JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 187 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
• วางแผนกลยุทธ์ และแผนการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วน Online และ Offline • ติดตาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง และแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 62
2 . Marketing Representative
1.ดูแลและวางแผนการตลาดให้กับ Partner ต่างๆ ของบริษัท 2.หาคู่ค้าใหม่ๆเพื่อเข้าร่วมในระบบ E-commerce 3.แนะนำให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ E-commerce 4.วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในด้านก...

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
25 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
1.พัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านสื่อ Online ของบริษัทคือ Website, Facebook, Line, Email เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ 2.ติดตามดูแล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการตลาด ...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
25 ส.ค. 62
4 . Digital marketing (เน้นทำ Branding และสื่อ)
- สังกัดอยู่ในทีม In-house marketing agency ภายใน - บริหารแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 1 แบรนด์ เพื่อวางกลยุทธ์และจัดทำ Online content ในรูปแบบต่างๆ (มี Junior online ช่วยลงมือปฏิบัติ) โดยเน้นเป็นเชิง Onl...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
25 ส.ค. 62
5 . Digital marketing manager (ธุรกิจฟิตเนส)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบกำหนดแนวทาง วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานการตลาดออนไลน์ทั้งหมด (Online media plan) - วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในเรื่องการเสพข้อมูล Content ของกลุ่มเป้าหมาย - ทำให้บริษัทเป็นที่รู้...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (สามารถต่อรองได้)
25 ส.ค. 62
6 . Digital Media Specialist รับสมัครด่วน !
-วางแผนงานร่วมกับทีม เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคคลทั่วไปให้รู้จักบริการของทางบริษัท -วางแผนและจัดทำ Contents ร่วมกับทีมเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นยอดจัดสินเชื่อออนไลน์ -ดูแลกิจกรรมการ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 ส.ค. 62
7 . Digital Marketing
- บริหาร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Website, App, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram, Bloggers -คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของ pr...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าการตลาดสื่อออนไลน์
1.ดูแลการสื่อสาร content สามช่องทางออนไลน์ทั่ง Facebook acts,LINE,TWEETER,Instagram,Youtube จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน 2.ประสานงานการลงสื่อออนไลน์ (SEO,SEM ,YOUTUBE,BLOGGER,Social Network,เว็บอร์ดต่าง...

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
25 ส.ค. 62
9 . Digital Marketing
- สื่อสารข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการชายดิจิทัลแก่สมาชิกนักขายดิจิทัล - สร้างสื่อใช้ในการสื่อสารแก่นักขายดิจิทัลทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ - ดูแล แสนอปรับปรุงการใช้งานของเครื่องมือการขายด...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 62
10 . Community Management Specialist
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้งานผ่านช่องทาง Online (Social media และ web board ต่างๆ) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ • ติดตาม เทรนด์ ข่าวสาร และหัวข้อสนทนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Social Medi...

THiNKNET Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ส.ค. 62
11 . "Digital Marketing" ประจำสาขา Emporium รายได้ 20,000++ Tel.092-2465696รับสมัครด่วน !
EVENT/WORKSHOP •Contacting supplier/graphic designer and dealing with them •Preparing marketing materials such as brochure to promote •Organizing and implementing press events, brand and product...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 20,000++ (มีโบนัส+เงินปรับประจำปี)
25 ส.ค. 62
12 . Digital Marketing Senior/Managerรับสมัครด่วน !
- Create, maintain and improve online advertising campaigns using Google Adwords, Facebook Ads and other SEM platforms. - Manage and evaluate digital marketing team. - Identify trends and insights, ...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
25 ส.ค. 62
13 . MKT admin, การทำตลาดออนไลน์ wordpress SEO Graphic
ทำงาน Admin ด้าน MKT&IT ทำด้าน Graphic ได้ สามารถสร้างรูปเองได้ มีความเข้าใจในการเขียน website เบื้องต้นโดยเฉพาะ wordpress มีความเข้าใจในการทำ SEO รู้จักการวิเคราะห์ key words เขียน Content เองได...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-17,000
25 ส.ค. 62
14 . Digital Marketing
1. Make digital contents and design that suits the client's wants or needs by using Adobe Photoshop, Illustrator, Premier Pro. 2. Create promotion video and photography 3. Maintain company webs...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
เงินเดือน 25,000-35,000
25 ส.ค. 62
15 . Social Media Execcutive
1. คิด Concept และ Idea ในการถ่ายภาพนิ่งและ VDO รถยนต์มือสอง เพื่อทำการโฆษณาผ่านสื่อ Social Media เช่น Website, Facebook, Youtube, Line@ 2. สร้างเนื้อหาและจัดการข้อมูลในฐานะ Admin ของ Social Media ...

บริษัท เอทีเอ็มกู๊ดคาร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
25 ส.ค. 62
16 . Online marketing officer
1.ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมด้านการตลาดออนไลน์ โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย/แคมเปญต่างๆ 2.วางแผนการตลาดและสรุปผล

บริษัท ดีโอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
25 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
- รับสาย โอนสายโทรศัพท์ - ขายหนังสือหน้าร้าน - ดูแลหนังสือหน้าร้าน - เช็คสต๊อกหนังสือหน้าร้าน - ประสานงานบุคคลภายในภายนอก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 62
18 . Marcom & Digitalรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเนื้อหา Content และสร้างความเคลื่อนไหวในช่องทาง Online ทั้งในเชิงการตลาด เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สินค้า 2.บริการขององค์กรให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.ควบคุม...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
19 . Online Marketing
- ออกแบบสื่อ - อัพเดทดูแลเว็บไซต์ - ดูแลโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram YouTube Twitter Line - วางแผนการตลาดออนไลน์

Exit Education
เงินเดือน 18,000-25,000
24 ส.ค. 62
20 . Digital Marketing
◦ ดูแลโฆษณาออนไลน์ต่างๆให้กับลูกค้า (Facebook / Instagram / LINE) ◦ วิเคราะห์และปรับโฆษณาตามแผนงาน ◦ วางแผนการลงแคมเปญโฆษณา ◦ จัดทำ report ผลการโฆษณาในแต่ละเดือน

Sunnysideup Studio Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
24 ส.ค. 62
 พบ 187 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ