JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 255 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส
- บริหาร ควบคุม ดูแลทีมงานฝ่ายขาย - บริหารยอดขายรวมให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนและวางกลยุทธ์ กระตุ้นยอดขาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)
ลักษณะงาน:- - วางแผนการกลยุทธ์การขายและการตลาดประเภทงานอสังหาริมทรัพย์ - วิเคราะห์ข้อมูลผู้จะขาย และผู้จะซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท - ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษา ทีมงานขายตามเป้าหมายที่วางไว้ -...

Connext Group Co., Ltd.
16 ก.ค. 62
3 . Assistant Sales Managerรับสมัครด่วน !
- Responsible for supervising a sales team, selling sausage casings, equipment and food ingredients to customers in Food Manufacturing Industry. - Indentify business opportunities and implement actio...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
4 . Sale Supervisor ( Shop) / Counter รับสมัครด่วน !
1.วางแผนด้านการขาย ใน Shop ฝั่งพลาซ่า / ร้าน Stand Alone ในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 2.นำเสนอแผนกการส่งเสริมการขายใน Shop 3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อของห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 4.วิเคราะห์การ...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการร้าน PLAYBOY สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวรับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าและบริการลูกค้า - จัดเรียงสินค้าในร้าน - ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน - ตรวจสอบยอดขายและผลักดันยอดขายให้ได้ตามแผนที่กำหนด - รวบรวมข้อมูลการขายเพื่อวิเคราะห์งานการขาย - กำกับดูแลรับผิ...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ก.ค. 62
6 . Sales Manager (Rama9 )
- Responsible Overall sales and profit of team Target. - Plan and control workflow and work’s direction by follow a company’s strategy. - Control, analyse and improving sales process (Sale Activitie...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 100,000 + Commission
16 ก.ค. 62
7 . Sales Manager (Solar Cell Project)รับสมัครด่วน !
1.ออกหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า 2.ติดตามงานและอัพเดท ให้หัวหน้างานทราบ 3.บริหารความสัมพันธ์ อันดี ระหว่าง บริษัท และลูกค้า 4.ทำยอดขายตามเป้าหมาย

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 80,000
16 ก.ค. 62
8 . Sale Operation Manager (Mazda City Co.,Ltd.)
1.ตรวจสอบเอกสารการขายของทีมขายเพื่อส่งเข้าระบบ 2.ตรวจสอบเอกสารการเคลมเงินเพื่อส่งเข้าระบบ 3.สรุป Sale Summary Reports เพื่อจัดทำ Sale commission 4.ตรวจสอบงานเอกสารและทำเอกสารตัดรถจาก Dealer อื่นๆ ...

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda) และ บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD)
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท
16 ก.ค. 62
9 . Telemarketing Manager
- ควบคุม ดูแล บริหารพนักงานTelemarketing ในทีมให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จ ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้อ...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายขาย /Sale Representativeรับสมัครด่วน !
ผู้จัดการฝ่ายขาย - เรียนรู้และอบรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และถ่ายทอดกับผู้ใต้บังคับบัญชา และพนักงานที่ติดต่อลูกค้าได้ - กำกับดูแลยอดขาย และจัดแบ่งเขตการขายใหัพนักงานผู้รับผิดชอบแต่ละเขต - ควบคุมดูแลการ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
เงินเดือน เงินเดือนประจำ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน และ คอมมิชชั่นจากการขาย
16 ก.ค. 62
11 . Building Manager
- Overseas all operations of the estate. - Respond to clients’ needs, ensuring that administrative and building technical staff resolve problem promptly. Ensure that services are provided in complia...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายขาย Sales Training Managerรับสมัครด่วน !
1.วางแผนประจำปีและจัดการแผนการอบรมและัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายขาย 2.วางแผนและจัดการ Project พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมฝ่ายขาย 3.วางกระบวนการสำหรับการอบรมและทำการติดตามผลเพื่อให้เกิดประสิทธิผล 4.จัดเ...

บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 40,000
16 ก.ค. 62
14 . Sales Supervisor
ดูแลพนักงงานเซลล์ของบริษัท วิ่งดูยอดการขายของแต่ละโครงการ กระตุ้นยอดขาย รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งบริษัท การทำงาน 6 วัน ต่อ สัปดาห์ หยุด 1 วัน เริ่มงาน 9 โมง ถึง 6 โมงเย็น

Best TWP GROUP (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
16 ก.ค. 62
15 . Sales Manager for beauty product
1. Create strategy and plan for sales according to customers’ requirement and market situation 2. Manage staff person in sales team to achieve sales budget 3. Check problem with staff or team and s...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
เงินเดือน 60,000 - 90,000
16 ก.ค. 62
16 . Manager
ภาพรวมของงาน การรักษาให้ Apple Store เติบโตอยู่เสมอนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำที่หลากหลาย และในฐานะผู้จัดการ คุณคือผู้รอบรู้ในทักษะทั้งมวล ในสภาพแวดล้อมที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่...

Apple Inc.
16 ก.ค. 62
17 . Senior Manager
ภาพรวมของงาน ความท้าทายและโอกาสของธุรกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้การเป็นผู้นำที่ Apple Store 
เป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนสูง ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของคุณในฐานะผู้จัดการอาวุโสที่จะนำทีมและ
นำการปฏิบัติงาน...

Apple Inc.
16 ก.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
- วางแผน วิเคราะห์ วางกลยุทธ์การตลาดและการขาย - วางนโยบายการตลาด การขาย วางเป้าหมาย และคุมให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ - บริหารทีมขาย

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
19 . ผู้จัดการสาขา (เซ็นทรัล พระราม2)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐา...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 62
20 . Sales Executive Department Manager@Head Office (Silom)
- ควบคุม และดูแลงานการพัฒนาธุรกิจให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้งานการพัฒนาธุรกิจเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ - ติดตาม และตรวจสอบอัตราค่าบริการ การจัดทำสัญญา การพัฒนาระบบ การแ...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
16 ก.ค. 62
 พบ 255 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ