JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด บริการผู้ค้าปลีก (Gift service for Retail shops Marketing)
1.นำเสนอการบริการของขวัญกับลูกค้าที่เป็นผู้ค้าปลีกเพื่อเพิ่่มยอดขายแก่ลูกค้า 2.ดูแลรับผิดชอบการบริหารด้านการตลาดและด้านการขายบริการ 3.สำรวจความต้องการของตลาด 4.วิเคราะห์ตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์...

บริษัท กิ๊ฟ เซลฟี่ จำกัด
เงินเดือน 50,000++ บาท
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล
- แนะนำการใช้เครื่องมือการขาย(application) แก่ฝ่ายขายทั่วประเทศ และส่วนสำนักงานใหญ่ที่ต้องการการสนับสนุน - ให้คำปรึกษาแก่นักขายดิจิทัล - สร้างและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกสอนการใช้เครื่องมือดิ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
3 . Event Marketingรับสมัครด่วน !
-ประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ -ดูแล Promotion การขายต่างๆ -ควบคุมดูแลการทำ e-marketing ในรูปแบบต่างๆ

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
4 . Event Marketing Officer
- ออกแบบวางแผน และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย (การจัดอีเวนท์ต่างๆ) - วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และนำเสนอด้านงานขาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขายและบริการของทางโรงเรียน ใ...

LearnBalance Group
เงินเดือน 20,000 + ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
5 . Event Marketing
Plan and operate food event marketing strategy to promote sales and traffic in sales area. Find new potential tenant in food category to improve sales volumes for food event. Oversee sales area to a...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 18,500 - 20,000
19 ก.ค. 62

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
19 ก.ค. 62
7 . Assistant Marketing Manager (งานอีเว้นท์ 1 อัตรา/Brand & Collateral 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (งานอีเว้นท์และกิจกรรมทางการตลาด) -จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดในส่วน Offline Marketing, Event, Activities. -จัดทำแผนการตลาดประจำปีในส่วน Offline Marketing, Event, Activi...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
8 . Senior Marketing
- ดูแลงานด้านเอกสารงานโฆษณา - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด - ดำเนินงานการตลาดตามแผนที่จัดทำไว้ - ดำเนินงานการลงสื่อโฆษณาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ติดตามการจัดทำและจัดส่งสื่อให้ตัวแทนบริการให้ตรงต...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
19 ก.ค. 62
9 . Marketing
1.ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของการบริหารงานการตลาดตามที่กรรมการผู้จัดการกำหนด 2.ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการผู้จัดการ และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานภายในเวลาที่กำหนด 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน...

บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด
19 ก.ค. 62
10 . Section Manager - Retention Activities
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสมาชิกตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 2. แจ้งข่าวสารของ...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
11 . Marketing Executive (Event Organizer)
• ดูแล รับผิดชอบ และประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด • ดูแล รับผิดชอบ และประสานงานเกี่ยวกับสื่อทางการตลาดต่างๆ • วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ • ...

บริษัท ไวท์ไลน์แอคทิเวชัน จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
12 . Event Marketing Officer
- ดำเนินการด้านกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดของศูนย์การค้า - จัดทำรายงานผลงานการส่งเสริมการขายและงานกิจกรรมของศูนย์การค้า - ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้บบรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ - สรุปและปร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
19 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตกแต่งและออกแบบ Display(ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์)
1.ออกแบบงานตกแต่งสถานที่ในศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ให้เหมาะสมตรงกับกิจกรรม หรือเทศกาลต่าง ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามายังศูนย์การค้า อีกทั้งส่งเสริมภาพรวมของกิจกรรมทางการตลาด 2.มีทักษะในการติดต่อประสานงา...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
1. ดำเนินงานตามแผนการจัดโปรโมชั่นเสริมจากโปรโมชั่นหลัก เช่น Sectional Promotion เป็นต้น 2. ประสานงานการจัดโปรโมชั่นกับผู้เช่าภายในศูนย์การค้า เช่น การส่งเอกสารการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับผู้เช่า / การ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
15 . Customer Intelligence
1. ประสานงานจัดการงานออกร้าน ร่วมกับสมาคมขนส่งฯ 2. จัดการ Lead รายชื่อกลุ่มลูกค้ารถบรรทุกเพื่อมุ่งหวังในการเสนอขาย 3. ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4. เก็บ Feedback จากลูกค้ารถบรรทุกตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
19 ก.ค. 62
16 . Event Marketingรับสมัครด่วน !
- ออกบูธจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ กทม./ต่างจังหวัด และทำกิจกรรมกดLike&share ถ่ายรูปกิจกรรม - กล้าแสดงออกและสามารถพูดประชาสัมพันธ์ขายสินค้าได้และจัดกิจกรรม Live สดได้ - ติดต่อหน้างานจัดทำเอกส...

บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด ภาคสนาม
1.ควบคุมการติดตั้งป้าย ตรวจเช็คความเรียบร้อยของป้าย เซอร์เวย์ป้าย 2.บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (ดูแลการแจกใบปลิว, ทำกิจกรรม Roadshow และกิจกรรมในบูธตามสถานที่ต่างๆ) 3.นำเสนอรูปแบบโฆษณาใหม่ๆ ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
18 . Customer Management Officer- Activation
รับผิดชอบงานสำรวจตลาดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าช่องทาง HORECA ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลการขายจากภาคการขาย และจัดทำรายงาน สถิติ สรุป เปรียบเทียบข้อมูลการขายจากช่องทาง HORECA เพื่อเป็นข้อม...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
19 . พนักงานจัดเรียงสินค้าหน่วยรถจักรยานยนต์-แคชแวน (กทม)
ปฏิบัติงานในร้านค้าปลีก CVM (ร้านค้าเป้าหมาย) 1.สำรวจสินค้าในร้านค้าปลีก สำรวจการกระจาย, สินค้า OOS,อายุสินค้า ตามหลักQDVP3 และกดบันทึกใน Tablet 2.จัดเรียงสินค้าพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ และตู้แ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
20 . Party Coordinator Asst.Manager - HORECA
→ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบริการจัดเลี้ยง Functions & Party ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยมให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท → วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Par...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ