JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Engineer(MNS)
• Install, configure and maintain system services including equipment and devices • Supports administration of servers and server clusters • Knowledge of Computer Hardware, Operating System: Windo...

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 30,000
18 มิ.ย. 62
2 . BAS/IIoT Programmer
- ออกแบบ Software สำหรับระบบ Building Automation System (Honeywell) - ออกแบบ Software สำหรับระบบ IIoT (Industrial Internet of Things) - พัฒนา ติดตั้ง และตรวจสอบ Software ที่ออกแบบ รวมถึงจัดการระ...

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
18 มิ.ย. 62
3 . System Engineer / Software Service Engineer (VMware)
Job Description:- As a member of the VMware vRealize support team, you will provide technical support to customers and internal employees, working to implement and operate the VMware vRealize Suite a...

Yip In Tsoi & Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 45,000
18 มิ.ย. 62
4 . IT Engineer
- Take responsibility for IT and 3rd party IT maintenance (Example product: Blade & Rack server, Raid array storage, IBM/HP/DELL, Cloud VM). - To resolve problem issues and implement solution at cu...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 25,000-100,000
18 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย ( Network Engineer) ด่วน!!รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบ Network Infrastructure เช่น Router/Switch/WL/Firewall 2.แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Network Infrastructure 3.ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ Network ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 4.ออกแบบปรับปรุ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
18 มิ.ย. 62
6 . Technical Consultant (Presales - IT Security products)
• Develop and Deliver solution design, proposal, POC and presentation to customer. • Understanding products competitive and comparison in solution design and specification. • Consult to customers in...

Yip In Tsoi & Co.,Ltd.
เงินเดือน 22,000 - 50,000
18 มิ.ย. 62
7 . Software Engineer
-Computing System (Programming Language) -Computing System (Developing Environment) -DCS -Network -Communication -PLC -SCADA

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
8 . IT Engineeringรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install Window/Program Add Printer,Ghost Windows ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแลระบบ Network ,แก้ไข Support USER ,ดูแล SERVER Windows 2003 , Wind...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
9 . นักคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมระบบ / วิเคราะห์และออกแบบระบบ / สนับสนุนข้อมูล / ประสานงาน

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาท
18 มิ.ย. 62
10 . System EngineerUrgently Required !
- รับผิดชอบติดตั้งโปรแกรม,อุปกรณ์,ฐานข้อมูล และระบบเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ - ดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของภายในบริษัทให้ใช้งานได้ดี เช่นแสกนไวรัส อัพเดทโปรแกรมใหม่ๆ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
18 มิ.ย. 62
11 . System Admin (LINUX)Urgently Required !
- ดูแลด้าน Linux server/Window Server, Storage, backup system ใน data center - Monitoring all servers and storage status - Resolving problems on Servers, storage and backup system in data center - ...

Dimension Data (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
18 มิ.ย. 62
12 . IT Support
- ออกติดตั้งผลิตภัณฑ์และ Maintenance ด้าน Hardware/Software ให้ ลูกค้าในกทม.และปริมณฑล - ควบคุมดูแลแก้ไไขระบบเครือข่ายในองค์กรและลูกค้าให้ใช้งานได้ - เซตระบบงานเน็ตเวิร์กและงานติดตั้งส่งมอบงานให...

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด (ThanaTham Education Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรซอฟท์แวร์ (Programmer) รับสมัครด่วน !
-ออกแบบ , พัฒนา โปแกรมหรือระบบงาน เพื่อสนับสนุนสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ หรือโครงงานของบริษัท -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรความมั่นคงปลอดภัย/security Engineer/ Cybersecurity
-ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักความมั่นคงปลอดภัยและศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) เช่น วิเคราะห์และประสานงานเพื่อแก้ไขภัยคุกคามที่ได้รับแจ้ง, วิเคราะห์และเผยแพร...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 มิ.ย. 62
15 . Network Engineer ด่วน (ประจำที่การไฟฟ้า บางเขน)
- ดูแลและเฝ้าระวังระบบ Hardware , Software Network,Infrastructure และระบบเตือนภัยอื่น ๆ ของลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง - ดูแลระบบงาน Backup,Archive และอื่น ๆ - ดูแล Batch Job ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั...

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
16 . Senior IT Architect
- Serve as the main contact for different teams in regards to application architecture. - Manages and Creates realistic software development plans that result in delivering new products that meet pro...

บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
18 มิ.ย. 62
17 . Engineer (สนง.กฤษฎีกา)
- ดูแลระบบ Network และ Server ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ศึกษาและเรียนรู้ระบบการทำงานและวิศวกรรมของระบบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำความเข้าใจในระบบการทำงานและสามารถวิเคราะห์แก้ไขหรือให้คำแนะนำป...

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
18 มิ.ย. 62
18 . System Engineer (IT)
• Install, configure, test, fine tune and maintain hardware and software solutions on managed product portfolio. • Develop and provide training courses to customers. • Manage and monitor all install...

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
18 มิ.ย. 62
19 . Network Engineerรับสมัครด่วน !
• ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่าย • Implement Service ที่ให้บริการบนระบบเครือข่าย • ดูแลระบบเครือข่าย ให้บริการต่างๆ ของบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบแก้ไขให้ระะบบเครือข่ายสามารถให้บริ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
20 . System Engineer(Implement) /ทำ 1 เสาร์ต่อเดือน / 25-35K/เพลินจิต (A)
Job Description • Create document for design network and system follow project assignment. • Configuration and setup equipments follow design and customer requirement. ...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000
18 มิ.ย. 62
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ