JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,016 Positions      
Sort By 
1 . จนท.คลังสินค้า
- รับผิดชอบในการรับเข้า-เบิกออก คลังสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำสต๊อกสินค้าคลังสำเร็จรูป - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในคลัง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สลีพเวลล์ อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 17
2 . พนักงานเบิกจ่ายอะไหล่ (ประจำศูนย์บริการ TOYOTA) รับสมัครด่วน !
- รับอะไหล่ใหม่เข้าสต๊อก เช็กสต๊อกอะไหล่ จัดจ่าย และรับคืนอะไหล่ให้กับช่างภายในศูนย์บริการ - ทำรายงาน จดบันทึก - จัดหา หรือซื้ออะไหล่ร้านข้างนอก (กรณีฉุกเฉิน) - สั่งอะไหล่เข้าสต๊อก - ปฏิบัติงานอื...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 11,000- 13,000 บาทขึ้นไป
22 Aug 17
3 . Logistics and Customer Support (Sales of Plastic Materials Company) [T0393]
- Purchase, selling documentation and handling, purchase schedule and delivery schedule controlling, Arrange the delivery to customers, Interface to customers, Inventory data updating.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 27,000 THB (Depend on experience)
22 Aug 17
4 . พนักงานฝ่ายพัสดุรับสมัครด่วน !
- เบิก-จ่าย อะไหล่ในแต่ละฝ่าย - ปิด Job อะไหล่ที่ใช้จริง - ทำ PR สั่งซื้ออะไหล่ - การติดตามอะไหล่ในและต่่างประเทศ - ดูงบประมาณขอฝ่าย - การับเข้าอะไหล่ในและต่างประเทศ - จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ปร...

บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 17
5 . Warehouse chief (Laemchabang) (43108)
Warehouse management control and daily planning of warehouse section To arrange space and facilities according to change volume. Co ordinate with others section for success warehouse section's goal....

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000-35,000
22 Aug 17
6 . Supply Chain Planning Manager (43095)
Monitor and review Production Planning & Raw Material Functional Performance to ensure the team meets/exceeds its business plan targets and objectives Secure continue reliability supply of key raw m...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 100,000-150,000
22 Aug 17
7 . Assistant Manger of Warehouse (Bonus 4-5 month) (42942)
Warehouse management and take responsible for supervising every tasks that go on in a warehouse and include the receiving, handling, storing, and delivery. ...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000-50,000
22 Aug 17
8 . Manger of Warehouse (Bonus 4-5 month (42932)
Manage and control warehouse and delivery systems to be in effective quality as company’s policies Improve quality of receiving/storage/delivery/quality control/space using and safety for working and...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 70,000-80,000
22 Aug 17
9 . Sales Administrator (Logistics) - Bang Phli (PP)
• Process and manage sales orders in full cycle from order entry to invoicing with accordance to Company’s guidelines and policies. • Liaise with relevant internal and external parties to manage and ...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000
22 Aug 17
10 . พนักงานคลังสินค้าUrgently Required !
1.ตรวจเช็คสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้ลูกค้า 2.ติดรถส่งสินค้า 3.จัดเรียงสินค้า ขึ้นรถ 4.และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วิสแพค จำกัด
3 อัตรา
Salary 9,000 -10,000บาท
22 Aug 17
11 . Warehouse Officer / Rayong
1. วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่ง 2. รวบรวมข้อมูลงานคลังสินค้าและงานจัดส่ง จัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท...

บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จำกัด
1 Position
Salary N/A
22 Aug 17
12 . หัวหน้าคลังสินค้า (สาขาชลบุรี)
- ควบคุมการเก็บรักษาสินค้าให้เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย ดูแลไม่ให้เกิดความเสียหาย,ตรวจ เช็ค Stock สินค้า - ควบคุม-ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าในแผนก - ดูแลและควบคุมกำลังคนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกได้

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chonburi
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 17
13 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง
- สามารถวางแผนพัฒนาการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมตรวจสอบการจัดส่งให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้เหมาะสม - สามารถดำเนินการและจัดการแผนการจัดส่งได้ และง...

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
22 Aug 17
14 . สโตร์(ไซด์งาน)
ตรวจ/รับ/เช็ค ของ วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่างๆว่าครบ ถูกต้องตามที่หน้างานสั่งของหรือไม่ และตรวจ เช็ค สต็อค ให้ถูกต้อง และอยู่ในสภาพดี เรียบร้อย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนประสานงานต่างๆภานในโครงการ

RF&ZT Joint Venture Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามความรู้/ ความสามารถ(มีสวัสดิการค่าอาหาร/เดินทาง) ที่พักฟรี
22 Aug 17

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
1 Position
Salary 40,000 - 50,000 บาท
22 Aug 17
16 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาเพชรบูรณ์
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 17
17 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ คลังวัตถุดิบ
1.ควบคุมการรับ,จ่าย พัสดุ วัตถุดิบ เพื่อจ่ายให้ฝ่ายผลิต 2.ติดตาม ตรสจสอบ การจ่าย และ สต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต 3.ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่รับผิดชอบ ให้เพียวพอต่อการจัดเก็บ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 17
18 . QC Sup.(ประจำศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย)
• ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าสด,ผลไม้ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน • ดูแลและตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบสารปนเปื้อนในสินค้าที่ส่งผ่านศูนย์กระจายอาหารสด,ผลไม้ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย • รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพส...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
22 Aug 17
19 . หัวหน้าลาน
1) ตรวจสอบรายงานการส่งมอบสินค้า สินค้าคงเหลือและบัญชีทรัพย์สิน 2) บริหารการคัดแยกให้มีประสิทธิภาพ 3) บริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 4) บริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ 5) บริหารจัดการแรงงานภายในล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 17
20 . พนักงานประจำคลังสินค้า ประจำเพาเวอร์บาย วังน้อย
1.ตรวจเช็คสินค้ารับเข้า ส่งออกให้ถูกต้องตามจำนวนใบสั่งสินค้า 2.จัดเก็บสินค้าเข้าชั้นวางสินค้า 3.นำสินค้าออกมารอ รถจากสาขาที่จะมารับสินค้า 4. ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน สัญญาเป็น Parttime 6 เดือน และจะพิ...

Central Group Co., Ltd. - Power Buy Co., Ltd. (บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด)
Salary 9,500
22 Aug 17
  1,016 Positions      
Sort By 
Disability Jobs