JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,274 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโครงการ
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 2.ตรวจสอบแบบและรายละเอียดของโครงการ 3.ควบคุมกำกับดูแลงานโครงการ-ทั่วไป 4.จัดทำเอกสารรายละเอียดงานโครงการ เป็นต้น

บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 17
2 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมระบบบำบัดมลพิษและแก้ใขปัญหาการปล่อยมลพิษต่างๆ - ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม - ปัญหาจากการเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการแก้ไขทันต่อเหตุการณ์โด...

บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 17
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
- วางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อยอดการสั่งซื้อ - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - วางแผนกำลังคนในการผลิต - ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - ดูแลเรื่อง GMP ในการผลิต - ดูแลเรื่องค...

บริษัท ซัพพลายเมด จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 20,000 บ./ด.
22 Aug 17
4 . หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง (ประจำคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1.กำหนดเส้นทาง กำหนดผู้จัดส่ง มอบหมายให้กับพนักงานส่งสินค้า และบริษัทขนส่ง รวมถึงวางแผน ควบคุมการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ. 2.ควบคุมดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน และบริษัทขนส่ง ให้มีความถูกต้อง ...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ตามประสบการณ์
22 Aug 17
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (จีน) และล่ามแปลภาษารับสมัครด่วน !
1.จัดหาวัตถุดิบตามความต้องการของบริษัทฯ 2.เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ 3.ทำใบสั่งซื้อเสนอผู้บริหารอนุมัติการสั่งซื้อ 4.จัดทำใบเปรียบเทียบ Supplier ใหม่ 5.ตรวจสอบและติดตามรายการสั่งซื้อทั้งภายในและต่างป...

THAI ENERGY INDUSTRIAL CO.,LTD
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 17
6 . Messengerรับสมัครด่วน !
1. ส่งเอกสารบริษัทฯ ยังสถานที่ราชการ และ ธนาคารต่างๆ 2.ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทฯ 3.ขับรถไปซื้อของตามคำสั่งซื้อของจัดซื้อ

THAI ENERGY INDUSTRIAL CO.,LTD
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 17
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. ติดตาม New Model จนถึงขั้นตอนอนุมัติการผลิต 2. ประชุมนำเสนอให้ทีมงานรับทราบ ติดตามปัญหาและดำเนินการแก้ไข 3. จัดทำข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง New Model 4. ควบคุมการ Trial จนถึงขั้นตอนการผลิตจร...

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 17
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านการออกแบบร่วมกับเหน่วยงานอื่น - จัดทำแบบ Drawing ของแม่พิมพ์และจิ๊ก - ดำเนินการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์และจิ๊ก - ปรับปรุงแก้ไขแบบ Drawing ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ - เก็บรักษาบำรุ...

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 17
9 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ดำเนินงานซ่อมบำรุงโดยทั่วไป ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 17
10 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA
1. ควบคุมการตรวจสอบสินค้าก่อนปล่อย 2. ตรวจรับวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต 3. จัดเก็บตัวอย่างสินค้า เพื่อทวนสอบกรณีสินค้ามีปัญหา 4. ศึกษาอายุการจัดเก็บสินค้า (Shelf life ongoing) 5. จัดทำรายงาน...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Aug 17
11 . ซุปเปอร์ไวเซอร์จัดซื้อ
-เปรียบราคา สรรหาวัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม -ประเมินผู้ขายรายเก่า และหาผู้ขายรายใหม่ -เปิด PO สั่งซื้อสินค้า -ประสานงานภายในองค์กรเกี่ยวกับงานสั่งซื้อ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Aug 17
12 . ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ / Purchasing Manager
- รับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งระบบ - รับผิดชอบงามแผนงาน การจัดซื้อ,กระจายงานในแผนก ติดตามงานและประสานงานทั้งหน่วยงานต่าง ๆ และกับ Supplier เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ - หาผู้ขายรายใหม่ ๆ เป็นทา...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบรัษัทฯ
22 Aug 17
13 . Production Supervisor ผลิตเบเกอรี่
- ดูแลควบคุมการผลิตเบเกอรี่ และ เบอกอรี่แช่แข็ง - ควบคุมทีมงานในไลน์ผลิต พนักงาน จัดสรรกำลังพล ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามกระบวนการ และตามระบบคุณภาพ

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง และ ประสบการณ์
22 Aug 17
14 . Engineering Supervisor (โรงงานอลูมิเนียม)
- รับผิดชอบการผลิตในแผนกให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และดูแลเครื่องจักรภายในโรงงานทั้งหมด เช่น เครื่องฉีดอลูมิเนียม (Die Casting), เครื่องกลึง (CNC LATHE),เครื่องเจียร์ไนราบ,เครื่องเจียร์ Centerless เป็น...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 50,000 - 70,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 Aug 17
15 . ผู้จัดการร้าน "ซอลบิง" (แลนด์มาร์ค มหาชัย /เซ็นทรัล ศาลายา/เซ็นทรัล มหาชัย )
1. จัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ 2. ทำเครื่องดื่มและเมนูต่างๆ 3. แคชเชียร์ 4. ดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน 5. เช็คสต๊อกสินค้า รายละเอียด 1. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (หยุด 1 วัน/สัปดาห์) 2. ทำงานวัน...

Sulbing Thailand Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 17
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีรายจ่าย
- ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของเอกสาร ที่ทำการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทั่วไป ลงบันทึกข้อมูลรายจ่ายในระบบ - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีหักณ ที่จ่าย ภงด.3 และ ภงด.53 - ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามเอกสารทำ...

บริษัท เจแอล เชมโทนิค จำกัด
1 Position
Salary 16,000-17,000
22 Aug 17
17 . ช่างยนต์ 4-10 ล้อ
ช่างยนต์ 1.ดูแลซ่อมแซมแก้ไข รถยนต์ 4 ล้อ และรถบรรทุก 6-10 ล้อ ของบริษัทฯ 2.จัดเตรียมรายงานดูแลการปรับเปลี่ยนอะไหล่เมื่อถึงรอบระบบ PM 3.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 4.สามารถออกไปแก้ไขปัญหารถเบื้องต้นภ...

บริษัท เจแอล เชมโทนิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 17
18 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
-กำกับดูแลการจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด -ปิดงบภายในประจำเดือน ประจำปี -วางแผนควบคุมระบบงานด้านภาษีอากร ภพ30 ภงด3 53 -จั...

บริษัท เจแอล เชมโทนิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 17
19 . Supervisor จัดทำระบบมาตรฐานและบริการข้อมูล
- ประสานงานและร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาเพื่อผลักดันให้ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย นำระบบมาตรฐานต่างๆที่องค์กรได้รับการรับรองไปปฏิบัติจริงให้ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นคณะทำงานหลักที่ร่วมกันจัดทำระบบมาตรฐานใ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 17
20 . Supervisor ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ , ฝึกสอน , ฝึกอบรมแก่พนักงานในหน่วยงาน รวมถึงควบคุมดูแลความประพฤติของผู...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 17
  1,274 Positions      
Sort By 
Disability Jobs