เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกควบคุมและประกันคุณภาพ
1.ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 1.1วางแผนงาน จัดหน่วยงาน อำนวยการ ประสานงานในแผนกบริการจัหา,แผนกผลิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.2บริหารงานประกันคุณภา...

บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ