JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  963 Positions      
Sort By 
1 . Sales Engineer ด่วนมาก !!
- ขายสินค้าและบริการหลังการขาย - เจรจาติดต่อ กับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด - ออกไปพบลูกค้า เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - จัดการและแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์แ...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
4 Jun 15
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/จป.วิชาชีพ ด่วนมาก !!
- ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสมัครงาน,การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน,การดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน,การลงโทษพนักงาน, การดูแลสวัสดิการและความเป็นอย...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
4 Jun 15
3 . เจ้าหน้าที่ IT
- เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ - ออกแบบ ดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัทและระบบอีเมล์ - ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง Update ข้อมูลสินค้า/ข่าวสารกิจกรรมของบริษัท - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
4 Jun 15
4 . เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิค
1.ควบคุม ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้า 2.ดูแล ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร 3.จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท เอส เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
3 Jun 15
5 . Sales Project
ลูกค้าประกอบธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า หลอดไฟ LED 1. ติดต่อเข้าพบและนำเสนอสินค้าลูกค้าโครงการ บ้สน คอนโด โรงแรม 2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3. เปิดตลาดลูกค้าใหม่ 4. เก็บรวบรวม สถานณการณ์ตลาดค...

360 Quality Management Co., Ltd.
3 Position
Salary 25,000+
3 Jun 15
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินศูนย์สมุทรสาคร (มหาชัย) ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป เจ้าหน้าที...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 Position
Salary 15,000+ * ฐานเงินเดือน 9,000-12,000 + ค่าคอมมิชชั่น *
3 Jun 15
7 . เจ้าหน้าที่ IT ด่วนมาก !!
1.ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท อาทิ ระบบ LAN, E-Mail, Internet, Intranet 2.ดูแลและบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานะข้อมูลของระบบงานทั้งหมด 3.แก้ไขและปรับปรุง Network Ser...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
3 Jun 15
8 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์สาขาlสมุทรสาครด่วน! (Section Manager - Butchery )
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
3 Jun 15
9 . ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและศูนย์กระจายสินค้า) ด่วนมาก !!
1.บริหารงานระบบการทำงานในฝ่ายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 2.บริหารงานระบบการจัดส่งและการกระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 3.บริหารงานระบบการจัดเ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
3 Jun 15
10 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน / เจ้าหน้าที่สรรหา ) ด่วนมาก !!
1.งานค่าจ้างและเงินเดือน 2.งานบุคคล ,ประกันสังคม 3.งานสรรหา 4.บันทึกเวลา เข้า-ออก พนักงาน 5.สวัสดิการพนักงาน 6.งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7.มีประสบการณ์ทำเงินเดือน B-Plus จะพิจารณาเป็นพ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
3 Jun 15
11 . หัวหน้าทีมผลิต/หัวหน้าฝ่ายผลิต
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต 1. ควบคุมการผลิตให้เป็นเป็นไปตามแผน 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 4. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งหัวหน้าทีมผลิต 1.จั...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
3 Jun 15
12 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/AutoCad/Draftman
- เขียนแบบ,ถอดแบบงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อจัดทำ BOM และแบบสำหรับผลิต - ควบคุมงานด้านแบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ - จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเข้าระบบซอร์ฟแวร์ ERP

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
10 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
3 Jun 15
13 . ผู้จัดการโรงงาน
1.บริหารจัดการงานต่างๆ ภายในโรงงานประกอบด้วยงานการผลิต/ซ่อมบำรุง/คลังสินค้าและจัดส่ง 2.งานควบคุมค่าใช้จ่ายในโรงงาน 3.ระบบ GMP/HACCP/ISO 9001:2008 ** ผู้จัดการโรงงานบจก.เค ซี แอล เทรดดิ้ง 1 อัตรา...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
3 Jun 15
14 . Programmer
-พัฒนา Windows Application โดยใช้ภาษา C# -บริการดูแลผู้ใช้งานระบบที่พํฒนาขึ้นมา

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
3 Jun 15
15 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด่วนมาก !!
1.รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดและตามความต้องการของลูกค้า 2.ศึกษาหาข้อมูลของสินค้าของคู่แข่งและพิจารณาถึงคุณสมบัติในแง่ต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาส...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
3 Jun 15
16 . Sale Coordinator Supervisor รับสมัครด่วน !!!!
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 16,000-20,000
3 Jun 15
17 . เลขานุการฝ่ายบริหาร
1. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก รวมถึงการนัดหมายต่างๆ 2. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุมและจดบันทึกการประชุม 3. จัดทำบันทึก รายงานร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ 4. ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
3 Jun 15
18 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !!!!
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย 2.ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยให้พนักงาน 3.ตรวจสอบความปลอดภัยในบริษัท 4. สอบสวนอุบัติเหตุและหามาตรการป้องกัน 5. Update ข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยและนำเสนอต่อนายจ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000
3 Jun 15
19 . ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า ด่วนมาก !!
1.ดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามที่กำหนด 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ตรวจสอบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องจักรประจำวันของหัวหน้าชุด 4.ดูแลสต๊อกอะไหล่เครื่องจักร...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
3 Jun 15
20 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ประจำนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารและธุรการในหน่วยงาน -ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ /ความสามารถและข้อตกลง
3 Jun 15
  963 Positions      
Sort By 
Disability Jobs