JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,094 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดหา Supplier , เจรจาต่อรองราคาสินค้า , ดูแลสัญญาสินค้าและบริการ -จัดทำ ตรวจสอบใบจัดซื้อ (PO) และติดตามการส่งมอบจาก Supplier -จัดทำทรัพย์สินที่จัดซื้อมา -จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้าของแต่ละบริษัท...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและประสบการณ์
21 Oct 17
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการถบรรทุก (เทรลเลอร์)ประจำไซต์งานสวนกิตติ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราUrgently Required !
1. ช่วยจัดเตรียมความพร้อมของรถขนส่งสินค้าที่รับผิดชอบดูแลให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา 2. ควบคุมพฤติกรรมพนักงานในความดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศต่างๆที่ ทาางบริษัทกำหนด 3. ช่วยกำกับดูแลให้คนขับ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ+รายได้จากการบริหารรถ(360 บาท/ คัน) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท
21 Oct 17
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สโตร์)
-รับสินค้า จากซัพพลายเออร์ -ตรวจนับสินค้า -จัดทำเอกสารรับของเข้าสโตร์ -จัดทำเอกสารรายงานสินค้า -ชั่งน้ำหนัก วัดขนาดสินค้า

ASIA FORWARDING (THAILAND) LTD.
2 Position
Salary 10,000-11,000
21 Oct 17
4 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Store Foreman)
1. ควบคุมพนักงานคลังสินค้า 2. เบิกจ่ายสินค้า  3. จัดทำเอกสารรับจ่ายสินค้า/รายงานสินค้าคงคลัง 4. ควบคุมการตรวจนับสินค้า 5. ปรับปรุงพัฒนางาน

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
1 Position
21 Oct 17
5 . เจ้าหน้าคลังสินค้าและการขนส่ง / Store & logistics
- ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้าที่อยู่ในระบบให้ตรงกับความจริง - จัดเก็บและบันทึกใบเบิกสินค้า,ใบรับสินค้า เข้าระบบคลังสินค้า และตรวจสอบความถูกต้อง - ดุ...

บริษัท เช็งเค่น จำกัด
1 Position
Salary 12,000 - 16,000 ++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 Oct 17
6 . พนักงานคลังสินค้า (ศูนย์มีนบุรี)
1.ตรวจรับสินค้า ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าและดูแลหน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.นับสต๊อกสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้า

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
21 Oct 17
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่งและคลังสำเร็จรูป
- ควบคุมดูแลและบริหารงานคลังสินค้าสำเร็จรูป - บริหารระบบการจัดเก็บสินค้า - ควบคุมและดูแลการรับ-จ่ายและตรวจเช็คสต็อกสินค้า - ดูแลการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามแผนงาน - ติดตามและแก้ไขงานด้านคลังสินค้าให้...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
8 . เจ้าหน้าที่สโตร์/เจ้าหน้าจัดส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- เบิกจ่ายและรับคืนสินค้าตามเอกสาร - ตรวจสอบสินค้าและส่งเคลมหากมีสินค้าชำรุด - ดูแลความสะอาดและจัดระเบียบภายในสโตร์ - ทำสต๊อกการ์ดการเบิกจ่ายประจำวัน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 Position
21 Oct 17
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า(เช็คเกอร์)
1.ตรวจนับจำนวนสินค้าเข้าฟรีส เข้าเก็บ และออกสินค้าจากห้องเย็น 2.แขวนป้าย เก็บป้ายกำกับสินค้า และตรวจสอบความถูกต้อง 3.ตรวจนับสินค้าpackกล่อง 4.ลงบันทึกข้อมูลในใบเข้า-ใบออกสินค้า 5.ตรวจสอบสินค้าที่ไ...

บริษัท เอ็นเอส ซีฟูดส์ จำกัด
2 คน
Salary ตามตกลง+ OT
21 Oct 17
11 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
- ขับรถจัดส่งสินค้าตามที่บริษัทกำหนดได้ - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและเอกสารในการจัดส่ง - ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานและดูแลรักษารถทั้งภายนอกและภายใน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วีต้า เคมีคอล จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Oct 17
12 . ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการขนส่ง (บ้านโรงโป๊ะ ชลบุรี, ระยอง)
1.การบริหารงานขนส่งและควบคุมการทำงานการจัดส่ง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน - วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง แล้วรายงานยังผู้บังคับบัญชาให้ทราบ - ควบคุม ...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 17
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ แพคเกจจ้ิง 2.การควบคุมสต๊อกแพคเกจจิ้ง และบริหารจัดการตามระบบ FIFO 3.การบันทึกเอกสารประจำหน่วยงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary 12,000-14,000
21 Oct 17
14 . เจ้าหน้าที่ขนส่ง (โลจิสติกส์)
- วางแผนการเดินรถ - ตรวจสอบการบำรุงรักษารถ - งานสต๊อกอุปกรณ์ - วางบิล - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
Amata City Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 17
15 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- จัดเรียงเคลื่อนย้ายตรวจนับสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า - แพ็คสินค้าเพื่อเตรียมส่ง - ดุแลพื้นที่คลังสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับจากผุ้บังคับบัยชา

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 17
16 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารงานคลังสินค้า

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Audit)
- รับผิดชอบงานด้านคลังสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า - ตรวจสอบสาขาหน้าร้านทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary 14,000 บาทขึ้นไป
21 Oct 17
18 . Transportation Staff
-Warehouse Management System Control. -Cost Analysis and Logistics Improvement. -Budget/Expenses planning and follow up.

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
21 Oct 17
19 . หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์/LG Supervisor
-วางแผนและประสานงาน การขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ -บริหารพนักงานในแผนกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -วิเคราะห์และควบคุมต้นทุนค่าขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
20 . Warehouse & Logistics Supervisorรับสมัครด่วน !
1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า 2. อนุมัติการเบิกจ่าย ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือสินค้าออกจากคลัง 3. ควบคุมและดูแลการขนย้ายสินค้า โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ซ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
  1,094 Positions      
Sort By 
Disability Jobs