JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  807 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ดูแลประสานงานลูกค้า รับออเดอร์ - ทำใบเสนอราคาขาย คำสั่งสินค้าเข้า คำสั่งสินค้าออก ใบสั่งขาย - การติดตามเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ทันตามที่กำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - จัดการ จัดเก็บเอกส...

ไอสยาม อินเตอร์ฟู้ด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
18 Dec 14
2 . จนท.เร่งรัดหนี้สินศูนย์สมุทรสาคร (มหาชัย) โทร 034-828189
ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
20 Position
Salary 10,000-15,000
18 Dec 14
3 . HR Supervisor
-เริ่มจัดการระบบบุคลากรของบริษัท -ดูแลเรื่องเงินเดือนพนักงาน ใช้งานโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ (Digital scan) และโปรแกรมคำนวนเงินเดือน (ADG Payroll) - จัดหาพนักงานใหม่ - จัดการระบบการทำงาน ขอบเขตการทำงา...

บริษัท เมลามีนอาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 27,000 THB (Start)
18 Dec 14
4 . Sale Executive
1. หาฐานลูกค้าใหม่ให้บริษัท 2. ทำ presentation 3. ขายสินค้า โดยเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ 4. ดูแลลูกค้าหลังการขาย 5. ทำรายงานทะเบียนลูกค้า 6. ทำรายงานการเข้าพบลูกค้า 7. ทำยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำห...

บริษัท เมลามีนอาร์ท จำกัด
5 อัตรา
Salary เริ่ม 25,000+ commission ตามยอดขาย
18 Dec 14
5 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบ,ถอดแบบงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อจัดทำ BOM และแบบสำหรับผลิต - ควบคุมงานด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
18 Dec 14
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประจำนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารและธุรการในหน่วยงาน -ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ /ความสามารถและข้อตกลง
18 Dec 14
7 . Sale Coordinater Supervisorรับสมัครด่วน !!!!
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 16,000-20,000
18 Dec 14
8 . ผช.ผจกฝ่ายจัดซื้อ ด่วนมาก !!!!
1. กำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานด้านการจัดซื้อ 2. กำกับ ดูแลสรรหาผู้ขายวัตถุดิบและแม่พิมพ์รายใหม่ 3. กำกับ ดูแลระบบการประเมินผลผู้ขายรายใหม่และรายเก่า 4. กำกับ ดูแลการพยากรณ์การสั่งซื้อวัตถุดิบ 5. กำ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาท
18 Dec 14
9 . พนักงานนำเข้าสินค้าต่างประเทศ จัดซื้อในประเทศ
• ตรวจเอกสารนำเข้าสินค้า เช่น B/L , PI , PL เป็นต้น หาซื้อสินค้าในต่างประเทศ • ติดต่อหาซับพลายเออร์จากต่างประเทศ • ต้อนรับลูกค้าต่างประเทศ **จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการนำเข้าสินค...

WINTECH MANUFACTURING CO., LTD.
Salary 25,000 ขึ้นไป
18 Dec 14
10 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออกรับสมัครด่วน !!!!
1. ประสานงานกับบริษัท Shipping 2. ดูแลเอกสารด้านการนำเข้าสินค้า 3. ดูแลการจ่าย-ขอคืนอากรขาเข้า

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-13,000
18 Dec 14
11 . ผู้จัดการฝ่าย Logistic
รับผิดชอบบริหารงานคลังสินค้าวัตถุดิบ/คลังสินค้าสำเร็จรูป และบริหารการจัดส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถบริหารจัดการด้านการรับเข้า/จัดเก็บ และเตรียมการกระจายสินค้าไปยังคู่ค้าและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภ...

Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง
18 Dec 14
12 . พนักงานขายต่างจังหวัด (Sale)
รับสมัคร เซล 1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2.ภาคเหนือ 3.กรุงเทพและปริมนฑล หน้าที่ เพื่อนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ เช่น บานพับ ลูกบิด ตัวล็อค เป็นต้นแก่กลุ่มลูกค้าร้านค้าร้านฮาร์ดแวร์...

WINTECH MANUFACTURING CO., LTD.
Salary 10,000 +คอมมิชชั่น
18 Dec 14
13 . เจ้าหน้าที่ IT
1. จัดหา ติดตั้ง ดูแลรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท 2. ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Software ภายในบริษัท 3. ดูแลระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษั...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-10,500
18 Dec 14
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีด่วน มาก!!
1. คำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย 2. วิเคราะห์ต้นทุนจริง กับต้นทุนมาตรฐาน 3. ทำรายงานการวิเคราะห์ 4. จัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พร้อมแพค จำกัด
1 อัตรา
18 Dec 14
15 . หัวหน้าแผนก QA / ผช.หัวหน้า QA
ด่วนมาก !!

1.ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อทำการวิเคราะห์เพื่อหาความเป็นไปได้ในการผลิต ก่อนฝ่ายขาย จะรับ Order ของลูกค้าใหม่หรือสินค้าใหม่ 2.ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองการผลิต เพื่อประสานงานก...

บริษัท พร้อมแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง(ประสบการณ์)
18 Dec 14
16 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
- Test วัตถุดิบใหม่ - งานระบบเอกสาร

บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 14
17 . Human resource Manager
1.To manage Human Resources Department. 2.Control and planing HR job comply company policy. 3.Improve and develop subordinate and plan to develop acknowlage our employee.

บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 14
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
รับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 14
19 . IT Supervisor ด่วนที่สุด!!
To manage server system , Internet and mail. To maintenance hardware and other equipment.

บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 position
Salary Company structure
18 Dec 14
20 . Sales Representative ต้องการด่วน!!
Follow up customer requirement for sales functional finding new potential customer ,and/or understand ISO/TS16949

บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร+ประสบการณ์
18 Dec 14
  807 Positions      
Sort By 
Disability Jobs