JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager (Start Up) by Meko Clinic
• Drive the strategy, planning, development and delivery of all products and services • Plan and develop applications or websites for customer service • Coordinate between teams and customers • Con...

Mekoclinic
เงินเดือน Negotiable
27 มิ.ย. 62
2 . Head of Assets Management
Responsibility 1. Provide market insights on design at company meetings with external consultants to assist Design team with residential product development Identify potential residential tenants, ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่อาวุโสสื่อสารองค์กรรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการ Webside ขององค์กร 2.บริหารจัดการงาน Digital Medial Social Marketing ขององค์กร 3.บริหารจัดการในการจัดทำ Content Marketing ในการสื่อสารทั้งหมด 4.บริหารจัดการงานด้าน การประชาสัมพันธ์ PR...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการทีมการตลาด(MBK Guarantee)
เกี่ยวกับการจัดทำสื่อ ( เช่นการจัดทำเว็บไซต์แนะนำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท การจัดทำของชำร่วยเป็นต้น ) 1. ทำงานบังคับบัญชาในการจัดทำสื่อทางการตลาด 2. วางแผนการใช้สื่อที่ดูแลbook 3. จัดหานะหาในสิ่...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการ // ผู้ช่วยแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) และความประทับใจ (Impression) -วางแผนและจัดทำcampaign สร้าง content เพื่อส่งหาลูกค้าโดยตรง - มีก...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการทีมการตลาด (MBK Guarantee)
1. จัดหา และรวบรวมข้อมูล นายหน้า (Broker/ Developer) และโครงการต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านสื่อ, กิจกรรม หรือช่องทางต่าง...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
27 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- พัฒนาและวางแผนกลยุทธทางการตลาด - สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้เป็นอย่างดี (นักวิเคราะห์,สถิติ) - กำกับดูแลการดำเนินงานการตลาดและผู้ร่วมงานกับทีมงานขาย - ทำงานร่วมกับทีมทำงานในการพัฒนาผลิตภัณ...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 มิ.ย. 62
9 . Brand Marketing Manager
1.Brand Management Skill 2.Communication Skill 3.P&L Ability inc Budget Control 4.Interpersonal Skill 5.Food Industry / Restaurant business is preferrable

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าฝ่ายขาย /Sales Supervisorรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการทีมให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2.สร้างทีม และพัฒนาทีม สร้างแรงบันดาลใจให้ทีม 3.วางแผน/ปรับปรุง/แก้ไขแผนการขายให้บรรลุเป้าหมาย 3.ควบคุม ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทีม 4.งานอื่นๆ ที่ได้รั...

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
11 . Trade Marketing Officer/Supervisor รับสมัครด่วน !
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด - พัฒนาช่องทางการขาย - เปรียบเทียบและวิเคราะห์การตลาดคู่แข่ง - ตรวจเยี่ยมร้านค้า - แนะนำและเสนอการส่งเสริมการขายให้ลูกค้า - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทิศทางการตล...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโคงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการส่วนงานบริหารสินเชื่อ (Pico Finance) รับสมัครด่วน !
- บริหารงานส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลทีมพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อเพิ่มยอดและขยายฐานลูกค้า - บริหารงานสาขา ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด - ดูแลทีมและยอดทีมให้เป็นไปตามเป้า - วางแผนพัมนาธุรกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
13 . Sales Manager (E-Commerce)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงาน ด้านการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce (Marketplace,B2C,e-retailer) 2.วางแผนแคมเปญ โปรโมชั่น และกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการขาย 3.บริหารจัดการ เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
14 . Marketing SupervisorUrgently Required !
- นำเสนอและจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ - วางแผนและนำเสนอการบริการงบประมาณ - ดูแลงานด้านการส่งเสริมการขาย (Sales Campaign Management) - ดูแลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ (Advertisement & Med...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
15 . Marketing Information Management (MIS)
• สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด ประชุมและทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ในการกำหนดแนวทาง วิธีการวัดผลและรูปแบบการจัดเตรียมข้อมูล ให้คำปรึกษาพร้อมเสนอแนะแนวทางการทำงาน • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน • ...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
16 . ผู้ช่วยผุ้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด - กำหนดกลยุทธ์และงบประมาณการตลาดตลอดปี - กำหนดนโยบาย WI และ Manual การทำงานทั้งหมดในฝ่ายการตลาด - กำกับภาพลักษณ์สาขา และกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปทิศทางเดียวกันกับบริ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
17 . Marketing and Business Development Support
- จัดทำแผนงานการตลาดของโปรเจคต่างๆ และดำเนินโปรเจคต่างๆตามแผนการตลาดที่วางไว้ - ติดตามประเมินผลของแผนงานการตลาดแต่ละโปรเจคที่ได้ทำ - ทำแผนจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโ...

บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด (อาวุโส)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาพื้นที่กลุ่มลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด local - เสนอการใช้สื่อเพื่อโฆษณาติดตั้งป้ายให้ลูกค้าทราบถึงที่ตั้งสาขาของบริษัท - ประสานงาน Supplier ในการผลิตสื่อ และติดตั้งหรือจัดทำ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการภาคฝ่ายขายทุกภาคประเทศไทย/พนักงานขาย (บริษัทในเครือ) รับสมัครด่วน !
รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
27 มิ.ย. 62
20 . Marketing ( Supervisor )
1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับแผนการตลาด 2. หาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3. เตรียมข้อมูล จัดทำ พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บริหาร 4. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน...

บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ