JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,239 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบริการ (kawasaki สมุทรสาคร)
1. วางแผน ควบคุม วัดผล และวิเคราะห์การซ่อมบำรุงและการบริการ 2. วิเคราะห์ตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำวัน 3. วางกรอบการทำงานของพนักงานในส่วนงาน service 4. ตรวจสอบสต็อคสินค้า

บริษัท โมโตฮอลิค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง รับสมัครด่วน
27 Feb 17

Wonderchild (Thailand) Co., Ltd.
4 Position
Salary ตามตกลง
27 Feb 17
3 . โรงงานผลิตเสื้อผ้าเด็ก Merchandiser/ Details: เมอร์/ ดีเทลรับสมัครด่วน !
- Make the details sheet ref: Order - Make the samples - Coordinate between factory and buyers - Factory Work on Monday-Saturday

Wonderchild (Thailand) Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
27 Feb 17
4 . รับสมัครพนักงานประจำร้าน รพ.มหาชัย2,รพ.เอกชัย,รพ.วิชัยเวช,Pasio กาญจนาภิเษกรับสมัครด่วน !
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที...mezzo coffee สาขาโรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้ในวันพฤหัสบดีที่ เป็นต้นไปเวลา 9.00 - 16.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานประจำร้าน - หัวหน้าพนักงาน - ผู้จัดการร้านฝึกหัด ...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที...mezzo coffee สาขาโรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้ในวันพฤหัสบดีที่ เป็นต้นไปเวลา 9.00
Salary 10,000 - 13,000++
27 Feb 17
5 . พนักงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงาน และ นำเสนอขายสินค้า - ตอบโต้จดหมายภาษาอังกฤษ

บริษัท เวิลด์ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
27 Feb 17
6 . จป.วิชาชีพ
-ดูแลระบบบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด -ประเมินความเสี่ยง,วิเคาระห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน -กำหนดมาตราการป้องกันขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย -ตรวจสอบ วิเคาระห์ สอบสวน กา...

N&N FOODS CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Feb 17
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ควบคุมเครื่องทำความเย็น)
- วางแผนและควบคุมดูแลการทำงานในส่วนงานเครื่องทำความเย็น - รับผิดชอบงานด้านอนุรักษ์พลังงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงาน ด้านเครื่องทำความเย็น,บอยเลอร์,ระบบแก๊ส PLG และ ระบบน้ำ - ติดต่อประสา...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Feb 17
8 . เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโคร้างสร้างบริษัท
27 Feb 17
9 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- บริหารจัดการด้านการวางแผนการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้ของระบบคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้า - ควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Feb 17
10 . เจ้าหน้าที่แผนกอาหารทะเล - Fish/Seafood Sup. (ประจำที่ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย)
- รับผิดชอบช่วยเหลือผู้จัดการแผนกอาหารทะเลและหัวหน้างาน สำหรับการจัดการในแผนกเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและกำไร - ควบคุมระดับสต๊อคสินค้า ลดการสูญเสียของสินค้าและค่าใช้จ่ายในก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
27 Feb 17
11 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Feb 17
12 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary Negotiable
27 Feb 17
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำที่ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย(สัญญาจ้าง)รับสมัครด่วน !
- เช็คข้อมูลโดยทาง E-Mail จากสำนักงานใหญ่และจากสาขาเพื่อเช็ครายละเอียดและ ทำการติดตามกับผู้เกี่ยวข้อง - ส่งต่อข้อมูลเรื่องแพลนออร์เดอร์ที่ได้รับทั้งจากสาขาและจัดซื้อให้ QC / DHL และผู้ เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
27 Feb 17
14 . IT Programmer
- วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ และข้อมูลมีความปลอดภัย - ควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต - ประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อให้ระบบมีความเสถียรใช...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 Feb 17
15 . เจ้าหน้าที่ IT
มีความรู้เกี่ยวกับ - HTML5, Bootstrap - CSS3 - Java Script: DOM, jQuery, Ajax - jQuery Plugins: Twitter, Bootstrap, jQuery UI, Validation, dataTable, อื่นๆ - PHP: OOP, Codeigniter Fra...

บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Feb 17
16 . Accountant Supervisor
กำกับ ควบคุม ดูแล งานบัญชี – การเงิน และงานจัดซื้อวัสดุโรงงานรองจากผู้จัดการฝ่ายบริหาร

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 Feb 17
17 . ผช.หัวหน้าแผนก / หัวหน้าแผนกฝ่ายควบคุม / ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ - บรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบสินค้าระหว่างการผลิตให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ความรู้ในงานและทักษะ - กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร...

บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 Feb 17
18 . Sale Coordinator รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 Feb 17
19 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D.Officer) รับสมัครด่วน !
-คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
27 Feb 17
20 . Laboratory Supervisor
1. ดูแลการตรวจวิเคราะห์ด้าน Physical , Chemical , Microbiological และ Sensory 2. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือ Lab ให้พร้อมใช้งานและติดตามผลCalibration 3. จัดทำและทบทวนสเปคของวัตถุดิบตามข้อกำหนดกฎหมายให้เ...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Feb 17
  1,239 Positions      
Sort By 
Disability Jobs