JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Development Manager (Female only)
For eyelash salons in Bangkok, Carry on the following tasks to make them to have 30 branches and 150% increase in revenue. 1. Marketing & Sales - Plan marketing strategy and promote brand and ...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
เงินเดือน 50,000-80,000
26 พ.ค. 62
2 . Business Development Executive
Survey การตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเศรษฐกิจ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 28,000-30,000
26 พ.ค. 62
3 . Business Development Supervisor
1. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 2. รวบรวมรายละเอียดที่ดิน ที่มีผู้เสนอขาย เพื่อนำมาคัดกรองที่ตั้งที่มีศักยภาพในการทำโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน 3. ดำเน...

Major Development Estate Co.,Ltd.
26 พ.ค. 62
4 . Export Sales ExecutiveUrgently Required !
- Determines export annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales, projecting expected sales volume and profit, analyzing trends and results, establishing pricing strategies...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
5 . Marketing Executive (Environmental)Urgently Required !
-ติดต่อประสานงานลูกค้า และให้รายละเอียดการบริการวิเคราะห์ (น้ำ,อากาศ) -จัดทำเอกสารใบเสนอราคา หรือ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฎิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
25 พ.ค. 62
6 . Business Developmet Officer
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายสินค้า และบริการแต่ละประเภท 2. วิเคราะห์ข้อมูลแผนการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด 3. นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับยอดขาย และการตลาดมากำหนด และ พัฒนากลยุทธ์ทางการขาย ...

We Plus Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
25 พ.ค. 62
7 . Business Development Manager
1. Analyze target market (current customers and new target groups) and understand well their wants and needs. 2. Study weak and strong point of our business and competitors and define ...

Take Care Beauty Salon & Spa group
เงินเดือน 60,000-
24 พ.ค. 62
8 . Product Manager / Senior Product Manager
- Support sales teams to develop competitive strategy including strategic business model, feasible action plan and execution to achieve sales target - Responsible for marketing development programs ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
9 . Marketing Executive
- วิเคราะห์และวิจัยตลาดโดยรวมทั้งคู่แข่งและความต้องการของลูกค้า - วาง Marketing Planทั้งปีและประสานงานแต่ล่ะฝ่ายให้ดำเนินการให้สำเร็จ สามารถวัดผลและประเมินผลได้ - คิดวิเคราะห์และเขียนกลยุทธิ์ในการผล...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(Business Development Office)
- วิเคราะห์ธุรกิจที่ดำเนินการในสาขา - สรรหาธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น รวมถึงการนำเสนอแผนแก่ผู้บริหารฯ - บริหารกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ อาทิ ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าบริษัท - ตรวจเยี่ยมสาขาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาแ...

บริษัท ไทร์คูนเซนเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000+
24 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด(CRM Management)รับสมัครด่วน !
1.บริหารงานข้อมูลในระบบ คัดกรอง จัดเก็บเพื่อใช้งาน 2.สร้างการเชื่้อมโยงข้อมูล 3.ติดตามผลลัพภ์แล้วสรุปเป็นเชิงสถิติของข้อมูล 4.จัดทำ Report และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อมูล เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ ...

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
24 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1.ขยายสาขา IT Junction 2.สร้างพื้นที่จัดทำ Feasibility และนำเสนอขายพื้นที่เช่าประเภทใหม่นอกเนื่องจากโซนมือถือ 3.จัดทำรายงานข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4.สร้างพัฒนมิตรกับศูนย...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000
24 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
การศึกษางานโครงการ  • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
24 พ.ค. 62
14 . Business Development Supervisorรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด - ร่วมมือกับทีมงานในการวางแผนธุรกิจ - วางแผนกลยุทธ์ทางบริษัทให้ตรงตามเป้าหมาย - ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประ...

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000
24 พ.ค. 62
15 . Channel development Officer/Supervisorรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
17 . นักจัดการข้อมูล (Data Analyst)
- ดูแลเรื่องการวัดผล ทั้งภายในแผนก และการวัดผลภาพรวมขององค์กร - นำข้อมูลดิบจากระบบแปลงเป็น KPI โดยจะนำข้อมูลออกมาคำนวณผ่านทาง Microsoft Excel - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยวิเคราะห์จาก Report โด...

Work Station (บริษัท วินเนอร์ วัน จำกัด)
เงินเดือน 17,000-19,000
24 พ.ค. 62
18 . Relationship Manager (Wealth Banking)พื้นที่ : บางนา,พระราม 3,ปิ่นเกล้า,รังสิต
-สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าบุคคล ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Customer) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการลงทุน และสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุน ตามเป้าหมายส่วนบุคคล ...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
19 . Account Executive (Marketing) (PM Center)
วางแผนการตลาดร่วมกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามข้อมูลและแนวโน้มของตลาดการเช่าอุปกรณ์แสง สี เสียงและเทคนิคพิเศษ เพื่อวิเคราะห์ช่องทางในก...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
20 . Sales Promotion Executive (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด)
- Manage, develop and implement sales promotion policies, program and initiative to maximize the profit of the organization 's sales - Developing ideas fir promotional sales campaigns - Researc...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
24 พ.ค. 62
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ