JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
20 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายงานขายและการตลาด (Marketing communication)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 2.วางแผน/ดำเนินการและประสานงานเพื...

HTD MEDIA CO., LTD
เงินเดือน ตามแต่ตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าการตลาดออนไลน์ ติดต่อ 0951415369 ฝ่ายบุคคล
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่าย...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . Sale & Marketing Supervisor (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งและออนไลน์ - วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด - เพิ่มส...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
5 . Strategic Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
• Summarize, analyze and present product & marketing information focusing on ACNielsen and food business. • Summarize and evaluate marketing activities including finding business opportunities by app...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
6 . Marketing staff (Beauty product)
Work for promoting professional beauty products to BtoB and BtoC customers working with a Marketing manager. 1) Market survey Conduct Market survey to find needs and wants on new potentia...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
เงินเดือน NA
20 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการสรรหาร้านค้าทั่วประเทศ
ติดต่อหาร้านค้าโชวห่วย/มินิมาร์ท/ค้าปลีก ค้าส่งประจำตำบล/อำเภอ/ตัวจังหวัด แนะนำและเชิญชวนให้ร้านเข้าร่วมมาร่วมโครงการกับบริษัท ดูแลและให้ความช่วยเหลือร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัท มาร่วมโคร...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
หลายอัตรา
19 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการสรรหาอสังหาริมทรัพย์รับสมัครด่วน !
- สรรหาที่ดินเพื่อโครงการกตัญญู - สรรหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - บริหารจัดการที่ดินของ SSUP GROUP - เป็นนายหน้า รับซื้อ-ขาย-เช่า ในนาม Propertythai-direct - ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ - เตร...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
19 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการภาคฝ่ายขายทุกภาคประเทศไทย/พนักงานขาย (บริษัทในเครือ) รับสมัครด่วน !
รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
19 ก.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
ดูแลติดตามการทำงานของทีมขาย วางแผนการทำงานของทีมขาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน วางแผนการตลาด ปรับกลยุทธการขาย เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
- ดูแลทีมเซลล์ วางแผนการทำงานของเซลล์ - เตรียมแผนงานการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย - สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้ารายใหญ่ได้ - ออกทริปเข้าเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ได้

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
12 . Marketing Information Management (MIS)
• สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด ประชุมและทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ในการกำหนดแนวทาง วิธีการวัดผลและรูปแบบการจัดเตรียมข้อมูล ให้คำปรึกษาพร้อมเสนอแนะแนวทางการทำงาน • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน • ...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าเขตขาย (Area Sales Supervisor)
ตำแหน่งนี้รายงานขึ้นตรงต่อผู้จัดการขาย รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรับเป้าการขายไปบริหารร่วมกับผู้จัดการร้านในเขตที่ดูแล ทำหน้าที่สื่อสารแผนงานและกลยุทธการขาย นโยบาย และโปรแกรมก...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
19 ก.ค. 62
14 . Franchise Account Executive Manager
1. ดูแลด้านการตลาด ภาพลักษณ์และบริหารเฟรนไชน์ 2. Set up ร้านเฟรนไชส์สาขาใหม่ ๆ 3. จัดทำเอกสารการชำระเงินเฟรนไชน์ และติดตามการชำระเงิน 4. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเฟรนไชน์ 5. ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000
19 ก.ค. 62
15 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
19 ก.ค. 62
16 . E-Commerce Manager
Onsite Marketing - Design and implement marketing plan and strategies for a whole year including campaign and promotion to enhance website performance significantly - Create plans and Execute Social...

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . ผู้จัดการส่วนงานบริหารสินเชื่อ (Pico Finance) รับสมัครด่วน !
- บริหารงานส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลทีมพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อเพิ่มยอดและขยายฐานลูกค้า - บริหารงานสาขา ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด - ดูแลทีมและยอดทีมให้เป็นไปตามเป้า - วางแผนพัมนาธุรกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
18 . Brand Manager/Product Manager
1. บริหารงานเกี่ยวกับแบรนด์ของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร 2. พัฒนาและวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแบรนด์เพื่อรองรับการเจริญเติบโต 3. วิเคราะห์ Product Life Cyc...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 60,000
19 ก.ค. 62
19 . การตลาดอาวุโส (Sr. Marketing Executive)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบและนำเสนอ Content ในแต่ละช่องทาง เพื่อสร้างการเกี่ยวข้องและรับรู้ของแบรนด์ - อธิบายและจัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อทีมบริหารในจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ - บริหาร Social Media ของแบรนด์และสินค้าที่...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ต่อรองได้
19 ก.ค. 62
20 . ผู้จัดการแผนก Digital Commerce
Digital marketing,E-Commerce - พัฒนาและดำเนินการ สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจออนไลน์ - คิดค้นกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิ บริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี - สร้างสรรค์ และปรับปรุงโปรโมชั่น ให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ