JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นิติกรรมสัญญา
- เป็นตัวแทนของธนาคารในการทำนิติกรรมสัญญา ณ สำนักงานที่ดินต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย - เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . Legal Specialist/ผู้เชี่ยวชาญงานคดีความ
• ควบคุมการดำเนินคดีความและการสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • บริหารจัดการติดตามคดีประเภทต่างๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ • ให้ค...

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายงาน Visa Workpermitรับสมัครด่วน !
• จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการประสานงาน ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่พนักงานชาวต่างชาติ • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการ, แก้ไขที่อยู่บริษัท, จดเพิ่มทุน, ลดทุ...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . ธุรการรับสมัครด่วน !
- นิติกรรม / สัญญา / หนังสือมอบอำนาจ - งานทะเบียนหุ้น / ประชุมผู้ถือหุ้น - เอกสารสำคัญของบริษัท ดูแลให้เป็นปัจจุบัน - ติดตามหนี้ลูกหนี้บริษัท - งานด้านน้ำบาดาล - ภาษีโรงเรือน / ที่ดิน - ต...

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
21 ส.ค. 62
5 . Legal and Contract Officer
1.งานนิติกรรม / จำทำสัญญา / ตรวจสัญญา 2.ร่างหนังสือและเอกสารต่างๆ 3.ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
6 . นิติกรรับสมัครด่วน !
-ร่าง/ตรวจ/งานนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ -ดำเนินงานด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ ของบริษัท,งานออก Notice และติดตามเร่งรัดหนี้ -ให้คำปรีกษา เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา ทางด้านกฎหมายเพื่อใช...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000
21 ส.ค. 62
7 . Vice President - Law
-รับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท กำหนดกลยุทธ์ วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย -บริหารงานในการฟ้องคดีของบริษัท -กำกับดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท -ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
8 . Assistant Compliance Counsel 2 Manager
• Provide advisory/opinion on Compliance to the Company's Internal Rules and Regulations and other business operation requirements to ensure that the Company's internal control systems are complied wi...

EASY BUY CO.,LTD.
21 ส.ค. 62
9 . Assistant Compliance Counsel 1 Manager
• Provide advisory/opinion to the Company's Internal Rules and Regulations and other business operation requirements to ensure that the Company's internal control systems are complied with industry la...

EASY BUY CO.,LTD.
21 ส.ค. 62
10 . Compliance Counsel 2 Manager
Manage and control team to conduct compliance operation under governing requirements of SET/SEC and NACC. Develop sufficient the Company's internal control systems of Anti-Corruption Program to suit ...

EASY BUY CO.,LTD.
21 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (งานโอนกรรมสิทธิ์)
1. งานโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - ประสานงานก...

บริษัท สรีธร จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
12 . นักกฎหมาย รับสมัครด่วน !
•ทำความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีความรู้พื้นฐานในบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท จดทะเบียน •รายละเอียดที่มุ่งเน้นและการคิดวิเคราะห์คน

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000/ตามข้อตกลง
21 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอาวุโส
Job Purpose - สามารถว่าความดำเนินคดีในศาล ในคดีที่บริษัทใช้สิทธิเรียกร้องลูกหนี้ หรือแก้ต่างคดีที่บริษัทถูกฟ้องร้อง - สามารถให้คำปรึกษากฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล Key tasks and Responsibilit...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
พันธกิจโดยรวมของตำแหน่งงาน - เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และสามารถรับผิดชอบงานที่มีปริมาณมากได้ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน - ดูแลรับผิดชอบงาน และระบ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
15 . Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!!
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
จัดทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่, สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างบริหาร , ติดตามหนี้สินที่มียอดค้าง, เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย, จัดเตรียมหรือจัดทำเอกสารทางกฎหมาย,...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
21 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่อาวุโสงานติดตามหนี้และบังคับคดี
- บริหารจัดการลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องบังคับคดี - กำกับดูแลบริษัทภายนอกในการติดตามหนี้และฟ้องร้องบังคับคดี - ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายและบังคับคดี

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
21 ส.ค. 62
18 . ทนายความ ประจำสำนักงานใหญ่
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
21 ส.ค. 62
20 . หัวหน้าทนายความ
-ปฎิบัติงานในด้านคดีแพ่งและคดีอาญา,แรงงาน -ติดต่อประสานงานสคบหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ -ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ