JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Engineeringรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install Window/Program Add Printer,Ghost Windows ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแลระบบ Network ,แก้ไข Support USER ,ดูแล SERVER Windows 2003 , Wind...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
2 . วิศวกร ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System)รับสมัครด่วน !
• ออกแบบระบบ, สร้างระบบใหม่, บำรุงรักษาระบบเดิม ให้สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาระบบ (Admin) • ทำการศึกษาระบบเพื่อรองรับการข...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
3 . Presale IT System Engineer (Regional Office of Japanese Maker)T0223
- Gathering and Analyze customer requirements - Create proposals - Follow up customer until getting orders - Co-work with development team - Negotiate and manage the vendors - Expand and Pre-sale...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 to 40,000 THB (Depend on experience)
23 พ.ค. 62
4 . IT Technical Consultant (Regional Office of Japanese Maker)[T0219]
- Involve in pre-sales activities and post-sales technical supports on IT Operation Management Solutions - Working closely with the sales team on proposals for business - Attending meetings with bus...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 to 40,000 THB (Depend on experience)
23 พ.ค. 62
5 . IT System Engineer (Implementation)[T01152]
- Create document for design network and system follow project assignment. - Configuration and setup equipment follow design and customer requirement. - Manage and checking vendor who onsite to wiri...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000 THB to 32,000 THB(depend on experience)
23 พ.ค. 62
6 . System Engineer ประจำกรมสรรพสามิต
1. ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องของอุปกรณ์เครื่อง Server ต่างๆ เช่น HP, IBM, Huawei 2. ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องของอุปกรณ์เครื่อง Network ต่างๆ ได้ เช่น Cisco, HP, F5 3. ดำเนินกา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
23 พ.ค. 62
7 . Helpdesk Support (MRT สามย่าน)
1. แก้ไขปัญหา HW/SW/Network ให้กับ User 2. Install , upgrade computer Hardware / Software 3. ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket 4. Call / Remote Support ให้กับ User 5. ปฏิบัติงานตามที่ห...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000
23 พ.ค. 62
8 . System Engineer (BTS ช่องนนทรี)
• แก้ไขปัญหาทางด้าน Hardware , Software และ Network • Install , Upgrade computer , Hardware และSoftware • Provide guidance , assistance and training to users. • Maintain an inventory of all IT Hard...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
23 พ.ค. 62
9 . Network Engineer (บางนา-ฉะเชิงเทรา)
• ดูแล ระบบ Networkตามความต้องการของลูกค้า (Product Cisco) • วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน network เบื้องต้น • Implement ระบบ Network ให้กับลูกค้า และออกแบบโครงสร้าง Network • สนับสนุนการดำเน...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
23 พ.ค. 62
10 . System Engineer / System Administrator
1.รับผิดชอบงานด้าน System Engineer / System Administrator ดูแลระบบ Network ต่างๆ ของบริษัท 2.•Manage and monitor all installed systems and infrastructure •Install, configure, test and maintain ope...

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-50,000+
23 พ.ค. 62
11 . TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
Technical Support Engineer สถานที่ปฏิบัติงาน: RCA พระราม 9 กรุงเทพมหานคร 10310 หน้าที่ความรับผิดชอบ: • ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ภาพและระบบเสียง • บำรุงรักษาบอร์ดควบคุม และอุปกรณ์เครื่องเสีย...

Fuzion Far East Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
23 พ.ค. 62
12 . Network Engineer
- Design, plan and implement network infrastructure - Maintain, Optimize, troubleshooting and resolve network infrastructure to meet SLA - Perform day-to-day network operation service, incident, pro...

บริษัท จัดหางาน เอ-ลิงค์ จำกัด
เงินเดือน Not over 70,000 Baht Depend on Experience
23 พ.ค. 62
13 . System Engineer(MNS)
• Install, configure and maintain system services including equipment and devices • Supports administration of servers and server clusters • Knowledge of Computer Hardware, Operating System: Windo...

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 30,000
23 พ.ค. 62
14 . IOT Engineerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบและพัฒนา IOT สำหรับควบคุมการทำงานสินค้าของบริษัทฯ - ออกแบบวงจรและพัฒนา Sensor, board controller - พัฒนาโปรแกรมแสดงผลการทำงาน IOT - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **บริษัททำงานวันจันทร์ -...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
เงินเดือน Negotiate
23 พ.ค. 62
15 . System Engineerรับสมัครด่วน !
ดูแล และรับผิดชอบระบบ System & Network ของลูกค้า

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
16 . Software Engineer
-Computing System (Programming Language) -Computing System (Developing Environment) -DCS -Network -Communication -PLC -SCADA

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
17 . System Engineer
- Implement, maintain and troubleshoot problems of infrastructure (Server, AD, DNS, File server, Lotus Notes, DB server, etc.) - Install new / rebuild existing servers and configure hardware, periphe...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
18 . Network Engineerรับสมัครด่วน !
• ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่าย • Implement Service ที่ให้บริการบนระบบเครือข่าย • ดูแลระบบเครือข่าย ให้บริการต่างๆ ของบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบแก้ไขให้ระะบบเครือข่ายสามารถให้บริ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
19 . Engineer (สนง.กฤษฎีกา)
- ดูแลระบบ Network และ Server ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ศึกษาและเรียนรู้ระบบการทำงานและวิศวกรรมของระบบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำความเข้าใจในระบบการทำงานและสามารถวิเคราะห์แก้ไขหรือให้คำแนะนำป...

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
23 พ.ค. 62
20 . System Engineer (IT)
• Install, configure, test, fine tune and maintain hardware and software solutions on managed product portfolio. • Develop and provide training courses to customers. • Manage and monitor all install...

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
23 พ.ค. 62
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ