เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ กะกลางคืน (Taxi Promoter)
- ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักในเครือข่ายของแท็กซี่ - แจกใบปลิว และโฆษณาโปรโมชั่นของทางร้าน - จัดทำรายงานประจำวัน อัพเดทฐานข้อมูล - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน เวลา 22.00-03.00น. หยุดทุกวันจันทร์ ...

Ibiza Company Co., Ltd
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
20 ส.ค. 61
2 . Brand Representative
- ดูแลในส่วนของการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าชั้นนำ อาทิ Financial,Cosmetic,Food&Beverage,Real Estate and Entertainment etc. - สนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง...

Eternal Group Marketing Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท (ตามตกลง)
20 ส.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (Marketing Coordinator)
1. หาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด Update และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด 2. วางแผนและพัฒนาเนื้อหา และกิจกรรมสำหรับช่องทางออนไลน์ 3. รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้...

บริษัท ตะวันแดง เอฟแอนด์บี จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 61
4 . Section Manager - Retention Activities
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสมาชิกตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 2. แจ้งข่าวสารของ...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 61
5 . Marketing (Co-Campaign) Specialist ประจำอาคารสาทร BTS ช่องนนทรีรับสมัครด่วน !
-สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท (ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โรงแรมภัตตาคารบันเทิงสปา ฯลฯ ) -ริเริ่มแคม...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000-45,000
20 ส.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
- วางแผนงานและดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ในรูปแบบการออก Event, Roadshow หรือตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อ Organizer ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
20 ส.ค. 61
7 . Credit Checker-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
1. นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร 2. ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ 3. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
เงินเดือน 12,500
20 ส.ค. 61
8 . Event Producer
- วางแผนการจัดงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ติดต่อประสานงานพื้นที่ ที่จัดงาน - Survey สถานที่ วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานสำหรับงาน Event,Roadshow,การแสดงต่างๆ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของ...

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 61
9 . Event Production
-ติดต่อประสานงาน -ประเมินราคาโครงสร้าง -ตรวจสอบหน้างาน -ทำ Floorplan

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท/ เดือน
20 ส.ค. 61
10 . Broker Business Officer
• Coordinate and support managers/executives in carrying out their marketing activities, policy services including renewal follow-up • Support, service, facilitate all requirement of business partner...

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 61
11 . Sales and Marketing
1. Contributes information, ideas, and research to help develop marketing strategies 2. Helps to detail, design, and implement marketing plans for each product or service 3. Analyses trends, data, d...

บริษัท สเต็มเซลล์ ทเว็นตี้วัน จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
20 ส.ค. 61
12 . Event Marketingรับสมัครด่วน !
- วางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนางาน Event ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ - เสนอความคิดใหม่ๆ พร้อมทั้งแคมเปญหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารต่าง - จัดทำงบประมาณในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง - ประสานงานกับท...

NGG Group
20 ส.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
- แนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า การใช้งานต่างๆ ของตัวผลิตภัณฑ์ - ดูแลการใช้งานของลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ - จัดทำ report ดูแลลูกค้า รายผลิตภัณฑ์ ในแต่ละสัปดาห์

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Event Marketing)รับสมัครด่วน !
คิด เขียน เสนอ ควบคุม จัดการงานด้าน Event ประสานงานหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (มีวันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน)
20 ส.ค. 61
15 . Marketing Campaign Supervisor
1. วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อจัดแคมเปญโปรโมชั่นสินค้าบนเว็บ 2. ประสานงานฝ่ายจัดหาเพื่อหาสินค้าทำโปรโมชั่น 3. ประสานงานออกแบบกับฝ่านดีไซน์เพื่องานโปรโมท 4. สรุปรายงานผลการจัดทำโปรโมชั่นแค...

Thai Fintech Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000-50,000
20 ส.ค. 61
16 . Project Management Officer (ประจำบริษัท PM Center ในเครือ CMO Group)
ประสานงานกับฝ่ายขาย (AS / AE) อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมอบความต้องการของลูกค้า โดยสามารถให้คําแนะนําแก่ลูกค้าด้านโปรดักชั่นเบื้องต้นเพื่อการออกแบบงาน หรือ จัดการงานที่เกี่ยวข้อง และทําหน้าที่ประสานกับฝ่ายต...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20xxx - 40xxx
20 ส.ค. 61

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 61
18 . Creative (Event)
1.ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และทำความเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียด 2.กำหนดภาพรวมของงานทั้งหมดในทุกรายละเอียด 3.สร้างสรรค์งาน และนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ ให้ตรงต...

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
20 ส.ค. 61
20 . Creative (Event)
- ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และทำความเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียด - วางคอนเซ็ปต์และกลยุทธให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในงานที่ได้รับมอบหมาย - กำหนดภาพรวมของงานทั้งหมดใน...

360 Innovative Co., Ltd
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 61
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ