JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  7 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเข้า-ตัดจ่าย ให้ถูกต้อง 2. บริหารสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง 2. ตรวจวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานฝนการรับ จัดเก็บ และจัดส่งให้ถูกต้อง 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Dec 17
2 . ขับรถฟอล์คลิฟท์ ประจำกะ
- ขับรถฟอล์คลิฟท์ย้ายวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จ(กระดาษม้วน) - ดูแลรถ ตรวจสภาพรถ

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
3 Position
Salary ทดลองงาน 9,660+ค่าตำแหน่งวันละ 100 บาท+OT
14 Dec 17
3 . เสมียนคลังสินค้า
- เบิกสินค้า จัดเตรียมสินค้าให้พร้อมจัดส่ง - ตรวจปล่อยสินค้าออกจากคลังสินค้า - รายงานสต็อคสินค้า

บริษัท เทสล่า อินเตอร์เทค จำกัด
1 Position
Salary 10,000-12,000
14 Dec 17
4 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์
- รับสินค้าจากซัพพลายเออร์ให้ตรงกับ PO ที่เปิดไว้ - จัดเรียงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และนับสต๊อกเดือนละ 1 ครั้ง - เช็คจำนวนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆแล้วดำเนินการสั่งซื้อ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
14 Dec 17
5 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายกำหนดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานภายในสโตร์ 2. บริหารจัดการการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ และถูกต้องตามหมวดหมู่ 3. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสต๊...

บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Dec 17
6 . เจ้าหน้าที่ QA, QCรับสมัครด่วน !
1.การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและบริหารของสถานประกอบการ โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดโดยลูกค้า 2. ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมดุณภาพให้ครบถ้วน มีวิธีการจัดเก็บ และทำดัชน...

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 Dec 17
7 . ผู้ปฏิบัติงานการผลิตรับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลสูตร 2.เตรียมวัตถุดิบ 3.กระบวนการ 4.บรรจุหีบห่อ 5.กระบวนการสุ่มตัวอย่างและการควบคุม 6.การจัดเก็บสินค้าและสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า 7.การส่งสิ่งของขึ้นรถบรรทุกและการตรวจสอบ

บริษัท เอส พี เอฟ ไดอาน่า ไทยแลนด์ จำกัด
หลายอัตรา
11 Dec 17
  7 Positions      
Sort By 
Disability Jobs