JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Walk in 22-23 ส.ค.62 เปิดรับ True Care Chat (Non-Voice) 15,000++
รายละเอียด : ใช้โปรแกรมสำหรับตอบ Chat เพื่อให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่สอบถามเข้ามา ในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกลุ่มทรู เช่น TruemoveH , True Visions , True Online **ปฏิบัติงาน ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000++ บาท (มีรายได้อื่นๆเพิ่ม เช่น ค่ากะ ค่าเดินทาง ฯลฯ)
21 ส.ค. 62
2 . Graphic Desing
-ออกเเบบArtword ตาทที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน Wedsite สื่อออนไลน์ เเละArtword -สามารถใช้โปรเเกรม Illustrator ,photoshop เเละอื่นได้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เเละอื่นได้

บริษัท คลังสื่อ จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 ส.ค. 62
3 . Business Analyst (BTS ชิดลม)
- Get requirement from users. - Responsible to analysts and design according to requirement. - Able to transform business requirement to technical solution. etc.

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
4 . SAP Functional Support - FI/CO
Act as a first-tier user support, coordinate with professional support team to accomplish tasks.

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
21 ส.ค. 62
5 . Staff Onsite ( Database SQL )
- Familiar to SQL Server 2012 to 2014 / 2017 and SSMS - Able to Change DB Configure - Able to Create/Modify/Delete Job Schedule - Able to Create/Grant DB Permission and Create/Update/Delete DB Acco...

บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
7 . ผู้ดูแลโครงการรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการดูแลรายละเอียดงานด้านระบบโครงข่าย และการติดต่อประสานงานรวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. รับผิดชอบในการติดต่อเจ้าหน้าที่และลูกค้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในโครงการฯ 3. รับ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
เงินเดือน 18,000-25,000 (พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ)
21 ส.ค. 62
8 . Business application Consultant (Only English resume is accepted)
Review and reconstruct business structure and process in Beauty salon integrating with business application software as SAP for the purpose of - Reduce or eliminate operational problems and inconveni...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
เงินเดือน 60,000
21 ส.ค. 62
9 . ช่างสื่อสารข้อมูล (ลาดหญ้า)รับสมัครด่วน !
เปิด/ปิด port /ปรับ speed/ ตัดค้างชำระ / ยกเลิกบริการ / ให้บริการลูกค้าผ่านระบบ Network Management System และ Web service

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
10 . Project Management Leader & System Analyst
ดูแล ให้คำแนะนำ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 1. ควบคุมดูแล กำหนดรวบรวม ตรวจสอบติดตาม สนับสนุน เสนอ และร่วมประเมิน ผลการปฎิบัติงานของผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกำหนดกลยุทธ์ และยุทธวิธีในแผนสื่อโฆษณา 2.รวบรมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงผู้บริโภค 3.มีบทบาทและหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 4.นำเสนอข้อมูลข่...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาคลังข้อมูล(Data Center)
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อจัดทำ Report สำหรับฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ - สะท้อนกลับข้อมูลที่ตรวจสอบเพื่อร่วมวิเคราะห์หาปัญหา กับหัวหน้างาน - Monitor การทำงานของแผนก/ฝ่ายต่างๆ - ดึงข้อมูล ท...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
13 . Marketing Specialist (System Intregation)
-Design and Implement marketing strategies aligned with business targets. -Generate innovarive ideas to promote new products -Research market to identity new opportunities

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ส.ค. 62
14 . Sr.QA/QA (System Integration)
Job Description -Prepare Quality Assurance Audit Plan and assign QA Auditor to responsible in each of project/product. -Evaluating performed processes and work products against the organizati...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ส.ค. 62
15 . Improvement Process (System Integration)
- ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานปัจจุบันให้เป็นมาตรฐาน - ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับระบบงานขององค์กร - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาและสื่อสารแนวทา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
21 ส.ค. 62
16 . System Engineer (System Integration)
Job Description -Provide design, consulting, coordination and technology selection that appreciate to business needs to be aligned with customer requirement provide prove of concept of proposed solut...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
21 ส.ค. 62
17 . Business Analyst (System Integration)
Job Description/Responsibilities •Gather business requirements and business processes from stakeholder. •Designed and Analysis process of project responsibilit •Document comprehensive Functional...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
21 ส.ค. 62
18 . Developer (System Integration)
Job Description - Coding, Unit Testing and Troubleshooting programs. - Maintain and modify programs, make approved changes by amending flowcharts, develop detailed programming logic, and coding chan...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
21 ส.ค. 62
19 . Presale Consultant (System Integration)
- Working closely with the sales team on proposals and pitches for business. - Attending meetings with business development managers and acting as a technical expert. - Putting together business cas...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
21 ส.ค. 62
20 . Senior Officer : UAT (Contact Center)
• เรียนรู้ใน Function & Feature ของระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง • เตรียม Test Script ทั้ง Normal Case และ Exception Case เพื่อคลอบคลุมประเด็นที่มีอย...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
21 ส.ค. 62
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ