JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,067 Positions      
Sort By 
1 . Staff จัดรถขนส่งพนักงาน
1.จัดสายรถและจ่ายงานให้พนักงานขับรถ 2.เช็คเที่ยวรถเทียบกับการวิ่งงานของพนักงานขับรถ 3.สรุปเที่ยวรถส่งบัญชี 4.ตรวจสอบเวลาการเดินรถ 5.ตรวจสอบสภาพรถและความเรียบร้อยของพนักงานขับรถ 6.จัดทำรายงานทางเด...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Dec 17
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(บางเลน จังหวัดนครปฐม)
- นำส่งสต๊อกคงเหลือประจำวันของสินค้าในคลัง และสต๊อกห้องเย็น - ตรวจสอบสินค้ารับเข้าและจ่ายสินค้า จัดเก็บสินค้า - ดูแลความสะอาดบริเวณคลังสินค้าประจำวัน - ควบคุมดูแลระบบ GPS ขนส่งห้องเย็น รถซื้อมา/ขา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
3 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง
- วางแผนการจัดสาย ส่งสินค้าประจำวัน - จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามเป้าหมาย - ควบคุม ติดตาม และประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน - วางแผนการจัดสรรง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ทั่วประเทศ)
ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าทั้งสาขาและร้าน Betagro Shop รวมทั้ง order สินค้าที่มาจากโรงงาน จัดทำเอกสารการวางบิลของขนส่งพร้อมทั้งคิดค่าขนส่ง การเบิกเอกสารอื่นๆ และคิดเงินให้แก่ลูกค้ารวมทั้งเทียบ Accpac ก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ดูแลเกี่ยวกับการนำเข้า และการส่งออกสินค้าให้กับลูกค้า 2. ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภทสินค้า และจำนวนสินค้าคงเหลือ 3. ดูแลการรับ การเก็บสินค้าภายในคลัง 4. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และ...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 9,500 - 15,000.- / ตามตกลง
15 Dec 17
6 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้ารับวัตถุดิบ (เนื้อสัตว์)
1. ตรวจสอบกระบวนการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายคลังวัตถุดิบ(เนื้อสัตว์) ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุมและวางแผนการจัดเก็บ วัตถุดิบ 3. ดำเนินการคีย์ข้อมูล และ...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Dec 17
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - ดูแล Stock คลังสินค้า - ควบคุม จัดการและการตรวจสอบ - วางแผนแก้ปัญหาและตรวจสอบรายงานต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
3 Position
15 Dec 17
8 . พนักงานสโตร์ / เจ้าหน้าที่ QC
พนักงานสโตร์ - เบิก จ่าย สินค้า จัดเรียงสินค้า ลงข้อมูล- บันทึกข้อมูลสต๊อคสินค้า เจ้าหน้าที่ QC - ตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและวิเคราะห์แก้ไขปัญหา จัดทำรายงาน -ประสานงานกับหน่วยง...

บริษัท แอนโม อิเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Dec 17
9 . หัวหน้า แผนกจัดส่ง
1. วางแผนรอบการจัดส่งสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนด 2. จัดสินค้าขึ้นรถ และตรวจเช็คความเรียบร้อย 3. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดส่ง ให้ถูกต้องครบถ้วน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
15 Dec 17
10 . พนักงาน Tool Control (ฝ่ายผลิต)
- ควบคุมการเบิกจ่าย Cutting Tool - จัดทำรายงานส่งบัญชีประจำวัน - สั่งซื้อ Tool ตามยอดการใช้ - จัดทำใบเบิก, ลงรับ Invoice - บันทึกการใช้ Tool ใน Stock

Yamaha Motor Parts Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary Negotiable
15 Dec 17
11 . Store Officer
1.ดูแลรับจ่ายวัสดุใน Store 2.ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ขับรถรับวัสดุ กลับเข้า Store

บริษัท ดีสุวรรณรีสอร์ท จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
15 Dec 17
12 . พนักงานคลังสินค้าอาวุโส (ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช)
-ดูแลการตรวจรับและจัดเก็บสินค้า -ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าและเตรียมจัดส่ง -ดูและสถานที่จัดเก็บและสินค้า

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตงลง
15 Dec 17
13 . พนักงานคลังสินค้า (หญิง) ประจำอมตะนคร จ.ชลบุรี / อมตะซิตี้ จ.ระยอง
-ตรวจเช็คสินค้าตามเอกสาร,นำสินค้าเข้าจัดเก็บ,การเบิกจ่ายสินค้า,Packingสินค้าก่อนส่งมอบ

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
15 Dec 17
14 . พนักงานคลังสินค้าฯ (เบียร์ช้าง)เชียงใหม่ แม่ริม ติดต่อพี่อร่อย 061-413-0775
1. จัดเรียงสินค้าในคลังฯ 2. ติตรถกระจายสินค้า ส่งให้กับลูกค้า **เวลาเข้างาน 08.00 - 17.00 น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
10 Position
Salary 9,000-15,000
15 Dec 17
15 . พนักงานคลังสินค้า บริษัท ไทยเบฟ จำกัด จังหวัดลำพูน
1. จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า 2. ติดรถกระจายสินค้าส่งให้ลูกค้า หรือตามได้รับมอบหมาย มี 2 คลังสินค้า คือ คลังเชียงใหม่ (แม่แตง) คลังเชียงใหม่ (ลำพูน)

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
5 อัตรา (2 คลังฯ)
Salary 450 บาท (ค่าแรง 400 ค่าอาหาร 50 บาท)
15 Dec 17
16 . พนักงานคลังสินค้าประจำ บ.ไทยฯเบฟฯ ประจำ จ.ภูเก็ต อ.เมือง
1.จัดเรียง ยก สินค้า / ติดรถกระจายเพื่อกระจายสินค้าในเขตพื้นที่(เบียร์ลัง) ตามห้างร้าน ต่างๆ

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
10 Position
Salary 340 บาท (ค่าแรง 310 ค่าอาหาร 30 บาท)
15 Dec 17
17 . พนักงานประจำคลังสินค้า Big-C คลองเปรง จ.ฉะเชิงเทรา
1.จัดเรียงสินค้า เข้า-ออก 2.แพ็คสินค้า เพื่อเตรียมกระจายสินค้า 3.เช็คสินค้า เข้า-ออก

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
60 Position
Salary 10,000 ขึ้นไป
15 Dec 17
18 . เจ้าหน้าที่อะไหล่
ดูแลระบบอะไหล่ทั้งหมด

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
3 Position
Salary ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
15 Dec 17
19 . ธุรการคลังสินค้า
1.ตรวจนับสินค้าเข้า-ออกและทำรายงานการตรวจนับ 2.จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก สรุปการเข้าออกของสินค้า 3.ติดต่อประสานงานกับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้า 4.จัดทำรายงานสรุปสต...

บริษัท อีลิท โพลี แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Dec 17
20 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- บริหาร - จัดการ ควบคุมวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมดูแลความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงคลัง

บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด
Saha Group Industrial Park Sriracha Chonburi
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
  1,067 Positions      
Sort By 
Disability Jobs