JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  968 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการ/บันทึกข้อมูล/ประสานงานทั่วไป
1) เปิดบิลส่งของ, ใบกำกับภาษี, หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย, ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบวางบิล 2) จดบันทึกรายการซื้อ-ขาย พลาสติกรายวัน, จดบันทึก และคิดราคาค่าวัตถุดิบ 3) ทำใบนำส่งเงินสมทบ และแจ้งเข้า-ออกป...

บริษัท เบสท์ รียูสด์ พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท
28 Mar 15
2 . QMR
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ QMR ทั้งหมด จัดตั้งทีมงานสำหรับระบบ ISO 9001:2000 และดำเนินการระบบให้สำเร็จ

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
27 Mar 15
3 . วิศวกรเขียนแบบ
เขียนแบบ AutoCAD ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
27 Mar 15
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- วางแผน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด - ตรวจสอบ คัดเลือกวัตถุดิบ จัดเตรียมสูตรการผลิต ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. (สามารถทำงานวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้)

บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Mar 15
5 . พนักงานบัญชี/PI
- ส่ง PI ให้ลุกค้าทางเมล์ เฉพาะลูกค้าต่างประเทศ และในประเทศบ้างบางราย - เปิดInvoice ขาย ตามสำเนาบิลเมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทำวางบิล -ทำรายงานภาษีขาย (โปรแกรมบัญชี express) -ทำเอกสารการจ่ายเช็คป...

Unomous Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 15-18K
27 Mar 15
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (QMR)
Business Type: heat transfer บนเสื้อผ้า หน้าที่ความรับผิดชอบ: -มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน QMR -วางแผนการผลิต ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงงาน ตามระยะเวลา ปริมาณ แล...

Unomous Recruitment Co., Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
1 Position
27 Mar 15
7 . ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและศูนย์กระจายสินค้า
1.บริหารงานระบบการทำงานในฝ่ายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 2.บริหารงานระบบการจัดส่งและการกระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 3.บริหารงานระบบการจัดเ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
27 Mar 15
8 . หัวหน้าทีมผลิต/หัวหน้าฝ่ายผลิต
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต 1. ควบคุมการผลิตให้เป็นเป็นไปตามแผน 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 4. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งหัวหน้าทีมผลิต 1.จั...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Mar 15
9 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน / เจ้าหน้าที่สรรหา
1.งานค่าจ้างและเงินเดือน 2.งานบุคคล ,ประกันสังคม 3.งานสรรหา 4.บันทึกเวลา เข้า-ออก พนักงาน 5.สวัสดิการพนักงาน 6.งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. มีประสบการณ์ทำเงินเดือน B-Plus จะพิจารณาเป็น...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Mar 15
10 . พนักงานขับรถสี่ล้อ(ปฎิบัติงานที่พุทธมณฑลสาย 4) / หกล้อ(ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร)
1.ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละร้าน 2.รับเงินสดหรือเช็ค จากลูกค้า 3.ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ 4.จัดส่งและเก็บสินค้าที่ร้านลูกค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบ FIFO 5.ดูแลรักษาความสะอาดของรถขนส่...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Mar 15
11 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ปฎิบัติงานที่พุทธมณฑลสาย 4) ด่วนมาก !!
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา 2.ดูแลรถขนส่ง สรุปค่าใช้จ่าย 3.ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย 4.ควบคุมดูแลระบบภายในคลังสินค้าทั้งหมดของบริษัท ** หัวหน้าฝ่ายควบคุมดูแลงานในส่วน...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
4 Position
Salary ตามตกลง
27 Mar 15
12 . Programmer
-พัฒนา Windows Application โดยใช้ภาษา C# -บริการดูแลผู้ใช้งานระบบที่พํฒนาขึ้นมา

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
1 อัตรา
27 Mar 15
13 . พนักงานการเงิน
-ทำยอดสรุปรับเงิน - รายงานภาษีซื้อ-ขาย รวบรวมเอกสารทางบัญชีให้สำนักงานบัญชีทุกเดือน - ดูแลและจัดการเรื่องการวางบิล -เอกสารภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบกับกำภาษี - บันทึกบัญชีรายวัน และทำใบส...

WINTECH MANUFACTURING CO., LTD.
Salary ตามตกลง
27 Mar 15
14 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
1.ติดตามยอดขายของลูกค้าและเซลล์ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและรับข้อร้องเรียนของลูกค้า 3.จัดทำ KPI และสรุปผลประจำเดือนแล้วนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 4.สรุปยอดขายประจำเดือนและไตรมาส 5.นำเสนอแบบ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary 60,000 ขึ้นไป
27 Mar 15
15 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด่วนมาก !!
1.รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดและตามความต้องการของลูกค้า 2.ศึกษาหาข้อมูลของสินค้าของคู่แข่งและพิจารณาถึงคุณสมบัติในแง่ต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาส...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
27 Mar 15
16 . ประสานงานขาย
1.ติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย 2.ติดต่อลูกค้า 3.ทำใบเสนอราคา 4.วางสเปคสินค้า

WINTECH MANUFACTURING CO., LTD.
27 Mar 15
17 . Export Staff
- Must be fluent in both speaking and writing English - Have a leding personalith - Own transportation

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
27 Mar 15
18 . เลขานุการฝ่ายบริหาร ด่วนมาก !!
1. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก รวมถึงการนัดหมายต่างๆ 2. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุมและจดบันทึกการประชุม 3. จัดทำบันทึก รายงานร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ 4. ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Mar 15
19 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/AutoCad/Draftman(***ด่วน***)
- เขียนแบบ,ถอดแบบงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อจัดทำ BOM และแบบสำหรับผลิต - ควบคุมงานด้านแบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ - จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเข้าระบบซอร์ฟแวร์ ERP

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
10 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
27 Mar 15
20 . พนักงานขายโครงการ / Sale Project
หน้าที่ เข้าบริษัททุกเช้า 8.00น. มาเคลียเอกสาร และออกทริปได้ ไม่ต้องตอกบัตรออก ติดต่อกับลูกค้าร้านค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล ติดต่อลูกค้าโครงการ อสังหาริมทรัพย์ เช่น หมู่บ้าน คอนโดมิเนียบ ...

WINTECH MANUFACTURING CO., LTD.
Salary 15,000 + คอมมิสชั้น (ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์)
27 Mar 15
  968 Positions      
Sort By 
Disability Jobs