JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . BAS/IIoT Programmer
- ออกแบบ Software สำหรับระบบ Building Automation System (Honeywell) - ออกแบบ Software สำหรับระบบ IIoT (Industrial Internet of Things) - พัฒนา ติดตั้ง และตรวจสอบ Software ที่ออกแบบ รวมถึงจัดการระ...

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
26 พ.ค. 62
2 . IOT Engineerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบและพัฒนา IOT สำหรับควบคุมการทำงานสินค้าของบริษัทฯ - ออกแบบวงจรและพัฒนา Sensor, board controller - พัฒนาโปรแกรมแสดงผลการทำงาน IOT - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **บริษัททำงานวันจันทร์ -...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
เงินเดือน Negotiate
25 พ.ค. 62
3 . IT Engineeringรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install Window/Program Add Printer,Ghost Windows ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแลระบบ Network ,แก้ไข Support USER ,ดูแล SERVER Windows 2003 , Wind...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
4 . Service Knowledge Development
- สนับสนุนงานด้านบริการลูกค้า,งานด้าน Web Programming, Web Base Application, Data Base Design, JAVA script, PHP, SQL, HTML คุณสมบัติ 1. อายุไม่เกิน 30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือมากกว่า ในส...

Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
25 พ.ค. 62
5 . System Engineer (BTS นานา)
• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 1 ปี ด้าน System Administrators หรือด้าน IT หรือ System Support • มีความรู้ความเข้าใจและการแก้...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 22,000 - 25,000 บาท
25 พ.ค. 62
6 . Helpdesk Support (MRT สามย่าน)
1. แก้ไขปัญหา HW/SW/Network ให้กับ User 2. Install , upgrade computer Hardware / Software 3. ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket 4. Call / Remote Support ให้กับ User 5. ปฏิบัติงานตามที่ห...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000
25 พ.ค. 62
7 . Network Engineer (บางนา-ฉะเชิงเทรา)
• ดูแล ระบบ Networkตามความต้องการของลูกค้า (Product Cisco) • วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน network เบื้องต้น • Implement ระบบ Network ให้กับลูกค้า และออกแบบโครงสร้าง Network • สนับสนุนการดำเน...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
25 พ.ค. 62
8 . Engineer (สนง.กฤษฎีกา)
- ดูแลระบบ Network และ Server ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ศึกษาและเรียนรู้ระบบการทำงานและวิศวกรรมของระบบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำความเข้าใจในระบบการทำงานและสามารถวิเคราะห์แก้ไขหรือให้คำแนะนำป...

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
24 พ.ค. 62
9 . System Engineer (IT)
• Install, configure, test, fine tune and maintain hardware and software solutions on managed product portfolio. • Develop and provide training courses to customers. • Manage and monitor all install...

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
24 พ.ค. 62
10 . System Engineer ประจำกรมสรรพสามิต
1. ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องของอุปกรณ์เครื่อง Server ต่างๆ เช่น HP, IBM, Huawei 2. ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องของอุปกรณ์เครื่อง Network ต่างๆ ได้ เช่น Cisco, HP, F5 3. ดำเนินกา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
24 พ.ค. 62
11 . Network Engineer
- Design, plan and implement network infrastructure - Maintain, Optimize, troubleshooting and resolve network infrastructure to meet SLA - Perform day-to-day network operation service, incident, pro...

บริษัท จัดหางาน เอ-ลิงค์ จำกัด
เงินเดือน Not over 70,000 Baht Depend on Experience
24 พ.ค. 62
12 . Network Engineerรับสมัครด่วน !
• ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่าย • Implement Service ที่ให้บริการบนระบบเครือข่าย • ดูแลระบบเครือข่าย ให้บริการต่างๆ ของบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบแก้ไขให้ระะบบเครือข่ายสามารถให้บริ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
13 . Presale IT System Engineer (Regional Office of Japanese Maker)T0223
- Gathering and Analyze customer requirements - Create proposals - Follow up customer until getting orders - Co-work with development team - Negotiate and manage the vendors - Expand and Pre-sale...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 to 40,000 THB (Depend on experience)
24 พ.ค. 62
14 . IT Technical Consultant (Regional Office of Japanese Maker)[T0219]
- Involve in pre-sales activities and post-sales technical supports on IT Operation Management Solutions - Working closely with the sales team on proposals for business - Attending meetings with bus...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 to 40,000 THB (Depend on experience)
24 พ.ค. 62
15 . IT System Engineer (Implementation)[T01152]
- Create document for design network and system follow project assignment. - Configuration and setup equipment follow design and customer requirement. - Manage and checking vendor who onsite to wiri...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000 THB to 32,000 THB(depend on experience)
24 พ.ค. 62
16 . System Engineer / System Administrator
1.รับผิดชอบงานด้าน System Engineer / System Administrator ดูแลระบบ Network ต่างๆ ของบริษัท 2.•Manage and monitor all installed systems and infrastructure •Install, configure, test and maintain ope...

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-50,000+
24 พ.ค. 62
17 . Engineer ประจำที่ศูนย์ Data Center (บางนาตราด กม.19)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเฝ้าระวังเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ - ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ - จดบันทึกค่าต่างๆประจำวัน - แจ้งปัญหาแก่ผู้รับผิดชอบ และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและดำเนินการแก...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย ( Network Engineer) ด่วน!!รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบ Network Infrastructure เช่น Router/Switch/WL/Firewall 2.แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Network Infrastructure 3.ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ Network ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 4.ออกแบบปรับปรุ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
24 พ.ค. 62
19 . System Engineer
- Implement, maintain and troubleshoot problems of infrastructure (Server, AD, DNS, File server, Lotus Notes, DB server, etc.) - Install new / rebuild existing servers and configure hardware, periphe...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
20 . วิศวกรจัดการระบบคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Server,SQL,Network,E-mail,Internet Software 2. ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 3. จัดเตรียม Hardware, Software ให้เพียงพอและทัน...

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ