JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Marketing Executive ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายภาพยนตร์ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการทำ Promotion ภาพยนตร์ - วางแผนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ