JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,073 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. บันทึกข้อมูลเบิก-จ่าย 2. ดูแลงานในระบบคลังสินค้า 3. ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก 4. ตรวจเช็คคุณภาพสินค้า 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 16
2 . QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ควบคุมดูแลงานด้านคุณภาพ - ตอบข้อร้องเรียนลูกค้า - อนุมัติมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ของเสีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่...

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
26 Aug 16
3 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
-รับผิดชอบระบบงานแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ -จัดกิจกรรมประจำปีต่างๆภานในบริษัทฯ -บริหารจัดการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงงานกับผู้บริหารบริษัท

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 16
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
-งานความปลอดภัยในการทำงานทั้งระบบ

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Aug 16
5 . Graphic Designer รับสมัครด่วน !
-ออกแบบตกแต่งงานดีไซน์ลูกค้า และงานแยกสีทางการพิมพ์ -ควบคุมการผลิตแม่พิมพ์

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 16
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- เปิด PO.ในระบบ LN - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท - ทำการแฟกส์เอกสาร ถ่ายเอกสาร สแกนงานต่างๆ ภายในฝ่าย - จัดเก็บเอกสารตามระบบจัดซื้อ - งานจัดซื้ออื่นๆทั้งระบบ

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Aug 16
7 . วิศวกรไฟฟ้าเครื่องจักร/Automation engineerรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านไฟฟ้าเครื่องจักรโรงงาน และ เครื่องกลโรงงาน 1. จัดทำ Strock อะไหล่ Spare Part ที่จำเป็น เพื่อให้ระยะเวลาการหยุดซ่อมเครื่องจักร ( Break Down ) น้อยที่สุด 2. ควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้...

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 16
8 . Designer:เจ้าหน้าที่กราฟฟิค/ดีไซน์เนอร์รับสมัครด่วน !
- ออกแบบเสื้อผ้าและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ - สามารถเขียนงานด้านกราฟฟิก ดีไซน์ได้ เช่น โปรชัวร์ แผ่นพับแผ่นป้าย และเว็บไซค์ ฯลฯ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Wonderchild (Thailand) Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง สามารถเริ่มงานได้เลย
Salary ตามตกลง
25 Aug 16
9 . หัวหน้าซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - Support งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบและวางแผน PM เครื่องจักร - ดูแลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายในแผนก

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ ประสพการณ์
25 Aug 16
10 . Sales Project เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (หลังคา)
- ติดต่อประสานงานและนำเสนอขายสินค้าประเภท หลังคาเมทัลชีท และวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็กเคลือบเช่น ซีลาย แปหลังคา ทีบาร์ แป๊ป ตัว c,z ประตูม้วน

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Aug 16
11 . พนักงานร้านกาแฟ
1.ชงกาแฟสดและเครื่องดื่มต่างๆ 2.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 3.ให้การต้อนรับและดูแลลูกค้า ** หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
25 Aug 16
12 . ธุรการ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
- ประสานงาน ติดตามงานตามหน่วยงานต่างๆ - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ

บริษัท ธารทิพย์เทรดดิ้ง จำกัด
2 Position
Salary 10,000 - 15,000
25 Aug 16
13 . เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ (อ้อมน้อย,บางปู,กัลปพฤกษ์)
1.จัดทำแผนงานขายร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2.ติดตามลุกค้า จอง ทำสัญญาจ้าง 3.ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า 4.ให้บริการหลังการขายกับลูกค้า 5.บันทึกข้อมูลในระบบการขาย

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 Aug 16
14 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (สมุทรสาคร)
รับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL ขับรถส่งสินค้าร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และมีผู้ช่วยพนักงานขับรถ 1 คน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 25,000-30,000
25 Aug 16
15 . หัวหน้าแผนกการเงิน
1. ปฏิบัติงานตามระบบการเงินของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ให้ถูกต้อง 2. ตรวจสอบกระแสเงินสดของกลุ่ม ให้มีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ 3. ควบคุมและตรวจสอบงานการเงินของเจ้าหน้าที่การเงินแต่ละบริษัท...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 16
16 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และเป็นไปตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2543 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภาษีอากร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ที่ได้กำหนดไว้ 3. จัดทำงบการ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 16
17 . เจ้าหน้าที่ขายประจำสำนักงาน (Sale Officer)รับสมัครด่วน !
1.โทรศัพท์หาลูกค้าเก่าเพื่อรับคำสั่งซื้อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ประสานกับผู้แทนขายเพื่อเช็คสต็อกสินค้าและติดตามสินค้าใหม่ที่ผู้แทนขายได้เข้าไปแนะนำ 3.รับเรื่องลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามาและประสาน...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและมีค่าคอมมิชชั่นประจำเดือน
25 Aug 16
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแผนการตลาด 2.วางแผนกลยุทธ์และหากลุ่มเป้าหมาย 3.ทำการตลาดให้บริษัท และโฆษณา โบรชัวร์ ออกโปรโมชั่น 4.ดูแลงานในส่วนการตลาด ออนไลน์ เช่น ผ่าน Socia...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
25 Aug 16
19 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและตามหลักGMPและ HACCP 2.ดูแลสต๊อกวัตถุดิบและแก๊สให้เพียงพอต่อการผลิตและทำการขอซื้อเมื่อจำเป็น 3.ตรวจสอบเอกสารการบันทึกข้อมูลของฝ่ายผลิต 4.ดูแลเครื่องจักรอ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
25 Aug 16
20 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำและนำเสนองบดุลประจำเดือน 2. จัดทำและนำเสนองบกำไรขาดทุนประจำเดือน 3. จัดทำและนำเสนองบกระแสเงินสดประจำเดือน 4. รายงานยอดขายสินค้า แยกตามสินค้าและพื้นที่การขาย 5. นำเสนอข้อมูลทางบัญชีบริหารที...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
25 Aug 16
  1,073 Positions      
Sort By 
Disability Jobs