JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
-สนับสนุนงานขาย เพื่อประสานงานและให้บริการระหว่างผู้แทนขายกับลูกค้า -จัดทำใบเสนอราคาและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชาย -จัดทำเอกสารการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง -ประสานงานและให้บริการระหว่างผู้แทนขาย...

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . Sales Modern Trade แบรนด์ Kerasys
-วางแผนการขาย ทำSale Promotion นำเสนอสินค้าใหม่เพื่อเข้าจำหน่ายในห้าง เพิ่มช่องทาง ขยายและพัฒนาตลาดในกลุ่มโมเดิร์นเทรด -บริหารจัดการดูแลยอดขายจากลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ -สามารถทำราย...

บริษัท มาลาคี จำกัด
เงินเดือน 20,000+Commission
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (Sales Admin )
1.จัดทำเอกสารทีมขาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมขายได้รับบริการได้ทันความต้องการ 3.อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านการขายระหว่างลูกค้าและบริษัท 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
26 มิ.ย. 62
5 . Sale Coordinator ประสานงานฝ่ายขาย สาขากรุงเทพ
1.ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30-17:30น. 2.ช่วยฝ่ายขายประสานงานในทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิต ออกแบบ วิจัย สโตร์ ขนส่ง และอื่นๆ 3.จัดทำเอกสาร และจัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งผลิต ใบออกแบบ ใบขอย...

บริษัท ครีม บิลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
6 . ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์โรคหัวใจ กรุงเทพฯ
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานของลูกค้าเดิม - ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ - ให้การบริการหลังการขาย ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
26 มิ.ย. 62
7 . Sale Support
1.ทำงานประสานงาน และสนับสนุนฝ่ายขาย 2.ลงข้อมูล ,จัดทำ file ข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ปฏิบัตงานคามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที เอส เจ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000 พิจารณาตามวุฒิ และประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
8 . ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
-email ส่งใบเสนอราคา ตอบคำถามจากลูกค้า -ดูแลประสานงานขาย เช่น แจ้งโปรโมชั่นสินค้าให้กับลูกค้า ทำใบเสนอราคา และงานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายขาย -ประสานกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
9 . พนักงานประสานงานขาย รับสมัครด่วน !
- ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย ลูกค้า และฝ่ายขายกับแผนกอื่นๆ ดูแลเรื่องเอกสารงานขายต่างๆ ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายขนส่งและลูกค้า สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และชอบการติดต่อสื่อส...

Tropicalife Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . Sale Coordinator
1.เตรียมเอกสารงานขาย 2.ประสานงานขายระหว่างพนักงานขายและลูกค้า 3.ติดตามงานขาย 4.ช่วยงานในฝ่ายขาย 5.มีความขยันและกระตือร้นในการศึกษาข้อมูลใหม่ๆ

บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์+comission
25 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการงานขาย (ติดต่อห้างสรรพสินค้า/ Modern Trade)
- ติดต่อประสานงานกับ suppliers, ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าต่างๆ - จัดทำรายงานยอดขาย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
25 มิ.ย. 62
12 . Sales Admin
• รับผิดชอบงานเอกสารของแผนกขาย อาทิ PR, Petty cash หรือ งานเอกสารต่างๆ ในแผนก • รวบรวมและจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกเพื่อสนับสนุนการขาย • ดูแล ควบคุม บันทึกข้อมูลสินค้า เทสเตอร์ ท...

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย ** ด่วน**รับสมัครด่วน !
- คีย์บันทึกข้อมูลการขายรายวัน - ตอบปัญหาลูกค้าประเภทเครื่องสำอาง - ทำสรุปรายงานยอดขายสินค้า

บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
14 . ผู้ช่วยฝ่ายขาย
- ออกบิล ใบกำกับภาษี, คีย์ข้อมูล, จัดการสต็อก, จัดสินค้า, เตรียมส่งสินค้า, นัดหมายส่งสินค้า และอื่นๆ - ดูแลเรื่องต่างๆ ในบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 20,000 ++
21 มิ.ย. 62
15 . Sale Support
- ติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย - รับเรื่องรายละเอียดการขายจากพนักงานขาย - จัดทำใบเสนอราคา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรู ไลน์ เมด จำกัด
เงินเดือน 13,000
21 มิ.ย. 62
16 . ธุรการฝ่ายขาย ประจำห้าง JJ mallรับสมัครด่วน !
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ -มีประสบการณ์งานขาย -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ -มีทักษะในการประสานงาน -มีทักษะในการติดต่อประสานกับลูกค้า

บริษัท สปา โปรดักส์ ออฟ เอเซีย จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 18,000
20 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าทีธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานธุรการฝ่ายขาย และจัดระบบแฟ้มข้อมูลต่างๆ 2.ทำเอกสารในส่วนของงานขาย เช่น ใบเสนอราคา เปิดบิลขาย และสรุปยอดขายประจำวัน 3.ประสานงานขาย และ Support ผู้แทนขาย 4.จัดเตรียมสินค้า ตามบิลขาย เพ...

บริษัท เอ.ที.เมดิแคร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
19 มิ.ย. 62
18 . Sales Supportรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับผู้แทนขาย - ออกใบกำกับภาษีในระบบ Express - เตรียมสัญญาซื้อขายฯ - เตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า - ควบคุมและตรวจนับ stock - ติดต่อประสานงานกับองค์กรอาหารและยา(อย.) เพื่อขอรับอนุญาต...

บริษัท อะตอมมิค ซายน์ ดีสทริบิวท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน
19 มิ.ย. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ