JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างกลึง สำนักงานเกาะลันตา จังหวัดกระบี่รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน : 1. มีความสามารถในการตัดโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และอื่นๆ ได้ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 2. มีความสามารถถอดแบบหรือแกะแบบตาม Shop Drawing เพื่อสามารถนำมาแปลงให้เป็นชิ้นงานได้ 3. สามารถ...

บริษัท ส่งเสริม ทรานเซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกาะลันตา จังหวัดกระบี่รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน : 1. ปฏิบัติงานด้านการบริการ การจัดการ และดูแลช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ 2. ติดตามข่าวสาร ประเมินผล และดำเนินการ ตามสถานการณ์ต่างๆของบริษัท ฯ โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ อ...

บริษัท ส่งเสริม ทรานเซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 มี.ค. 62
3 . พยาบาลวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติการงานพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ (งาน OPD/ER/IPD) - ซักประวัติ และลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ - จ่ายยาตามออเดอร์แพทย์ - ออกตรวจคนไข้นอกสถานที่พร้อมแพทย์ - งานเอกสารภายในคลินิก - งานอื่นๆ...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 32,000-60,000 (ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงานและปริมาณคนไข้)
26 มี.ค. 62
4 . ผู้ช่วยพยาบาล รับสมัครด่วน !
- ให้การพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น/ซักประวัติ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ - จัดทำใบเสร็จรับเงิน พร้อมรับชำระเงินจากผู้ป่วย - ดูแลยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อม...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-35,000
26 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Account Receivable)รับสมัครด่วน !
- จัดทำสรุปรายการลูกหนี้การค้าประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล - ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทที่เป็นลูกหนี้การค้า โดยระบุเงื่อนไขในการรับชำระในแต่ละบริษัท - ลงบันทึกรายการรับชำระหนี้สินในแต่ละเดือ...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 + ค่า Commission
26 มี.ค. 62
6 . เลขานุการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
- Provide office and administrative support - Prepare agenda and schedule meeting - Manage information requests (minute, report, agreement ) - Organize and store paperwork and e-document - Coordin...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-45,000 ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
26 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โรงแรม Guesthouse ร้านค้า และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยนำข้อมูลมากำหนดกลยุทธ์เพื่อวางแผนด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - จัดทำ Marketing Survey โดยหาช่องทางก...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 29,000 + ค่า Commission
26 มี.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ควบคุมระบบบัญชีและการเงินทั้งหมด โดยการเรียนรู้ธุรกิจและตอบโจยท์ของงานบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเเภท

บริษัท ดุสิต ออโต้เซลส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท
26 มี.ค. 62
9 . ช่างควบคุมงานก่อสร้าง ( Foreman )รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้าง ประเมิยราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ตรวจสอบความคืบหน้าของแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามที่ระยะเวลาของบริษัทฯกำหนด

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 มี.ค. 62
10 . วิศกรโยธา ( Civil Engineer )รับสมัครด่วน !
ออกแบบ / เขียนแบบ และควบคุมงานวิศวกรรมโครงสร้าง ประเมินราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ์Negotiable
26 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบงานบัญชีต้นทุน - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,การเงิน พื้นที่อ.คลองท่อม,เหนือคลอง,จ.กระบี่รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หรือ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
13 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด/Trainee Manager สาขาเกาะพีพี
1.ดูแลบริหารจัดการระบบงานภายในร้าน 2.รักษามาตฐาน QSC ให้ได้ 100% 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ทำงานเป็นกะ เช้า บ่าย ดึก 5.ทำงาน6-8 เดือน ปรับตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 6.โปรโมทเป็นผู้จัดการ...

บริษัท แมคไทย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 16,000++
25 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการและงานบุคคล ประจำสถานีกระบี
1.Up date กำลังพลของพนักงานทุกวัน 2.ดำเนินการรับสมัครพร้อมนัดหมายเพื่อให้หัวหน้าสัมภาษณ์ 3.ดำเนินการจัดทำการเบิกสวัสดิการพนักงานต่างๆ 4.จัดทำเงินเดือนพนักงาน ทั้งรายวันและรายเดือน 5.ประสานงานกั...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
งานปฎิบัติ 1.ทุกวันทำงาน เวลา 10:00 น.-11:00 น. 1.1จัดทำใบเบิกพัสดุ/วัตถุดิบ/สินค้าสำเร็จรูป (F-SP-001) และใบส่งมอบ (F-PD-013) เล่มกระบี่ ,เล่มกระบี่ SMP (B) และเล่ม MGP 1.1.1ถ้าเป้นใบเบิกพ...

บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
16 . HR Officer
- ดูแลด้านการสรรหา พนักงาน พิจารณาสัมภาษณ์ พนักงานให้เหมาะสม - พิจารณากำลังคนให้เหมาะสม - ดูแลจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ - ดูแลด้านเงินเดือนทั้งระบบ - ดูแลด้านการประเมินผลการทำงาน รวมถึงอบรมเพื่อพัฒ...

บริษัท แน็พ กระบี่ จำกัด (NAP KRABI HOTEL)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า(G.S.A)
1.บริการต้อนรับลูกค้าเชคอิน-เชคเอาท์ 2.ให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบริการของโรงแรม ต่อลูกค้า 3.ดูแลแขกของโรงแรม หากแขกต้องการความช่วยเหลือ 4.จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าพักเข้าระบบ

บริษัท แน็พ กระบี่ จำกัด (NAP KRABI HOTEL)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
18 . วิศวกรฝ่ายขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ขายสินค้าอุปกรณ์นิวเมติก, ไฮดรอลิก, ไดอะแฟรมปั๊ม, วาล์วอุตสาหกรรม และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัท คิงส์ ออฟ วาล์ว (หาดใหญ่) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท++ (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
25 มี.ค. 62
19 . ผู้จัดการแผนกร้านค้าและพื้นที่เช่า
1. บริหารพื้นที่เช่าให้มีกำไร สูงสุด 2. ดูแลและรักษา ร้านค้าเช่ารายเดิม พร้อมทั้ง นำเสนอร้านค้าและแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาใช้ในพื้นที่ 3. จัดทำ budget ค่าใช้จ่ายและเป้าหมายของรายได้ประจำปี 4. ควบคุมเรื่...

ห้างโวคกระบี่
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท/เดือน
23 มี.ค. 62
20 . ช่างชำนาญเครื่องยนต์เรือและเจทสกี
-ซ่อมเครื่องเรือ-เจทสกี -ออกงานกิจกรรมนอกพื้นที่ -บริการลูกค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัชร มารีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
22 มี.ค. 62
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ