JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  16 Positions      
Sort By 
1 . Site Admin (เจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม)
- ประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการก่อสร้าง - ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานทั้งรายเดือนและรายวันในโครงการ และตรวจสอบความถูกต้องของค่าแรงของพนักงานรายวัน - ควบคุมดูแลการทำงา...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Nov 17
2 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำอำเภอต่างๆใน จ.อุดรธานี และ สกลนคร
1.บริหารยอดขาย สร้างยอดด ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.บริหารสินค้ากลุ่มอุปโภค บริโภค ให้เพียวพอต่อการขายสินค้า 3.บริหารกำลังคน ให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 4.ลดยอดสูญเสีย 5.ทำกำไร ให้บริษัทให้ได้มา...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ผจก.18,000 / ผช.13,000-15,000
23 Nov 17
3 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.เมือง จ.สกลนคร)
- นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 Position
23 Nov 17
4 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย - จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Nov 17
5 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ สาขาสกลนคร
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
Salary 15,000
21 Nov 17
6 . ผู้จัดการทั่วไป
- วางแผนงานของบริษัท โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท - บริหารจัดการต้นทุนดำเนินงานภายใต้งบประมาณประจำปีของบริษัท - ร่วมกำหนดทิศทาง วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายขา...

บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
21 Nov 17
7 . เลขานุการผู้บริหาร
- โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง - ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม - เสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังแผนกต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานทั้งภายใ...

บริษัท เล้งเส็ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง / ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Nov 17

บริษัท เล้งเส็ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Nov 17
9 . ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่กฎหมาย
- ให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน ในด้านกฎหมาย - ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบข้อบังคับและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ - ร่างพระราชบัญญัติและเอกสารทางกฎหมายตามที่ องค์กร หรือหน่วยงานต้องการ - ตีความ...

บริษัท เล้งเส็ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ตามประสบการณ์
21 Nov 17
10 . พนักงานขายสาขารับสมัครด่วน !
ประสานงานขาย สามารถขายรถได้ รักงานบริการ

บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Nov 17
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการคัดสรรและสัมภาษณ์งาน - จัดทำเงินเดือนพนักงานในองค์กร - ควบคุมดูแลยึดมั่นในมาตรฐาน Standard ของบริษัทให้เป็นไปตามที่มอเตอร์กำหนด และต้องผ่านการประเมินจากมอเตอร์สทุกไตรมาส - ตรวจสอบและส่ง...

บริษัท มิตซู บี.ซี. สว่างแดนดิน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Nov 17
12 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง จ.สกลนคร (STA-SN)
- รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม - รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ - รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม - พร้อมจ่ายงา...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 17
13 . หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รายงานต...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 17
14 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 3.ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 17
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการคัดสรรและสัมภาษณ์งาน - จัดทำเงินเดือนพนักงานในองค์กร - ควบคุมดูแลยึดมั่นในมาตรฐาน Standard ของบริษัทให้เป็นไปตามที่มอเตอร์กำหนด และต้องผ่านการประเมินจากมอเตอร์สทุกไตรมาส - ตรวจสอบและส่ง...

บริษัท ชาญออโต้คาร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
16 Nov 17
16 . เจ้าหน้าที่วิจัย (สกลนคร)รับสมัครด่วน !
เก็บบันทึกข้อมูลงานวิจัย ลักษณะพันธุ์พืช

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Nov 17
  16 Positions      
Sort By 
Disability Jobs