เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 282 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงาน Marketing
• ดูแลงานทางด้าน Marketing offline & Online ทั้งหมด • ติดต่อทั้งภายในและภายนอก รวมถึงดำเนินเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • พัฒนา ส่งเสริมการตลาดของบริษัท • สร้างสรรค์ ออกแบบ จัดทำสื่อการโฆษณาทางด้านการ...

We Plus Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 61
2 . Marketing Staff (ปฏิบัติงานที่ กทม.(ดินแดง))
1. Contact and negotiate with customer and supplier 2. Coordinate with customer and supplier for get information and smooth operation. 3. Controlling & montoring contractor and support to solving pr...

Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
17 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด(ลูกค้าสัมพันธ์)ประจำสำนักงานเอ็มดีทาวเวอร์
ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายการให้บริการงาน Logistic & Supply Chain รวมถึงสอบถามความพึงพอใจและประเมินการให้บริการ

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
17 ธ.ค. 61
4 . CM Representative / Media Monitoring Officerรับสมัครด่วน !
- ค้นหาข้อความหรือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่เป็นทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบกับทางองค์กร ทั้งในส่วนของภาพลักษณ์ แบรนด์สินค้า และผลิตภัณฑ์ - ควบคุม ดูแลในส่วนของการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 (ตามประสบการณ์)
17 ธ.ค. 61
5 . Creative Marketing (TV Channel)
• จัดทำแผนการตลาด 360 องศา สร้างแคมเปญโปรโมชั่น โฆษณาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในตัวสินค้าที่ได้รับมอบหมาย • สร้างสคริปต์โฆษณาที่มีประสิทธิภาพผ่านสื่อต่างๆทั้งทางทีวี ,onlin...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์)
17 ธ.ค. 61
6 . Sales Executive
1.นำเสนอ ให้คำแนะนำ และปิดการขายในงานด้านรักษาความปลอดภัยและบริการของบริษัทฯ เพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า และภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ 2.สร้างความสัมพันธ์ และให้ค...

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ธ.ค. 61
7 . Product Marketing Specialist
ทำงานร่วมกับทีม Product development ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมออกแบบขั้นตอนการรับ feedback จากการใช้งาน เพื่อเข้าใจถึง Insights และความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผลจาก feedb...

THiNKNET Co., Ltd. (Marketing)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
- ออกแบบ และพัฒนางานสื่อสารออกมาเป็นชิ้นงาน ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ brand concept - บริหารงานประชาสัมพันธ์สินค้าของแบรนด์ผ่าน channel ต่างๆ

บริษัท สวนหลวงบ้านและที่ดิน จำกัด
17 ธ.ค. 61
9 . Marketing Officer ( Direct Sales Research) สัญญาจ้าง 6 เดือนรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ธุรกิจประเภท Direct sales 2.เข้าไปเรียนรู้ ศึกษาช่องทางการตลาด ของธุรกิจ Direct Sales 3.ทำสรุปข้อมูลต่างๆของธุรกิจ Direct Sales เพื่อนำเสนอกับหัวหน้างาน 4.งานอื่นๆตามที่ได้...

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 ธ.ค. 61
10 . Oversea Key Account
-รับผิดชอบยอดขายสินค้าและลูกค้าในความรับผิดชอบ -รักษาฐานลูกค้าเดิมและดูแลลูกค้าใหม่ -พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -สำรวจตลาดเพื่อดูแนวโน้มของตลาด ติดต่อลูกค้าเพื่อสังเกตุความเคลื่อนไหวส...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
17 ธ.ค. 61
11 . Key Account
Key Account 2 อัตรา - พัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า - ดูแนวโน้มของตลาดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า - ร่วมสร้างสรรค์ Design กับทีมออกแบบ - รับผิดชอบยอดขาย และ stock สินค้า - พัฒนาสินค้า ประส...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
12 . Marketing Executive (Burmese)รับสมัครด่วน !
• Manage the marketing role in Thailand & Myanmar market segment. • Provide management market data such as potential customer, its traffic matrix, sector and competition to enable management to formu...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
17 ธ.ค. 61
13 . Product Marketing Specialist
ทำงานร่วมกับทีม Product development ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมออกแบบขั้นตอนการรับ feedback จากการใช้งาน เพื่อเข้าใจถึง Insights และความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผลจาก feedb...

THiNKNET Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
14 . Marketing Used Car / เจ้าหน้าที่การตลาด สินชื่อรถยนต์มือสอง(ภาคตะวันออก/ตะวันตก)
-พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารการสมัครขอสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา -วางแผน กำหนดเป้าหมาย และหาช่องทางใหม่ๆในการเสนอให้บริการสินเชื่อ-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า (เต็นท์รถยนต์มือสอ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
ไม่จำกัด
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
17 ธ.ค. 61
15 . พนักงานการตลาดรับสมัครด่วน !
นำเสนอข้อมูลและนำเสนอความคิดเกี่ยวกับการตลาด ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ,หน่วยงานต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เป่า ลี่ ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
17 ธ.ค. 61
16 . Online Marketingรับสมัครด่วน !
วางแผนงานด้านการตลาดและทำ Social Media พร้อมจัดทำ Product ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตามเทศกาลและทันต่อเหตุการณ์

บริษัท วินวิน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 61
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด PR Marketingรับสมัครด่วน !
1. ดูแลในส่วนงาน Marketing และ Public Relations โดยติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กร 2. ดูแลในส่วนของ Content Marketing รวมถึงการประสานงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ 3. วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
17 ธ.ค. 61
18 . Marketing Executive ประจำสนญ.สีลม
- Support Marketing Manager to develop marketing plan and achieve company goals i.e. marketing survey, sales price survey, competitor survey etc. - Coordinate with agencies and suppliers to develop a...

บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด
เงินเดือน Competitive
17 ธ.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- ติดตาม และประสานงานกับฝ่ายการตลาด - ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับ Promotion - ประสานงานเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ - กระจายสินค้าไปยังสาขา - สรุปยอดการขาย และบริหารสต๊อกสินค้าให้เหมาะส...

บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตลาด
- ดำเนินการสำรวจตลาดเพื่อขยายพื้นที่ขายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของได้อย่างถูกต้อง - ดำเนินการตกแต่ง การจัดวางสินค้าตมร้านค้า ให้เป็นไปตามน...

บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด
17 ธ.ค. 61
 พบ 282 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ