JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  79 Positions      
Sort By 
1 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ตรวจเช็คความผิดปกติ และบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนงานบำรุงรักษาและตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ระบุไว้ -ตรวจเช็คความผิดปกติ ดำเนินการแก้ไขทันทีเพื่อให้กระทบต่อการผลิตน้อยที่สุด -ร่วมปรับปรุงแก้ไขเครื่...

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
29 Aug 16
2 . ช่างไม้ (ผู้ช่วย/หัวหน้า) Carpenter (Crew/Supervisor)รับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยช่างไม้ (Carpenter Crew) o ประกอบและรื้อถอนการติดตั้งงานไม้ให้ตรงตามแบบ o เตรียมงานไม้ (Lay out, ตัด, ขึ้นรูป) o ดูแลรักษาและใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง หัวหน้าช่างไม้ (Carpenter Supervi...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5 Position
Salary N/A
29 Aug 16
3 . Maintenance
- ซ่อมไฟฟ้าและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ - ติดตั้ง-ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า - งานเชื่อมทุกระบบ - ติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - ดูแลระบบสาธารณูปโภค...

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS CO., LTD.
Bang Phli Industrial Samut Prakan
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
4 . ช่างไฟฟ้า โรงงาน (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู )
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด

Manpower Thailand Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
5 Position
Salary ขั้นต่ำ 11,000
29 Aug 16
5 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
29 Aug 16
6 . หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย/ช่างเทคนิค(แผนกซ่อมบำรุง)
- ช่างเทคนิค รับผิดชอบการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ - หัวหน้าหน่วย ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา,รับผิดชอบการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ท...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7 อัตราด่วน
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
7 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลระบบเครื่องเสียงและไฟฟ้าของห้องจัดเลี้ยง 2.ตรวจสอบระบบสาธารญูปโภค 3.ดูแลและซ่อมบำรุงอาคาร

บริษัท สยามอีสเทิร์นอินตัสเตรียลพาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
8 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานผลิตอาหาร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
12 Position
29 Aug 16
9 . ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 2. ตรวจความเรียบร้อยและสภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 3. บันทึกรายงานการทำงานทุกครั้งที่มีการทำงาน,จัดทำรายงานแผนการทำ PM เครื่องจักร ...

บริษัท ฟิวเจอร์ แพค จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
29 Aug 16
10 . ช่างซ่อมบำรุงตู้เเช่เเข็ง(ระบบทำความเย็น)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย - ดูเเลเเละซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นตู้อุ่น ตู้เเช่เเข็ง - ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้อยู่ในสภาพการใช้งาน - ออกไปซ่อมบำรุงนอกสถานที่เบื่องต้น...

Surapon Foods Public Company Limited
2 อัตรา
Salary 15,000++บาท มีค่าทักษะฝีมือ
29 Aug 16
11 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรฉีด/เป่าพลาสติก
1.ซ่อมเครื่องจักรในงานฉีด และเป่าพลาสติก 2.ดูแลรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน(PM)เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ตลอดเวลา 3.วิเคราะห์หาจุดบกพร่องควมกับวิศวกรเพื่อพัฒนาเครืองจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4.จัด...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้รวมต่อเดือน 15,000-18,000 บาท
29 Aug 16
12 . ช่างซ่อมบำรุง - Machince / Facilities & Utilities
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร : - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน PM และคตามเอกสารการแจ้งซ่อม - พัฒนา ปรับปรุง วิเคราะห์สาเหตุ หาวิธีการแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซ่อมบำรุงระบบ F...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
5 อัตรา (ประจำโรงงานบางพลี)
Salary 11,500 - 18,000 บาท/ เดือน
29 Aug 16
13 . ช่างช่อมบำรุงอาคาร
- รับผิดชอบช่างซ่อมบำรุงภายในอาคาร(โรงพยาบาล) - ซ่อมบำรุง ดูแลระบบแอร์ ไฟฟ้า ประปา - ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วิภาราม-ชัยปราการ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
29 Aug 16
14 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในโรงงาน

SATO AUTO-ID (THAILAND) CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
15 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงงาน

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
29 Aug 16
16 . Maintenance Staff (สาขาสำโรง)Urgently Required !
- ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงรักษาเตรื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

Thai Hospital Products Co., Ltd.
3 Position
Salary N/A
29 Aug 16
17 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไมโคร ปรีซิชั่น จำกัด
2 อัตรา
29 Aug 16
18 . ช่างซ่อมบำรุง และช่างเทคนิค(คุมเครื่องจักร)
- บำรุงรักษาเครื่องจักร และซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี - บริการซ่อมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมจากหน่วยงานต่าง ๆ - ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาป้องกัน เครื่องจักรต่าง ๆ และเข้าใจ...

บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
19 . SMT Technicians & Engineer
ผลิตและควบคุมเครื่องจักร ลงโปรแกรม ปรับแต่ง บำรุงรักษา เครื่องจักร SMT, AI

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 12,000 - 25,000 หรือตามความสามารถ
29 Aug 16
20 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง ต่อเติม ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และเครื่องจักร

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
29 Aug 16
  79 Positions      
Sort By 
Disability Jobs