JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,028 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเชื่อม/ช่างกลึง/พนักงานทั่วไป
ช่างเชื่อม/ช่างกลึง/พนักงานทั่วไป

บริษัท ไทย ทง พริซีชั่น จำกัด/บริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด
6 Position
Salary 320-450 ต่อวัน
30 Nov 15
2 . ช่าง CNC (CAD/CAM)
- ออกแบบด้วย CAD ได้ - เขียนโปรเกรม CAM ได้ เช่น โปรแกรม ซีมาตรอน,โปรแกรม nx โปรแกรม มาสเตอร์แคม,โปรแกรม topsolid - ใช้เครื่องกลึง - กัด (Lathe - Milling) ได้ - ใช้เครื่อง CNC (Lathe - Milling...

บริษัท ไทย ทง พริซีชั่น จำกัด/บริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
30 Nov 15
3 . ธุรการประสานงาน ด่วนมาก!!
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก - ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆ

Bangkok Percussion
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000 ขึ้นไป
30 Nov 15
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ด่วนมาก !!
-จัดทำเอกสารต่างๆในคลังสินค้า ใบเบิก ใบเปลี่ยนสินค้า -ตัดสต๊อก สรุปยอดส่งหัวหน้าแผนก -เบิกสินค้าและจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอยหมาย

Bangkok Percussion
1 อัตรา
Salary 12,000-16,000
30 Nov 15
5 . เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี ด่วนมาก !!
งานบัญชีและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

Bangkok Percussion
2 Position
Salary 13,000 - 18,000 บาท
30 Nov 15
6 . เจ้าหน้าที่สต๊อกประจำโรงงาน ด่วนมาก !!
- รับของ เบิกของ นับจำนวน และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่นำมาผลิตเครื่องดนตรี/สต๊อกกล่องลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - แพคและจัดเก็บงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ยกของเองได้ - วางแผน ควบคุม...

Bangkok Percussion
5 อัตรา
Salary 11,000 - 17,000 บาท
30 Nov 15
7 . พนักงานเขียนแบบ
เขียนแบบ Drawing ชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
29 Nov 15
8 . QC ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ QC ทั้งหมด ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้เป็นไปตามกำหนด

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
29 Nov 15
9 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (กระทุ่มแบน สมุทรสาคร) กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!
1. รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารฝึกอบรมภายในตามแผนประจำเดือน 2. รับผิดชอบประสานงานในระหว่างการอบรม 3. รับผิดชอบสรุปค่าใช้จ่าย, สรุปแบบประเมินการอบรม , สรุปแบบรายงานการฝึกอบรม 4. รับผิดชอบบันทึกประวัต...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Nov 15
10 . หัวหน้างาน แผนกค่าตอบแทนและสวัสดิการ (สมุทรสาคร) กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!
รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการจ่ายค่าจ้าง การจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนงานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Nov 15
11 . พนักงานขับรถผู้บริหาร กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!
พนักงานขับรถผู้บริหาร : รับผิดชอบงานขับรถให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Nov 15
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด : Marketing กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!
รับผิดชอบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการขาย และข้อมูลทางการตลาด สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การจัดงาน Event, แนะนำสินค้า งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯลฯ

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Nov 15
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ : Export Customer Service กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!
รับผิดชอบติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ กิจกรรมเกี่ยวกับเสนอขายสินค้ากับลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์/ตามตกลง
29 Nov 15
14 . เจ้าหน้าที่การเงิน กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี บัญชีการเงิน การรับ-จ่าย อายุลูกหนี้ รายการเช็คต่างๆ

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Nov 15
15 . Graphic Design, Event Staff : ฝ่ายการตลาด กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!
- รับผิดชอบงานออกแบบกราฟฟิก สื่อประชาสัมพันธ์งานทางด้านการตลาด เช่น. โบว์ชัวร์ แคทตาลอก โรลอัพ ป้าย ใบปลิว ฯลฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท กรอกใบสมัครด้วยตนเ...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
29 Nov 15
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ : Export Sales กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!
ประสานงานกับผู้แทนฝ่ายขายต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกคำสั่งซื้อสินค้า ตลอดจนติดตามเพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งถึงผู้สั่งซื้อ

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Nov 15
17 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ประจำภาคตะวันตก(สมุทรสาคร,มหาชัย) ติดต่อ พี่อ๊อด 089-813-2241
สนับสนุนงานบริหารร้าน KFC ในด้านต่างๆ ดังนี้ - ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ - บริหารผลิตภัณฑ์ - บริหารยอดขาย ต้นทุน กำไร - งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้จัดการร้าน

Yum Restaurants International (TH) Co., Ltd.
10 ตำแหน่ง
Salary 15,000-18,000 บาท ต่อ เดือน
29 Nov 15
18 . ธุรการฝ่ายผลิต
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล 2.งานจัดทำแผนการผลิต 3.การเบิกวัตถุดิบ บรรจุภััณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง 4.จัดเก็บและสรุปข้อมูลการผลิตส่งฝ่ายที่เกี่ยข้อง 5.งานด้านการส่งมอบสิ้นค้า 6.งานปรับสภาพแวดล้อมในการทำง...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Nov 15
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแผนการตลาด 2.วางแผนกลยุทธ์และหากลุ่มเป้าหมาย 3.ทำการตลาดให้บริษัท และโฆษณา โบว์ชัวร์ ออกโปรโมชั่น 4.ดูแลงานในส่วนการตลาด ออนไลน์ เช่น ผ่าน Soci...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Nov 15
20 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/หัวหน้าหน่วยผลิต ด่วนมาก !!
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต 1.ควบคุมการผลิตให้เป็นเป็นไปตามแผน 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 4.ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง บจก.เค ซี แอล เทรด...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Nov 15
  1,028 Positions      
Sort By 
Disability Jobs