JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการทีมขาย / ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผู้จัดการทีมขาย (มีคอมมิชชั่น /เงินบรรลุเป้า / เงินบรรลุเป้าพิเศษ / ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ) - ควบคุมทีมขายเพื่อการบรรลุเป้าการขายของบริษัทฯ - บริหารจัดการทีม ทั้งบุคคลากร และกระบวนการทำงานทั้ง...

บริษัท ดุสิต ออโต้เซลส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
22 พ.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ภายในบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด/Trainee Manager สาขาเกาะพีพี
1.ดูแลบริหารจัดการระบบงานภายในร้าน 2.รักษามาตฐาน QSC ให้ได้ 100% 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ทำงานเป็นกะ เช้า บ่าย ดึก 5.ทำงาน6-8 เดือน ปรับตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 6.โปรโมทเป็นผู้จัดการ...

บริษัท แมคไทย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 16,000++
22 พ.ค. 62
4 . ช่างควบคุมงานก่อสร้าง ( Foreman )รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้าง ประเมิยราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ตรวจสอบความคืบหน้าของแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามที่ระยะเวลาของบริษัทฯกำหนด

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกไบโอแก๊ส
1.ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัทและกิจกรรมตามประกาศต่างๆของบริษัทอย่างเคร่งครัด 2.ประสานงานกับฝ่ายโรงงานสกัดในการส่งน้ำเสียเข้าระบบไบโอแก๊ส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ฝึกอบรมทักษะและปรับทัศนคติให้มีวินัยในก...

บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
6 . ธุรการ
- จัดเตรียมเอกสารทั่วไป ด้านงานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานต่างๆ - ประสานงานภายในองค์กร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำ Site ก่อสร้าง
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างทั้งหมด สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ - หาแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ จป. วิชาชีพ 12 ข้อ

บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
8 . สถาปนิก (ประจำ Site งาน)
- ประสานงานระหว่าง ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลงานต่างๆ ภายใต้กำหนดเวลาในแผนงาน เร่งรัดงานให้เสร็จตามกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพงาน ให้เป็นไปตาม BOQ และระยะเวลา - ตรวจสอบ...

บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
9 . Site Engineer
- วางแผนงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - เตรียมวัสดุในการก่อสร้าง สำรวจอุปสรรคในการก่อสร้างในโครงการ - ติดตามงาน Shop Drawing ตรวจเช็กปริมาณงานของผู้รับเหมาและตรวจเช็กปริ...

บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
10 . Project Manager (Construction)
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคารโรงแรม - จัดทำงบประมาณโครงการ - วางแผนงานก่อสร้าง แผนการใช้วัสดุ ให้เป็นไปตามแผน - แก้ปัญหาหน้างาน ประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและควบคุ...

บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์ (ตามตกลง)
21 พ.ค. 62
11 . พยาบาลวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติการงานพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ (งาน OPD/ER/IPD) - ซักประวัติ และลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ - จ่ายยาตามออเดอร์แพทย์ - ออกตรวจคนไข้นอกสถานที่พร้อมแพทย์ - งานเอกสารภายในคลินิก - งานอื่นๆ...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 32,000-60,000 (ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงานและปริมาณคนไข้)
21 พ.ค. 62
12 . ผู้ช่วยพยาบาล รับสมัครด่วน !
- ให้การพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น/ซักประวัติ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ - จัดทำใบเสร็จรับเงิน พร้อมรับชำระเงินจากผู้ป่วย - ดูแลยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อม...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-35,000
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Account Receivable)รับสมัครด่วน !
- จัดทำสรุปรายการลูกหนี้การค้าประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล - ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทที่เป็นลูกหนี้การค้า โดยระบุเงื่อนไขในการรับชำระในแต่ละบริษัท - ลงบันทึกรายการรับชำระหนี้สินในแต่ละเดือ...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 + ค่า Commission
21 พ.ค. 62
14 . เลขานุการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
- Provide office and administrative support - Prepare agenda and schedule meeting - Manage information requests (minute, report, agreement ) - Organize and store paperwork and e-document - Coordin...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-45,000 ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
21 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โรงแรม Guesthouse ร้านค้า และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยนำข้อมูลมากำหนดกลยุทธ์เพื่อวางแผนด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - จัดทำ Marketing Survey โดยหาช่องทางก...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 29,000 + ค่า Commission
21 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่จป.
1.งานด้านความปลอดภัย 1.1 จัดทำแผนการปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 1.2 จัดทำรายงานจป. ส่งสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานได้ตามกำหนดเวลา 1.3 Update แผ่นป้ายแสดงสถิติการเกิด...

บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.ปฏิบัติงานที่รับมอบหมายตามแผนงานประจำวัน ให้เสร็จเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ใช้อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.เข้าดำเนินการแก้ไขงานซ่อ...

บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
1 สอบทวนรายละเอียดการลงบันทึกบัญชีสินทรัพย์ แล้วส่งเอกสารการ บันทึกบัญชีทรัพย์สินให้ผู้จัดการอนุมัติเอกสารการลงบัญชี 2 ตรวจสอบ และ อนุมัติเอกสารการลงบัญชีในระบบบัญชีทั้งหมดทุกระบบ ( ...

บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการและงานบุคคล ประจำสถานีกระบี
1.Up date กำลังพลของพนักงานทุกวัน 2.ดำเนินการรับสมัครพร้อมนัดหมายเพื่อให้หัวหน้าสัมภาษณ์ 3.ดำเนินการจัดทำการเบิกสวัสดิการพนักงานต่างๆ 4.จัดทำเงินเดือนพนักงาน ทั้งรายวันและรายเดือน 5.ประสานงานกั...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีทั้งด้านรายได้และต้นทุน จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานจัดทำเอกสารสำหรับรายการปรับปรุงทางบัญชี เพื่อทำการปิดบัญชีในส่วน Cost Contr...

บริษัท ปาล์มพันล้านจำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ