JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SEO Specialist
มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการทำอันดับบน google.co.th เป็นอย่างดี (เพราะเราทำคีย์ยาก ถึงยากมาก คู่แข่งเยอะ) มีความรู้ด้าน Google Analytics, AdWords, FB, Webmaster tool หรือเครื่องมือจาก Third-party อื่นๆ...

APP 365 Co,.Ltd.
เงินเดือน 30,000 up
17 ก.ย. 62
2 . SEO Content Specialist (Sport)
หน้าที่และรายละเอียดงาน - 300 contents/month (400 words per content) - ออกแบบและพัฒนา Content คุณภาพตามเป้าหมายและนำเทคนิค SEO เข้ามาใช้ - ศึกษา ค้นหาข้อมูล แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอใหม่ - สร...

APP 365 Co,.Ltd.
เงินเดือน 16,000
17 ก.ย. 62
3 . ERP Application Consultantรับสมัครด่วน !
- เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้าร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบงาน จัดทำเอกสารการออกแบบระบบนำเสนอลูกค้า - วิเคราะห์ความต้องการ ลูกค้า และอธิบายกระบวนการระบบงานของลูกค้า - ทดสอบโปรแกรมเพื่อหาจุดบกพร่อง ...

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
4 . Business Analyst (BTS Saladaeng)
- Get requirement from users. - Responsible to analysts and design according to requirement. - Able to transform business requirement to technical solution. etc.

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 ก.ย. 62
5 . Project Manager (Technology)
รายละเอียดงาน • วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาของโครงการ • วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการตาม Scope, Timeline, Cost, Quality • เข้าใจโครงการอย่างชัดเจน และวัดผลงานของโครงการได้ • ประสา...

บริษัท แมด เวอชวล เรียลลิตี้ สตูดิโอ จำกัด / Mad Virtual Reality Studio Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท
17 ก.ย. 62
6 . IT Compliance
- ศึกษา จัดทำ และแก้ไข นโยบายหรือ ขั้นตอนปฏิบัติ ระบบงานของฝ่าย IT - ทบทวน ติดตาม และประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทำตามนโยบาย - จัดทำรายงานการตรวจสอบ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ กับหน่วยงานที่เ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
17 ก.ย. 62
7 . PMO : Oversea (CPF IT Center)
Key Responsibilities: 1.Support project team to utilize CPF IT’s Standard Process. 2.Provide analytical for resource allocation /sharing/ and budgeting. 3.Coordinate strategic initiatives through ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
17 ก.ย. 62
8 . Network Engineer (Bangna)
1. Network hardware installation, configuration, maintenance and operation for all network equipment both domestic and international data centers 2. Problem resolving in 2nd tier and Troubleshooting....

Ascend Group Co., Ltd.
17 ก.ย. 62
9 . NOC Engineer (Bangna)
•Responsible for monitoring of Network, critical servers, critical systems, power system and cooling systems in Data center, include UPS, Generator, Precision-Air, and monitoring systems. •To raise ...

Ascend Group Co., Ltd.
17 ก.ย. 62
10 . APPLICATIONS CONSULTANT (ERP)รับสมัครด่วน !
1. Work as Business Analyst on the assigned engagement 2.Interface with internal business stakeholders to a) understand business solution requirements, b) conduct discovery and analysis, c) rec...

บริษัท ทริปเปิ้ลพี แอพพลิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
11 . Business Analyst - Standard Development
ลักษณะงาน -ศึกษา วิจัย สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และกระบวนการทำงาน (Workflow) ของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความจำเป็...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.ย. 62
12 . Business Analyst / IT Auditor/นักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.งานด้านการตรวจประเมิน - ตรวจประเมินบริการรับรองระบบการพิมพ์ออก ตามประกาศ คธอ.ที่กำหนดไว้ - ตรวจประเมินระบบงานภายในสำนักมาตรฐาน - ตรวจทานความครบถ้วนของเอกสารในขั้นตอนการ...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
13 . Sales Project - Governmentรับสมัครด่วน !
- ติดต่อหน่วยงาน/ลูกค้า เพื่อขอทำนัด เพื่อ present แนะนำตัว แนะนำ Product หรือนำเสนอความคืบหน้าโครงการ - สร้าง brand awareness และความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อลูกค้า และ partner - ติดต่อประสานงานก...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
14 . SAP Functional Support - FI/CO
Act as a first-tier user support, coordinate with professional support team to accomplish tasks.

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
17 ก.ย. 62
15 . IT Support / Helpdesk
1. ให้บริการแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศทั้ง Hardware, Software 2. ควบคุมขั้นตอนการติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่รับมอบหมาย 3. ประสานงานในการส่งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศกับผู้ให้บริการตามที่รับมอบห...

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรความรู้ และการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. จัดทำคู่มือ,ข้อสอบ และตรวจข้อสอบในการทำงานต่างๆ ของพนักงาน 3. ถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น พ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
17 ก.ย. 62
17 . System Engineerรับสมัครด่วน !
►ดูแลและจัดการระบบ Cloud Server / Web Server / Streaming Engine System / Computer Sever เป็นต้น ►Config and Setup Server and Network ►แก้ไขระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและผู้พัฒนาซอฟแ...

บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
18 . Sales Representative (IT Solutions)
• Interact with clients which may be face-to-face or over the phone • Understand customers' diverse, specific business needs, and apply product knowledge to meet those needs • Ensure quality of serv...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 25k-35k
17 ก.ย. 62
19 . System Engineer
• Handle on technical support for the assigned software • Manage and operate the implementation project to customer • Provide customer support for new installation of software/hardware and troublesh...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 25k-35k
17 ก.ย. 62
20 . ERP system application Consultant
Job Responsibilities •Responsible and analysis user’s problem and system behavior. Integrate with other application. •Recognize issues, take ownership and drive to solution. •Training/ Implement ac...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ