JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,273 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถ
1.ขับรถส่งสินค้าและเอกสารต่างๆ ให้ส่งถึงมือลูกค้าโดยปลอดภัย 2.ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพสินค้าก่อนขนส่งให้ลูกค้า พร้อมบิลส่งสินค้า 3.ดูแลบำรุง รักษารถ ทั้งภายในและภายนอกรถ ให้สะอาดอยู่เสมอ 4.ตรวจเช็คสภา...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
2 . พนักงานรายวันประจำฝ่ายผลิต
บรรจุ / แพ็ค / จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
Salary 310 บาท/วัน
15 Dec 17
3 . วิศวกรฝ่ายผลิต / นักเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก
1.วิศวกรฝ่ายผลิต (ด้านวิศวกรรมวัสดุ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก) - วางแผน ควบคุม และดูแล กระบวนการผลิตให้ได้ ตามเป้าหมาย - สามารถแก้ไขปัญหาและทำการซ่อมแซมเครื่องจักร - สามารถพัฒนา...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
2 ตำเเหน่ง
15 Dec 17
4 . QC ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมกับลงรายงานการตรวจสอบ 2. รายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับพนักงานประจำเครื่องจักรในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 4...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
15 Dec 17
5 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างกลโรงงาน / ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก มี แค่ 2 หัวข้อ 1.ดูแล แก้ไขซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในขบวนการผลิต 2.รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงตรวจเช็คและบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน TPM แผนกซ่อมบำรุงฯ เพื่อให้งานหัวข้อที่ 1 ...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary 9,000 - 20,000
15 Dec 17
6 . ธุรการคลังสินค้า
1.ตรวจนับสินค้าเข้า-ออกและทำรายงานการตรวจนับ 2.จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก สรุปการเข้าออกของสินค้า 3.ติดต่อประสานงานกับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้า 4.จัดทำรายงานสรุปสต...

บริษัท อีลิท โพลี แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Dec 17
7 . พนักงานขับรถ
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00-17:00 -ขับรถกระบะส่งสินค้า/วัตถุดิบ -งานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 Position
Salary 9,500 มีโอที
15 Dec 17
8 . เจ้าหน้าที่ QC
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00 - 17:00 -ตรวจเช็ค+เก็บข้อมูลรายละเอียดสินค้า -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
15 Dec 17
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) -ทำงาน 8.00น. - 17.00น. -งานเอกสาร ดูแลเอกสารสินค้า เข้า-ออก -คีย์ข้อมูล ตรวจสอบสถานะรายการต่างๆ -เตรียมข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย -เช็คข้อมูล ประสานงานกั...

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 Position
Salary 9,000-10,000
15 Dec 17
10 . วิศวกร / โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและสั่งแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบหรือความเหมาะสม

บริษัท เอ.พี.ซี. คอนซัลแตนท์ จำกัด
2-3 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง (มีการขึ้นเงินเดือนทุก 6 เดือน)
14 Dec 17
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. กำหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบงานด้านบัญชีทั่วไป ,บัญชีต้นทุน , วางแผนภาษีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 2. ปิดงบการเงิน 3. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และจัดทำบัญชีต่างๆ ตามมาตรฐานบัญชี 4. กำหนดเป้าห...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
14 Dec 17
12 . เจ้าหน้าที่แผนก RDรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและทันเวลา

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์ในการทำงาน
14 Dec 17
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ( 2 ตำแหน่ง ) ลักษณะงาน - บันทึกบัญชี , ปิดภาษีประจำเดือน(ภงด.1,3,53 ภพ.30) - จัดทำบัญชีลูกหนี้ , เจ้าหนี้ - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - บันทึกค่าเสื่อมราคาและจัดทำทะเบียน...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Dec 17
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย สอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 1. งานส่งเสริมความปลอดภัย 2. งานตรวจความปลอ...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ประสบการณ์ในการทำงาน
14 Dec 17
15 . ผู้แทนฝ่ายขาย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ตำแหน่ง ผู้แทนขาย (ดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก , modern trade) ตำแนห่ง ผู้แทนขาย (ดูแลกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตตามนิคมอุตสาหกรรม) ลักษณะงาน 1. นำเสนอสินค้าเพื่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงขั้นตอนการขายจ...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
14 Dec 17
16 . พนักงานคลังรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลตรวจรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย ส่งมอบสินค้า วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฉินโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 Dec 17
17 . พนักงานบัญชี
- ตรวจติดตาม เอกสารรับ-จ่าย ในแต่ละวัน - รวบรวมเอกสาร ภาษีซื้อ-ขาย นำส่งสรรพากร - ยื่น ภงด 3,53 - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฉินโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
14 Dec 17
18 . QC Inspector
1. ตรวจสอบประเมินคุณภาพในกระบวนการผลิต ตามส่วนที่รับผิดชอบ 2. จัดทำบันทึกและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
5 อัตรา
Salary 9,600 บาท(หลังผ่านทดลองงานมีปรับ)
14 Dec 17
19 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบการ Audit Supplier - ควบคุมดูแลระบบ GMP,HACCP,Pest Control - รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับAudit จากหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน/ภายนอก - ปฎิบัติงานอิ่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย * หลังผ่านทดลองงานห...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 Dec 17
20 . หัวหน้าแผนก(ปิดฉลาก)
วางแผนงานผลิต วางแผนกำลังคน ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลงาน PACKING/LABELING รวมถึงบริหารจัดการ Loss ทุกประเภทที่เกิดขึ้นในสายการผลิต ให้บรรลุเป้าหมาย ตามระบบคุณภาพ (Quality) , ปริมาณงา...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 Dec 17
  1,273 Positions      
Sort By 
Disability Jobs