JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 129 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานกฏหมายและเจ้าหน้าที่บังคับคดี ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่สาทร รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร/ร่างสัญญาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม/ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาต่างๆของบริษัทฯ 2.ดูแลและจัดทำเอกสารสำคัญของบริษัทรวมถึงการขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารท้ายฟ้องแ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2อัตรา ( หยุดเสาร์-อาทิตย์)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่รังวัดสอบเขตที่ดิน และนิติกรรมสัญญารับสมัครด่วน !
- งานจดทะเบียนซื้อ/ขายที่ดิน - งานจดทะเบียน เช่า/ให้เช่า - งานรังวัดสอบเขต รวมโฉนด แบ่งกรรมสิทธิ์ - งานสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน - งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สยามกลการ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
16 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอาวุโส
Job Purpose - สามารถว่าความดำเนินคดีในศาล ในคดีที่บริษัทใช้สิทธิเรียกร้องลูกหนี้ หรือแก้ต่างคดีที่บริษัทถูกฟ้องร้อง - สามารถให้คำปรึกษากฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล Key tasks and Responsibilit...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
พันธกิจโดยรวมของตำแหน่งงาน - เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และสามารถรับผิดชอบงานที่มีปริมาณมากได้ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน - ดูแลรับผิดชอบงาน และระบ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานนิติกรรม - สัญญา
เป้าประสงค์และพันธกิจโดยรวมของตำแหน่งงาน - สามารถให้ความคิดเห็นและจัดการงานนิติกรรม-สัญญาของบริษัทให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ - สามารถเข้าร่วมเจารจาต่อรองเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
- ดูแลและควบคุมการปฎิบัติงานของทนายความ - ดูแลการปฎิบัติงานในด้านคดีแพ่งและคดีอาญา,แรงงาน - ติดต่อประสานงานสคบหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ - ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชาม...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 20,000 + คอมมิชชั่น
16 ก.ย. 62
9 . Vice President - Legal Affairs
-รับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท กำหนดกลยุทธ์ วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย -บริหารงานในการฟ้องคดีของบริษัท -กำกับดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท -ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
16 ก.ย. 62
11 . หัวหน้างานธุรการบังคับคดี
-ดูแลกระบวนการงานธุรการด้านสืบทรัพย์และบังคับคดี -ดูแลและควบคุม บริหารจัดการงานธุรการบังคับคดีตามนโยบายของบริษัท -วางแผนการทำงานด้านงานธุรการบังคับคดีและเอกสารสัญญาต่างๆของส่วนงาน -ติดต่อประสานงานก...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
12 . หัวหน้างานธุรการกฎหมาย
-ดูแลกระบวนการด้านงานธุรการกฎหมาย และจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท -ดูแลงานด้านการดำเนินคดี หรือติดต่อประสานงานกับทนายความ -ดูแล ควบคุม บริหารจัดการ ทีมธุรการกฎหมาย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
13 . หัวหน้างานสืบทรัพย์และบังคับคดี
-ควบคุมและกำกับงานสืบทรัพย์และบังคับคดี ให้เป็นไปตามนโยบาย -ควบคุมและบริหารจัดการ ทีมงานสืบทรัพย์และบังคับคดี ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด -ดูแลเรื่องการสืบทรัพย์ ยึดอายัดทรัพย์ ขายทอดตลาดทรัพย์...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
14 . Legal Officerรับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และดำเนินการแทนคู่ความทั้งทางอาญา และแพ่งฯลฯ • แนะนำเกี่ยวกับข้อกฎ...

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) / FN Factory Outlet Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
16 ก.ย. 62
15 . Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!!
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
16 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี รับสมัครด่วน !
- ตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดี,ดูแลการขายทอดตลาด ,ตรวจสถานะทางคดีของสถาบันการเงินก่อนเข้าประมูล - ตรวจสำนวนคดี,ติดตามบัญชีรับ-จ่าย, ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย,ตั้งเรื่องขับไล่บุคคคออกจากทรัพย์ ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ก.ย. 62
17 . ธุรการงานบังคับคดี
1. ประสานงานภายนอก และภายใน 2. ทำรายงานสืบทรัพย์และบังคับคดีส่งผู้ว่าจ้าง 3. วางแผนการทำงานด้านการบังคับคดี 4. ลงข้อมูลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่น

บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี รับสมัครด่วน !
- สืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ บังคับคดีตามกฎหมาย - ดูแลการขายทอดตลาด - งานเอกสารงานบังคับคดี - ประสานงานกับลูกค้าบริษัท และเจ้าหน้าที่ภายในบริษัท - ตรวจสอบและให้คำแนะนำทางคดีเบื้องต้นแก่ลูกค้า...

บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่งานกำกับธุรกรรม (Compliance)
- ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาและติดตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวข้องบริษัท - ดูแลข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านหน่วยงานภาครัฐ ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
16 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/Risk Management Officer
-รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน -ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ -จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
 พบ 129 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ