เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พ.สต๊อก/เช็คสินค้า เพศ ช/ญ วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป รายได้ 11,500-14,000++ T.092-2465696รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน -ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับตามบริษัทกำหนด -เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายสินค้า หรือบริษัทประกันภัย -จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง -จัดทำบัญชีหมวดหมู่ หรือส...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,500-14,000 บาท (ไม่รวมOT มีโบนัสและเงินปรับประจำปี)
17 ส.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. บริหารงาน รับ - จ่าย สินค้าในคลังสินค้า 2. เบิกสินค้าตามบิล ,เช็ค Stock ประจำเดือน 3. ไปเช็คสินค้า หรือ ส่งสินค้ากับฝ่ายขนส่ง

บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
17 ส.ค. 61
3 . พนักงานสโตร์ (สำนักงานใหญ่)
ควบคุมพัสดุคงคลัง บันทึกรับ-จ่าย อะไหล่ เครื่องมืออุปกรณ์ ตรวจรับพัสดุอะไหล่ สรุปรายงานรับ-จ่ายอะไหล่ประจำเดือน ควบคุมงานสโตร์ **ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
4 . พนักงานพัสดุประจำหน่วยงานก่อสร้าง (Store Keeper)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการ รับ และ เบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานก่อสร้าง - งานธุระการและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
5 . Storekeeper (ควบคุมพัสดุ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมระบบเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง - ติดต่อฝ่ายการค้า ผู้จัดจำหน่าย กำหนดเวลาจัดส่งพัสดุฯ - จัดทำระเบียบการเกี่ยวกับพัสดุ ตรวจสอบบันทึกการรับสินค้า - จัดทำรหัสรายการพัสดุฯ และดูแลการเก็บ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + โอที
17 ส.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่คลังพัสดุช่าง รับสมัครด่วน !
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องมือช่างในแผนกต่าง ๆ สั่งซื้อวัสดุ และหาข้อมูลในการสั่งซื้อวัสดุเข้าคลัง โดยการออกใบสั่งซื้อวัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมุ่งานต่อ...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
7 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับผิดชอบในการตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ โดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ 2. รับผิดชอบในการเปิด PR เพื่อสั่งซื้อสินค้าหลังจากได้รับ MR จากพนักงานคลังสินค้าที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว 3. รับผิดชอบในการบันทึก...

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 ส.ค. 61
8 . พนักงานสโตร์ประจำส่วนกลาง( ประจำลาดกระบัง)
-ใช้ Ms.Office Ms. Excel ได้เป็นอย่างดี -มีประสบการณ์สโตร์ก่อสร้าง

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
17 ส.ค. 61
9 . พนักงานสโตร์
- ดูแลทรัพย์สิน เข้า-ออกภายในหน่วยงาน - สรุปปริมาณทรัพย์สินงานก่อสร้าง ประจำเดือน - ติดต่อประสานงาน เรื่องวัสดุ เข้า-ออก หน่วยงาน - ตรวจเช็คสต๊อคทรัพย์สิน เช็คของส่งหน่วยงานก่อสร้าง - ตรวจสภาพทรั...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
17 ส.ค. 61
10 . rc sorter คัดแยกพสัดดุ
คัดแยกพสัดดุตามโซน

Alpha fast
4ต่ำแหน่ง
เงินเดือน 15.000+
17 ส.ค. 61
11 . พนักงานสต๊อกรับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บสินค้า,จัดแยกสินค้าต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ จดบันทึกในระบบสต๊อก (โปรแกรมสำเร็จรูป) 2. ตรวจเช็คนับสต๊อกสินค้า (เส้นพาสต้าของแห้ง และของสด) 3. ประสานงานช่วยเหลือเช็คสินค้าก่อนปล่...

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000.00.- บาท
17 ส.ค. 61
12 . ผู้จัดการแผนกสโตร์รับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการทำงานของทีมสโตร์ ของบริษัท - บริหารจัดการควบคุม Stock วัตถุดิบ และ Spare Part ให้เพียงพอต่อการใช้งานและได้ตามนโยบายของผู้บริหาร - จัดการบริหารการตรวจสอบ และควบคุม Safety...

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
17 ส.ค. 61
13 . Stock Controller (ประจำ เอกมัย 20)รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน - ดูแลรับผิดชอบหน้าที่ควบคุมสต๊อคสินค้าของบริษัท Min- Max stock level - คีย์ข้อมูล สินค้า รับเข้าสินค้าและจ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง - วางแผนการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริ...

กลุ่มบริษัทในเครือ LOTUS BEDDING GROUP
1 อัตรา ด่วนมาก!
เงินเดือน ตามความสามารถ/ตามตกลง/สามารถพูดคุยต่อรองได้
17 ส.ค. 61
14 . ธุรการสโตร์
1.ควบคุมลงรายงานเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสินค้าและอะไหล่ในคลัง 2.ทำการตรวจเช็คนับสต๊อกประจำเดือน 3.คีย์ข้อมูลลงระบบบันทึกการเบิกจ่าย 4.ประสานงานกับหน่วยงานและสาขาในการเบิกจ่ายสินค้า 5.ทำงานร่วมกั...

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000
17 ส.ค. 61
15 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดเช็คสต็อกของในบริษัท - จ่ายสินค้าภายในโรงงาน - เช็คยอดคงเหลือของสินค้า

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ (ประจำกรุงเทพ)
- ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออกภายในบริษัท - ตรวจสอบการขึ้นสินค้าส่งลูกค้า แต่ละใบ Invoice - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงานเป็นกะได้

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
17 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
-จัดเรียงสินค้า -ดูแลคลังสินค้า -ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
17 ส.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่จัดสต๊อคสินค้า (Inventory Officer)
1.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือภายในคลังสินค้าของบริษัท 2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 3.ติดต่อประสานงานกับ ซัพพลายเออร์ ในการเคลมของคืนในกรณีต่างๆ 4.จัดทำเอกสารตัดสต็อคสินค้า 5.งา...

บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
17 ส.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่อะไหล่
ดูแลระบบอะไหล่ทั้งหมด

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
17 ส.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบอะไหล่ ราคาเบอร์อะไหล่ เพื่อเสนอราคา -สั่งซื้อ และจัดอะไหล่ให้ช่าง / ลงใบเบิก-จ่าย -สต็อกอะไหล่รถยนต์ที่บริษัทฯ จำหน่าย -เช็คสต็อก และตรวจเช็คอะไหล่ค้างสต็อก เพื่อนำมาจัดจำหน่าย -งานอื่นต...

บริษัท เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 14,000 + ประสบการณ์ด้านอะไหล่รถยนต์
16 ส.ค. 61
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ