JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2519

บริษัท แอคทิวิทีน ครีเอชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
27 มิ.ย. 62
2 . Senior Account Executive
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2519

บริษัท แอคทิวิทีน ครีเอชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
27 มิ.ย. 62
3 . Marketing ( Supervisor )
1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับแผนการตลาด 2. หาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3. เตรียมข้อมูล จัดทำ พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บริหาร 4. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน...

บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
ดูแลติดตามการทำงานของทีมขาย วางแผนการทำงานของทีมขาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน วางแผนการตลาด ปรับกลยุทธการขาย เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . Overseas Marketing Manager (FMCG or Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
- Responsible for Overrall Marketing Strategy for Overseas Marketing Department of Large-Sized Food Manufacturer - Responsible for Total Brand Management - Responsible for achieving target sales v...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 70,000 - 90,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
27 มิ.ย. 62
6 . Hotel System Marketing Managerรับสมัครด่วน !
-วางแผนงานขายและสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย -ติดต่อ นัดหมาย และขอเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ...

Coman Group
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
บริหารงานด้านการตลาดด้านการตลาด)วิเคราะห์หาข้อมูลด้านการตลาดและวางแผนการตลาดและกำหนดแผนการปฎิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการขายด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
1.บริหารจัดการด้านการขาย โดยมีการวางแผน การควบคุมและการวิเคราะห์ 2.บริหารจัดการด้านการตลาด โดยมีการวางแผน การควบคุมและการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิผล 3.ดูแลแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน...

บริษัท บี.เค.เค.เทอร์รัสซ่า จำกัด
เงินเดือน 30,000++ หรือ ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- พัฒนาและวางแผนกลยุทธทางการตลาด - สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้เป็นอย่างดี (นักวิเคราะห์,สถิติ) - กำกับดูแลการดำเนินงานการตลาดและผู้ร่วมงานกับทีมงานขาย - ทำงานร่วมกับทีมทำงานในการพัฒนาผลิตภัณ...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 มิ.ย. 62
10 . Operation Manager
รายละเอียดงาน - กำหนดเป้าหมายการขาย รวมทั้งการเสนอขอค่า Commissionและ Incentiveตามความเหมาะสม - วางแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงาน ในด้านงานค้าปลีกให้...

บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการแผนก Digital Commerce
Digital marketing,E-Commerce - พัฒนาและดำเนินการ สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจออนไลน์ - คิดค้นกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิ บริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี - สร้างสรรค์ และปรับปรุงโปรโมชั่น ให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
27 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการส่วน CRM
1.วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยายาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs 2.จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย 3.กำ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
27 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมการขาย
-คิดนำเสนอช่องทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท -วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง พร้อมทั้งพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท -ดำเนินการขยายสาขาของบริษัทตั้งแต่การประเมิน...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-36,000
27 มิ.ย. 62
14 . Marketing Manager
• ดูแลและทำการตลาดโครงการ แนวสูง (Condominium) และ แนวราบ • กำหนดทิศทางการตลาด และ ยอดขาย • วางแผนกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว • บริหารงานขายให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด • คิด Campaign การตลาดให้เ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และตามโครงสร้างบริษัท ฯ
27 มิ.ย. 62
15 . Marketing Manager (อสังหาริมทรัพย์)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการตลาด และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน - สำรวจคู่แข่งการตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งขัน พร้อมทั้งปัจจัยอื่น และดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดขาย ตามที่กำหนด - กำกับดูแ...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
16 . Product Manager
* บริหารจัดการและประสานงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด * วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของลูกค้า สภาพตลาดในปัจจุบันและข้อมุลของคู่แข่ง *สร้างโอภาสธุรกิจให้กับองค์กร ค้นหาตลาด ค...

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
17 . Marketing Manager / Head OF Marketingรับสมัครด่วน !
• Overseeing marketing department. • Evaluating and developing our marketing strategy and marketing plan. • Planning, directing, and coordinating marketing efforts. • Communicating the marketing pl...

Boost Fitness Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
18 . Promotion & Data Base Management Manager
-จัดทำแผนงาน นำเสนอของบประมาณพิเศษจากแบรนด์สินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างกิจกรรมพิเศษให้แก่ลูกค้า -ประสานงานกับ Buyer และMarketing team เพื่อจัดทำรายการส่งเสริมการขาย -ทำรายงานสรุปผลงานเพื่อเรียก...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000-45,000
27 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการแผนกการตลาด(ธุรกิจร้านอาหาร)
1. จัดทำแผนและงบประมาณทางการตลาดเสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 2. ควบคุมและจัดการงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัทฯ 3. สรุปผลงานประเมิน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานที่เ...

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
เงินเดือน 30,000+++
27 มิ.ย. 62
20 . Marketing Manager
บริษัทเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Marketing Manager ให้กับบริษัทในเครือฯ ดูแลสินค้ากลุ่มบิวตี้ Brand Chupa Chups, Paul Frank, Mentos (บจก.เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์) รายละเอียดงาน มีดังนี้ - กำหนดกุลยทธ์...

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000 หรือ ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ