JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  32 Positions      
Sort By 
1 . จนท.คลังสินค้า
- รับผิดชอบในการรับเข้า-เบิกออก คลังสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำสต๊อกสินค้าคลังสำเร็จรูป - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในคลัง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สลีพเวลล์ อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 17
2 . QC Sup.(ประจำศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย)
• ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าสด,ผลไม้ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน • ดูแลและตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบสารปนเปื้อนในสินค้าที่ส่งผ่านศูนย์กระจายอาหารสด,ผลไม้ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย • รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพส...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
22 Aug 17
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-ธุรการรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานคลังสินค้าด้านเอกสารต่างๆ ติดตามตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูลลงในระบบอย่างถูกต้อง ประสานงานหน่วยงาานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 Aug 17
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร) ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์รับสมัครด่วน !
1. checkรายการของเข้า-ออกประจำวัน 2. รับของเข้า - จ่ายของออก 3. คีย์ข้อมูล การรับเข้า / จ่ายออกRM ในระบบ ตัด Stock RM 4. นับสต๊อกประจำเดือน / ปี 5. ติดต่อประงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง ส่งเอกสารให...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 17
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สโตร์)รับสมัครด่วน !
-รับ - เบิกจ่ายวัตถุดิบ -จัดทำสต็อคสินค้า -บริหารสินค้าคงคลัง -ดูแลความเรียบในพื้นที่การปฎิบัติงาน -จัดทำระบบที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Aug 17
6 . เจ้าหน้าที่สโตร์
-จ่ายของออกตามบิลเบิก -เช็ครับของตามใบสั่งซื้อ -จัดเรียงของแยกประเภทตามหมวดหมู่

มหานครกรุ๊ปและห้างร้านในเครือ
2 Position
Salary 9,000-15,000
22 Aug 17
7 . พนักงานคลังสินค้า
1. ตรวจรับ-จ่ายสินค้า 2. จัดเก็บ จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ 3. ลงบัญชีสต๊อคสินค้า 4. บรรจุหิบห่อสินค้า 5. ตรวจนับสินค้าคงคลังทุกเดือน 6. จัดทำสรุป และรายงานเป้าหมายทุกเดือน

บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 17

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
22 Aug 17
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ แพคเกจจ้ิง 2.การควบคุมสต๊อกแพคเกจจิ้ง และบริหารจัดการตามระบบ FIFO 3.การบันทึกเอกสารประจำหน่วยงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary 12,000-14,000
22 Aug 17
10 . เจ้าหน้าที่ INPUT DATA
1.ตรวจสอบการรับเข้าสินค้าตามใบสั่งซื้อ 2.บีนทึกข้อมูลเข้า ของวัตถุดิบในโปรแกรม เนวิชั่น และบารโค๊ด โปรแกรม 3.ตัดสต๊อกวัตถุดิบ พร้อมเช็คสต๊อก 4.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 17
11 . เด็กติดรถ (พนักงานคลังสินค้า)
- จัดของขึ้นรถตามรายการ และไปกับรถส่งสินค้า ในเขตปริมณฑล (ไม่มีค้างคืน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์รุ่งเรืองพลาสติก
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าเที่ยว
22 Aug 17
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ควบคุมดูแลการเบิก - จ่าย สินค้าในคลังสินค้า - ตรวจนับสินค้าเข้าคลัง และรับสินค้า - บันทึข้อมูลสินค้าเข้า - ออก - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 17
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.โหลดสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ 2.ตรวจเช็คและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ 3.จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก สรุปการเข้าออกข...

ATT Trading Co., LTD.
1 Position
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
21 Aug 17
14 . ด่วน! พนักงานจัดเรียงสินค้าน้ำอัดลมชื่อดังประจำ แม็คโคร สมุทรสาคร
- จัดเรียงกลุ่มสินค้าให้ถูกต้อง - ติด ป้ายราคา ให้ถูกต้องชัดเจน - หมั่นคอยดูแลเอาใจใส่ให้ มีสินค้าขาย อย่างเพียงพอ ทุกจุดขาย ตลอดวัน และเติมให้เต็มก่อนกลับบ้าน - หมั่นคอยดูแลเอาใจใส่ อุปกรณ์ ของบริ...

DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 12,500-15,500 ต่อเดือน (ฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น)
21 Aug 17
15 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รับโอนสินค้าจากฝ่ายผลิต 2. จัดเรียงสินค้าตามใบเบิกสินค้า 3. จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 17
16 . พนักงานคลังสินค้า (ขับรถโฟล์คลิฟท์)
1. เคลื่อนย้ายวัสดุคลังเข้า-ออก 2. เคลื่อนย้ายสินค้าตามชั้นวางสินค้า 3. เคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดร.แกลม จำกัด
1 Position
21 Aug 17
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร)
1. ตรวจเช็คสินค้า,จัดสินค้า ตาม Order เพื่อรอส่ง 2. เช็คสต็อกวัตถุดิบ/สินค้าภายในคลัง 3. จัดทำรายงานการบริหารงาน Stock, การรับเข้า และการเบิกจ่ายสินค้า 4. ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในแผนก 5. ควบค...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000+(ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัทฯ)
21 Aug 17
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/ธุรการคลังสิค้า
1.การบริหารคลังสินค้า-จัดส่ง 2.การรับสินค้า 3.การจัดเก็บสินค้าคงคลัง 4.การควบคุมสินค้าคงคลัง 5.การจัดส่ง 6.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้า 7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาวินพลาสติก จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 17
19 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ฝ่ายส่งออก)รับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำยอดสต๊อกคงเหลือ สรุปยอดส่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ -เป็นผู้เบิกและจัดเก็บสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลงานเอกสาร บาร์โค้ด ด้านส่งออก/นำเข้า ตามที่ได้รับมอบห...

Bangkok Percussion.Co., Ltd.
1 Position
Salary 12,000-16,000 บาท
20 Aug 17
20 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ขับรถโฟล์คลิฟท์จัดเก็บอาหารและส่งอาหาร(จัดเก็บวัตถุดิบ) 2. ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลงและทักษะ
19 Aug 17
  32 Positions      
Sort By 
Disability Jobs