JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 116 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - ควบคุ...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
-ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของ...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
3 . Visa/Work Permit Assistant @BTS Bangna
Tasks and Responsibilities: • Support for visa, work permit, legal contracts and prepare the relevant registration documents and report the progress to supervisor on a timely manner. • Assist Contra...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
16 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายUrgently Required !
-ดูแลและจัดการเอกสาร ตามแนวทางและกระบวนการทางกฎหมาย -แก้ไขปัญหาในด้านเนื้อหาของเอกสารให้ถูกต้อง -ให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้สินและข้อพิพาท -ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 18,000-20,000บาท
16 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
1.รวบรวมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน นิติกรรมสัญญาต่างๆภายใต้ บจก.แคชแวนแมนเนชเมนท์ ได้แก่สัญญาเช่า (อาคาร สำนักงาน หน่วยขาย),สัญญาบริการพื้นที่, ประกันภัยหน่วยขายสิค้า ทรัพย์สิน รปภ,สัญญาเช่า(รถยนต์),ป...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
16 มิ.ย. 62
6 . Legal Officer/ Senior - ThaiDrink
- Drafting/reviewing contracts or any other legal instruments as may be assigned from time to time with efficiency and in timely manner. - Providing support in Intellectual Property project for b...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
7 . Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
16 มิ.ย. 62
8 . พนักงานติดตามหนี้และบังคับคดี
- บริหารจัดการลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องบังคับคดี - กำกับดูแลบริษัทภายนอกในการติดตามหนี้และฟ้องร้องบังคับคดี - ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายและบังคับคดี

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
16 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 20,000 + คอมมิชชั่น
16 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
16 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา - จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ - ร่างหนังสือตอบผู้เอาประกันภัยให้ทราบผลการพิจารณาของบริษัท - จัดทำหนังสือทวง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
16 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง 2. สืบพยาน หมายถึง การนำพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณา เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างตามประเด็นใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
16 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
16 มิ.ย. 62
14 . EIA Officer - Monitor
1. ประสานงานติดต่อบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานมอนิเตอร์ ให้ตรวจสอบตามมาตรการฯที่ได้รับเห็นชอบ 2. ส่งมอบมาตรการฯ EIA และนำเสนอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (BU PMC CM ผู้นับเหมา) ทำความเข้าใจและรับทราบมาตรการ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
16 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานสืบทรัพย์และบังคับคดี (Supervisor – Assistant Manager Level)
1. ควบคุมและกำกับงานบังคับคดี ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ติดต่อประสานงานให้ความเห็น และรวมถึงการสั่งการให้ดำเนินคดีต่อหลังจากที่มีการดำเนินการยื่นฟ้อง 3. ดูแลเรื่องการสืบทรัพย์ ยึดอายัดทรัพย์ ข...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
16 . Senior Risk Management Officer
1. ดูแล จัดเก็บเอกสาร Corporate ของบริษัท, สมุดบัญชีทะเบียนผู้ถือหุ้น รวม รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆของบริษัท 2. ดูแล ควบคุมการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ,จดหมายของแผนก BOD เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ รวม...

Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด)
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
17 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ และเอกชน 3. เป็นตัวแทนด้านกฏหมายให้กับบริษัทฯ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
18 . ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
ทนายความ full time ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ไทยดู้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาท up
15 มิ.ย. 62

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
20 . ทนายความรับสมัครด่วน !
- เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่ง คดีแรงงาน ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัทและบริษัทในเครือ - ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท - จัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ - ตร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
15 มิ.ย. 62
 พบ 116 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ