JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  833 Positions      
Sort By 

VS Group
1 อัตรา
Salary N/A
24 Nov 14
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- จัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ได้แก่ เอกสารว่าจ้าง, กฏระเบียบบริษัท,payroll, ค่าล่วงเวลา,ประกันสังคม, สัญญารับเหมางาน, และเอกสารอื่นๆ - บริหารค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงาน - จัดหาและสรรหาพนักง...

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Nov 14
3 . ธุรการบัญชีด่วนมาก!!
-เปิดบิล -ประสานงานฝ่ายขาย -จัดเก็บเอกสาร -ลงข้อมูล -จัดการเอกสารค่าใช้จ่าย

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
4 ตำแหน่ง
24 Nov 14
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / General Affair รับสมัคร ด่วน !!
- ทำเอกสาร สต๊อค เข้า-ออก - รับสินค้า จัดเตรียมสินค้า - ต้อนรับลูกค้า - เบิก-จ่ายสินค้า/ ออกใบเสร็จ ใบส่งสินค้า - ติดต่อประสานงานกับคลังสินค้า - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

ไอสยาม อินเตอร์ฟู้ด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
24 Nov 14

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
15 Position
Salary 11,400 บาท
24 Nov 14
6 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล (สาขามหาชัย)
1. งานสรรหาอัตรากำลัง (Recruitment) 2. งานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Benefit & Welfare) 3. งานฝึกอบรม (Training) 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 Nov 14
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประจำนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการประจำหน่วยงาน - คีย์ข้อมูลที่ได้จากการเขียนแบบ และถอกแบบเข้าระบบ - ประสานงาน ตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯลฯ

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ /ความสามารถและข้อตกลง
24 Nov 14
8 . รับสมัครด่วน !!!! Sale Co-ordinater Supervisorรับสมัครด่วน !!!!
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 16,000-20,000
24 Nov 14
9 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบ,ถอดแบบงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อจัดทำ BOM และแบบสำหรับผลิต - ควบคุมงานด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
24 Nov 14
10 . ผช.ผจกฝ่ายจัดซื้อ ด่วนมาก !!!!
1. กำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานด้านการจัดซื้อ 2. กำกับ ดูแลสรรหาผู้ขายวัตถุดิบและแม่พิมพ์รายใหม่ 3. กำกับ ดูแลระบบการประเมินผลผู้ขายรายใหม่และรายเก่า 4. กำกับ ดูแลการพยากรณ์การสั่งซื้อวัตถุดิบ 5. กำ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาท
24 Nov 14
11 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออกรับสมัครด่วน !!!!
1. ประสานงานกับบริษัท Shipping 2. ดูแลเอกสารด้านการนำเข้าสินค้า 3. ดูแลการจ่าย-ขอคืนอากรขาเข้า

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-13,000
24 Nov 14
12 . ผู้จัดการฝ่าย Logistic
รับผิดชอบบริหารงานคลังสินค้าวัตถุดิบ/คลังสินค้าสำเร็จรูป และบริหารการจัดส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถบริหารจัดการด้านการรับเข้า/จัดเก็บ และเตรียมการกระจายสินค้าไปยังคู่ค้าและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภ...

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง
24 Nov 14
13 . เจ้าหน้าที่ IT
1. จัดหา ติดตั้ง ดูแลรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท 2. ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Software ภายในบริษัท 3. ดูแลระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษั...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-10,500
24 Nov 14
14 . ช่างซ่อมบำรุง
วางแผนซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร,จัดทำแผน PM ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด,ดูแลการจัดหาและการจัดเก็บอะไหล่และเครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งาน,ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ,ดู...

บริษัท สยาม มิซึโช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-20,000 บาท
24 Nov 14
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดฝึกอบรม
- รับสายโทรศัพท์จากลูกค้า จดบันทึกความต้องการ นำเสนอหลักสูตร - ประสานงานนัดหมายวันจัดฝึกอบรมระหว่างลูกค้าและวิทยากร - ติดต่อประสานงานจัดทำเอกสาร จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม - ดูแลอำนวยควา...

บริษัท พีเพิล แวลู โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
1 Position
Salary 10,000 - 15,000
24 Nov 14
16 . จนท.ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ : Export Customer Service ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !!
- รับผิดชอบติดต่อลูกค้าต่างประเทศ โดยรับผิดชอบติดต่อหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า ตลอดจนติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างประ...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์/ตามตกลง
24 Nov 14
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC)
1 ควบคุมเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ ISO 2 ประสานงาน ติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กร 3 จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ 4 รวบรวมเอกสารสนับสนุต่างๆ...

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง หรือตามประสบการณ์
24 Nov 14
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง
1. ทำงานเอกสารของฝ่ายขนส่ง 2. ดูแล ตรวจสอบการส่งสินค้า 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5. ทำค่าเที่ยวของฝ่ายขนส่ง

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 Nov 14
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ด่วนมาก !!
1.แนะนำฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 2.รายงานการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานต่อนายจ้าง 3.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัย รวมทั้งควบคุมดูแลป้องกันและเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขไม่ให...

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครสร้าง
24 Nov 14
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ด่วนมากที่สุด!!

1. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 2. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีใบรับรองการผ่านงานมาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาต...

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Nov 14
  833 Positions      
Sort By 
Disability Jobs