JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . CRM (Asst.Manager or Manager)
- ดูแลลูกค้าหลังการขายระบบ ERP - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายเพิ่มเติม

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
2 . Marketing Information Management (MIS)
• สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด ประชุมและทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ในการกำหนดแนวทาง วิธีการวัดผลและรูปแบบการจัดเตรียมข้อมูล ให้คำปรึกษาพร้อมเสนอแนะแนวทางการทำงาน • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน • ...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 62
3 . Marketing staff (Beauty product)
Work for promoting professional beauty products to BtoB and BtoC customers working with a Marketing manager. 1) Market survey Conduct Market survey to find needs and wants on new potentia...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
เงินเดือน NA
16 ก.ค. 62
4 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
16 ก.ค. 62
5 . Franchise Account Executive Managerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลด้านการตลาด ภาพลักษณ์และบริหารเฟรนไชน์ 2. Set up ร้านเฟรนไชส์สาขาใหม่ ๆ 3. จัดทำเอกสารการชำระเงินเฟรนไชน์ และติดตามการชำระเงิน 4. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเฟรนไชน์ 5. ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000
16 ก.ค. 62
6 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
16 ก.ค. 62
7 . Marketing Executive
1. กำหนดเป้าหมายฝ่ายการตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท เพื่อให้ได้เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินการที่กำหนด 2. ตรวจสอบวิเคราะห์แผนงานและกลยุทธ์การขาย ตลอดจนการทำแผนโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดข...

บริษัท บริลลิแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
8 . Account Manager
• ติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเสนอแผนธุรกิจด้านการตลาดและโฆษณาออนไลน์ • พัฒนาแผนงานธุรกิจที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ • ทำงานร่วมกับทีมในรูปแบบ Project Mode โดยพัฒน...

New Dimension Co.,LTD
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท
16 ก.ค. 62
9 . Sale & Marketing Supervisor (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งและออนไลน์ - วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด - เพิ่มส...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการส่วนงานบริหารสินเชื่อ (Pico Finance) รับสมัครด่วน !
- บริหารงานส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลทีมพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อเพิ่มยอดและขยายฐานลูกค้า - บริหารงานสาขา ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด - ดูแลทีมและยอดทีมให้เป็นไปตามเป้า - วางแผนพัมนาธุรกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการภาคฝ่ายขายทุกภาคประเทศไทย/พนักงานขาย (บริษัทในเครือ) รับสมัครด่วน !
รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
16 ก.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด (Product & Marketing)
1) วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการตลาด เพื่อวางแผนการตลาด,กำหนดกลุ่มสินค้า, กำหนดทิศทางการขาย, การส่งเสริมการขายของแต่ละกลุ่มสินค้า 2) วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3) วางแผนการเลือกใช...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายงานขายและการตลาด (Marketing communication)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 2.วางแผน/ดำเนินการและประสานงานเพื...

HTD MEDIA CO., LTD
เงินเดือน ตามแต่ตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.ค. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด
- รับผิดชอบวางแผลกลยุทธ์ด้านการตลาด - ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของการตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - สร้างความได้เปรียบทางการเเข่งขันและความเป็นเลิศด้านคุณภาพ โดยรวมทุ...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท (ตามประสบการณ์)
16 ก.ค. 62
15 . Marketing Manager
• ดูแลและทำการตลาดโครงการ แนวสูง (Condominium) และ แนวราบ • กำหนดทิศทางการตลาด และ ยอดขาย • วางแผนกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว • บริหารงานขายให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด • คิด Campaign การตลาดให้เ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และตามโครงสร้างบริษัท ฯ
16 ก.ค. 62
16 . E- commerce Marketing Manager
- ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท - ทำการตลาดออนไลน์ผ่านทาง FB / IG / Line / Youtube และอื่นๆ - วางแผนการใช้สื่อโฆษณา ในการประชาสัมพันธ์ ทั้ง Online และ Offline - วางแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย - อ...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 55,000-65,000
16 ก.ค. 62
17 . Marketing Manager (ผู้จัดการแผนกการตลาด)รับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาด พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด ให้เหม...

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
เงินเดือน 30,000-45,000 บาท
16 ก.ค. 62
18 . International Marketing Manager(ด่วน)รับสมัครด่วน !
ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด กลุ่มลูกค้า รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อวางแผนการตลาดให้มีความเหมาะสม วางแผนงาน และควบคุมดูแลการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
ดูแลติดตามการทำงานของทีมขาย วางแผนการทำงานของทีมขาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน วางแผนการตลาด ปรับกลยุทธการขาย เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
- ดูแลทีมเซลล์ วางแผนการทำงานของเซลล์ - เตรียมแผนงานการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย - สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้ารายใหญ่ได้ - ออกทริปเข้าเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ได้

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
 พบ 120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ