JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Please enter Username & Password
Username  :  
Password  :  
  793 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Sale ประจำสาขากระทุ่มแบน
ดูแลงานขายลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ ( สินค้ารถยกฟอร์คลิฟท์ / ยาง/ งา/ แบตเตอรี่/ อะไหล่ ต่าง ๆ )

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
5 อัตรา
Salary พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงาน
1 Sep 14
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ด่วนมาก !!
รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
1 Sep 14
3 . ธุรการขาย ด่วนมาก !!
- จัดทำแผนโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า - จัดทำ Weekly Report - จัดทำสรุปยอดขาย - จัดเก็บเอกสารลูกค้า

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
1 Sep 14
4 . หัวหน้าทีมติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์
- ติดตามดูแลและให้คำปรึกษาการทำงานของผู้ใต้บังคับคับบัญชาในการทำงาน - ควบคุมดูแลงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ - ดูแลค่าน้ำมัน/แก๊สรถทีมงานติดตั้ง,สวัสดิการ รายได้ของทีมงาน - ฯลฯ **บริษัทฯยินดีพิจารณาผู้ม...

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
3 อัตรา
Salary ตามความสามารถ+ประสบการณ์การทำงาน
1 Sep 14
5 . Operator(เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร)
-ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นได้ -มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่อง ตัด,ปิดขอบ,เจาะ,เฟอร์นิเจอร์ไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถแ ละประสบการณ์การทำงาน
1 Sep 14
6 . เจ้าหน้าที่ BOIรับสมัครด่วน !!!!
1. ประสานงานกับบริษัท Shipping 2. ดูแลเอกสารด้านการนำเข้าสินค้า 3. ดูแลการจ่าย-ขอคืนอากรขาเข้า

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
1 Sep 14
7 . รับสมัครด่วน !!!! Sale Co-ordinater Supervisorรับสมัครด่วน !!!!
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 18,000
1 Sep 14
8 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายผลิต
-วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตที่บริษัทฯ กำหนด -ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า -แก้ไขเมื่องานมีปัญหาให้ตรงตาม Spec -จัดการวางแผนงา...

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
1 Sep 14
9 . จนท.คุมเครื่องจักร/ช่างควบคุมเครื่องจักร
- SETUP เครื่องจักรตามใบสั่งผลิต - ตรวจสอบปรับปรุงเครื่องจักรให้พร้อมในการผลิต - แก้ใชปัญหาเครื่องจักรเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ - ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของ พนักงานคุมเครื่องจักร, พนัก...

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
1 Sep 14
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1 ดูแลการเปิดบิล - วางบิล 2 บันทึกข้อมูลทางบัญชี 3 สรุปรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำเดือนส่งผู้บริหาร 4 และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
1 Sep 14
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกสโตร์
-ทำการจ่ายของให้กับพนักงานที่มาเบิกของหรือยืมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในแผนก - ทำการตัดสต๊อก วัสดุสิ้นเปลือง และ spare parts ในระบบคอมพิวเตอร์ -แจ้งรายการที่ถึงจุดสั่งซื้อ และที่ต้องการสั่งซื้อ -จัดเ...

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
1 Sep 14
12 . Senior Process Engineer
Overall responsibility for the day-to-day supervision and safety & welfare of your team. Provide strong leadership, direction and mentoring, thereby fostering and sustaining co-operation and team spi...

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
1 Position
Salary ์ตามตกลง
1 Sep 14
13 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- การสรรหาว่าจ้าง - ดำเนินการสรรหาพนักงานให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ เรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา - ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนา ให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมบุ...

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
1 Sep 14
14 . Sr.R&D Engineer URGENTLY REQUIRED!!!
• Responsible for new product design package transfer from oversea to manufacture in Thailand. • Responsible for new product development and product improvement projects to serve new market segment a...

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
1 Position
Salary N/A
1 Sep 14
15 . R&D Engineer
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับตลาดใหม่และการขยายสายผลิตภัณฑ์สำหรับรูปแบบที่มีอยู่ 2.ลดต้นทุนการผลิต 3.มีส่วนร่วมในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงความน่าเชื่อถือเพื่อตอบสนองความ...

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
3 Position
Salary ตามตกลง
1 Sep 14
16 . Sales Engineer URGENTLY REQUIRED!!!
1.Create the new sales opportunities to expand the business and maintain the long-term relationship with existing customers. 2.Manage to achieve business goal for domestic market. 3.Market approach ...

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
2 Position
Salary Negotiable
1 Sep 14
17 . Assistant Accounting Manager URGENTLY REQUIRED!!!
- Perform timely and ensure accurate of the month-end and year-end accounting closing. - Review and analyze accounts of area responsibilities in statement of income and balance sheet to ensure consis...

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
1 Position
Salary N/A
1 Sep 14
18 . พนักงานฝ่ายผลิต
ด่วน!!

1.ทำงานใน Line ผลิต 2.มีทักษะทางด้านช่าง เช่น เชื่อม ซ่อมบำรุง และสามารถใช้เครื่องมือช่างได้ 3.อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
1 Sep 14
19 . Purchase
สรรหา Supplier เปรียบเทียบคุณภาพและราคา ทำการเจรจาต่อรองและเปิดใบสั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ และกำหนดการจัดส่งให้ตรงต่อความต้องการ รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Kruger Ventilation Industries (TH.) Co., Ltd.
1 Position
1 Sep 14
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ปิดงบบัญชี ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้ กระทบยอด Statement จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,3,53 พร้อมกรอกแบบส่งสรรพากร จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 ปิดงบการเงินประจำเดือน จัดทำ ภงด 51 เซ็นรับรองงบการเงิน

บริษัท ไทยพลาสเทคส์ แอดดิทีฟส์ จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
1 Sep 14
  793 Positions      
Sort By 
Disability Jobs