JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,019 Positions      
Sort By 
21 . Asset Controller
1.ควบคุมการติดรหัสทรัพย์สินของบริษัท 2.ควบคุมทะเบียนทรัพย์สินในระบบ ERP 3.จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน 4.ตรวจเช็คและควบคุม stock 5.ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
19 Aug 17
22 . หัวหน้างานคลังสินค้า
1.เบิกจ่ายเเละตรวจสอบวัตถุดิบ ทั้ง รับเข้าเเละจ่ายออก 2.จัดทำเเละอัพเดทฐานข้อมูลวัตถุดิบคงเหลือเเละสินค้าสำเร็จรุปที่มีอยู่ 3.สรุปรายการวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปคงคลังเเละการจัดส่งรายงานให้กับผู้เกี่...

บริษัท กลอนกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary 20,000-25,000 บาท
19 Aug 17
23 . ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
-ควบคุมพนักงานในฝ่าย ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบนโนบายบริษัทฯ -ควบคุมการบริหารคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ -ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานของฝ่ายขาย -บริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้าแล...

บริษัท เฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 17
24 . พนักงานดูแลสต๊อคสินค้า
-ทำการรับจ่ายสินค้า ให้ตรงกลับเอกสาร ใบเบิกสินค้า/PKG -ทำการตรวจสอบจำนวนและคุณภาพเพื่อรับสินค้าเข้าในคลังสินค้า -ทำการจัดเก็บสินค้าให้สามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด -ดูแลความ...

บริษัท ละมุน เบบี้ จำกัด
1 Position
Salary 11,000 บาทขึ้นไป
19 Aug 17
25 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดเรียงสินค้า - เช็คจำนวนสินค้าในคลัง - รับ - จ่ายสินค้า

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
3 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป
19 Aug 17
26 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า : Warehouse Section Manager
- บริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้า พร้อมบริหารงบประมาณคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล พร้อมทำการวิเคราะห์และวางแผนงานในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ประสานงานร่วมกับฝ่ายต...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 - 50,000
19 Aug 17

บริษัท อวาจิ แมตทีเรีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 17
28 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. ตรวจรับวัสดุ-ชิ้นส่วนการผลิต จาก Vender ตามที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อทำการสั่งซื้อ 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ในกรณีที่การส่งสินค้าจาก Vender ไม่เป็นไปตามสเป็คที่กำหนดไว้ หรือสินค้ามีจำนวนไม่ครบ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 17
29 . พนักงานดูแลคลังสินค้า
งานบริหารคลังสินค้า (หมึกพิมพ์ เคมี และอุปกรณ์การพิมพ์) - บันทึกสินค้าเข้า ออกประจำวัน พร้อมทำสรุปประจำสัปดาห์ - วางแผนควบคุมดูแลการสั่งซื้อสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุม กำ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย
หลายอัตรา
19 Aug 17
30 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ GPS
1. ตรวจเช็คเอกสารรายงานเดินรถประจำวันของพนักงานขับรถ 2. ประสานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3. คีย์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานขับรถ และพนักงานติดตรถ 4. ทำการบันทึกค่าใช้จ่าย และรายได้ในส่วนของค่าขนส่ง ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา ด่วนมาก !!
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 17
31 . พนักงานประจำร้าน
ออกบิลตามออเดอร์ลูกค้า และ จัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ

ร้านคลังยาปากน้ำ
1 อัตรา
Salary 10,000-12,000
19 Aug 17
32 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
• วางแผนการส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดเวลา • จัดเรียงสินค้าให้เหมาะสม • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าและรับคืนจากลูกค้า • ตรวจสอบและดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • รายงานปัญหาใ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary 10,000 บาท/เดือน
19 Aug 17
33 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
-วางแผนและบริหารจัดการการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้ได้ประโยชน์สูงสุด -กำหนดกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้า -ควบคุมดูแลปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในระดับที่เหมา...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000.-
19 Aug 17
34 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ แพคเกจจ้ิง 2.การควบคุมสต๊อกแพคเกจจิ้ง และบริหารจัดการตามระบบ FIFO 3.การบันทึกเอกสารประจำหน่วยงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary 12,000-14,000
19 Aug 17
35 . หัวหน้าคลังสินค้า
- ตรวจสอบควบคุมการจัดเก็บเคลื่อนย้ายและรับเข้าสินค้าสำเร็จรูปประจำวัน - ควบคุมสต็อค เช็คสต็อค และการเบิกจ่ายสินค้า - ควบคุมติดตามการทำงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
19 Aug 17
36 . จนท.สโตร์
1. จัดสินค้าตามใบสั่งจอง จากฝ่ายขาย 2. ตรวจสอบ เช็คสินค้า ตามใบสั่งซื้อและใบส่งสินค้า 3. เบิก-จ่าย และตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ 4. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าร่วมกับ จนท.จัดส่งก่อนนำสินค้าไปส่งให้กับลูกค...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 17
37 . Senior Supervisor warehouse
-Control and conduct Every Part such as Local & CKD part -Manage inventory and stock -Report daily and monthly inventory -Coordinate department is related -Report to PPC Manager

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 17
38 . หัวหน้างานคลังสินค้า
- วางแผน ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแล การให้บริการด้านการจัดเก็บ การรับ-จ่ายวัตถุดิบ ภาชนะ วัสดุและอะไหล่ต่างๆให้แต่ละหน่วยงานให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ตรวจสอบขั้นตอนและข้อกำหนดในการทำง...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 17
39 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ Loader (เวลโกรว์, บางปู)
- ขับรถโฟล์คลิฟท์ในโรงงานเพื่อขนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกจัดส่ง - ดูแล บำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 17
40 . เจ้าหน้าที่จัดงาน และวิเคราะห์ GPS (Esso - ศรีราชา) สามารถเข้ากะได้
- Monitor รถที่ติดตั้ง GPS ทุกคัน - ตรวจสอบรถบรรทุกที่ทำผิดกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ - ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และพฤติกรรมของรถบรรทุกและ พขร. - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเก...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 17
  1,019 Positions      
Sort By 
Disability Jobs