เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 295 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดรับสมัครด่วน !
สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอทางด้านราคา ใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองกรค์ ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ Social Mediaรับสมัครด่วน !
1. ดูแล จัดทำ อัพเดต กิจกรรมต่าง ๆ บน Line@ , Facebook , Twitter และ Intragram 2. ตอบคำถามผ่าน Line@ , Facebook , Twitter , Intragram 3. สร้างเนื้อหา Campaign / Content และจัดทำ art work สื่อโฆษณาผ...

101 GLOBAL Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- บริหารสินค้า - ดูแลสินค้าในส่วนของการผลิต - ตรวจสอบสินค้าก่อนวางจำหน่าย - กระจายสินค้าไปยังสาขา - สรุปยอดการขายและบริหารสต๊อกสินค้าให้เหมาะสม - ออกนอกสถานที่ตรวจรูปแบบจัดเรียงสินค้าตามสาขา - ท...

บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- ติดตาม และประสานงานกับฝ่ายการตลาด - ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับ Promotion - ประสานงานเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ - กระจายสินค้าไปยังสาขา - สรุปยอดการขาย และบริหารสต๊อกสินค้าให้เหมาะส...

บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
1. พัฒนา อัพเดต ดูแลเนื้อหาและกิจกรรมของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website,FB,IG,Youtube และ LINE 2. วางแผนและควบคุมกิจกรรม ภายใต้การเรียนรู้และวิเคราะห์ลูกค้า และนำมาดำเนินงานได้อย่างเหรมาะสม 3. บริหารจ...

บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
6 . การตลาด
ติดต่อประสานงานแจ้งข่าวสารให้เก่าและหาลูกค้าใหม่

T.R.V. (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
17 ส.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่แนะนำการศึกษาต่างประเทศ (Overseas Education Counselor)
1. ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) 2. รักงานบริการ มีทัศนคติที่ดี มีไหวพริบที่ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 3. บริการลูกค้าตั้งแต่ให้คำแนะนำหลักสูตร, สมัครเรียนให้ลูกค้า 4. จัดเตรียมเ...

บริษัท ฮายด์ฟลาย สตั๊ดดี้ อบอร์ด จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนประจำ+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น+โบนัสตามยอดขาย
17 ส.ค. 61
8 . Marketing Executive (Chinese Language)
1.ติดต่อ ประสานงานทางธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจ (ประเทศจีน) 2.วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดที่มีผลสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ 3.ประเมินโอกาส และคู่แข่งทางการตลาดเพื่อมองหาโอกาสเติบโตทางธุรกิจ 4.จัดเตรียมเอกส...

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
9 . การตลาด / Marketingรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าหลังการขาย - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท - มีเงินเดือนประจำให้และสวัสดิการอื่นฯอีกมากมาย

บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ล ทีวี จำกัด
เงินเดือน 13,000 – 15,000 บาท
17 ส.ค. 61
10 . Marketing Executive (เครื่องมือวิทยาศาสตร์)
-ปฏิบัติงาน ติดต่อประสาน กับหน่วยงานภายใน และภายนอก เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย -ปฏิบัติงานโดยการสำรวจความพึงพอใจและจัดทำรายงาน -ปฏิบัติงานบริการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
17 ส.ค. 61
11 . Event Marketingรับสมัครด่วน !
- วางแผนและจัดทำจัดกิจกรรมทางการตลาด - ประสานงานการจัดงานกิจกรรมต่างๆกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ออกแบบ, ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม Event - หาช่องทางในการหาข้อมูลลูกค้า และติดต่อส่...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
17 ส.ค. 61
12 . Management Trainee
เรียนรู้การเป็นหัวหน้า ฝึกฝนภาวะผู้นำ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำด้านการจัดการ การขาย และระบบงานด้านธุรกิจ รวมถึงฝึกฝนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ท้าทายในองค์กร

บริษัท มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
13 . Marketing Executive/นักบริการการตลาด
วางแผน ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมการตลาด เช่น การจัด Promotion งาน Event ต่างๆ

บริษัท มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
17 ส.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงาน และดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท 2. ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
15 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาด เพิ่มยอดขาย สร้างฐานการตลาด - ช่วยออกแบบ ทำงานกราฟฟิกดีไซน์ - ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนการตลาด - สามารถทำสื่อ จากโปรเเกรมต่างๆได้ - วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท ...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ส.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่อาวุโส Co Group สวนน้ำ PORORO บางนา
1.วางแผนด้านกลยุทธ์ในการหารายได้ให้แก่สวนน้ำ PORORO ติดต่อประสานงานลูกค้า ควบคุมและบริหารรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดงานต่างๆ ปฎิบัติงานตามี่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
17 ส.ค. 61
17 . Tour Coordinator
- ปฏิบัติงานที่สวนน้ำ Pororo บางนา - ติดต่อประสานงานกับกรุ๊ปทัวร์ชาวต่างชาติ กรุ๊ปทัวร์จากโรงเรียน และ องค์กรต่างๆ - วางแผนยอดผู้มาใช้บริการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
17 ส.ค. 61
18 . Digital Marketing ManagerUrgently Required !
- คิด Content ในการโปรโมทสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ - ร่วมคิดแคมเปญ,โปรโมชั่นทางการตลาดใหม่ๆเพื่อลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่างๆ ร่วมกับทีม สามารถใช้งาน Photoshop , illustrator หรือโปรแกรมเกี่ยวกับกราฟ...

Meejoyce co,ltd
เงินเดือน 15,000-22,000
17 ส.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ติดต่อประสานงาน ระหว่าง ลูกค้าภายในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท - วางแผน ปฏิบัติงาน และ ติดตามผล - สรุป และ รายงาน วิคราะห์ สถานการณ์ ทางการตลาด - บริษัททำงานตั้งแต่วันจ...

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
20 . ฝ่ายการตลาด
1. ดูแลควบคุมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำ เช่นการตกแต่งและการคุมโทนสีของคลินิก 2. ดูแลเพจ Facebook Wesite และ Youtube ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 3. หา content ใหม่ๆ ลงช่องทางต่างๆ เช่นการ...

PLUS Dental Clinic
เงินเดือน 15,000-20,000 (ระดับทั่วไป)
20,000-30,000 (หัวหน้างาน)
17 ส.ค. 61
 พบ 295 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ