JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,986 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณา (Event)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายพื้นที่โฆษณาในหน้านิตยสาร และงานอีเว้นท์ ต่างๆ - ออกบูธการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย - ดูแลลูกค้าปัจจุบัน และออกตลาดหาลูกค้าใหม่ - มีไหวพริบและความคล่องตัวอยู่เสมอ - เพิ่มลูกค้ารายใหม่...

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
Salary เงินเดือน 17,000 บาท (มีค่าคอมฯ + ค่าโทรศัพท์ + ค่าน้ำมัน + ค่าเบี้ยเลี้ยง)
23 Nov 17
2 . Administrative Assistant
Responsible for all concerned administrative of the organization such as administrative assistant ,human resource, purchasing, and general affairs works. Including handle all secretarial functions for...

Phoenix Lite (Thailand) Co., Ltd.
1 position
Salary Based on experiences
23 Nov 17
3 . ช่างไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล บำรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงาน - ทำ PM เครื่องจักรในไลน์ผลิตตามรอบการบำรุงรักษา - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม - งานไฟฟ้า, งานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที่ผู...

บริษัท ที.แสตนดาร์ดสตีล จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000 บาทขึ้นไป
23 Nov 17
4 . ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ HoReCa (National Sales Department Manager : HoReCa)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในช่องทาง HORECA และ Modern trade ในหมวดสินค้า Food service 2. วิเคราะห์ประมวลผลการขายของกลุ่มลูกค้าประจำเดือน เพื่อปรับแผนการขายให้เหมาะสม สามาร...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiation
23 Nov 17
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
-ต้อนรับลูกค้า -แนะนำและขายบ้านในโครงการ -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ คอนแทค จำกัด
2 Position
23 Nov 17
6 . ช่างประกอบรับสมัครด่วน !
บทสรุปหน้าที่โดยรวม ช่างเทคนิคมีหน้าที่จัดเตรียม ประกอบและผลิตงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ช่างให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งจัดส...

บริษัท เอสพีเจเอส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000 - 15,000
23 Nov 17
7 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
ขับรถส่งของ รับส่งเอกสาร

บริษัท เอสพีเจเอส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-15,000
23 Nov 17
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารทั้งหมด, งานด้านจัดซื้อ - ควบคุมบัญชีและบริหารรายรับรายจ่ายเบื้องต้น - จัดทำเอกสารทางบัญชีการเงินต่างๆ - จัดทำเอกสารและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล - วางแผน...

บริษัท เอสพีเจเอส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000-18,000
23 Nov 17
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บคลังสินค้า และแยกสินค้าแต่ละประเภทให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ควบคุมการเบิก จ่ายสินค้าเข้า ออกในคลัง และอนุมัติเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าเข้า ออกจากคลังสินค้า 3. ตรว...

บริษัท เอสพีเจเอส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 12,000-16,000
23 Nov 17
10 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
1. ขายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตให้ได้ยอดตามเป้าที่บริษัทมอบหมาย 2. จัดเตรียม action plans แสดงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการติดต่อ 3. จัดแสดงและบ่งชี้เป้าหมายการขายและติดต่อกลุ่มเ...

บริษัท เอสพีเจเอส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 18,000-45,000 บาท (ยังไม่รวมคอมมิชชั่นและค่าอื่นๆ)
23 Nov 17

บริษัท โซลูชั่นคอนโทรล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary 15,000-18,000
23 Nov 17
12 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารสัญญาการให้บริการ เอกสาร กอ. เป็นต้น 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Nov 17
13 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Manager)รับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วางแผน การบริหารงาน งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง กับนโยบายของบริษัท - บริหารจัดการ งานประจำ การวิจัย ศึกษาค้นคว้า และทดลองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงสินค้าเก่า รวม...

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Nov 17
14 . พนักงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.รับออเดอร์/หาและติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ 2.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 3.ตั้งการวางแผน การจัดสรรทรัพย์สิน ให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้า 4.เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลของลูกค้า 5.เยี่ยมลูกค้าและสื่อส...

บริษัท เชาวน์รุ่งไทย มอเตอร์พาร์ท จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
15 . System Engineer
Retailsoft Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจทางด้านไอที / Software ในการคิดค้นออกแบบSoftware Computer , Appication on Mobile และงานService ด้านระบบไอที รายละเอียดงาน : - To support and maintaining clients, ...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
Bang Phli Industrial Samut Prakan
2 Position
Salary ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
23 Nov 17

บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988 ) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Nov 17

บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988 ) จำกัด
1 อัตรา
23 Nov 17
18 . เจ้าหน้าที่ pre-press
เตรียมไฟล์สำหรับงานพิมพ์ ระบบ offset inkjet และสื่อสารกับแผนกอื่นๆ

บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988 ) จำกัด
1 อัตรา
23 Nov 17
19 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน อาคารสำนักงาน

บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988 ) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Nov 17
20 . พนักงานคลังสินค้า
- รับ-จ่ายสินค้า - จัดเตรียมวัตถุดิบ -ตัดสต็อก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988 ) จำกัด
1 อัตรา
23 Nov 17
  2,986 Positions      
Sort By 
Disability Jobs