัท เจ.ทรานสปอร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
29 Jul 16
16 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับ-จ่ายสินค้าในคลัง 2. ดูแลเอกสารงานคลังให้ครบถ้วน เรียบร้อย จัดเก็บตามหมวดหมู่ ง่ายต่อการอ้างอิง 3. ดูแลสินค้าให้มีสภาพพร้อมจำหน่าย จำนวนสินค้าครบถ้วน ถูกต้องตามหลักฐาน

บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
29 Jul 16
17 . Warehouse Manager 34885
- Control stock following the company's policy - Develop stock counting system, in-out, moving and storing - Coordinate with inside and outside company - Control and conduct subordinates

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 35,000-45,000
29 Jul 16
18 . Supervisor Warehouse
• Control Raw material and Finished good warehouse. • Co-ordinate with the other departments. • Improve the job function of WH. • Control all packing FG. • Sampling check stock if each and month a...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Jul 16
19 . พนักงานคลังสินค้า (ต.ทับมา จ.ระยอง)
- รับจ่ายสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน - จัดเก็บสินค้าให้เป็นระบบ - ตัดรับจ่ายสินค้าในระบบให้ถูกต้อง - บริหารคลังสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Jul 16
20 . Material Planning StaffUrgently Required !
-Control stock raw material & Outside W/H -Calculate consumption for raw material (Domestic) and every month -Request shipment from Port to SRT & from Outside W/H to SRT -Issue Purchase Request sh...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industiral Estate Rayong
1 Position
29 Jul 16
  46 Positions      
Sort By 
Disability Jobs