เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส กระบี่
ตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000- 17,000 บาท
21 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบงานบัญชีลูกหนี้ - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (SM - General Affairs) สาขากระบี่
- ดูแลทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน - วางแผนและจัดเตรียมโปรแกรมการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุม ดูแล และต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 ม.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักงานเกาะลันตา จังหวัดกระบี่รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการจัดทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักบัญชี 2. ปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินให้ถูกต้องทันเวลา 3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ 4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ควบคุ...

บริษัท ส่งเสริม ทรานเซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
5 . พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-ดูแลและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร -ตรวจเช็คค่า PS น้ำด้วยอุปกรณ์ -ซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้น หรือติดต่อประสานงานกับบริษัทฯที่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง -ติดตามงานซ่อม -ทำ...

บริษัทโชคอนันต์ทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท/เดือนมีค่าคอมมิชชั่นจากขยอดรายได้
21 ม.ค. 62
6 . ช่างชำนาญเครื่องยนต์เรือและเจทสกี
-ซ่อมเครื่องเรือ-เจทสกี -ออกงานกิจกรรมนอกพื้นที่ -บริการลูกค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัชร มารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
21 ม.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
1.บริหารบุคลากรให้มีความพร้อมคุณสมบัติเหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอ 2.พัฒนาอบรมให้พนักงานมีความสามารถสูงขึ้น 3.ตรวจสอบการทำ Time Attendance ให้ถูกต้องและทันเวลา 4.ตรวจสอบการสั่งซื้อให้ถูกต้อง 5.ควบคุมม...

ห้างโวคกระบี่
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท/เดือน
21 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ช่าง (กระบี่ )
• ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ DIY • ติดตั้งชุดแท้งค์เข้ากับปริ๊นเตอร์ • ติดตั้งกล่องวงจรปิด / CCTV • ซ่อมคอมพิวเตอร์ • ซ่อมโน็ตบุ๊ค • ซ่อมปริ๊นเตอร์ • ซ่อมแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน • ปฏิบัติตามมาตรฐาน Ad...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + (ค่าคอมมิชชั่น)
21 ม.ค. 62
9 . หัวหน้าทีม-HORECA-กระบี่
- วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทาง HORECA ตามกลยุทธ์และแผนงานที่เทรดมาร์เก็ตติ้งวางไว้ - วางแผนงานขายและส่งเสริมการขายสินค้าแต่ละตราสิ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ม.ค. 62
10 . พยาบาลวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติการงานพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ (งาน OPD/ER/IPD) - ซักประวัติ และลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ - จ่ายยาตามออเดอร์แพทย์ - ออกตรวจคนไข้นอกสถานที่พร้อมแพทย์ - งานเอกสารภายในคลินิก - งานอื่นๆ...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 32,000-60,000 (ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงานและปริมาณคนไข้)
19 ม.ค. 62
11 . ผู้ช่วยพยาบาล รับสมัครด่วน !
- ให้การพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น/ซักประวัติ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ - จัดทำใบเสร็จรับเงิน พร้อมรับชำระเงินจากผู้ป่วย - ดูแลยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อม...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-35,000
19 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้การค้า)รับสมัครด่วน !
- จัดทำสรุปรายการลูกหนี้การค้าประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล - ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทที่เป็นลูกหนี้การค้า โดยระบุเงื่อนไขในการรับชำระในแต่ละบริษัท - ลงบันทึกรายการรับชำระหนี้สินในแต่ละเดือ...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 + ค่า Commission
19 ม.ค. 62
13 . เลขานุการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
- Provide office and administrative support - Prepare agenda and schedule meeting - Manage information requests (minute, report, agreement ) - Organize and store paperwork and e-document - Coordin...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-45,000 ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
19 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โรงแรม Guesthouse ร้านค้า และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยนำข้อมูลมากำหนดกลยุทธ์เพื่อวางแผนด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - จัดทำ Marketing Survey โดยหาช่องทางก...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 29,000 + ค่า Commission
19 ม.ค. 62
15 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างตามแบบ และตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการทำงานให้ทันตามเวลา ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ควบคุมการสั่งของให้ทันตามเวลา - ติดตามการดำเนินงาน ความคืบหน้า - ติดต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาบรรณกิจ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง /ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ/เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด/โบนัส/งานสังสรรค์ปีใหม่
18 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสารวีซ่านอกสถานที่(ทำงานจ.กระบี่)รับสมัครด่วน !
ให้ข้อมูลวีซ่ากับลูกค้า ตรวจสอบเอกสารสำหรับการขอวีว่าแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ทำการติดต่อสถานฑูตฯ เพื่อยื่นวีซ่า ออกไปทำวีซ่าให้ลูกค้านอกสถานที่ ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. สวัสดิกา...

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 16,000+คอม
18 ม.ค. 62
17 . พาราเมดิค
เป็นคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปในแหล่งท่องเที่ยว คนไข้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จำนวนต่อวันไม่มาก เหมาะสำหรับผู้ที่รักการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิต และต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

Square Inter Clinic
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำพื้นที่ ประจำพื้นที่จังหวัดกระบี่
ลักษณะงาน 1.ดูแลลูกค้าและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 2.เสนอขายสินค้าประจำพื้นที่ วางแผนและดำเนินการขายสินค้า 4.จัดกิจกรรมการขายสินค้าในพื้นที่ 5.ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า 6.สามารถทำงานเป็นทีมไ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
10 อัตรา
17 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสารวีซ่า (Visa Service Coordinator)
• ให้ข้อมูลวีซ่าแก่ลูกค้า • ตรวจสอบเอกสารสำหรับการขอวีซ่าแต่ละประเภทให้ถูกต้อง • ทำการติดต่อสถานทูตฯ เพื่อยื่นวีซ่า • รับ-ส่ง เอกสารลูกค้าของบริษัท

บริษัท บัตเตอร์คัพ วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่นเซอร์วิส กระบี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
งานปฎิบัติ 1.ทุกวันทำงาน เวลา 10:00 น.-11:00 น. 1.1จัดทำใบเบิกพัสดุ/วัตถุดิบ/สินค้าสำเร็จรูป (F-SP-001) และใบส่งมอบ (F-PD-013) เล่มกระบี่ ,เล่มกระบี่ SMP (B) และเล่ม MGP 1.1.1ถ้าเป้นใบเบิกพ...

บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ