เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: กฎหมาย
 พบ 145 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Lawyer/Senior Lawyer
• Provide legal advice (in consultation with local legal counsel) with respect to all transactions of the oversea branches especially the branches in PRC • Draft, review, revise, edit, negotiate, pr...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
๐ สืบสวนสอบสวนกรณีมีเหตุพนักงานธนาคารกระทำทุจริต บุคคลภายนอกกระทำทุจริต และพนักงานธนาคารปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด เป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ๐ ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความดำเน...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่บริหารงานหมาย ฝ่ายกฎหมาย
• เป็นศูนย์กลางการลงทะเบียนรับหมาย หรือหนังสือจากหน่วยงานราชการ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ • ตรวจสอบและปฏิบัติตามคำสั่งในหมาย หรือหนังสือของหน่วยงานราชการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวล...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ธ.ค. 61
4 . Makeup Artist ช่างแต่งหน้า
ประจำสาขา:Central Rama III, Siam Square II, Union Mall - ให้บริการแนะนำด้านความงาม และบริการแต่งหน้าให้กับลูกค้า - นำเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านความงามและสินค้าแบรนด์วัตสัน - ผลักดันยอดขายสิน...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน พร้อม Incentive และโบนัสประจำปี 2 รอบ
17 ธ.ค. 61
5 . ทนายความ
1. จัดทำเอกสารงานคดี ติดต่อลูกความ ว่าความ 2. ออกพบลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาด้านคดี 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและโครงสร้างองค์กร
17 ธ.ค. 61
6 . Legal and Compliance (เจ้าหน้าที่กฏหมายองค์กร)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา (Officer 1 อัตรา , Supervisor 1 อัตรา)
เงินเดือน 20,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
17 ธ.ค. 61
7 . Collection Supervisor และเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาอุดรธานี
**Collection Supervisor - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 61
8 . ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
1. ร่าง ตรวจสอบและแก้ไข สัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาต่อรองกับคู่สัญญา 2. จัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ 3. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเป็นการทั่วไปแก่หน่วยงานภายในที่มาขอคำปรึกษา...

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน N/A
17 ธ.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000+ค่าประสบการณ์+คอมมิชชั่น
17 ธ.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้านงาน Legal
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ - ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000+ค่าประสบการณ์+คอมมิชชั่น
17 ธ.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000+ค่าประสบการณ์+คอมมิชชั่น
17 ธ.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Pre-Write Off
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000+ค่าประสบการณ์+คอมมิชชั่น
17 ธ.ค. 61
13 . ผู้จัดการกฏหมาย
-ตรวจสอบและติดตามเอกสาร เจรจาเรียกร้องหรือชดใช้ค่าสินไหมแก่บุคคลและบริษัทประกันภัยทั้งก่อนและหลังดำเนินคดีในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยฯ คปภ. และขั้นตอนการบังคับคดี ตลอดจนการนำเสนอผู้...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
17 ธ.ค. 61
14 . Senior Legal Officer
1.Review,revise, draff various contracts, agreement and other legal documents both in Thai-English. 2.File legal application and documentation. 3.Cocrdinate with govenment agencies. 4.Provide legal...

PM Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ธ.ค. 61
15 . ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย
- ติดตามและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป - จัดทำร่างสัญญา และเอกสารสำคัญๆ ทางด้านกฎหมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ร่วมกับผู้บังคับบัญชาเจ...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 61
16 . Senior Legal Officer
-Provide advice on legal matter, drafting and reviewing contracts as well as legal related documents to ensure the legality of transactions, to minimize the legal risk, and to enhance the benefits of ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
17 ธ.ค. 61
17 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ และเอกชน 3. เป็นตัวแทนด้านกฏหมายให้กับบริษัทฯ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
18 . Fraud Detection and Monitoring (Senior Officer - Supervisor)
1.ตรวจสอบความผิดปกติของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ก่อนและหลังอนุมัติ 2.ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานที่ผิดปกติ เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 3.ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบทานควบคู่กับการปฏิบัติของพนักงานสาขา 4...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
17 ธ.ค. 61
19 . นิติกรอาวุโส
- ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมาย พร้อมร่างความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ - จัดทำ ตรวจสอบเจรจาต่อรองกับคู่สัญญา ทบทวน แก้ไขเ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
17 ธ.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี (ทนายความ)
•ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล •ดำเนินคดีในศาลเพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย •รับมอบอำนาจจากบริษัทในการร้องทุกข์ ดำเนินคดีอาญา คดีทุจริตกับลูกหนี้ของบริษัท •ติดตามทวงหนี้สินกับล...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
17 ธ.ค. 61
 พบ 145 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ