JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,043 Positions      
Sort By 
21 . หัวหน้าลาน
1) ตรวจสอบรายงานการส่งมอบสินค้า สินค้าคงเหลือและบัญชีทรัพย์สิน 2) บริหารการคัดแยกให้มีประสิทธิภาพ 3) บริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 4) บริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ 5) บริหารจัดการแรงงานภายในล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jun 17
22 . Production Planning Supervisor (Near BTS/MRT)
26-May-17 หมายเลขอ้างอิงจ๊อบส์ดีบี: JTH300003001364590 Job Description: Plans and prepares production schedules for manufacture of commercial products (Cosmetics and Food Supplement): Draws up ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jun 17
23 . หัวหน้าส่วนขนส่ง
- วางแผนการขนส่ง และประสานงาน โดยใช้ Own fleet และ Outsource ให้เกิดประสิทธิภาพ - วิเคราะห์การบริหารคลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บให้สอดคล้องกับเส้นทางการขนส่ง - ประเมินผลประสิทธิภาพ Own...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jun 17
24 . Replenishment Supervisor
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities): 1. งานบริหารคลังสินค้า 1.1 วางแผนควบคุมดูแลการสั่งซื้อสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 1.2 ควบคุม กำกับ ป้องกันดูแลมิให้สินค้าขาดสต๊อก 1...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
1 Position
Salary 19,000-25,000
23 Jun 17
25 . Demand & Supply Specialist
1.วางแผน และพยากรณ์ แผนความต้องการทั้งหมดให้สอดคล้องกับรอบการขายตามรอบปีปฏิทิน 12 เดือน สำหรับทุกแบรนด์ เพื่อวางแผนด้านดีมาน และซัพพลายเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง และ งบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งตลาดภายใน...

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)
23 Jun 17
26 . Supply Chain Officer
1.สั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลังที่คลังสินค้าด้วยระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ 2.สั่งซื้อและกระจายสินค้า สำหรับสินค้าจัดรายการโปรโมรชั่นในแต่ละเดือน ( Allocation ) 3.สั่งซื้อสินค้าตามที่สาขา/ จัดซื้อ ส่งเรื...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
5 Position
Salary ์NA
23 Jun 17
27 . พนักงานคลังสินค้า
• ตรวจเช็คสินค้า การจัดสินค้า ตามใบ Pick ในระบบ พร้อมทั้งเพ็ค บรรจุลงหีบห่อ เพื่อพร้อมส่ง • การจัดเก็บสินค้าเข้า Slot ตามเอกสาร Put away เพื่อให้ทราบถึงจำนวนสินค้าที่สมบูรณ์ ชำรุด และให้ถูกต้องตามระบ...

Central Online Group (COL)
23 Jun 17
28 . Branch Store Officer (เพชรบุรี)รับสมัครด่วน !
- จัดชุดสินค้า จัดเรียงสินค้า เช็คสต็อคสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000
23 Jun 17
29 . พนักงานธุรการจัดส่ง (ประจำสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า 2.บันทึกข้อมูลด้านการจัดส่งสินค้า 3.จัดทำข้อมูลลูกค้าในการจัดส่ง 4.ตรวจนับสินค้าและติดหน้ากล่องสินค้าก่อนนำขึ้นรถ 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 Jun 17
30 . Store Manager (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณ่กำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สวัสดิการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
31 . Logistics Quality Controls Division Manager
• ตรวจสอบบุคลิกภาพของพนักงานในภาพรวม • ตรวจสอบข้อเท็จจริงของงานไม่สำเร็จ ที่ไม่เป็นไปตาม work flow • ตรวจสอบและติดตาม customer complain • จัดคอสอบรม สร้างคอสอบรมที่เข้ากับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน • ...

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 40,000-60,000
23 Jun 17
32 . Safety Officer
Responsibilities : -ให้การสนับสนุนการพัฒนาแผนสุขภาพความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้า และดาเนินงานตามแผนงาน ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท -ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 Jun 17
33 . Logistics Planning and Development Division Manager
• Translate business needs into process steps and activities • Identify logistics issues, provide improvement directions and develop implementation plans with logistics team • Conduct and support in...

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 40,000-60,000
23 Jun 17
34 . Operation Support Manager
• สร้างและรักษาระบบการบริหารงานคลังสินค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้า • วิเคราะห์ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเพื่อพัฒนาขั้นตอนการทำงาน • วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 Jun 17
35 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขารามอินทรา
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
23 Jun 17

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
23 Jun 17
37 . ผู้ชำนาญการงานบริการ ฝ่ายอาหารสด
-ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำแก่ลูกค้า -ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของร้าน รวมถึงการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท -ดูแลจัดเก็บสินค้าคงคลัง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 Jun 17
38 . Warehouse Operator
ดูแลงานด้านคลังสินค้า

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industrial Rayong
3 อัตรา
Salary N/A
23 Jun 17
39 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำร้าน Kerry สาขาสาธุประดิษฐ์
- ต้อนรับ และให้บริการลูกค้าในสาขานางลิ้นจี่ - ให้คำปรึกษา และแนะนำรายละเอียดการบริการ - จัดทำ และสรุปรายงานต่างๆ

บริษัท ศศิภรณ์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 12,000 – 15,000 บาท (หลังผ่านโปร 2 เดือน + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน + ค่าล่วงเวลา)
23 Jun 17
40 . Planning & Performance Manager
Responsibilities : -จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (weekly, monthly financial & KPI report) รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมและแก้ไขให้แก่ General Manager ประจำคล...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 Jun 17
  1,043 Positions      
Sort By 
Disability Jobs