JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Android Developer / iOS Developer ( รับสมัครด่วน!!! )
1. รับมอบหมายงานขียนโปรแกรมจาก VP Delivery / Project Manager 2.ศึกษารายละเอียดความต้องการของโปรแกรมจาก SA และ BA ประจำ Project 3.เขียน/พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการใช้งาน 4.ทำการทดส...

PromptNow
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
2 . PMO : Oversea (CPF IT Center)
Key Responsibilities: 1.Support project team to utilize CPF IT’s Standard Process. 2.Provide analytical for resource allocation /sharing/ and budgeting. 3.Coordinate strategic initiatives through ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
16 ก.ย. 62
3 . Sales Representative (IT Solutions)
• Interact with clients which may be face-to-face or over the phone • Understand customers' diverse, specific business needs, and apply product knowledge to meet those needs • Ensure quality of serv...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 25k-35k
16 ก.ย. 62
4 . System Engineer
• Handle on technical support for the assigned software • Manage and operate the implementation project to customer • Provide customer support for new installation of software/hardware and troublesh...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 25k-35k
16 ก.ย. 62
5 . Network Engineer (Bangna)
1. Network hardware installation, configuration, maintenance and operation for all network equipment both domestic and international data centers 2. Problem resolving in 2nd tier and Troubleshooting....

Ascend Group Co., Ltd.
16 ก.ย. 62
6 . NOC Engineer (Bangna)
•Responsible for monitoring of Network, critical servers, critical systems, power system and cooling systems in Data center, include UPS, Generator, Precision-Air, and monitoring systems. •To raise ...

Ascend Group Co., Ltd.
16 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาคลังข้อมูล(Data Center)
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อจัดทำ Report สำหรับฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ - สะท้อนกลับข้อมูลที่ตรวจสอบเพื่อร่วมวิเคราะห์หาปัญหา กับหัวหน้างาน - Monitor การทำงานของแผนก/ฝ่ายต่างๆ - ดึงข้อมูล ท...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
• ศึกษา/ รวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล สำหรับประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน • จัดทำ/ ปรับปรุงข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ (Business R...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
16 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรความรู้ และการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. จัดทำคู่มือ,ข้อสอบ และตรวจข้อสอบในการทำงานต่างๆ ของพนักงาน 3. ถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น พ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
16 ก.ย. 62
10 . Project Manager (Technology)
รายละเอียดงาน • วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาของโครงการ • วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการตาม Scope, Timeline, Cost, Quality • เข้าใจโครงการอย่างชัดเจน และวัดผลงานของโครงการได้ • ประสา...

บริษัท แมด เวอชวล เรียลลิตี้ สตูดิโอ จำกัด / Mad Virtual Reality Studio Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท
16 ก.ย. 62
11 . IT Auditor
1. Prepare IT audit project as annual plan. 2. Execution IT audit as plan (Walkthrough, audit program, working paper, and other as required) within timeline. 3. Produce IT audit report with recommen...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.ย. 62
12 . Marketing Manager (Digital Business)
-Design and Implement marketing strategies aligned with business targets. -Generate innovarive ideas to promote new products -Research market to identity new opportunities

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.ย. 62
13 . Sr.QA/QA (Digital Business)
Job Description -Prepare Quality Assurance Audit Plan and assign QA Auditor to responsible in each of project/product. -Evaluating performed processes and work products against the organizati...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.ย. 62
14 . Improvement Process (Digital Business)
- ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานปัจจุบันให้เป็นมาตรฐาน - ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับระบบงานขององค์กร - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาและสื่อสารแนวทา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
16 ก.ย. 62
15 . System Engineer (Digital Business)
Job Description -Provide design, consulting, coordination and technology selection that appreciate to business needs to be aligned with customer requirement provide prove of concept of proposed solut...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
16 ก.ย. 62
16 . Business Analyst (Digital Business)
Job Description/Responsibilities •Gather business requirements and business processes from stakeholder. •Designed and Analysis process of project responsibilit •Document comprehensive Functional...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
16 ก.ย. 62
17 . Developer (Digital Business)
Job Description - Coding, Unit Testing and Troubleshooting programs. - Maintain and modify programs, make approved changes by amending flowcharts, develop detailed programming logic, and coding chan...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
16 ก.ย. 62
18 . Presale Consultant (Digital Business)
- Working closely with the sales team on proposals and pitches for business. - Attending meetings with business development managers and acting as a technical expert. - Putting together business cas...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
16 ก.ย. 62
19 . พนักงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน - บันทึกรายงานการประชุม - วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน หมายเหตุ ทำงานตามเวลาราชการ

i3Creation Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 17,000 หรือ ตามการพิจารณาเป็นกรณี
16 ก.ย. 62
20 . Walk in 16-21 ก.ย. 62 เปิดรับ True Care Chat (Non-Voice) 15,000++
รายละเอียด : ใช้โปรแกรมสำหรับตอบ Chat เพื่อให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่สอบถามเข้ามา ในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกลุ่มทรู เช่น TruemoveH , True Visions , True Online >> ปฏิบัติงานที...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000++ บาท (มีรายได้อื่นๆเพิ่ม เช่น ค่ากะ ค่าเดินทาง ฯลฯ)
16 ก.ย. 62
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ