JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
1.Preparing and installation Windows OS, MAC OS, standard software to new computer and deliver to user. 2.IT Support (remote and onsite support) hardware, standard software, solving password problem,...

Ascend Group Co., Ltd.
20 ส.ค. 62
2 . System Engineer ( Internet Service Provider + Data Center ) รับสมัครด่วน !
- ดูแล Hosting, Mail, Cloud Service, Linux, Windows Server, Cloud Firewall, Vmware - ให้คำปรึกษากับลูกค้าในการให้บริการ Hosting, Mail, Cloud Service, Linux, Windows Server และ Cloud Firewall - ติดตั...

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiate
20 ส.ค. 62
3 . Network Engineer / IT Support รับสมัครด่วน !
- Perform server and network setup, maintenance, infrastructure monitoring. - Perform IT operation support including IT facility administration, procurement, installation and configuration of deskto...

บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
4 . System Admin & Software Support
1.ทำการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ให้บริการงานด้านเทคนิค ตอบข้อซักถามและรับแจ้งปัญหาจากช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, อีเมล์, แฟกซ์ รวมถึงช่องทางการสื่อสารทางสังคมได้ 2.รับแจ้งปัญหา หรือ คำร้องขอปรั...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
เงินเดือน 25,000-30,000
20 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์
1.บำรุงรักษา ดูแล แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ และระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 2.ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลระบบให้เจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ 3.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรมค...

Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-22,000
20 ส.ค. 62
6 . Security Engineer
- Plan and carry out an customer’s information security strategy. - Implementation of computer security and ensures compliance with corporate cybersecurity policies and procedures. - Monitor cyber...

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
20 ส.ค. 62

บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 62
8 . Administrator
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับโครงการ - จัดทำเอกสารคู่มือโครงการต่างๆ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอฟท์ไทย แอพลิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
9 . Network & System support
• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้าน network, mail system และอุปกรณ์ firewall กับลูกค้าองค์กร • ประสานงานตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะในการสื่อสารเป...

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 62
10 . IT support
- IT support ดูแลระบบ Network และ Firewall และ application - เป็น Outsource contract.

Sanfinity Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000-20,000
20 ส.ค. 62
11 . IT Support,Infratructure,System Engineer,IT Network,Software Tester
1.ตรวจสอบการเชื่อมต่อสื่อสารบนระบบเครือข่าย ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท 2.ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้านการใช้งานเทคโนโลยี 3.ศึกษาและวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ เ...

บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จำกัด
เงินเดือน 15,000.- Up
20 ส.ค. 62
12 . Network Operations Center (NOC)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบเครือข่าย ISP CISCO ROUTER 2. ดูแลระบบ Hosting, Mail Servers, DNS, DHCP, Exchange, ISA, SharePoint ของ Internet Data Center 3. Support/Troubleshoot computer system, including of hardware...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 62
13 . Systems Engineer (MSL)
- แก้ไขปัญหาทางด้าน Computer: Software, Hardware ทั้งในส่วนของ Network Server/Client โดยประจำอยู่ที่ Site ของลูกค้า เป็นการประจำหรือครั้งคราว - มีหน้าที่ดูแลทีมงานที่ประจำอยู่ตาม Site ของลูกค้า

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 - 35,000
20 ส.ค. 62
14 . Systems Engineer (Technical Support)
- Provide technical IT support to maintain and optimize day-to-day operational efficiency at multiple customer sites - General IT system administration - Infrastructure Management - Network Connec...

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 - 20,000
20 ส.ค. 62
15 . Admin IT - จตุจักร
- ประสานงาน ติดตามงานและมอบหมายงานให้กับ Vender - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับ Sub Contract - จัดทำ Report - ประสานงานช่างเรื่องของการติดตั้ง - ออกใบงาน Sub Contract - ในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่เกิน 20,000
20 ส.ค. 62
16 . System & Network
- กำหนด ดำเนินการ ประสาน วางแผนปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ - ออกแบบ ติดตั้ง ประยุกต์ ทดสอบระบบที่จะนำมาใช้ใหม่ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ - ตรวจสอบ ดูแล รักษา ป้องกัน ระบ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
17 . Senior Helpdesk Support (BTS หมอชิต/MRT จตุจักร)
1.สนับสนุนด้านการแก้ไขปัญหา ให้กับ User ด้าน 2.Hardware/Software/Network 3.ประสานงานกับ Vendor และแก้ไขปัญหา 4.วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไข 5.จัดทำเอกสาร Report (Daily/Weekly/Month...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 27,000
20 ส.ค. 62
18 . IT Support (Nation Tower บางนา)
• แก้ไขปัญหา HW/SW/Network ให้กับ User • Install , upgrade computer Hardware / Software • ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket • Call / Remote Support ให้กับ User • ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 22,000 - 30,000 บาท
20 ส.ค. 62
19 . IT Support (ฺBTS เพลินจิต)
• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน HW/SW/Network ให้กับ User • Install , upgrade computer Hardware / Software • ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket • Call / Remote Support ให้กับ User ...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000
20 ส.ค. 62
20 . System Engineerรับสมัครด่วน !
ติดตั้ง ดูแลระบบ virtualization network เช่น VMWare, Proxmox, Linux, Windows ระบบเครือข่าย network, firewall และการจัดการเรื่อง backup, DR, monitoring, ออกแบบและกำหนด spec network equipment, server, s...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ส.ค. 62
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ