JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,197 Positions      
Sort By 
1 . QC Manager / R&D Manager **มีประสบการณ์ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน** สมุทรสาคร
*** ตำแหน่ง QC Manager *** - ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายรับประกันคุณภาพทั้งหมด - ประสานงานกับลูกค้าหรือผู้ขายในเรื่องของข้อมูลด้านคุณภาพ - ปรับปรุงและพัฒนางาน ทีมงาน รายงาน การประเมินผลของฝ...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
2 (ตำแหน่งๆละ 1 อัตรา ดูแล QC 1 อัตรา และดูแล RD 1 อัตรา)
Salary 50,000-80,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามารถและประสบการณ์)
30 Apr 17
2 . เสมียนธุรการ-สโตร์
- รับสินค้า - เช็คสต็อค - เปิดบิล วางบิล - ทำงบภายใน รายงานบัญชี - ประสานงานทั่วไป - คีย์ข้อมูลซื้อ-ขาย

บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 12,000
30 Apr 17
3 . ที่ปรึกษาการขาย
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดีเกี่ยวกับความรู้ผลิตภัณฑ์และการบริการประโยชน์ต่อการขาย แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์MG ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายและการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูลสุดแก่ลูกค้า (ทางบริษัทมีการ...

บริษัท มหาชัย ออโต้ เซลส์ (เศรษฐกิจ) จำกัด (รถยนต์เอ็มจี สมุทรสาคร)
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 15,000-40,000+++/เดือน
30 Apr 17
4 . พนักงานขาย- กทม. พนักขาย - ตจว.
1. ออกตลาดหาลูกค้า- ขยายตลาด 2. สร้างยอดขาย

บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
30 Apr 17
5 . เจ้าหน้าที่สต๊อค
1.เช็คสต๊อคสินค้า รับเข้า - จ่ายออก ตัด stock สินค้าประจำวันและนับ stockทุกเดือน 2.ตรวจสินค้าให้ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า 3.ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ของฝ่ายผลิต 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
30 Apr 17
6 . Shipping Staff
ดูแลงานด้านเอกสารนำเข้าและส่งออก จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการพิธีการศุลกากร รวมถึงติดต่อประสานงานราชการเกี่ยวกับงานนำเข้า-ส่งออกของบริษัท

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary Depend on working experienced
30 Apr 17
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Department)
ติดต่อประสานงานลูกค้าภายในประเทศ

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Apr 17
8 . Accountant Supervisor
กำกับ ควบคุม ดูแล งานบัญชี – การเงิน และงานจัดซื้อวัสดุโรงงานรองจากผู้จัดการฝ่ายบริหาร

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
30 Apr 17
9 . RD Staff (ประจำห้องปฎิบัติการ)
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ๆ 2.คิดค้นและทดลองสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 3.ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ตามความต้องการของลูกค้า 4.คิดค้น,ปรับปรุงสูตรของวัตถุดิบ ตามความต้องการของลูกค้า...

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary Depend on working experienced
30 Apr 17

บริษัท เอ็ม.เค.พี.ซี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
Salary ตามตกลง
30 Apr 17
11 . Sale Coordinator รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
30 Apr 17
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการ Trading
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ Supplier ด้านการนำเข้าและส่งออกกับต่างประเทศ

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary Depend on working experienced
30 Apr 17
13 . Supply Chain Specialist
Demand Management -ทำงานร่วมกับฝ่าย Marketing เพื่อจัดทำ Forecast ของสินค้าในกลุ่มต่างๆ--กำหนดระบบการวัดความแม่นยำของ Forecast ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ -ออกแบบระบบงาบงานการติดตามควบคุมการส่งมอบให้เป็นไ...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
30 Apr 17
14 . Supply Chain Manager
Demand Management -ทำงานร่วมกับฝ่าย Marketing เพื่อจัดทำ Forecast ของสินค้าในกลุ่มต่างๆ--กำหนดระบบการวัดความแม่นยำของ Forecast ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ -ออกแบบระบบงาบงานการติดตามควบคุมการส่งมอบให้เป็นไ...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
30 Apr 17
15 . ช่างเชื่อม
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ - มีความขยัน อดทน ตั้งใจเรียนรู้งาน - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ (เป็นบางครั้ง) - วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด - สามารถเชื่อม CO2 หรือ ไฟฟ้าได้

LeKise Lighting Co., Ltd.
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 Apr 17
16 . สถาปนิก ( ออกแบบภายใน )
ออกแบบงานด้าน Lighting Design ให้กับลูกค้าโครงการ ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร นำเสนองานแนวคิดในการออกแบบแสง ให้กลุ่มต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สรุปรวบรวมข้อมูลแบบทั้งหมดของโครงการ

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 Apr 17
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ R&D (BOM)
1. จัดทำรายงานวัตถุดิบ BOM (Bill Of Material) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2. รับผิดชอบบันทึกข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ลงในระบบ เพื่อคำนวณต้นทุน สรุปโครงสร้างราคาสินค้า 3. ถอดแบบผลิตภัณฑ์จาก Drawing พร้อมทั...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 Apr 17
18 . ช่างประจำเครื่องจักร
-ควบคุมเครื่องจักร -แก้ปัญหาของเสีย -ควบคุมระบบคุณภาพ

LeKise Lighting Co., Ltd.
8 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 Apr 17
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ประสานงานกับฝ่ายขาย สำรวจตลาด วิเคราะห์ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ตลาดได้

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 Apr 17
20 . พนักงานขายประจำภาค ( ภาคเหนือ ภาคอิสาน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มเติมฐานลูกค้าใหม่ - คอยสื่อสาร อัพเดตข้อมูล รับเรื่องเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง

LeKise Lighting Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
30 Apr 17
  1,197 Positions      
Sort By 
Disability Jobs