JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Brand Manager (บริษัท เอ็มเอ็มอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นบริษัทในเครือมิตรมงคล)
•Develop and implement a marketing and sales strategy in order to deliver volume, share and profit targets as specified. •Build brand awareness •Effectively market products/services by conducting m...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . Product Marketing Manager
- Generates out and implements Strategic product marketing plan. - Collaborates closely with sales concerns on product management and development. - Provides input on new product development via Sal...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Product Officer)
- สำรวจ แสวงหา ข้อมูล (ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เสนอแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (Trade Marketing Executive)
- วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่อง ทางการจัดจำหน่าย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย / กำไร/ คู่แข่ง - ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 62
5 . Product Marketing Specialist
วางแผนงานในการทำ Customer Feedback ต่อบริการและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ ทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานจาก Feedback และ Insights ที่ได้รับ นำมาออกแบบและพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ร่วมดู...

THiNKNET Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Real Estate)
1.ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาโอกาสทางการธุรกิจ 2.ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey) เพื่อสร้างธุรกิจให้เหมาะกับพื้นที่นั้น ๆ 3.วิเคราะห์ผลกระทบ และหาโอกาสด้านการทำธุรกิจจากปัจจัยที่...

Lofis (Thailand) Co.,Ltd
เงินเดือน 25,000-40,000
19 มิ.ย. 62
7 . Asst.Brand Manager
- Meet with stakeholders to determine brand objectives and strategies - Research markets and study the company’s brand - Present and execute creative ideas for marketing activities - Help develop a...

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
8 . Marketing Product (Low Rise/High Rise)
• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด • ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งรวมทั้งภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ • ประเมินผลแผนการตลาด...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
9 . Product Officer (ฝ่ายผลิตภัณฑ์)รับสมัครด่วน !
- สำรวจ แสวงหา ข้อมูล (ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เสนอแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพ...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
10 . Brand Ambassador / เจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์ทางการขายและการตลาด
- การสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้กับบริษัทลูกค้า ในรูปแบบการออกบูท (Indoor and Outdoor) - กระจายข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยแทนบริษัทลูกค้า (Customer Service) - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีใ...

Eternal Group Marketing limited
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท (รายได้ตามที่ตกลง)
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์(Product Marketing Office)
- วางแผน Line up สินค้า/ตั้งราคา - วางแผนส่งเสริมการขายสินค้าในร้านผ่านช่องทางต่างๆ - จัดหาสินค้า ติดต่อSupplier - วิเคราะห์ยอดขาย/กำไรของสินค้า - จัดทำรายงานและนำเสนอ - อบรมความรู้สินค้า/แจ้งราย...

บริษัท ไทร์คูนเซนเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000+
19 มิ.ย. 62
12 . Marketing Supervisor (Real Estate) (Head Office)
วางแผนกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ แผนกิจกรรมการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้าานจัดสรรขนาดใหญ่ (บลูลากูน 2 ,ไอฟิล-บางนา และ THE ONE)

Number One Group (นัมเบอร์วันกรุ๊ป)
19 มิ.ย. 62
13 . Marketing Visibility
- ดูแล/ปรับเปลี่ยน สื่อโฆษณา / live demo ในโซน - ประสานงานกับแบรนด์ เพื่อขอ live demo / Mockup เพิ่มเติมในสาขา - ประสานงานกับแบรนด์ เพื่อขอสื่อมีเดีย ในการทำ Art Work (ส่วนของ Spec Card / Wall) - ป...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
19 มิ.ย. 62
14 . Product Officerรับสมัครด่วน !
1. Planning and ordering product 2. Responsible for marketing promotion plan and its implementation & evaluation 3. Forecasting of sales and promotional campaign 4. Conduct product specifications ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
15 . Asst. Marketing Manager
Able to adjust to fast changing business conditions and always result oriented. Planning and executing NPD and Marketing program to meet time line and to meet agreed budget or target of company. Exc...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
16 . Sales Executive
- To promote & take care Sales & marketing of Factory & Supply Products Category with B2B channel. - To provide good solution and services with fully satisfaction to customers requirement. - To invo...

บริษัท ไดโช (ประเทศไทย) จำกัด
19 มิ.ย. 62
17 . Graphic Designer Urgently Required !
บริษัทฯ ในเครือกำลังขยายงาน และต้องการผู้ร่วมงาน 1) ออกแบบงานกราฟฟิคต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ 2) งานด้านการตลาด และกิจกรรมองค์กร 3) รักษามาตรฐานการออกแบบงานของบริษัท 4) ออกแบบ และส่งชิ้นงานใ...

Genius Soft.Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
18 . ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ)
• วิเคราะห์ข้อมูลตลาดของบริษัท และคู่แข่ง เพื่อสนับสนุนการขาย พร้อมคิดโปรโมชั่นใหม่ๆ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขต่างๆ • ประสานงานกับหน่วยงานภายในขององค์กรเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่น ทั้งส่วนงานควา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
19 มิ.ย. 62
19 . Marketing Supervisor (English resume only)
- Can support the launching of new products development process with other division(R&D, factory, purchasing, sales) - Generating and coming up with ideas of concept / name / flavour / design / commu...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
19 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่โครงการสัมพันธ์(Relationship Officer) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบจัดทำการวางแผนการตลาด แผนการอบรม การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า หมายที่กำหนด -ให้ข้อมูล และแนะนำ หรือบรรยายผลิตภัณฑ์ให้กับธนาคาร -...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ