JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นิติกร
1.ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 2.ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายของบริษัท ทั้งในแง่การเสนอความคิดเห็น แนะนำและ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000.- บาท
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่กฏหมาย
- ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในด้านกฎหมาย และความสอดคล้องต่อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งนี้หากมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายอันเกี่ยวกับผู้บริโภค คณะกรรมการอาหารและยา แรงงาน หรือทรัพย์สินทางปัญหาจะไ...

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด
21 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ