JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Engineerรับสมัครด่วน !
Responsibilities; * Manage and monitor all installed systems and infrastructure * Install, configure, test and maintain operating systems, application software and system management tools * Proacti...

Netdesign Group Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000
27 พ.ค. 62
2 . System EngineerUrgently Required !
- รับผิดชอบติดตั้งโปรแกรม,อุปกรณ์,ฐานข้อมูล และระบบเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ - ดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของภายในบริษัทให้ใช้งานได้ดี เช่นแสกนไวรัส อัพเดทโปรแกรมใหม่ๆ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
27 พ.ค. 62
3 . Network Engineerรับสมัครด่วน !
• ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่าย • Implement Service ที่ให้บริการบนระบบเครือข่าย • ดูแลระบบเครือข่าย ให้บริการต่างๆ ของบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบแก้ไขให้ระะบบเครือข่ายสามารถให้บริ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย ( Network Engineer) ด่วน!!รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบ Network Infrastructure เช่น Router/Switch/WL/Firewall 2.แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Network Infrastructure 3.ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ Network ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 4.ออกแบบปรับปรุ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
27 พ.ค. 62
5 . BAS/IIoT Programmer
- ออกแบบ Software สำหรับระบบ Building Automation System (Honeywell) - ออกแบบ Software สำหรับระบบ IIoT (Industrial Internet of Things) - พัฒนา ติดตั้ง และตรวจสอบ Software ที่ออกแบบ รวมถึงจัดการระ...

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
27 พ.ค. 62
6 . วิศวกรซอฟท์แวร์ (Programmer) รับสมัครด่วน !
-ออกแบบ , พัฒนา โปแกรมหรือระบบงาน เพื่อสนับสนุนสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ หรือโครงงานของบริษัท -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
7 . System Engineer
- Implement, maintain and troubleshoot problems of infrastructure (Server, AD, DNS, File server, Lotus Notes, DB server, etc.) - Install new / rebuild existing servers and configure hardware, periphe...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 62
8 . วิศวกรจัดการระบบคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Server,SQL,Network,E-mail,Internet Software 2. ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 3. จัดเตรียม Hardware, Software ให้เพียงพอและทัน...

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ค. 62
9 . IT Risk Management Specialist
• Develop and maintenance of IT risk policies and framework • Work closely with IT and business functions in order to make them understand IT risk and effective control • Design and implement inform...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 พ.ค. 62
10 . System Engineer / System Administrator
1.รับผิดชอบงานด้าน System Engineer / System Administrator ดูแลระบบ Network ต่างๆ ของบริษัท 2.•Manage and monitor all installed systems and infrastructure •Install, configure, test and maintain ope...

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-50,000+
27 พ.ค. 62
11 . Presale IT System Engineer (Regional Office of Japanese Maker)T0223
- Gathering and Analyze customer requirements - Create proposals - Follow up customer until getting orders - Co-work with development team - Negotiate and manage the vendors - Expand and Pre-sale...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 to 40,000 THB (Depend on experience)
27 พ.ค. 62
12 . IT Technical Consultant (Regional Office of Japanese Maker)[T0219]
- Involve in pre-sales activities and post-sales technical supports on IT Operation Management Solutions - Working closely with the sales team on proposals for business - Attending meetings with bus...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 to 40,000 THB (Depend on experience)
27 พ.ค. 62
13 . IT System Engineer (Implementation)[T01152]
- Create document for design network and system follow project assignment. - Configuration and setup equipment follow design and customer requirement. - Manage and checking vendor who onsite to wiri...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000 THB to 32,000 THB(depend on experience)
27 พ.ค. 62
14 . วิศวกร ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System)รับสมัครด่วน !
• ออกแบบระบบ, สร้างระบบใหม่, บำรุงรักษาระบบเดิม ให้สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาระบบ (Admin) • ทำการศึกษาระบบเพื่อรองรับการข...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ค. 62
15 . Software Engineer
-Computing System (Programming Language) -Computing System (Developing Environment) -DCS -Network -Communication -PLC -SCADA

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
16 . IOT Engineerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบและพัฒนา IOT สำหรับควบคุมการทำงานสินค้าของบริษัทฯ - ออกแบบวงจรและพัฒนา Sensor, board controller - พัฒนาโปรแกรมแสดงผลการทำงาน IOT - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **บริษัททำงานวันจันทร์ -...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
เงินเดือน Negotiate
27 พ.ค. 62
17 . System Engineer (BTS นานา)
• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 1 ปี ด้าน System Administrators หรือด้าน IT หรือ System Support • มีความรู้ความเข้าใจและการแก้...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 22,000 - 25,000 บาท
27 พ.ค. 62
18 . Helpdesk Support (MRT สามย่าน)
1. แก้ไขปัญหา HW/SW/Network ให้กับ User 2. Install , upgrade computer Hardware / Software 3. ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket 4. Call / Remote Support ให้กับ User 5. ปฏิบัติงานตามที่ห...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000
27 พ.ค. 62
19 . System Engineer(Implement) /ทำ 1 เสาร์ต่อเดือน / 25-35K/เพลินจิต (A)
Job Description • Create document for design network and system follow project assignment. • Configuration and setup equipments follow design and customer requirement. ...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000
27 พ.ค. 62
20 . Network Engineer (บางนา-ฉะเชิงเทรา)
• ดูแล ระบบ Networkตามความต้องการของลูกค้า (Product Cisco) • วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน network เบื้องต้น • Implement ระบบ Network ให้กับลูกค้า และออกแบบโครงสร้าง Network • สนับสนุนการดำเน...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
27 พ.ค. 62
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ