JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
17 มิ.ย. 62
2 . Legal Manager
- All corporate matters. - Review, draft and revise all legal documents relating to all details for real estate industry including but not limited to; Sale and purchase agreement, LOI, construction...

Major Development Estate Co.,Ltd.
17 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
จัดทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่, สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างบริหาร , ติดตามหนี้สินที่มียอดค้าง, เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย, จัดเตรียมหรือจัดทำเอกสารทางกฎหมาย,...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
17 มิ.ย. 62
4 . Associated Lawyer
• Represent clients before government agencies; • Prepare and draft legal documents, including corporate documents and applications for various licences, on behalf of clients; • Research any relevan...

YINGKE (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน 65,000-100,000 baht (depend on experience)
17 มิ.ย. 62
5 . พนักงานติดตามหนี้และบังคับคดี
- บริหารจัดการลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องบังคับคดี - กำกับดูแลบริษัทภายนอกในการติดตามหนี้และฟ้องร้องบังคับคดี - ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายและบังคับคดี

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
17 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 20,000 + คอมมิชชั่น
17 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
17 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา - จัดทำเอกสารมอบอำนาจร้องทุกข์ และติดตามให้ดำเนินการภายในอายุความ - ร่างหนังสือตอบผู้เอาประกันภัยให้ทราบผลการพิจารณาของบริษัท - จัดทำหนังสือทวง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
17 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง 2. สืบพยาน หมายถึง การนำพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณา เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างตามประเด็นใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
17 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
17 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานสืบทรัพย์และบังคับคดี (Supervisor – Assistant Manager Level)
1. ควบคุมและกำกับงานบังคับคดี ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ติดต่อประสานงานให้ความเห็น และรวมถึงการสั่งการให้ดำเนินคดีต่อหลังจากที่มีการดำเนินการยื่นฟ้อง 3. ดูแลเรื่องการสืบทรัพย์ ยึดอายัดทรัพย์ ข...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบด้านคดีความต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -รับผิดชอบในการจัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงและเอกสารกฎหมายต่างๆ ให้คำแนะนำในงานด้านกฎหมาย การทำนิติกรรมและสัญ...

บริษัท เอ็มพาตี้ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
17 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1.จัดทำ ตรวจสอบ ติดตามผล งานฟ้องร้อง บังคับคดีของบริษัทฯ 2.ดูแลประสานงานด้านกฎหมายของบริษัทฯ 3.ให้คำปรึกษาด้านคดีความต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ 4.ให้คำแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ 5.ดูแลรั...

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
14 . Litigation Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงานคดี)
1. เตรียมเอกสารประกอบการดำเนินคดี 2. ติดตามเคสรถลูกค้าติดคดี 3. ควบคุมการฟ้องคดีของสำนักงานกฎมาย 4. ออกหนังสือมอบอำนาจต่างๆ 5. ประสานงานให้คำแนะนำทางกฎหมายให้กับลูกค้าและพนักงานได้ 6. จัดทำรายงาน...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
17 มิ.ย. 62
15 . ผู้ช่วยทนาย/นิติกรรับสมัครด่วน !
1.มีความชำนาญด้านกฎหมาย 2.ทำเอกสารและติดต่อประสานงานด้านกฎหมายได้อย่างดี 3.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และเร่งด่วนตามที่บริษัทมอบหมาย 5.ประสานงานองค์กร ลูกค้า และแผนกได้อย่างละเอ...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
16 . Legal Officer
- จัดเก็บสัญญา และนิติกรรมต่างๆของบริษัท จัดทำข้อมูลสำรองของสัญญาและนิติกรรมเข้าระบบ - จัดทำร่างสัญญา เอกสารทางกฎหมาย และบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน - ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงนามสัญญา - นั...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
17 มิ.ย. 62
17 . Corporate & Commercial Lawyer
1. Establishment of legal entity; 2. Provide legal advice regarding business operations and new project investment; 3. Draft, review and amend on a wide range of contracts, including Sale and Purcha...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
18 . นิติกร
1.ดูแลการจดทะเบียนงานด้านพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2.งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 3.งานด้านขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 4.การขออนุมัติรุ่นรหัสรถยนต์และแชสซีส์ต...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
19 . ทนายความ/นิติกรงานนิติกรรมสัญญา/หัวหน้าส่วนงานอุบัติเหตุรับสมัครด่วน !
ทนายความ -ดำเนินการฟ้องร้อง และแก้ต่างคดีให้กับบริษัท คดีหม่ินประมาท กฎหมายคอมพิวเตอร์ และคดีที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ -ร่าง และตรวจสอบสัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท ตรวจพิจารณาการโฆษณาทางโทรทัศน์ ...

ไทยรัฐ
17 มิ.ย. 62
20 . นิติกร
1.ร่างและจัดทำสัญญาเช่าที่ดิน เช่าอาคาร สัญญาจ้างเหมา สัญญาก่อสร้าง ฯลฯ รวมถึง ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 3.เขียนอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตลอด...

บริษัท อรรถกระวี จำกัด
เงินเดือน 18,000-22,000
17 มิ.ย. 62
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ