JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,211 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรควบคุม คุณภาพ
- จัดการควบคุมคุณภาพสินค้าในการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท - ออกแบบการผลิตเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการผลิต - ตั้งเป้า ประเมิณวัดผลงาน ด้านคุณภาพ - วางแผนการดำเนินการควบคุณคุณภาพให้กับผู้เกี่ยวข...

บริษัท คิน แอนด์ เคน จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ และ ประสบการณ์
28 Mar 17
2 . ผู้ช่วยหัวหน้า QA/QC
- ควบคุมดูแลงานระบบคุณภาพ - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างกระบวนการผลิต - งานเอกสารระบบคุญภาพ

บริษัท คิน แอนด์ เคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
28 Mar 17
3 . พนักงานคลังสินค้า-ขับโฟล์คลิฟต์รับสมัครด่วน !
1.ขับรถโฟล์คลิฟต์ ตักสินค้า 2.ตรวจสอบ นับจำนวน เติมสินค้าและจัด stock สินค้าในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ 3.จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบให้แผนกอื่น 4.ดูแล รักษา ตรวจสอบสภาพรถโฟล์คลิฟต์ที่ใช้งาน ให้อยู่ในส...

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด
1 Position
28 Mar 17
4 . พนักงานขับรถผู้ช่วยขายรับสมัครด่วน !
1.ขับรถ 2.ช่วยขายสินค้า 3.ดูแลรักษารถ

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด
4 Position
Salary รายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน
28 Mar 17
5 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
28 Mar 17
6 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary Negotiable
28 Mar 17
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำที่ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย(สัญญาจ้าง)รับสมัครด่วน !
- เช็คข้อมูลโดยทาง E-Mail จากสำนักงานใหญ่และจากสาขาเพื่อเช็ครายละเอียดและ ทำการติดตามกับผู้เกี่ยวข้อง - ส่งต่อข้อมูลเรื่องแพลนออร์เดอร์ที่ได้รับทั้งจากสาขาและจัดซื้อให้ QC / DHL และผู้ เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
28 Mar 17
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Department)
ติดต่อประสานงานลูกค้าภายในประเทศ

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
28 Mar 17
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายคลังสินค้า
- จัดทำเอกสาร GMP & HACCP ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ - ดูแลงานด้านคลังสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
28 Mar 17
10 . RD Staff (ประจำห้องปฎิบัติการ)
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ๆ 2.คิดค้นและทดลองสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 3.ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ตามความต้องการของลูกค้า 4.คิดค้น,ปรับปรุงสูตรของวัตถุดิบ ตามความต้องการของลูกค้า...

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary Depend on working experienced
28 Mar 17
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการ Trading
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ Supplier ด้านการนำเข้าและส่งออกกับต่างประเทศ

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary Depend on working experienced
28 Mar 17
12 . ผู้จัดการโรงงาน
1.ควบคุมนโยบายของโรงงาน 2.วางแผนกลยุทธการผลิต และกรรมวิธีผลิตใหม่ๆ 3.ควบคุมพนักงาน และฝ่ายต่างๆ 4.ควบคุมงบประมาณการใช้จ่าย 5.ฝึกฝนปฎิบัติให้ผู้ร่วมงานเกิดศักยภาพ

LEDonhome Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000
28 Mar 17
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครด่วน !
จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ติดต่อ supplier ในประเทศ และเรียกรับสมัครพนักงานเข้าสู่องค์กร

บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 บาท+
27 Mar 17
14 . ธุรการ/ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย ออฟฟิศ โรงงาน - รับ ออเดอร์ ส่งแผนกวางแผนการผลิต - ติดต่อลูกค้า ทำใบเสนอราคา และติดตามผล

บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000-12,000 บาท
27 Mar 17
15 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
ติดต่อลูกค้า กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหรรมในเขตกรุงเทพและปริมลฑล

บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัด
5 อัตรา
Salary 20,000 บาท + commission
27 Mar 17

บริษัท แน็คเฟอร์นิเทค จำกัด
1 ตำแหน่ง
27 Mar 17
17 . พนักงานขาย
1.ทบทวนข้อตกลงและรับคำสั่งซื้อลูกค้ารวมทั้งติดต่อลูกค้าเมื่อมีการแก้ไขข้อตกลง 1.1รับเอกสารการสั่งซื้อทั้งงานเก่าและงานใหม่และพิจารณารายละเอียดของสินค้าฃ 1.2ติดตามผลการเสนอราคากรณีมีการต่อรองราคา 2....

บริษัท หลั่นเทียน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Mar 17
18 . พนักงานออกแบบ ควบคุมงานพิมพ์
หน้าที่ - ใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ ย่อ ขยาย วางภาพในกรอบ เพื่อพิมพ์งาน - ตรวจสอบสภาพหนังก่อนพิมพ์ - สั่งและควบคุมการพิมพ์ลาย - ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านศิลปะ

บริษัท ไชยทิพย์รุ่งเรือง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Mar 17
19 . Graphic Design
รับผิดชอบงานออกแบบโบชัวร์ โลโก้ แคทตาล๊อก โปสเตอร์บริษัท บรรจุภัณฑ์สินค้า และงานEvent ของบริษัท

TN GROUP
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
27 Mar 17
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Coordinator
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และพนักงานขายของบริษัทฯ • ทำใบเสนอราคา ออกสัญญา และเอกสารงานขายต่างๆ พร้อมทั้งติดตามงาน • ส่งเอกสารต่างๆ ให้ลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางเมล์ และทางแฟกซ์ • ให้ข้...

Airplane Envelope
2 Position
Salary 18,000 ขึ้นไป
27 Mar 17
  1,211 Positions      
Sort By 
Disability Jobs