JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมการขาย
-คิดนำเสนอช่องทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท -วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง พร้อมทั้งพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท -ดำเนินการขยายสาขาของบริษัทตั้งแต่การประเมิน...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-36,000
19 ก.ค. 62
2 . Marketing Information Management (MIS)
• สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด ประชุมและทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ในการกำหนดแนวทาง วิธีการวัดผลและรูปแบบการจัดเตรียมข้อมูล ให้คำปรึกษาพร้อมเสนอแนะแนวทางการทำงาน • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน • ...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ