JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,164 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส - ควบคุมการทำงานฝ่ายบัญชีของบริษัท โดยควบคุมการทำงานของฝ่ายบัญชีให้บฏิบัติงานได้ถูกต้อง ส่งผมให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และได้ข้อมูลตามกำหนดเวลา - งานปิดงบการเงินปร...

บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
30 Jun 16
2 . พนักงานส่งสินค้า/ขาย
1.ส่งสินค้าไปตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดักส์
1 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,500 + เบี้ยเลี้ยงรายวัน 100บาท/วัน + ค่าคอม(ถ้ามียอดขาย). หยุดทุกวันอาทิตย์
30 Jun 16
3 . พนักงานประจำสาขา
ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดักส์
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท
30 Jun 16
4 . พนักงานขาย
1.เสนอขายสินค้าประเภทถ่านอัดแท่งตามร้านค้าปลีกและย่อยในกรุงเทพฯและปริมณฑล 2.มีค่าน้ำมันรถให้ 8,000-10,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดักส์
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
30 Jun 16
5 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า 2. ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
3 Position
Salary N/A
30 Jun 16
6 . พนักงานขับรถขนส่งรับสมัครด่วน !
-ขับรถขนส่งสินค้า -เก็บเช็ค วางบิล เก็บเงินสด -ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
30 Jun 16
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานเกี่ยวกับการขาย , เปิดบิล ,รับรองลูกค้า ,ให้คำแนะนำกับลูกค้า, โต้ตอบทางเฟสกับลูกค้าและงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์ เอส บี พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Jun 16
8 . เจ้าหน้าที่่จัดการระบบสารสนเทศ
ดูแลระบบ SERVER กล้องวงจรปิด ระบบ LAN PAYROLL EXPRESS ตามตกลง

กลุ่มบริษัทชัยนาวี
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
30 Jun 16
9 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแลตรวจตราเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน, จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย จัดทำเอกสารระบบต่าง ๆ

กลุ่มบริษัทชัยนาวี
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Jun 16
10 . วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามงานที่ได้มอบหมายแต่ละแผนก

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 Position
30 Jun 16
11 . ฝ่ายขาย และ การตลาด
ส่งเสริมงานขาย และ คิดแนวทางการขาย

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
30 Jun 16

บริษัท สยามเทค ยูไนเต็ด จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
30 Jun 16
13 . Electric Engineer / วิศวกรไฟฟ้า
• Take care of the electrical system, Boiler, Thermal Oil and Diesel Generator in the plant. • Maintain Magnetic control, Pressure value, calculate power overload. • Define technical specifications,...

VS Group
1 อัตรา
Salary N/A - ตามประสบการณ์
30 Jun 16
14 . นักเคมี (ประจำโรงงานสมุทรสาคร))รับสมัครด่วน !
- จัดหาและตรวจสอบคุณภาพเคมีที่ใช้ใน Lab และควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ จากผู้ขาย และ Product หลังการผลิตก่อนจำหน่ายให้ลูกค้า -ดูแลการปฎิบัติของ...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 Jun 16
15 . พนักงานฝ่ายผลิต(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบควบคุมและดูแลการเดินเครื่องจักรและการบรรจุ Product ให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้ปริมาณทันเวลาที่กำหนด และจะ...

VS Group
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและสวัสดิการของบริษัทฯ
30 Jun 16
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานบัญชี
จัดทำเอกสารการเงินด้านรับ/จ่าย, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, การหักภาษี ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อ-ขาย, ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ, รับวางบิล รับเช็ค, การเบิกจ่ายเงินสดย่อย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แม็กนั่มสตีล จำกัด
5 อัตรา
30 Jun 16
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- หาลูกค้าใหม่ - รับ Order จากลูกค้า - ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - บริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายขาย - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายใน

บริษัท แม็กนั่มสตีล จำกัด
5 อัตรา
30 Jun 16
18 . หัวหน้าแผนกผลิต (ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ คน กำลังการผลิต บาท/ชิ้น 2. ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน (Yield) 3. ควบคุมการใช้ เก็บวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน 4. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำห...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
30 Jun 16
19 . พนักงานขับรถส่งสินค้า(ประจำที่สมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
-ส่งสินค้าทั้งในกทม. และ ปริมณฑล -ส่งสินค้าตามต่างจังหวัด -สามารถยกของได้

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน +ค่าเที่ยว +รายได้อื่นๆ
30 Jun 16
20 . เจ้าหน้าที่ Audit ภายใน (ประจำที่โรงงานสมุทรสาคร)
- บัญทึกและตรวจสอบบัญชี ด้านการจ่าย ด้านการรับ - ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของบริษัท - ตรวจสอบเอกสารด้านการสั่งซื้อวัสถุดิบต่างๆ เช่น ถ่านหิน เคมี - ทำรายงานการตรวจสอบ

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
30 Jun 16
  1,164 Positions      
Sort By 
Disability Jobs