JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,023 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนา และบริหารระบบคุณภาพ (DCC)
-ดูแล และบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 ทั้งระบบ -จัดทำการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในตามแผนงาน (Lead Auditor) -ควบคุมและดำเนินการเอกสารระบบคุณภาพทั้งหมด (DCC) -ดูแลงานด้านการพัฒนาองค์กร และบุคลากร (Training ...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
3 May 16
2 . วิศวกรรมการผลิต (IE)
- ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานในการจับเวลาหามาตรฐานในไลน์การผลิต - ร่วมแก้ปัญหาในขบวนการผลิต - Blance Line เพื่อเพิ่มผลการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - นำระบบการทำงานแบบ Lean มาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเป็นร...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
3 May 16
3 . Asst.Merchandiser / Merchandiser
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และถ่ายทอดข้อมูลของลูกค้าไปยังฝ่ายผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้าอย่างถูกต้อง

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
3 May 16
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Manager)
1.ควบคุม บริหารจัดการ งานการเงินของบริษัททั้งหมด ของบริษัทในเครือ 2.จัดทำงบต้นทุนผลิตและ เข้าใจกระบวนการผลิตธุรกิจการ์เม้นท์ 3.บริหารจัดการงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ 4.ดูแลการจัดการภายในฝ่ายบัญชีและก...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
3 May 16
5 . เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขากระทุ่มแบน
- ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการจัดส่งและรับพัสดุ การเก็บค่าบริการให้ถูกต้องและตรงเวลา - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งไปยังลูกค้า - ทำงานวันจันทร์ - เสา...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนหลายอัตรา
Salary รายได้รวมเฉลี่ย 12,000 บาท ขึ้นไป
3 May 16
6 . Accountant supervisor
กำกับ ควบคุม ดูแล งานบัญชี – การเงิน และงานจัดซื้อวัสดุโรงงานรองจากผู้จัดการฝ่ายบริหาร

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-32,000
3 May 16
7 . เจ้าหน้าที่สโตร์ช่าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง , ควบคุมสต๊อกสโตร์ , ควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างและงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
3 May 16
8 . Sale Coordinator รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-17,000
3 May 16
9 . ผช.หัวหน้าแผนก / หัวหน้าแผนกฝ่ายควบคุม / ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ - บรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบสินค้าระหว่างการผลิตให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ความรู้ในงานและทักษะ - กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร...

บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
3 May 16
10 . Asst.QMR/EMRรับสมัครด่วน !
1.ดูแลการจัดทำและรักษาระบบ ISO9000&ISO14000 2.ดูแลการ Audit ต่างๆ 3.ดำเนินการประชุมประจำเดือน 4.กำกับดูแลการควบคุมเอกสาร 5.สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพแก่พนักงาน

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-32,000
3 May 16
11 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบ ดูแลงานด้านระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ และงานซ่อมบำรุง ศึกษาข้อมูลองค์กรที่ www.tcunionagrotech.comเพื่อความเข้าใจก่อนสมัคร

บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามวุฒิ/ประสบการณ์ในตำแหน่ง
3 May 16
12 . Marketing Manager
งานด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์แผ่นลามิเนต

บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
3 May 16
13 . ช่างซ่อมบำรุง
ช่างประจำหน่วยงานวิศวกรรม จบปวช.ปวส.ด้านอุตสาหกรรมสาขาใดก็ได้

บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
3 May 16
14 . เจ้าหน้าที่ทีมกิจกรรม
- ออกบูธต่างจังหวัด - จัดชิม

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
3 May 16
15 . พนักงานขับรถ(สำหรับออกบูธ)
- ขับรถไปตามจังหวัดต่าง - จัดเตรียมอุปกรณ์+พื้นที่สำหรับออกบูธ

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
3 May 16
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- รายละเอียดงานบัญชี - จัดทำเอกสาร

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
3 May 16

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
3 May 16

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
3 May 16
19 . พนักงานบัญชีสำนักงาน
-ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ออกรายงานภาษี ภงด.3,53 -บันทึกบัญชีประจำวันรับ,จ่าย -ออกรายงานภาษีซื้อ,ขาย -รวบรวมเอกสารบัญชีส่งสำนักงานบัญชีทุก 3 เดือน -อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

บริษัท เอเบิ้ล เฮ้าส์แวร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิ และประสพการณ์
3 May 16
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน/จัดซื้อ
- ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า - ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายนอกและภายในกิจการ - ตรวจสอบราคา เปิดใบสั่งซื้อ เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบหรืออื่นๆ - ควบคุมการตรวจรับสินค้า และจัดเก็บ - งานอื...

บริษัท เอเบิ้ล เฮ้าส์แวร์ จำกัด
1 อัตรา
3 May 16
  1,023 Positions      
Sort By 
Disability Jobs