JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 129 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนการตลาดธนาคาร
- วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ในการหารายได้ ทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ - จัดประชุมกับทีมงานเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษา พร้อมกับการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย - จัดตารางเข้าพบแหล่งงาน/ลู...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
2 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
23 มี.ค. 62

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
23 มี.ค. 62
4 . Sale Manager
-วางแผนการขายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย -บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดตามเป้าหมาย -ดูแลฐานลูกค้ากลุ่มเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ -แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหาให้การสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การท...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
5 . Senior Marketing Coordinator
- Develop and implement marketing and communication strategies for the organization. - Plan marketing calendar for both online and offline platform from concept to completion. - Develop marketing s...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
23 มี.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกการตลาด (Marketing Supervisor)
•Make market survey report for study customer insight + demand, competitor analysis •Make creative monthly promotion to increase sales volume •Make creative campaign and activity ...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (หรือตามประสบการณ์)
23 มี.ค. 62
7 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
23 มี.ค. 62
8 . Head of e-Commerce businessรับสมัครด่วน !
- Accountable for overall e-Commerce business starting from identify business opportunity and develop business plan to strengthen e-Commerce platform via seller & customer acquisition, brand building ...

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ
เงินเดือน According to company structure or experience
23 มี.ค. 62
9 . Manager - Key Account (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด 2.ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย 3.การออกเยี่ยมลูกต้ รับฟังความต้องการของลูกค้า 4.วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก 5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
10 . Trade Channel Supervisor รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายรวมทั้ง แผนการจัดเรียงและวัสดุในส่งเสริมการขาย 2.วางแผนและกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย 3.วิเคราะห์สภาพการขาย/การตลาดและหากลยุทธ์การขาย...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
11 . CRM (Senior, Asst.Manager)
- ดูแลลูกค้าหลังการขายระบบ ERP - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายเพิ่มเติม

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
12 . ผู้จัดการร้านค้า
-รับผิดชอบบริหารและจัดการงานของสาขา ปฏิบัติตามกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ -รับผิดชอบในการดำเนินการและติดตามพร้อมประเมินผลการปฎิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ -รับผิดชอบดูแลคว...

Global Jet Express (Thailand)
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
23 มี.ค. 62
13 . หัวหน้าทีม เสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ Regional Manager Motorcycle โซนภาคกลาง
• ค้นหา และขยายฐานลูกค้าใหม่ • วางแผนการตลาดและกลยุทธ์การขาย • บริหารทีมและยอดขายของทีม • ติดตามและรายงานข้อมูลด้านการตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • ขยายตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
23 มี.ค. 62
14 . ***ผู้จัดการส่วน CRM Corporate(สายงานตลาด)*** สัมภาษณ์วันนี้ทราบผลทันที
-วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs -จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย -กำหนดนโยบาย...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
15 . ผอ.สายงานการตลาดและขาย
งานบริหารโครงการ ด้านงานขาย / การตลาด ควบคุมงานด้านแผนกลยุทธ์การตลาดโครงการ เพื่อสนับสนุนให้งานบรรลุเป้าหมายการขายตามที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ตามแผนงานเป็นระยะๆ และปรับให้สอดคล้...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
16 . ผช.ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด/ผจก.ส่วนขายและการตลาด (สายงานตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธการตลาดด้านสื่อประชาสัมพันธ์ CRM, IMC 2.บริหาร marketing budget ,direct mail, online,marketing campaign,area event 3.ทำงานร่วมกับทีมขายโครงการในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางลูกค้าใหม่ๆ สื่อ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามตกลง
23 มี.ค. 62
17 . ผู้จัดการศูนย์บริการ (ประจำทุกจังหวัด)
1. วางแผนกำลังพลพื้นที่ปฏิบัติงาน 2. ควบคุมกระบวนการทำงานของห้อง Pack สินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน 3. ดูแลเรื่องส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มปริมาณลูกค้าในการใช้บริการ 4. ตรวจสอบและสรุปรายงานรายได้ของสาข...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
จำนวนมาก
เงินเดือน 20,000 - 25,000 .-
23 มี.ค. 62
18 . หัวหน้าทีมจัดกิจรรมส่งเสริมการตลาดและขายสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดแผนการขายสินค้าในการออกบูธ - กำกับ ดูแลและควบคุมทีมงานในการออกบูธขายสินค้า - บริหารงานขายและปิดการขายในการออกบูธให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - บริหารกิจกรรมภายในการออกบูธให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - จัด...

บริษัท โปรเจค อินทีเรีย วิกทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
19 . Trade Marketing Supervisor
Convey marketing strategy to sales team and develop trade&sales strategy to achieve marketing goal To plan trade deals for TT and MT to deliver target sales and monitor performances of each sales cha...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
20 . Trade Marketing Officer/Supervisor รับสมัครด่วน !
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด - พัฒนาช่องทางการขาย - เปรียบเทียบและวิเคราะห์การตลาดคู่แข่ง - ตรวจเยี่ยมร้านค้า - แนะนำและเสนอการส่งเสริมการขายให้ลูกค้า - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทิศทางการตล...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโคงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
 พบ 129 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ