JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  807 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ด่วนที่สุดพร้อมเริ่มงานได้ทันที Urgently Required!!!
- ดูแล ควบคุม ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบตามหน้าที่ของ safety officer - บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น เครื่องแบบพนักงาน พร้อมรองเท้า safety, อาหาร 2 มื้อ - เบี้ยขยัน เงินช่วยเหลือต่างๆ ท่องเที...

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Oct 14
2 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน พร้อมเริ่มงานทันที) Urgently Required!!!
- ดูแลงานซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ เครื่องจักร ต่างๆ ไฟฟ้า อาคาร โทรศัพท์ เครื่องปรับ อากาศ และเอกสารระบบคุณภาพทั้งหมด - บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น เครื่องแบบพนักงาน พร้อมรองเท้า ...

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Oct 14
3 . Planner (ด่วน พร้อมเริ่มงานทันที) Urgently Required!!!
- วางแผนงาน, ตรวจสอบงาน (เก็บข้อมูลเครื่องจัก กำลังการผลิต) - ประสานงานในหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น - มีประสบการณ์พิจารณาให้เป็นพิเศษ

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
1อัตรา
26 Oct 14
4 . Superivsor
เงินเดือน 18,000 บาท พร้อมบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์ ทำงาน หกวันต่อสัปดาห์ หยุดวันเสาร์หรืออาทิตย์ ทำงานเป็นกะ คือ กะ1 07.00 - 16.00 น. กะ2 15.00 - 24.00 น. กะ3 23.00 - 08.00 น. หน้าที่ 1. ดูแ...

รับซื้อมะพร้าว
1 Position
Salary 18,000
25 Oct 14
5 . ธุรการ ฝ่ายผลิตในโรงงาน
-ประสานงานระหว่างหน่วยงานขายและฝ่ายผลิต, และระหว่างภายในหน่วยฝ่ายผลิตด้วยกัน -คีย์ข้อมูลและจัดการงานเอกสาร -ตรวจสินค้าเข้า-ออก -ตรวจสต๊อก

บริษัท ไฮเทรด จำกัด
1 Position
Salary 12,000-13,000
25 Oct 14
6 . เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจไก่)
- ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายในด้านปริมาณผลผลิต - ควบคุมการส่งมอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียที่ีมีผลต่อต้นทุนการผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
25 Oct 14
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สายธุรกิจไก่)
1. ดูแลรับผิดชอบการรับชำระเงินค่าขายสินค้าหน้าโรง 2. ออกอินวอย์ซขายและกระทบยอดขายและเงินที่รับชำระกับแผนกสินเชื่อทุกสิ้นวัน 3. รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินสด

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Oct 14
8 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง-ประจำโรงงานอ้อมน้อย (ธุรกิจไก่)
1.ควบคุมพนักงานขับรถ พนักงานยกสินค้าให้จัดส่งสินค้าตาม Order 2.ตรวจสอบสภาพรถยนต์เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3.จัดทำรายการเกี่ยวกับการใช้รถ การใช้น้ำมัน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Oct 14
9 . วิศวกรการผลิต/ R&D
ควบคุมและดูแลการผลิตให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย/ ออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 Position
25 Oct 14
10 . QMR
ดูแลงานผลิตและบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พัฒนางานไห้ได้ตามมาตราฐาน ISO

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
25 Oct 14
11 . Sale Representative
เสนอขายสินค้าเครื่องอุปกรณ์ลำเลียง

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
25 Oct 14
12 . วิศวกรฝ่ายขาย
- ติดต่อเข้าพบลูกค้าในความรับผิดชอบของตน เพื่อนำเสนอ สาธิต การใช้งานสินค้า - ออกเยี่ยมลูกค้า ให้คำแนะนำสินค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - เปิดตลาดสินค้าใหม่ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามงาน...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary N/A
25 Oct 14
13 . Project Engineer
ด่วนมาก !!

- ควบคุมดูแล Project ตั้งแต่เริ่ม Project จนจบ Project - จัดทำ Budjet Price , Estimate Price , BOQ , Data Specification. - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท เกี่ยวกับ Project ที่รับผิดชอบ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary N/A
25 Oct 14
14 . วิศวกรไฟฟ้า
ด่วนมาก !!

- ควบคุม / ดูแล / การปฎิบัติงานทั้งหมดของแผนกไฟฟ้า - ออกแบบระบบไฟฟ้า ตามความต้องการของลูกค้า - ประเมิณราคาและเสนองาน - ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ ประสานงานกับฝ่ายที่เ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
25 Oct 14
15 . Site Engineer
ด่วนมาก !!

1.วางแผนควบคุมการทำงาน จัดสรรงานให้กับทีมงาน 2.ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ตรวจสอบ / รายงาน ความคืบหน้าของงาน ติดตามการทำงาน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายงาน

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 up / ตามตกลง
25 Oct 14
16 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
ด่วนมาก !!

- ควบคุม / ดูแล / การปฎิบัติงานทั้งหมดของแผนกไฟฟ้า - ออกแบบระบบไฟฟ้า ประเมิณราคาและเสนองาน ตามความต้องการของลูกค้า - กำกับดูแลการทำงานของวิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า - ฯลฯ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
25 Oct 14
17 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ด่วน มาก!!
รับผิดชอบดำเนินงานจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
25 Oct 14
18 . วิศวกรออกแบบ
ด่วนมาก !!

1.ออกแบบ และเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม Auto cat , Inverter, Solid Work 2.ควบคุมและดูแลงาน Project 3.ติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับลูกค้า หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 4.ตรวจสอบควาถูกต้องของแบบ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
25 Oct 14
19 . พนักงานเขียนแบบ
ด่วนมาก !!

เขียนแบบเครื่องจักร จัดทำ GA Drawing และ Detail Drawing ด้วยโปรแกรม Invertor และ Autocad.

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 Position
Salary N/A
25 Oct 14
20 . Sales
- เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า - เช็คราคาและตรวจสอบติดตามลูกค้าแต่ละราย - รักษาลูกค้าเก่า และขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ - วางแผนการขาย และวางแผนการตลาด

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2 Position
Salary 12,000+ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำมัน,ค่าบำรุงรักษา(รวมรายได้ประมาณ 30,000บาท)
25 Oct 14
  807 Positions      
Sort By 
Disability Jobs