JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 289 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
- ดำเนินกิจกรรมการตลาดกับทีมงานภายในบริษัท - พูดคุยกับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ประสานงานกิจกรรมการตลาด - Online and Offline Marketing - Social Network Marketing - วางแผนการตลาด...

บริษัท ศูนย์บริการวิชาการเรือสำราญและการโรงแรม จำกัด
21 ก.ค. 62
2 . Product Marketing Specialist
วางแผนงานในการทำ Customer Feedback ต่อบริการและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ ทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานจาก Feedback และ Insights ที่ได้รับ นำมาออกแบบและพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ร่วมดู...

THiNKNET Co., Ltd. (Marketing)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.ค. 62
3 . Business Expert
ภาพรวมของงาน ที่ Apple Store คุณจะเป็นผู้แนะนำนักธุรกิจและผู้ประกอบการให้รู้จักกับเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อนำโซลูชั่นของ Apple ไปใช้ในธุรกิจของพวกเขาได้ ในฐานะ
ผู้เชี่...

Apple Inc.
21 ก.ค. 62
4 . Marketing Executive (ปฏิบัติงานใกล้อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3ถนนพระราม 4)
- ประสานงานด้าน offline และ online - รับผิดชอบในส่วนงาน Event, ออกบูธ - campaign, Promotion และงานส่งเสริมการตลาดต่างๆ - ดูแลสื่อ Offline ต่างๆ

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ก.ค. 62
5 . Creative Marketing / Creative producer (สร้างสรรค์สื่อโฆษณาทาง TV)
• สังกัดอยู่ในทีม In-house agency ภายใน • จัดทำแผนการตลาด 360 องศา สร้างแคมเปญโปรโมชั่น โฆษณาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในตัวสินค้าที่ได้รับมอบหมาย • สร้างสคริปต์โฆษณาสินค้าที...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
21 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้าสัมพันธ์
– ดำเนินการจัดทำแคมเปญเพื่อเพิ่มยอดสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด – ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกไทยไลฟ์การ์ดให้ถูกต้องครบถ้วน – ดำเนินการจัดทำกิจกรรมสำหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด – ดำเนินการประสานงานกับพันธมิตรร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
7 . Marketing Analyst
เรากำลังมองหา Marketer ที่รักการวิเคราะห์ตัวเลขและข้อมูล ชอบศึกษา tools ที่ใช้ในการจัดการ และขุดข้อมูล ชอบงานค้นคว้าและเรียนรู้เทรนด์การตลาดต่างๆ คุณคือ Marketing Analyst ของเรา! รายละเอียดของง...

THiNKNET Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.ค. 62
8 . Marketing Creator (BC)
- วางแผนงานข้อมูลการตลาด จัดแคมเปญ Event และประชาสัมพันธ์ตามสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และแผนงานของสายงานที่เกี่ยวข้อง - ปรับแต่งเนื้อหาและสร้างความเคลื่อนไหว รวมทั้งกระตุ้นความสนใจโดย...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
Marketing Officer 1.คิดและดำเนินงานทางการตลาดร่วมกับทีม 2.จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 62
10 . Sales & Marketing Manager
- Responsible for all sales activities and drive sales growth. - Analyze the market intelligence reports and identify all new business opportunities. - Coordinate with relevant parties to ensure tha...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 80,000
21 ก.ค. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Asst.Manager (B2B)
1.เปิดลูกค้าใหม่ตามช่องทางที่ได้รับมอบหมาย 2.วางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้าให้ติดตามจนสินค้าออกสู่ตลาด 3.วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เช่น พฤติกรรมการบริโภค ภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาสินค้าให้เข้ากับสถานก...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.ค. 62
12 . Digital Marketing Managerรับสมัครด่วน !
-กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ -วางแผนและจัดการด้านการตลาดในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในแผนก -วางแผนการใช้สื่อ Digital & Social Media ในการทำการตลาดและสื่อสารการต...

บริษัท ทรี บี เอส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.ค. 62
13 . Marketing Executive (ลาดกระบัง) รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า ทำ CRM กับลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ - วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ - ประ...

AICS CO., LTD.
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
21 ก.ค. 62
14 . Senior Marketing Executive / Marketing Executive (สายงานการตลาด)
จัดทำและวางวัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย , ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด , ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอด...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
15 . การตลาดคลินิกความงาม
ทำการตลาดเพื่อเพื่มยอดขายให้กับคลินิก

แฟรี่ คลินิก
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
16 . Sale Coordinator / ประสานงานการตลาด ทำงานจันทร์ - เสาร์
• ประสานงานกับลูกค้า *งานรับจอง งานจัดเลี้ยงต่างๆ อาทิ งานแต่งงาน งานประชุมสัมมนา และงานสังสรรค์ต่างๆ • จัดทำเอกสารเพื่อถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าให้แก่หน่วยงานต่างๆ • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภา...

บริษัท แคร์เตอร์รี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท / ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
17 . Marketing Staff [T01100]
- Contact to customers both present and new - Coordinate with sales to increase circulation - Analyze market and client need - Plan strategic marketing plan

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 23,000 - 30,000THB (Depend on experience)
20 ก.ค. 62
18 . Marketing and Sales Engineer Executiveรับสมัครด่วน !
Marketing and Sales Engineer Executive (2 positions) Reporting to Marketing and Sales Manager, your key areas of responsibilities will include, but not limited to: Task • Set and achieve sal...

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
20 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (Sales Marketing) รับสมัครด่วน !
- วางแผน วิเคราะห์ วางกลยุทธ์การตลาด การขาย ภายในและต่างประเทศให้กับบริษัทฯ - วางนโยบายการตลาด การขาย กำหนดเป้าหมายและควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารทีมขาย

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
20 . Senior Marketing Officer
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์และฐานการตลาดของบริษัท - บริหารจัดการเครื่องมือทางการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย - ประสานงานหรือวางแผนร่วมกับแผนกต่างๆ เพื่อส่งเสริมยอดขา...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
เงินเดือน 25,000 - 30,000
20 ก.ค. 62
 พบ 289 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ