JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามที่ตกลง
15 มิ.ย. 62
22 . Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดทั้งระบบทุกช่องทางของกลุ่มสินค้าในแบรนด์ที่รับผิดชอบ 2. ประเมินผลและวิเคราะห์แนวโน้มสภาพของตลาดกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ในอนาคต 3. รับผิดชอบ ดูแลบริหารทีมงานให...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
23 . E- commerce Marketing Manager
- ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท - ทำการตลาดออนไลน์ผ่านทาง FB / IG / Line / Youtube และอื่นๆ - วางแผนการใช้สื่อโฆษณา ในการประชาสัมพันธ์ ทั้ง Online และ Offline - วางแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย - อ...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 55,000-65,000
15 มิ.ย. 62
24 . Trade Marketing Officer/Supervisor รับสมัครด่วน !
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด - พัฒนาช่องทางการขาย - เปรียบเทียบและวิเคราะห์การตลาดคู่แข่ง - ตรวจเยี่ยมร้านค้า - แนะนำและเสนอการส่งเสริมการขายให้ลูกค้า - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทิศทางการตล...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโคงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
25 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
1.บริหารจัดการด้านการขาย โดยมีการวางแผน การควบคุมและการวิเคราะห์ 2.บริหารจัดการด้านการตลาด โดยมีการวางแผน การควบคุมและการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิผล 3.ดูแลแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน...

บริษัท บี.เค.เค.เทอร์รัสซ่า จำกัด
เงินเดือน 30,000++ หรือ ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
26 . Modern Trade Sales Director (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมทีมขายโมเดิร์นเทรด - ประเมินสถานการณ์ตลาด กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและช่องทางโมเดิร์นเทรด - วางแผนการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ดูแล/บริหารจัดการเพื่อให้ยอดข...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
27 . Brand & Marketing Manager (ประจำสาทร) รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับงบ ประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย/กำไรของบริษัทฯ 2.วางแผนการสื่อสารการตลาดทุกช่องทาง ทั้ง Above the line และ Below the line เพ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
28 . Trade Marketing Manager (ประจำสาทร) รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์การตลาด แผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อสนับสนุนทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย 2.วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน การจัดรายการในห้าง MT และร้านค้า...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
29 . หัวหน้าเขตขาย (Area Sales Supervisor)
ตำแหน่งนี้รายงานขึ้นตรงต่อผู้จัดการขาย รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรับเป้าการขายไปบริหารร่วมกับผู้จัดการร้านในเขตที่ดูแล ทำหน้าที่สื่อสารแผนงานและกลยุทธการขาย นโยบาย และโปรแกรมก...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
14 มิ.ย. 62
30 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
ดูแลติดตามการทำงานของทีมขาย วางแผนการทำงานของทีมขาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน วางแผนการตลาด ปรับกลยุทธการขาย เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
31 . Marketing Communication Manager (ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด)
- Involve in planning marketing strategy and activities throughout the year - Direct / Oversee and operating the marketing campaigns including products and communication materials to support dealers, ...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
14 มิ.ย. 62
32 . Marketing Manager (Female only)
1. Analyze target market (current customers and new target groups) and understand well their wants and needs. 2. Study weak and strong point of our business and competitors and define ...

Take Care Beauty Salon & Spa group
เงินเดือน negotiable
14 มิ.ย. 62
33 . Brand Manager/Product Manager
1. บริหารงานเกี่ยวกับแบรนด์ของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร 2. พัฒนาและวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแบรนด์เพื่อรองรับการเจริญเติบโต 3. วิเคราะห์ Product Life Cyc...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 60,000
14 มิ.ย. 62
34 . ผช.ผู้จัดการ / ผจก.การตลาดออนไลน์ (Asst. Manager / Online Marketing Manager)รับสมัครด่วน !
• วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ • วิเคราะห์และติดตามสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการขาย • วางแผนการตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาว และดำเนินการตามแผนงา...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62
35 . CRM (Senior, Asst.Manager)
- ดูแลลูกค้าหลังการขายระบบ ERP - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายเพิ่มเติม

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
36 . ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ( AVP.) ฝ่ายการตลาด
1.กำหนดและวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด 2.พัฒนาระบบงานและทีมงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำนโยบายด้านการตลาดไปดำเนินการ ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้บริหารระดับ...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
37 . Head of Assets Management
Responsibility 1. Provide market insights on design at company meetings with external consultants to assist Design team with residential product development Identify potential residential tenants, ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 62
38 . Strategic Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
• Summarize, analyze and present product & marketing information focusing on ACNielsen and food business. • Summarize and evaluate marketing activities including finding business opportunities by app...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62
39 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
บริหารงานด้านการตลาดด้านการตลาด)วิเคราะห์หาข้อมูลด้านการตลาดและวางแผนการตลาดและกำหนดแผนการปฎิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการขายด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
40 . Project Manager (Start Up) by Meko Clinic
• Drive the strategy, planning, development and delivery of all products and services • Plan and develop applications or websites for customer service • Coordinate between teams and customers • Con...

Mekoclinic
เงินเดือน Negotiable
14 มิ.ย. 62
 พบ 120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ