JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  21 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการทั่วไปประจำสาขา
- วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท - ให้คำปรึกษาและแก้ไขเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพ ...

บริษัท ยางบุญกิจอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
1 Position
Salary 15,000-18,000
24 Jun 17
2 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) -สาขาสกลนคร
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไร ขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
3 . Site Admin (เจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม)
- ประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการก่อสร้าง - ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานทั้งรายเดือนและรายวันในโครงการ และตรวจสอบความถูกต้องของค่าแรงของพนักงานรายวัน - ควบคุมดูแลการทำงา...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Jun 17
4 . Surveyor (ช่างสำรวจ)
- สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา - คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน - กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง - จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และห...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Jun 17
5 . Storekeeper (ควบคุมพัสดุ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมระบบเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง - ติดต่อฝ่ายการค้า ผู้จัดจำหน่าย กำหนดเวลาจัดส่งพัสดุฯ - จัดทำระเบียบการเกี่ยวกับพัสดุ ตรวจสอบบันทึกการรับสินค้า - จัดทำรหัสรายการพัสดุฯ และดูแลการเก็บ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + โอที
23 Jun 17
6 . รองผู้จัดการสาขา (สกลนคร)
- ช่วยเหลือผู้จัดการสาขาในการวางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขา - ช่วยเหลือผู้จัดการสาขาบริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยม - ควบคุมและรายงานผลการดำเนินการของสา...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
23 Jun 17
7 . พนักงานบัญชี/การเงินการธนาคาร
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชี - ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เล้งเส็ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
8 . พนักงานขายหน่วยรถ สาขาสกลนคร
- ดูแลรับผิดชอบเขตการขายที่ได้รับหมอบหมาย - วางแผนการตลาดและบริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นและติดตามหลังการขาย - จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายและผลงานการขายตาม...

บริษัท เล้งเส็ง จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้รวม 10,000 - 18,000 ต่อเดือน
23 Jun 17
9 . ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
-วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้าในการรับสินค้า จัดเก็บ และกระจ่ายออกให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ -บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ -กำกับดูแลแล...

บริษัท เล้งเส็ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง / ตามประสบการณ์
23 Jun 17
10 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ Home Shop สาขาพังโคน
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
Salary 9,300 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
22 Jun 17
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่อะไหล่ , ที่ปรึกษาการขาย
การตลาด - เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขายและวางแผนการตลาด - มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด - ดูแลจัดทำเอกสาร สื่อการตลาด สื่อการขาย - จัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานจัดบูธ - วางกลย...

บริษัท ชาญออโต้คาร์ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
22 Jun 17
12 . ผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง,ที่ปรึกษาการขาย ,ช่างขัด,ช่างเตรียมพื้น,ช่างพ่นสี
ผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง - ควบคุมกระบวนการซ่อมสีและตัวถังให้ได้คุณภาพที่ดีและรวดเร็ว - บริหารจัดการเครื่องมือ / พื้นที่การซ่อม / ทำความสะอาด / ให้เป็นไปตามมามาตรฐาน - ควบคุมดูแลต้นทุน / วัสดุ...

บริษัท มิตซู บี.ซี. สว่างแดนดิน จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 Jun 17
13 . พนักงานควบคุมเครื่องผลิตคอนกรีต
1. ควบคุมเครื่องผลิตคอนกรีตพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพคอนกรีต 2. ควบคุมเครนสำหรับโกยวัตถุดิบผสมคอนกรีต 3. ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 4. ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณหน่วยผล...

บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด
1 Position
Salary 9,000
22 Jun 17
14 . พนักงานควบคุมคุณภาพคอนกรีต
1. เก็บตัวอย่างคอนกรีต ทดสอบแรงอัด บันทึกรายงานการทดสอบ ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบ เสนอผู้จัดการโรงงาน 2. ทดสอบวัตถุดิบ ก่อนตรวจรับเข้าโรงงาน 3. ออกเก็บตัวอย่างคอนกรีตหน้างาน ร่วมกับ พนักงานจัดส่ง เพ...

บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด
1 Position
Salary 10,000
22 Jun 17
15 . พนักงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
1. สรรหาลูกค้าใหม่ และดูแลฐานลูกค้าเก่า รวมถึงการบริการหลังการขาย 2. เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3. สรรหาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผ่านช่องทางการจัดจำหน...

บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด
1 Position
Salary 10,000 - 15,000
22 Jun 17
16 . วิศวกรโยธาประจำโรงงานคอนกรีต
1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับผลิตคอนกรีต 2. ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต คุณสมบัติหินทราย ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ทำรายการคำนวณส่วนผสมคอนกรีต 3. คำนวณปริมาณวัตถุดิบ เพื่อสั่งซื้อให้เพียงพอสำหรับการผล...

บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 20,000
22 Jun 17

บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jun 17
18 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือ ในหน่วยงาน ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา - ประสงค์สมัครงาน กรอกข้อมูล และแนบรูปถ่ายให้ครบถ้วน

บริษัท เสาเอกเด็คโคบิลด์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 17
19 . สถาปนิก
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
18 Jun 17
20 . วิศวกรผู้จัดการสาขา
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -สามารถอ...

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 27,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
18 Jun 17
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs