JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( Brand Kyo Roll En )รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านการตลาด กำหนดกลยุทธ์ โปรโมชั่น กิจกรรมสนับสนุนการตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมดูแล การประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัต...

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . CRM (Senior, Asst.Manager)
- ดูแลลูกค้าหลังการขายระบบ ERP - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายเพิ่มเติม

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- พัฒนาและวางแผนกลยุทธทางการตลาด - สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้เป็นอย่างดี (นักวิเคราะห์,สถิติ) - กำกับดูแลการดำเนินงานการตลาดและผู้ร่วมงานกับทีมงานขาย - ทำงานร่วมกับทีมทำงานในการพัฒนาผลิตภัณ...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
25 มิ.ย. 62
4 . Overseas Marketing Manager (FMCG or Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
- Responsible for Overrall Marketing Strategy for Overseas Marketing Department of Large-Sized Food Manufacturer - Responsible for Total Brand Management - Responsible for achieving target sales v...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 70,000 - 90,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
25 มิ.ย. 62
5 . Manager - Key Account (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด 2.ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย 3.การออกเยี่ยมลูกต้ รับฟังความต้องการของลูกค้า 4.วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก 5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
6 . Trade Channel Supervisor รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายรวมทั้ง แผนการจัดเรียงและวัสดุในส่งเสริมการขาย 2.วางแผนและกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย 3.วิเคราะห์สภาพการขาย/การตลาดและหากลยุทธ์การขาย...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
7 . Product Marketing Manager (Smart Parking, Mobile App / Platform)
With the rapid development of cities and a continuous growth in vehicle owners each year, the parking problem has become much more urgent in people’s daily lives and brought a priority in city managem...

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ
เงินเดือน According to company structure or experience
25 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกการตลาด (Marketing Supervisor)
•Make market survey report for study customer insight + demand, competitor analysis •Make creative monthly promotion to increase sales volume •Make creative campaign and activity ...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (หรือตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
9 . Sale & Marketing Supervisor (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งและออนไลน์ - วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด - เพิ่มส...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าแผนกการตลาด
1.วางแผนและจัดทำกิจกรรมทางการตลาด 2.วางแผนงานด้านสื่อประสัมพันธ์,ออนไลน์,สื่อสิ่งพิมพ์ 3.วางแผนและตรวจสอบงานออกแบบต่างๆ เช่นฉลากสินค้า สื่อต่างๆ

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบายแลแผนงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท - ควบคุมดูแลการทดสอบผลิตสินค้าใหม่ และประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด - กำหนดมาตรฐาน และคุณภาพสินค้าใหม่ที่พัฒนาได้ และส่งมอบให...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการส่วนงานบริหารสินเชื่อ (Pico Finance) รับสมัครด่วน !
- บริหารงานส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลทีมพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อเพิ่มยอดและขยายฐานลูกค้า - บริหารงานสาขา ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด - ดูแลทีมและยอดทีมให้เป็นไปตามเป้า - วางแผนพัมนาธุรกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าการตลาดออนไลน์ ติดต่อ 0951415369 ฝ่ายบุคคล
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่าย...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
25 มิ.ย. 62
14 . ผช.ผู้จัดการ / ผจก.การตลาดออนไลน์ (Asst. Manager / Online Marketing Manager)รับสมัครด่วน !
• วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ • วิเคราะห์และติดตามสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการขาย • วางแผนการตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาว และดำเนินการตามแผนงา...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขาย ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 2. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนกลยุทธ์ ด้านการตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาว 3. วางแผนและจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ...

บริษัท เอ็น.เอ.ที.ที. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (N.A.T.T.Group (Thailand) Co.,Ltd.)
25 มิ.ย. 62
16 . Market Leader
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยใ...

Apple Inc.
25 มิ.ย. 62
17 . Marketing Manager (Female only)
1. Analyze target market (current customers and new target groups) and understand well their wants and needs. 2. Study weak and strong point of our business and competitors and define ...

Take Care Salon Of Beauty
เงินเดือน negotiable
25 มิ.ย. 62

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
19 . พนง.ต้อนรับ + ผจก.ร้านค้าทั่วไป & ร้านอาหาร (ทำกะ: กลางวัน+กลางคืน)
ผู้จัดการร้านค้าทั่วไป สามารถทำงานเป็นกะได้ ทั้งรอบกลางวันและกลางคืน มีเงินเดือน คอมมิชชัน โบนัส จัดหาที่พักให้กรณีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากที่ทำงาน

บริษัท สยาม นีโอ โฮม ดีเวลล้อปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 รวมคอมมิชชั่นที่รับประกันแล้วเป็น 40,000-70,000บาทต่อเดือน มีโบนัสต่างหาก
25 มิ.ย. 62
20 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
25 มิ.ย. 62
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ