JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนก Digital Commerce
Digital marketing,E-Commerce - พัฒนาและดำเนินการ สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจออนไลน์ - คิดค้นกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิ บริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี - สร้างสรรค์ และปรับปรุงโปรโมชั่น ให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 ก.ค. 62
2 . รองผู้จัดการสาขา หรือ ผู้จัดการสาขาพญาไทรับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ (มีอบรมให้) • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • ควบคุมกำหนดแผนงานการตลาดภายในสาขา • วางแผน วิเคราะห์ เพื่อผลักดันยอด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าการตลาดออนไลน์ ติดต่อ 0951415369 ฝ่ายบุคคล
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่าย...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
12 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ