JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Please enter Username & Password
Username  :  
Password  :  
  793 Positions      
Sort By 
1 . คนสวน
งานดูแลรักษา ตัดแต่ง รดน้ำต้นไม้ ภายในบริเวณโรงงาน งานทำความสะอาดทั่วไป อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary รายวัน
30 Aug 14

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
30 Aug 14
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
-ดูแลระบบงานในฝ่ายผลิต -ทำงานตามคำสั่งผู้บริหาร -ดูวางแผนงานและจัดเรียงงานให้เหมาะสมกับงาน -ศึกษาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
30 Aug 14
4 . ธุรการบัญชี
- เปิดบิลใบกำกับภาษี - ตรวจสอบบิล,ตามบิล - คีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 9,000 - 12,000 บาท
30 Aug 14
5 . ธุรการประสานงานขาย
พิมพ์ใบเสนอราคา ประสานงานกับเซล จัดทำรายงานการประชุม รวบรวมข้อมูลให้กับเซล อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
30 Aug 14

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
30 Aug 14
7 . Sales
หาข้อมูลลูกค้าใหม่ , จัดทำข้อมูลลูกค้า , เสนอขายสินค้าและบริการ , เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย , ติดตามการส่งมอบสินค้า , ติดตามการเก็บหนี้กับลูกค้า ฯลฯ

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
30 Aug 14
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วน!
งานด้านการสรรหา ฝึกอบรม ประเมินผล แรงงานสัมพันธ์ งานด้านระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO ติดต่อหน่วยงานภายนอก และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 15,000 - 17,000 บาท
30 Aug 14
9 . เจ้าหน้าที่ QC
1. ดูแลและตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 3. รับผิดชอบงานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ 4. ปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีป...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
30 Aug 14
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางสเปคผลิตภัณฑ์
เปิดใบกำกับภาษี,ดูแลใบกำกับภาษีตามบิล,

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary พิจารณาจากประสบการณ์
30 Aug 14
11 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง-ประจำโรงงานอ้อมน้อย (ธุรกิจไก่)
1.ควบคุมพนักงานขับรถ พนักงานยกสินค้าให้จัดส่งสินค้าตาม Order 2.ตรวจสอบสภาพรถยนต์เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3.จัดทำรายการเกี่ยวกับการใช้รถ การใช้น้ำมัน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
29 Aug 14
12 . พนักงานธุรการทั่วไป
1. ออกบิลส่งของและใบกำกับภาษี 2. รับคำสั่งซื้อและประสานงานเพื่อจัดส่งสินค้า 3. จัดทำรายการขนส่งและรับ-จ่ายสินค้าประจำวันและเดือน 4. ทำงานที่ออฟฟิตกระทุ่มแบน 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กิจสมรปิโตรเลียมไทย จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
29 Aug 14
13 . พนักงานฝ่ายผลิต
ด่วน!!

1.ทำงานใน Line ผลิต 2.มีทักษะทางด้านช่าง เช่น เชื่อม ซ่อมบำรุง และสามารถใช้เครื่องมือช่างได้ 3.อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
29 Aug 14
14 . Sales Engineer URGENTLY REQUIRED!!!
1.Create the new sales opportunities to expand the business and maintain the long-term relationship with existing customers. 2.Manage to achieve business goal for domestic market. 3.Market approach ...

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
2 Position
Salary Negotiable
29 Aug 14
15 . R&D Engineer
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับตลาดใหม่และการขยายสายผลิตภัณฑ์สำหรับรูปแบบที่มีอยู่ 2.ลดต้นทุนการผลิต 3.มีส่วนร่วมในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงความน่าเชื่อถือเพื่อตอบสนองความ...

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
3 Position
Salary ตามตกลง
29 Aug 14
16 . หัวหน้าทีมติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์
- ติดตามดูแลและให้คำปรึกษาการทำงานของผู้ใต้บังคับคับบัญชาในการทำงาน - ควบคุมดูแลงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ - ดูแลค่าน้ำมัน/แก๊สรถทีมงานติดตั้ง,สวัสดิการ รายได้ของทีมงาน - ฯลฯ **บริษัทฯยินดีพิจารณาผู้ม...

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
3 อัตรา
Salary ตามความสามารถ+ประสบการณ์การทำงาน
29 Aug 14
17 . รับสมัครด่วน !!!! Sale Co-ordinater Supervisorรับสมัครด่วน !!!!
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 18,000
29 Aug 14
18 . Operator(เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร)
-ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นได้ -มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่อง ตัด,ปิดขอบ,เจาะ,เฟอร์นิเจอร์ไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถแ ละประสบการณ์การทำงาน
29 Aug 14
19 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายผลิต
-วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตที่บริษัทฯ กำหนด -ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า -แก้ไขเมื่องานมีปัญหาให้ตรงตาม Spec -จัดการวางแผนงา...

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
29 Aug 14
20 . เจ้าหน้าที่ BOI
1. ประสานงานกับบริษัท Shipping 2. ดูแลเอกสารด้านการนำเข้าสินค้า 3. ดูแลการจ่าย-ขอคืนอากรขาเข้า

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Aug 14
  793 Positions      
Sort By 
Disability Jobs