JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Manager (Marketing Strategic)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดของโครงการต่างๆ และคิดสร้างสรรรแผนการตลาดพร้อมทั้งนำเสนอแผนกการตลาด 2. วิเคราะห์สินค้า วิเคราะห์คู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์แผนงานที่ได้ที่ได้มีการดำเนินการรวมทั้งประเมิน...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา (กรุงเทพ 1 อัตรา / พัทยา 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการส่วน CRM
1.วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยายาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs 2.จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย 3.กำ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
23 ก.ค. 62
3 . Marketing ManagerUrgently Required !
- Establish marketing objectives by developing marketing plan - Planning campaigns and strategies to satisfy customer needs - Execute and deliver marketing campaigns to promote a product, service or...

Harrison Public Company Limited
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Markerting Manager)
- บริหารงานและวางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งระบบ ในทุกธุรกิจหลักขององค์กร - บริหารทีมงานการตลาดให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด - บริหารวางแผนกิจกรรมการตลาดทั้งภายและภายนอก ทั้งช่อทางการสื่อสาร Online -O...

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
23 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกการตลาด (สายงานธุรกิจอสังหา)(หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์สื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ CRM และแผนงานด้านการตลาดทั้งหมดในสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรรขององค์กร (โครงการบลูลากูน 2, ไอฟิล บางนา และโครงการคุณภาพที...

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
23 ก.ค. 62
6 . Head of Assets Management
Responsibility 1. Provide market insights on design at company meetings with external consultants to assist Design team with residential product development Identify potential residential tenants, ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
23 ก.ค. 62
7 . Marketing Manager
• ดูแลและทำการตลาดโครงการ แนวสูง (Condominium) และ แนวราบ • กำหนดทิศทางการตลาด และ ยอดขาย • วางแผนกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว • บริหารงานขายให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด • คิด Campaign การตลาดให้เ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และตามโครงสร้างบริษัท ฯ
23 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการทีมการตลาด(MBK Guarantee)
เกี่ยวกับการจัดทำสื่อ ( เช่นการจัดทำเว็บไซต์แนะนำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท การจัดทำของชำร่วยเป็นต้น ) 1. ทำงานบังคับบัญชาในการจัดทำสื่อทางการตลาด 2. วางแผนการใช้สื่อที่ดูแลbook 3. จัดหานะหาในสิ่...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการทีมการตลาด (MBK Guarantee)
1. จัดหา และรวบรวมข้อมูล นายหน้า (Broker/ Developer) และโครงการต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านสื่อ, กิจกรรม หรือช่องทางต่าง...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
10 . Marketing Manager
• วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม • กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และ Product Mix • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณ • ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับก...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
11 . Sale and Marketing Managerรับสมัครด่วน !
• He/She will be responsible for company’s marketing development both below and above line of our existing residential formats (high rise and low rise) and new housing development format. • Lead a sm...

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
12 . Marketing Manager (อสังหาริมทรัพย์)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการตลาด และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน - สำรวจคู่แข่งการตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งขัน พร้อมทั้งปัจจัยอื่น และดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดขาย ตามที่กำหนด - กำกับดูแ...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
13 . Marketing Director
Responsibilities: 1, according to the company's annual business objectives, participate in the formulation of real estate marketing plans; 2, according to the company marketing plan, responsible for t...

Hishine Development Group Co.,Ltd.
เงินเดือน สูงตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
14 . Senior Marketing Planner
- บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนโครงการและแผนธุรกิจตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการ ...

Hishine Development Group Co.,Ltd.
เงินเดือน สูงตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ก.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ