JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  40 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้างานคลังสินค้า Warehouse Supervisor (ประจำอมตะซิตี้)
- coordinating the opertation of all ware house training - Quality control and assisting warehouse leads and workers - Generating and reviewing operational reports

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industiral Estate Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 16
2 . พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ / ผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ Overhead Crane
- จัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งและความต้องการของลูกค้า - แพ็คสินค้าสำร็จรูปเพื่อเตรียมจัดส่ง - ส่งมอบสินค้าสเร็จรูปให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industiral Estate Rayong
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 16

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
หลายอัตรา
24 Aug 16
4 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการ ระบบสโตร์และคลังสินค้า เพื่อเข้าสู่ระบบ ERP ( Boss Application ) 2. บริหารจัดการ ระบบ FIFO ทั้งระบบ Finishgoods& Rowmaterial 3. บริหารจัดการและควบคุม ระบบ สต๊อกวัตถุดิบให้เกิดประสิทธ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
Salary ตามประสบการณ์ (ตามตกลง)
24 Aug 16
5 . พนักงานคลังและขนถ่ายสินค้า
1.ดูแลการรับวัตถุดิบ-สาเคมี และผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำรายงานการรับเข้า-ออก วัตถุดิบ-สารเคมี 3.ระบบการทำงานของเครื่องชั่งน้ำหนัก/ออกเอกสารใบชั่งน้ำหนักและตรวจสอบสภาพรถบรรทุก 4.ตรวจสอบพนักงานขับรถบรรทุก/ตร...

บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด
Rojana Industrial Park, Rayong Rayong
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
24 Aug 16
6 . Warehouse Officer(ประจำโรงงานในนิคมอมตะซิตี้ ระยอง)รับสมัครด่วน !
- ทำการจัดเก็บสินค้า และดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้า ให้สอดคลัองนโยบายของหน่วยงาน เช่น 5ส. FIFO, GMP - เบิกสินค้าเพื่อเตรียมการจัดส่งให้กับลูกค้า - ส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้ครบถ้วน และตรงเวลา ตามเอกสา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 16
7 . Logistics Contractor & Forklift DriverUrgently Required !
Logistics Contractor/ 25,000 - 30,000 Baht/month and fixed bonus 1 month 1. Oversee the overall performance of 3rd party logistics to ensure they meet operational objectives and targets set....

Manpower (Eastern Seaboard Branch)
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
2 Position (Contract)
24 Aug 16
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำระยอง) รับสมัครด่วน !
- ดูแลสินค้าและจัดสินค้า - รับ-จ่ายสินค้าตามใบเบิก ในระบบคอมพิวเตอร์ - ทำรายงานการรับจ่ายประจำเดือน - ดูแลความสะอาดในสโตร์

บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
1อัตรา
Salary 9,500 - 16,000 บาท
24 Aug 16
9 . Planning Assistant Manager in Amata City (Lubricant Company)
Responsibilities: The successful candidate will report directly to the Procurement Assistant Manager and will be responsible for the following key functions; Planning • Ensure daily production requ...

OMNI International Consultant Co., Ltd.
Amata City Industiral Estate Rayong
1 Position
Salary Open to be discussed as per experience
24 Aug 16
10 . Sub Leader (Warehouse)
1.ปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆขึ้นไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2.รับข้อมูลข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งข้อมูลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบต่อไป 3.ติดตามผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบั...

Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 16
11 . Delivery Staff
• Handle overall warehouse picking, checking, packing and delivery activities. • Control warehouse stock movement through verifying all transaction documents. • Coaching, driving and develop the tea...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 Position
Salary Depend on experience, Negotiation
24 Aug 16
12 . Warehouse Operator (คลังสินค้า)
- เบิก-จ่าย วัตถุดิบ และดูแลห้อง คลังสินค้า ในโรงงาน - ตรวจนับ check สินค้า

บริษัท ซึชิยะ โกมุ คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 16
13 . Warehouse SupervisorUrgently Required !
Responsibilities : - Maintain and control transactions stock receiving and finished goods stock , return stock.  - Maintain a high level of good housekeeping safely and environment awareness in al...

ETK EMS Asia Productions Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
24 Aug 16
14 . พนักงานเช็คเกอร์
1. ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ 2. ตรวจเช็คสินค้าบนรถขาย เข้า-ออก 3. ป้อน LOAD OUT รถขาย 4. ตรวจเช็คสินค้าบนรถลำเลียง เข้า-ออก

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ประสบการณ์
24 Aug 16
15 . ผู้ควบคุมสาขา
- ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้า - ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน - ควบคุมดูแลงานภายในสาขา เช่น ดูแลยอดน้ำมัน, อะไหล่รถขาย, บัญชีเงินเดือน - ตรวจเช็คจำนวนเงินยอดขายในแต่ละวันของสาขา

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ประสบการณ์
24 Aug 16
16 . เจ้าหน้าที่ Ware Houseรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบการเข้า-ออกสินค้าในสต็อก(วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องส่งให้กับไลน์ผลิต) 2.ควบคุม จัดเก็บ จัดการวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบ รวมถึงการจัดเก็บแยกประเ...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 16
17 . หัวแผนกคลังสินค้า (ประจำสำนักงานระยอง)
- บริหารงานในแผนกคลังสินค้า - วางแผนกการ Stock อะไหล่ - หาแนวทางควบคุมและจัดระะบบการเบิก-จ่ายในคลังสินค้า - ควบคุมการคืนซาก - ควบคุมการเช็ค Stock ณ สิ้นเดือน - ปฏิบัติงานตามหน้าที่และปฏิบัติตามระ...

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
24 Aug 16
18 . Logistics Staff / Warehouse LeaderUrgently Required !
Logistics staff 1. Import & Export All fuction Warehouse Leader 1.Warehouse Incoming Control 2.Incoming Quality Control 3.Stock Control

CHIBA METAL (THAILAND) CO., LTD.
Amata City Industiral Estate Rayong
อย่างละ 1 ตำแหน่ง
Salary N/A
24 Aug 16
19 . Logistics staff
1. make document support sale for delivery. 2. monitoring and Inventory control 3.Summary data and report to team and other depart ment.

INOAC (THAILAND) CO.,LTD.
Siam Eastern Industrial Park Rayong
2 Position
Salary 15,000 – 20,000 Baht
24 Aug 16
20 . Warehouse SupervisorUrgently Required !
1.Management daily operation of production planning,warehouse,dispatch and related job functions. 2.To optimize inventory level to achieve company goal as well as inventory reduction improvement plan...

INOAC (THAILAND) CO.,LTD.
Siam Eastern Industrial Park Rayong
2 Position
Salary Depend on experience.
24 Aug 16
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs