JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
ติดตั้งโปรแกรม ซ่อมเครื่อง PC ดูแลระบบLAN ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ ผู้ใช้งาน

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ
- รับแจ้งปัญหาและทำการแก้ไขเบื่องต้น กรณีที่รู้วิธีการแก้ไข - ติดตั้งระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์ และหาสาเหตุของปัญหารวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ในงานที่ได้รับมอบหมาย - ทำการแก้ไขปัญหาให้แล้ว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ