JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  938 Positions      
Sort By 
1 . Sales Representative (พนง.ประสานงานขายโครงการ)
1. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และนำเยี่ยมชมโครงการ 2. บริหารงานขายบ้าน และที่ดินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ก่อนส่งการมอบบ้านให้ลูกค้า 4. จัดเรียบเรียง และตรวจสอบ (เ...

บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด
4 Position
Salary 15,000-25,000
2 Mar 15
2 . General Foreman (โฟร์แมน)
1. ควบคุมและบริหารการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงาน ควบคุม ผู้รับเหมา และคนงานบริษัทฯ 3. ร่วมวางแผนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุก่อสร้าง 4. ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ทั้งโครงส...

บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด
3 Position
Salary 20,000-30,000
2 Mar 15
3 . Senior Foreman (โฟร์แมนอาวุโส)
1. ควบคุมและบริหารการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่กำหนด 2. ประสานงาน ควบคุม บริหารจัดการผู้รับเหมา และแรงงานบริษัทฯ 3. วางแผนและบริหารการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุก่อสร้าง 4. ตรวจสอบค...

บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด
2 Position
Salary 30,000 - 40,000
2 Mar 15
4 . ธุรการ ฝ่ายผลิตในโรงงาน
-ประสานงานระหว่างหน่วยงานขายและฝ่ายผลิต, และระหว่างภายในหน่วยฝ่ายผลิตด้วยกัน -คีย์ข้อมูลและจัดการงานเอกสาร -ตรวจสินค้าเข้า-ออก -ตรวจสต๊อก

บริษัท ไฮเทรด จำกัด
1 Position
Salary 13,000-13,500
2 Mar 15
5 . หัวหน้าแผนกบัญชี
ดูแลบัญชีทั้งระบบ พร้อมทั้งปิดงบบริหาร ปฏิบัติงานที่โรงงานที่อ้อมน้อย

บริษัท ไฮเทรด จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000
2 Mar 15

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
2 Mar 15
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบดูแลความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี จัดทำใบสำคัญรับหรือจ่าย จัดทำรายงานทางภาษี บันทึกรายการบัญชี

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
2 Mar 15
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบ,ถอดแบบงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อจัดทำ BOM และแบบสำหรับผลิต - ควบคุมงานด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
15 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
2 Mar 15
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประจำนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารและธุรการในหน่วยงาน -ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ /ความสามารถและข้อตกลง
2 Mar 15
10 . Sale Coordinater Supervisorรับสมัครด่วน !!!!
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 16,000-20,000
2 Mar 15
11 . Messenger (รถกระบะ)
- รับ-ส่งสินค้าระหว่างไซต์งาน, บริษัทฯ ลูกค้าและซัพพลายเออร์ - เก็บเช็ค, วางบิล, ส่งเอกสารให้ลูกค้าตามไซต์งานต่างๆ

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
Salary 1x,xxx บาท + ค่าบ้าน 2,400 บาท + ค่าเดินทาง 500 บาท + เบี้ยขยัน 10% ของฐาน + 400 บาท
2 Mar 15
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อและควบคุมสต็อกวัสดุ 2.ประเมินคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,500-10,000
2 Mar 15
13 . พนักงานเขียนแบบ
-เขียนแบบเครื่องจักร -เขียนแบบเครื่องกล

บริษัท เอส ยู อินดัสทรีส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Mar 15
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำสำนักงาน
ขายประจำสำนักงาน, รับออเดอร์, ติดต่อลูกค้า, ประสานงานขาย

บริษัท เอส ยู อินดัสทรีส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Mar 15
15 . พนักงานบัญชีและการเงิน
ควบคุมดูแลบัญชีเจ้าหนี้ ติดตามวางบิล,เก็บเช็ค

บริษัท เอส ยู อินดัสทรีส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Mar 15
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหาร)ด่วนที่สุด รับเพศชาย เท่านั้น
- ดูแลการรับ-จ่าย เครื่องแบบ/ชุดฟอร์ม เครื่องมือ/อุปกรณ์การทำงาน และขายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค-บริโภคทั้งของ TUF และอื่นๆ ภายในร้านค้าสวัสดิการและการตั้งบู๊ตจำหน่ายให้กับพนักงานในองค์กร - ­บริหารสต๊อกส...

Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd
1 Position
Salary N/A
2 Mar 15
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิตส่วนงานสินค้าพิเศษ ปฏิบัติงานสมุทรสาคร
ด่วน!!

1.จัดทำข้อมูล/รายงาน เกี่ยวกับการผลิต 2.งานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
2 Mar 15
18 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ Graphic Design ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร
ด่วน!!

รับผิดชอบในการออกแบบ, แก้ไขแบบ ตามข้อมูลจากฝ่ายขายและความต้องการของลูกค้า

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Mar 15
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- วางแผน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด - ตรวจสอบ คัดเลือกวัตถุดิบ จัดเตรียมสูตรการผลิต ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. (สามารถทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้)

บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Mar 15
20 . รองหัวหน้าแผนกผลิต
- ควบคุม ดูแลการใช้เครื่องจักรในการผลิต - กำกับ ดูแล ตรวจสอบ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Mar 15
  938 Positions      
Sort By 
Disability Jobs