JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  835 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี
งานระบบบัญชี

บริษัท บางกอกโรลเลอร์ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Oct 14

บริษัท บางกอกโรลเลอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Oct 14

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
22 Oct 14
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบ,ถอดแบบงานเฟอร์นิเจอร์

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
22 Oct 14
5 . ผู้จัดการฝ่าย Logistic
รับผิดชอบบริหารงานคลังสินค้าวัตถุดิบ/คลังสินค้าสำเร็จรูป และบริหารการจัดส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถบริหารจัดการด้านการรับเข้า/จัดเก็บ และเตรียมการกระจายสินค้าไปยังคู่ค้าและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภ...

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง
22 Oct 14
6 . รับสมัครด่วน !!!! Sale Co-ordinater Supervisorรับสมัครด่วน !!!!
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 18,000
22 Oct 14
7 . ผช.ผจกฝ่ายจัดซื้อ ด่วนมาก !!!!
1. กำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานด้านการจัดซื้อ 2. กำกับ ดูแลสรรหาผู้ขายวัตถุดิบและแม่พิมพ์รายใหม่ 3. กำกับ ดูแลระบบการประเมินผลผู้ขายรายใหม่และรายเก่า 4. กำกับ ดูแลการพยากรณ์การสั่งซื้อวัตถุดิบ 5. กำ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาท
22 Oct 14
8 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายผลิต
-วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตที่บริษัทฯ กำหนด -ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า -แก้ไขเมื่องานมีปัญหาให้ตรงตาม Spec -จัดการวางแผนงา...

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
22 Oct 14
9 . หัวหน้าทีมติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์
- ติดตามดูแลและให้คำปรึกษาการทำงานของผู้ใต้บังคับคับบัญชาในการทำงาน - ควบคุมดูแลงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ - ดูแลค่าน้ำมัน/แก๊สรถทีมงานติดตั้ง,สวัสดิการ รายได้ของทีมงาน - ฯลฯ **บริษัทฯยินดีพิจารณาผู้ม...

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
3 อัตรา
Salary ตามความสามารถ+ประสบการณ์การทำงาน
22 Oct 14
10 . เจ้าหน้าที่ BOIรับสมัครด่วน !!!!
1. ประสานงานกับบริษัท Shipping 2. ดูแลเอกสารด้านการนำเข้าสินค้า 3. ดูแลการจ่าย-ขอคืนอากรขาเข้า

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
11 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพไลน์ผลิตกะทิ
1. รับนโยบายและวางแผนงานประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ 2. วางแผนและจัดทำระบบประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ 3. การบริหารทรัพยากรฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ 4. การควบคุมเอกสารเกี่ยวกับข้อกำหนดของบริษัท 5. ก...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
12 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
- การวางแผนโครงการ - ดำเนินการและประเมินผลโครงงานและจัดทำสรุป - ควบคุมและบริหารทรัพยากรให้เหมาะสม - ตรวจสอบและพัฒนางานโครงการให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Porto Chino)
- รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัด EVENT - งานสำรวจข้อมูลคู่แข่งขัน

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ด่วน
รับผิดชอบควบคุมดูแลภาพรวมงานขายของโครงการ (ที่รับผิดชอบ ) นำเสนอแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ให้กับผู้บังคับบัญชา อาธิเช่น แผนงานส่งเสริมการขาย ( โครงการที่รับผิดชอบ ) เพื่อให้ทีมงานบรรลุเป้าหม...

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
15 . โฟร์แมนประจำโรงงานหล่อแผ่น Precast
ด่วน!!

ควบคุมงานหล่อแผ่น Precast / ควบคุมคุณภาพแผ่น Precast ก่อนและหลังการหล่อแผ่น รวมถึงการขนส่ง

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
17 . แคชเชียร์ประจำ Food Port
ดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์ เก็บเงิน รับแลกคูปองตามขั้นตอนการดำเนินงานที่บริษัทกำหนดไว้ ประจำศูนย์การค้า Porto Chino

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
18 . หัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพ ( QC ) ด่วน
รับผิดชอบการควบคุมการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอน Process และ Enproduct เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด สามารถส่งมอบบ้านให้ลูกค้าพึงพอใจ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
19 . โฟร์แมน (ประจำสมุทรสาคร)
ด่วน!!

ควบคุม ดูแล ผู้รับเหมาในการก่อสร้างบ้านและระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพงานก่อสร้างที่บริษัทกำหนด

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
20 . Sale ขายพื้นที่ห้าง (Porto Chino)
- วางแผน ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ขายพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า - ขายพื้นที่กิจกรรม ภายในศูนย์การค้า ติดต่อร้านค้าต่างๆภายในศูนย์การค้า Porto Chino

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 14
  835 Positions      
Sort By 
Disability Jobs