JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 294 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing
- ดูเเลรับผิดชอบงานด้าน Digital Marketing ขององค์กร เช่น Facebook, Line@,Website เป็นต้น - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณท์ กิจกรรมเเละโครงการต่าง ๆ ขององค์กรผ่านช่องทาง online รวมถึงอัพเดทข้อมูลต...

บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . Marketing Coordinator
•ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนแผนงานของส่วนงาน Strategic Marketing •ดูแล และวางแผนให้โครงการต่างๆ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตเวลาที่กำหนด ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
3 . Marketing Creator (BC)
- วางแผนงานข้อมูลการตลาด จัดแคมเปญ Event และประชาสัมพันธ์ตามสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และแผนงานของสายงานที่เกี่ยวข้อง - ปรับแต่งเนื้อหาและสร้างความเคลื่อนไหว รวมทั้งกระตุ้นความสนใจโดย...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
4 . Marketing Offline
1.รับผิดชอบการสร้างยอด Walk ให้กับโครงการที่รับผิดชอบ 2.วางแผนกลยุทธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาด พร้อมทั้งวิเคราะห์ สรุปงบประมาณ แผนกงานการตลาดต่างๆ 3.สำรวจตลาดและวิเคราะห์ คู่แข่ง, ลูกค้า ในพื้นที่ที่ดูแ...

บริษัท รุ่งกิจ เรียลเอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . พนักงานการตลาด, การตลาดออนไลน์รับสมัครด่วน !
1. สำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายของบริษัท 2. เสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ลูกค้าและติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 3. จัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการตลาด 4. ดำเนินงานการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ...

The Sib Beauty Clinic
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
6 . Telemarketingรับสมัครด่วน !
-มีเงินเดือนประจำ12,000-15,000+Incentiveตามผลงาน ไม่มีเพดานรายได้ -จ้างแบบเป็นพนักงานธนาคาร (Staff) หรือ แบบSign Contract 1 ปี ตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน -มีโอกาสเติบโตตามความสามารถและอายุงาน (ตามผล...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000 UP(เงินเดือน12,000-15,000+Incentiveตามผลงาน)
26 มิ.ย. 62
7 . Export Sales & Marketing (ลุมพินีทาวเวอร์ พระราม4)Urgently Required !
- Market survey , analysis, report , find the best marketing channel to promote product to the market , event organizer and marketing job related.

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
26 มิ.ย. 62
8 . Marketing Used Car / เจ้าหน้าที่การตลาด สินชื่อรถยนต์มือสอง(ภาคตะวันออก/ตะวันตก)
-พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารการสมัครขอสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา -วางแผน กำหนดเป้าหมาย และหาช่องทางใหม่ๆในการเสนอให้บริการสินเชื่อ-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า (เต็นท์รถยนต์มือสอ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
ไม่จำกัด
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
9 . Assistant Trade Marketing Manager - ThaiDrink
- Plan and set strategies of promotional activities for stores in each different channels with Trade Marketing Manager including monitor and control according to the plan. - Analysis of the old...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 มิ.ย. 62
10 . Trade Execution Event Activity - ThaiDrink
- วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อ และตราสินค้าให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภาพลักษณ์และจำนวนในปริมาณที่เหมาะสม - ประเมินผลและเก็บข้อมูลการใช้สื่อ ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งสื่อได้อ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
11 . Trade Marketing Manager - ThaiDrink
- กำหนดกลยุทธ์ การจัดรายการส่งเสริมการขาย สื่อ พื้นที่การจัดเรียงพิเศษและสินค้าใหม่จากแผนงานตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตำแหน่งทางธุรกิจของห้างฯ ในแต่ละช่องทาง - กำก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 มิ.ย. 62
12 . Product Marketing Specialist
วางแผนงานในการทำ Customer Feedback ต่อบริการและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ ทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานจาก Feedback และ Insights ที่ได้รับ นำมาออกแบบและพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ร่วมดู...

THiNKNET Co., Ltd. (Marketing)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
13 . Export Sales ( English , Chinese )รับสมัครด่วน !
*To make a correspondent with foreign customers, handle all export documents, Quotations and inquiries for overseas markets. *Follow up any Export Operations and Production Planning. *Monitor ov...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
14 . Marketing Planning Officer
1.วางแผนการผลิตประจำวันและเดือน 2.ติดตามการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผน 3.วางแผนติดตามการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 4.ตรวจสอบสต็อคในระบบ 5.รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
15 . Creative Marketing / Creative producer (TV Channel)
• สังกัดอยู่ในทีม In-house agency ภายใน • จัดทำแผนการตลาด 360 องศา สร้างแคมเปญโปรโมชั่น โฆษณาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในตัวสินค้าที่ได้รับมอบหมาย • สร้างสคริปต์โฆษณาสินค้าที...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
16 . Marketing (Food) หยุดเสาร์-อาทิตย์
•วางแผนและดูแลกิจกรรมการตลาด จัดทำโปรโมชั่น โฆษณา •จัดทำแผนงบประมาณการตลาดและควบคุมตามแผนงานนั้น •วิเคราะห์ยอดขายกับกิจกรรมที่จัด •วิเคราะห์คู่แข่ง และสภาวะตลาด •ดูแลสื่อโฆษณา online ต่างๆ ออกแบ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
17 . Sale&Marketing (หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
•หาลูกค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ •ติดต่อ ประสานงาน จัดหาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการตลาด นำเสนอโครงการกับลูกค้า •วิเคราะห์ยอดขายกับกิจกรรมที่จัด •วิเคราะห์คู่แข่ง ในด้านโปรโมชั่นและแนวทางในการขายเพื่อนำมาปร...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
26 มิ.ย. 62
18 . Marketing and Sales Engineer Executiveรับสมัครด่วน !
Marketing and Sales Engineer Executive (2 positions) Reporting to Marketing and Sales Manager, your key areas of responsibilities will include, but not limited to: Task • Set and achieve sal...

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
26 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้าสัมพันธ์
– ดำเนินการจัดทำแคมเปญเพื่อเพิ่มยอดสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด – ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกไทยไลฟ์การ์ดให้ถูกต้องครบถ้วน – ดำเนินการจัดทำกิจกรรมสำหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด – ดำเนินการประสานงานกับพันธมิตรร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
20 . Senior Marketing Officer
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์และฐานการตลาดของบริษัท - บริหารจัดการเครื่องมือทางการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย - ประสานงานหรือวางแผนร่วมกับแผนกต่างๆ เพื่อส่งเสริมยอดขา...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
เงินเดือน 25,000 - 30,000
26 มิ.ย. 62
 พบ 294 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ